Home
Helge Holgersen's picture

Helge Holgersen

Associate Professor
 • E-mailHelge.Holgersen@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 62+47 959 24 328
 • Visitor Address
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2016). “Watch your steps” – Community mental health professionals’ perspectives on the vocational rehabilitation of people with severe mental illness. Scandinavian Psychologist.
 • Show author(s) (2016). Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist.
 • Show author(s) (2016). Treatment experiences of child sexual offenders in Norway: a qualitative study. Journal of Child Sexual Abuse. 699-718.
 • Show author(s) (2015). Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt. Acta Didactica Norge. 17 pages.
 • Show author(s) (2015). Entusiasme og gjenkjennelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 117-125.
 • Show author(s) (2014). Vilkår for klinisk autonomi og dens betydning for god praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 861-867.
 • Show author(s) (2014). Hope and recovery: a scoping review. Advances in Dual Diagnosis: Policy, practice and research in mental health and substance use. 63-72.
 • Show author(s) (2014). Former child soldiers' problems and needs: Congolese experiences. Qualitative Health Research. 55-66.
 • Show author(s) (2014). En drøftning av sentrale virkningsmekanismer ved Relasjonell Korttidsterapi. Matrix. 170-191.
 • Show author(s) (2013). Unique Beings Undergoing Standard Evaluations - A Qualitative Study of Adolescents’ Experiences of the Assessment Processes in Psychotherapy. Journal of psychotherapy integration. 107-119.
 • Show author(s) (2013). Metasynthesis and bricolage: an artistic exercise of creating a collage of meaning. Qualitative Health Research. 1285-1292.
 • Show author(s) (2013). Med følelsene i sentrum - utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 790-794.
 • Show author(s) (2012). Terapeuters opplevelse av endring i praksis etter opplæring i mentaliseringsbasert terapi. Matrix. 343-370.
 • Show author(s) (2012). Staying close and reflexive: An explorative and reflexive approach to qualitative research on psychotherapy. Nordic Psychology. 103-117.
 • Show author(s) (2012). Om depresjon hos barn og unge med vekt på biologiske modeller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 31-39.
 • Show author(s) (2012). Depresjon hos barn og unge - med vekt på biologiske modeller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Show author(s) (2011). Meeting an adult ally on the way out into the world: Adolescent patients' experiences of useful psychotherapeutic ways of working at an age when independence really matters. Psychotherapy Research. 554-566.
 • Show author(s) (2011). Being candidates in a transitional vocational course: experiences of self, everyday life and work potentials. Disability & Society. 433-448.
 • Show author(s) (2010). What is a “good outcome” in psychotherapy? A qualitative exploration of former patients' point of view. Psychotherapy Research. 285-294.
 • Show author(s) (2009). Why did I change when I went to therapy? A qualitative analysis of former patients' conceptions of successful psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 250-256.
 • Show author(s) (2009). Why did I change when I went to therapy? A qualitative analysis of former patients' conceptions of successful psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 250-256.
 • Show author(s) (2008). Re-establishing contact: A qualitative exploration of how therapists work with ruptures in adolescent psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 239-245.
 • Show author(s) (2008). Establishing a bond that works: a qualitative study of how psychotherapists make contact with adolescent patients. European Journal of Psychotherapy & Councelling. 55-69.
 • Show author(s) (2008). Den håpefulle utprøving. Forholdet mellom kasusformulering og vekstbefordrende terapeutiske intervensjoner i lys av kontroll-mestringsteori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 958-968.
 • Show author(s) (2006). Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 899-908.
 • Show author(s) (2006). Affect consciousness or mentalization? A comparison of two concepts with regard to affect development and affect regulation. Scandinavian Journal of Psychology. 237-244.
 • Show author(s) (2004). Relasjon, dialog og meningsskaping er psykoterapiens kjerne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 396-399.
 • Show author(s) (2004). Om å bevare psykoterapiens rom for fri intersubjektiv utforskning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 482-486.
 • Show author(s) (2004). Individualterapi med barn og unge: en velfundert, nyttig og regningssvarende behandlingsform? Matrix. 22-40.
 • Show author(s) (2001). Relasjonsorientert psykodynamisk praksis er støttet av evidens. En granskning av visse forutsetninger i diskusjonen om terapeutisk effekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 528-539.
 • Show author(s) (1999). Hinsides tilpasningsprinsippet. Omriss av en fortolkende relasjonell psykoanalyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 636-646.
 • Show author(s) (1998). Psykoanalytisk psykologi mot tusenårsskiftet. Fremveksten av de relasjonelle perspektivene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2007). tiknytningsteori og sammhørighet.
 • Show author(s) (2007). relasjonelle vilkår for endringsarbeid i møte med barn og familier med særskilte behov.
 • Show author(s) (2007). om den historiske utviklingen av psykisk helsearbeid med barn og unge i Norge og Norden.
 • Show author(s) (2007). muligheter og fallgruber i sammtale med ungdom.
 • Show author(s) (2007). barn og familier med særskilte behov. Relasjonelle betingelser for endring.
 • Show author(s) (2007). Tony Soprano – en helt for vår tid.
 • Show author(s) (2007). Endingsarbeid med barn og familier med særskilte behov.
Academic lecture
 • Show author(s) (2018). “Watch your steps”–Community mental health professionals’ perspectives on the vocational rehabilitation of people with severe mental illness.
 • Show author(s) (2016). “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES'.
 • Show author(s) (2016). “BALANCING ON SKATES ON THE ICY SURFACE OF WORK”: A METASYNTHESIS OF WORK PARTICIPATION FOR PERSONS WITH PSYCHIATRIC DISABILITIES'.
 • Show author(s) (2015). Fra PISA til PALS - Om rommet for profesjonelt skjønn i barnehage og skole.
 • Show author(s) (2015). Abstract.
 • Show author(s) (2013). Negative effekter av psykoterapi.
 • Show author(s) (2011). Psykisk helse hos førskolebarn, med vekt på tilknytningsteori.
 • Show author(s) (2011). Om mentaliseringbaset behandling.
 • Show author(s) (2010). “Changes” and “outcomes”. A qualitative exploration of former psychoterapy patients’ point of view.
 • Show author(s) (2009). What is a “good outcome” in psychotherapy? An exploration of former patients’ point of view.
 • Show author(s) (2009). What is a “good outcome” in psychotherapy? An exploration of former patients’ point of view.
 • Show author(s) (2008). HVORDAN ER DET PASIENTER OPPLEVER SUKSESSFULL TERAPI? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE MED MENNESKER SOM HAR GÅTT I TERAPI SOM DE OPPLEVER HAR ENDRET DEM.
 • Show author(s) (2008). Det følelsesmessige møtet i psykoterapi med ungdom – terapeutisk allianse, mentalisering og mindfulness.
 • Show author(s) (2007). tilknytning, interubjektivitet og klinisk arbeid med barn og unge.
 • Show author(s) (2007). terapeutisk allianse i psykoterapi og musikkterapi.
 • Show author(s) (2007). psykoterpiforskning og klinisk praksis.
 • Show author(s) (2007). psykoterapi og musikkterapi. refleksjoner over fellesfaktorer.
 • Show author(s) (2007). om mentaliseringsbaserte metoder i arbeid med barn og foreldre.
 • Show author(s) (2007). affekter og affektfokus i psykoterpi.
 • Show author(s) (2007). The patient’s theory of therapeutic change.
 • Show author(s) (2007). Terapeutisk allianse i arbeid med barn og unge.
 • Show author(s) (2007). Om kasusformulering i psykisk helsearbeid med barn og unge. Om behovet for en teori om den særskilte pasient.
 • Show author(s) (2007). Om kasusformulering i klinisk arbeid med barn og unge.
 • Show author(s) (2007). Om forholdet mellom teori og praksis i psykoterapi.
 • Show author(s) (2007). Om forholdet mellom teori og praksis.
 • Show author(s) (2007). Om bruk av kvalitativ forskningsmetode i en klinisk hverdag.
 • Show author(s) (2007). Intersubjektivitet og tilknytning i klinisk arbeid.
 • Show author(s) (2006). Establishing a bond that works. A qualitative study of how psychotherapists make contact with adolescent patients.
 • Show author(s) (2006). Bruk av kvalitative metoder i klinisk psykologi.
 • Show author(s) (2006). Affekter i psykoterapi med barn.
 • Show author(s) (2005). Etablering av terapeutiske allianser i psykoterapi med ungdom.To kvalitative intervjustudier og en prosessforskningsstudie.
 • Show author(s) (2004). Dialogen i miljøterapi.
 • Show author(s) (2003). Psykoanalytisk nettverksarbeid i barne- og ungdomspsykiatrien.
 • Show author(s) (2003). Basic factors in relational child psychoanalytic psychotherapy.
 • Show author(s) (2002). psychotherapy in the autistic spectrum of pathology.
 • Show author(s) (2002). The practice of psychoanalytic child psychotherapy - current state.
Editorial
 • Show author(s) (2013). Redaksjonelt. Matrix. 248-250.
 • Show author(s) (2007). Redaksjonelt. Matrix. 194-195.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2021). Får rektor Mohn korrekt informasjon? Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2010). Selvmål fra presidenten :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 960-961.
 • Show author(s) (2004). Relasjon, dialog og meningsskaping er psykoterapiens kjerne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 396-399.
Short communication
 • Show author(s) (2007). kritikkens vanskelige kår i norsk psykolanalyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 56-57.
 • Show author(s) (2005). Hva gjør en psykoterapiform legitim? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 139-142.
 • Show author(s) (2003). Relasjon, dialog og meningsskaping er psykoterapiens kjerne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 396-399.
 • Show author(s) (2002). Mulighetene for en psykoanalytisk hermeneutikk. En kommentar til Stänicke og Vetlesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 532-534.
Book review
 • Show author(s) (2006). En annen virkelighet; Siri Gullestad og Bjørn Killingmos “Underteksten”. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1212-1216.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2015). Treatment Experiences of Child Sexual Offenders: A Qualitative Study.
 • Show author(s) (2015). Saksbehandleres forståelse av alvorlige atferdsvansker: ungdommens problem og behov.
 • Show author(s) (2015). Kroppen viser vei: En eksplorerende studie av psykologers forståelse og bruk av kroppslige aspekter i terapi.
 • Show author(s) (2015). Fra blankt lerret til dataskjerm - En kvalitativ studie av deltageres erfaringer med veiledet selvhjelp (iCBT) for lett og moderat depresjon.
 • Show author(s) (2014). Når psykoterapi feiler: funn og implikasjoner for forebygging av negative utfall.
 • Show author(s) (2014). Negative utfall i psykoterapi: Reduksjon gjennom bruk av tilbakemeldingssystemer og egentrening.
 • Show author(s) (2014). Korleis har du det eigentleg?
 • Show author(s) (2014). En komparativ undersøkelse av Kontrollmestringsteori og Beck's kognitive teori sin forståelse av angstlidelse.
 • Show author(s) (2014). Den usynlige omsorgssvikten og dens konsekvenser. Hvordan emosjonell neglisjering kan føre til psykiske og biomedisinske lidelser.
 • Show author(s) (2013). Du betyr meg Alvorlig psykopatologi som selvforstyrrelser.
 • Show author(s) (2013). Det finnes alltid en utvei, sa musa, den lå i kattens mage. - En drøfting av den kliniske autonomiens vilkår.
 • Show author(s) (2012). Wanting to do Just Anything Else: A Q-Methodological Step Towards Defining Boredom.
 • Show author(s) (2012). Samspill i grenseland: Skjevutvikling og belastninger hos barn av mødre med borderlinefungering.
 • Show author(s) (2012). Former Child Soldiers' Problems and Needs: Experiences of Congolese Staff Working in a Rehabilitation and Reintegration Setting.
 • Show author(s) (2012). Felles målsettig i psykoterapi med barn.
 • Show author(s) (2012). En drøfting av sentrale virkningsmekanismer ved Relasjonell Korttidsterapi.
 • Show author(s) (2012). Den opplevde effekt av å ha fått opplæring i Circle of Security Parenting© DVD (COS-P-DVD): En kvalitativ pilotstudie.
 • Show author(s) (2011). Reason for concern? Reflections on how kindergarten staff report on child concern (1).
 • Show author(s) (2011). Manualbasert traumeterapi med voldsutsatte barn. En effektundersøkelse ved bruk av single-case design.
 • Show author(s) (2011). Gruppebasert interpersonlig terapi for pasienter med relasjonstraumer og spiseproblemer: en pilotstudie.
 • Show author(s) (2011). En komparativ eksplorerende studie av metakognitiv terapi og mentaliseringsbasert terapi belyst med kliniske vignetter.
 • Show author(s) (2010). Virkningsmekanismer i mindfulnessbasert terapi og hypnose. Hvordan kan denne kunnskapen anvendes for å potensere den terapeutiske effekten i depresjonsbehandling?
 • Show author(s) (2010). Terapeuters opplevelse av endring i praksis etter opplæring i mentaliseringsbasert terapi: Et kvalitativt pilotstudie.
 • Show author(s) (2010). Experience of Outcome: A Qualitative Study of Patients' Experience of Participating in a Mindfulness-based Coping Program.
 • Show author(s) (2010). A phenomenologically grounded critique of evidence based practice and the medical model in psychology.
 • Show author(s) (2009). Forskningsbasert omsorg. En teoretisk vurdering av Circle of Security i lys av nyere forskning på endringsfaktorer i psykoterapi.
 • Show author(s) (2008). Skam - i spennet mellom autonomi og avhengighet.
 • Show author(s) (2008). Krybbedød - en undersøkelse av foreldres reaksjoner og oppfølging etter krybbedødsfall, samt en diskusjon av psykologens mulige rolle i møte med disse foreldrene.
 • Show author(s) (2008). It is play that belongs to health. An essay on the relationship between play and mental health.
 • Show author(s) (2008). Borderline personlighetsforstyrrelse: Tilknytningstraumer og dissosiative prosesser.
 • Show author(s) (2008). And Now for Something Completely Different (and Still the Same) - Er Mentalisering en Fundamental Faktor i Psykoterapi?
 • Show author(s) (2008). Affektinntoning, affektopplevelse og motivasjon i psykopterapi. En empirisk studie av forholdet mellom terapeutens affektinntoning, og pasientens grad av affektopplevelse og motivasjon.
 • Show author(s) (2007). Premature mammaer - en kvalitativ studie av foreldre til premature barn.
 • Show author(s) (2007). Om uselvfølgeligheten. En vurdering av en fenomenologisk-lingvistisk utsigelsesmodell for schizofrene tankeforstyrrelser i lys av relasjonell psykoanalyse.
 • Show author(s) (2007). En meningsfull kropp i et meningsfylt språk. Et essay om forholdet mellom ikke-språklige og språklige erfaringsformer i lys av psykoanalytiske og utviklingspsykologiske perspektiver.
 • Show author(s) (2007). "Hvordan kan vi forstå, og faglig forholde oss til det transseksuelle ønsket om kjønnsskifte. - En drøfting med utgangspunkt i et klinisk kasus.".
 • Show author(s) (2006). Refleksiv funksjon - En operasjonalisering av mentalisering.
 • Show author(s) (2006). Om oppmerksamt nærvær - Ei teoretisk drøfting av omgrepet mindfulness: Kva er det, og er det eit nytt fenomen i klinisk samanheng?
 • Show author(s) (2006). Decreasing interpersonal discomfort - An empirical study of the association between affect attunement and affect inhibition in adult psychotherapy.
 • Show author(s) (2006). Creating Therapeutic Change. An Empirical Study of the Relation Between the Processes of Affect Attunement and Affect Attunement and Affect Experience in Adult Psychotherapy.
 • Show author(s) (2006). "Holding" - en indre opplevelse gjennom den andre. En teoretisk undersøkelse av Winnicotts begrep om "holding" i lys av nyere forskning omkring endringsfaktorer i psykoterapi med barn.
 • Show author(s) (2005). I see you see what I feel - that way I learn who I am. Some reflections on Peter Fonagy's concept "Mentalization".
Feature article
 • Show author(s) (2021). Hva et universitet er og ikke er. Stavanger Aftenblad.
 • Show author(s) (2012). Vi trenger ikke velge mellom Beck og Freud. Morgenbladet. 1 pages.
 • Show author(s) (2012). Mange vegar til endring. Bergens Tidende. 21.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2004). Mellom oss. Essay i relasjonell psykoanalyse. Phd avhandling.
Interview
 • Show author(s) (2014). Trodde han var syk, trengte briller.
 • Show author(s) (2014). Kommentar til forskning om lavt selvbilde og ros fra foreldre.
 • Show author(s) (2014). Har du blitt moren din?
 • Show author(s) (2014). Fagartikkel skaper debatt.
 • Show author(s) (2014). Dårlig selvtillit av skryt.
 • Show author(s) (2014). "krangling mellom søsken i ferien".
 • Show author(s) (2013). kommentarer til forskningsresultat om lav selvfølelse hos barn.
 • Show author(s) (2013). ikke push barnet ditt.
 • Show author(s) (2013). førsteklassingenes trassalder "6 års krisen".
 • Show author(s) (2013). When children are clients.
 • Show author(s) (2013). Vil se terapeuten i kortene.
 • Show author(s) (2013). Trassalderen du ikke visste om.
 • Show author(s) (2013). Så mange venner bør barnet ditt ha.
 • Show author(s) (2013). Sur og grinete hjemme, men prakteksemplar borte.
 • Show author(s) (2013). Skyldfølelse i oppdragelsen skader barna.
 • Show author(s) (2013). Selv små barn kan skjeønne at du prater dritt om andre.
 • Show author(s) (2013). Nå blir mamma lei seg og veldig skuffet.
 • Show author(s) (2013). Jeg kler opp datteren min etter kjendiser.
 • Show author(s) (2013). Grensesetting er et "sjaskete" begrep.
 • Show author(s) (2013). Den evige forhandlingen.
 • Show author(s) (2013). Da Haukeland beltela en 15-åring i tre uker, brøt de loven i tre uker.
 • Show author(s) (2013). BARN OG ENGSTELSE: - Ikke push barnet for mye!
 • Show author(s) (2013). Annerledes å bli mamma for andre gang.
 • Show author(s) (2013). "En klem av Justin kan redde livet mitt".
 • Show author(s) (2012). Dropp mors franske julepynt.
 • Show author(s) (2012). Derfor krangler vi i jula.
 • Show author(s) (2012). Barnet ditt får med seg mer enn du tror.
 • Show author(s) (2012). Barnet ditt får med seg mer enn du tror.
 • Show author(s) (2011). intervju Bergens tidende i forbindelse med utøya massakren.
 • Show author(s) (2011). Venner i fantasiens verden.
 • Show author(s) (2011). Om barnehagers ansvar for å melde bekymringer til barnevernet.
 • Show author(s) (2011). Håp for ugandas barnesoldater.
 • Show author(s) (2011). Fantasivenner gir sosiale barn.
 • Show author(s) (2011). Fantasivenner gir sosiale barn.
 • Show author(s) (2007). sopranos siste sesong.
Programme participation
 • Show author(s) (2007). Tony sopranos som pasient.
Abstract
 • Show author(s) (2002). symbolization in child psychotherapy. Nordic Journal of Psychiatry : Supplement. 1 pages.
Poster
 • Show author(s) (2015). Hope and revovery: A scoping review.
 • Show author(s) (2013). Experience of hope. Within the mental helth and drug abise services.
 • Show author(s) (2008). Psychotherapy patients' theories of improvement and positive change.
Academic literature review
 • Show author(s) (2013). ‘‘Balancing on Skates on the Icy Surface of Work’’: A Metasynthesis of Work Participation for Persons with Psychiatric Disabilities. Journal of occupational rehabilitation. 125-138.
Interview Journal
 • Show author(s) (2012). Med barnet som klient. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 18-19.

More information in national current research information system (CRIStin)