Home
Helge Holgersen's picture

Helge Holgersen

Associate Professor
 • E-mailHelge.Holgersen@uib.no
 • Phone+47 55 58 88 62+47 959 24 328
 • Visitor Address
  Christiesgt. 12
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
Journal articles
 • Binder, Per-Einar; Schanche, Elisabeth; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark; Hjeltnes, Aslak; Stige, Signe Hjelen; Veseth, Marius; Moltu, Christian. 2016. Why do we need qualitative research on psychological treatments? The case for discovery, reflexivity, critique, receptivity, and evocation. Scandinavian Psychologist. 3:e8. doi: 10.15714/scandpsychol.3.e8
 • Cooper, Elvira Sophie Naustdal; Holgersen, Helge. 2016. Treatment experiences of child sexual offenders in Norway: a qualitative study. Journal of Child Sexual Abuse. 25: 699-718. doi: 10.1080/10538712.2016.1212958
 • Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Borg, Marit; Davidson, Larry. 2016. “Watch your steps” – Community mental health professionals’ perspectives on the vocational rehabilitation of people with severe mental illness. Scandinavian Psychologist. 3:e16. doi: 10.15714/scandpsychol.3.e16
 • Berntsen, Linn Synnøve; Holgersen, Helge. 2015. Entusiasme og gjenkjennelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 52: 117-125.
 • Grimsæth, Gerd; Holgersen, Helge. 2015. Nyutdannede allmennlærere og deres opplevelse av faglig kompetanse i leseopplæring generelt og av elever med lesevansker spesielt. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 9. 17 pages.
 • Johannesen, Steinar; Holgersen, Helge. 2014. Former child soldiers' problems and needs: Congolese experiences. Qualitative Health Research. 24: 55-66. doi: 10.1177/1049732313513655
 • Jørstad, Ingvild; Holgersen, Helge. 2014. En drøftning av sentrale virkningsmekanismer ved Relasjonell Korttidsterapi. Matrix. 31: 170-191.
 • Sælør, Knut Tore; Ness, Ottar; Holgersen, Helge; Davidson, Larry. 2014. Hope and recovery: a scoping review. Advances in Dual Diagnosis: Policy, practice and research in mental health and substance use. 7: 63-72. doi: 10.1108/ADD-10-2013-0024
 • Utvåg, Karina Malm; Steinkopf, Susanne; Holgersen, Helge. 2014. Vilkår for klinisk autonomi og dens betydning for god praksis. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 51: 861-867.
 • Binder, Per-Einar; Moltu, Christian; Sagen, Solfrid Henden; Hummelsund, Didrik Andreassen; Holgersen, Helge. 2013. Unique Beings Undergoing Standard Evaluations - A Qualitative Study of Adolescents’ Experiences of the Assessment Processes in Psychotherapy. Journal of psychotherapy integration. 25: 107-119. doi: 10.1037/a0031420
 • Binder, Per-Einar; Nielsen, Geir; Hjeltnes, Aslak; Schanche, Elisabeth; Holgersen, Helge. 2013. Med følelsene i sentrum - utviklingstrekk innenfor dynamiske og humanistiske terapiformer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 50: 790-794.
 • Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Aas, Randi Wågø; Davidson, Larry. 2013. ‘‘Balancing on Skates on the Icy Surface of Work’’: A Metasynthesis of Work Participation for Persons with Psychiatric Disabilities. Journal of occupational rehabilitation. 24: 125-138. doi: 10.1007/s10926-013-9445-x
 • Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Ekeland, Tor-Johan; Davidson, Larry. 2013. Metasynthesis and bricolage: an artistic exercise of creating a collage of meaning. Qualitative Health Research. 23: 1285-1292. doi: 10.1177/1049732313502127
 • Stänicke, Line Indrevoll; Holgersen, Helge. 2013. Redaksjonelt. Matrix. 30: 248-250.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Moltu, Christian. 2012. Vi trenger ikke velge mellom Beck og Freud. Morgenbladet. 16.3.12. 1 pages.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Moltu, Christian. 2012. Staying close and reflexive: An explorative and reflexive approach to qualitative research on psychotherapy. Nordic Psychology. 64: 103-117. Published 2012-11-10. doi: 10.1080/19012276.2012.726815
 • Binder, Per-Einar; Moltu, Christian; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2012. Mange vegar til endring. Bergens Tidende. 21. Published 2012-07-29.
 • Holgersen, Helge. 2012. Med barnet som klient. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 19: 18-19.
 • Holgersen, Helge; Øvrebø, Morten. 2012. Terapeuters opplevelse av endring i praksis etter opplæring i mentaliseringsbasert terapi. Matrix. 29: 343-370.
 • Sund, Anne Mari; Bjelland, Ingvar; Holgersen, Helge; Israel, Pravin; Plessen, Kerstin J. 2012. Om depresjon hos barn og unge med vekt på biologiske modeller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 49: 31-39.
 • Binder, Per-Einar; Moltu, Christian; Hummelsund, Didrik Andreassen; Sagen, Solfrid Henden; Holgersen, Helge. 2011. Meeting an adult ally on the way out into the world: Adolescent patients' experiences of useful psychotherapeutic ways of working at an age when independence really matters. Psychotherapy Research. 21: 554-566. doi: 10.1080/10503307.2011.587471
 • Kinn, Liv Grethe; Holgersen, Helge; Borg, Marit; Fjær, Svanaug. 2011. Being candidates in a transitional vocational course: experiences of self, everyday life and work potentials. Disability & Society. 26: 433-448. doi: 10.1080/09687599.2011.567795
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2010. What is a “good outcome” in psychotherapy? A qualitative exploration of former patients' point of view. Psychotherapy Research. 20: 285-294. doi: 10.1080/10503300903376338
 • Holgersen, Helge; Pallesen, Ståle. 2010. Selvmål fra presidenten :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 47: 960-961.
 • Binder, Per Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2009. Why did I change when I went to therapy? A qualitative analysis of former patients' conceptions of successful psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 4: 250-256.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2009. Why did I change when I went to therapy? A qualitative analysis of former patients' conceptions of successful psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 9: 250-256. doi: 10.1080/14733140902898088
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge. 2008. Den håpefulle utprøving. Forholdet mellom kasusformulering og vekstbefordrende terapeutiske intervensjoner i lys av kontroll-mestringsteori. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 45: 958-968.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2008. Establishing a bond that works: a qualitative study of how psychotherapists make contact with adolescent patients. European Journal of Psychotherapy. 10: 55-69. doi: 10.1080/13642530701869730
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2008. Re-establishing contact: A qualitative exploration of how therapists work with ruptures in adolescent psychotherapy. Counselling and Psychotherapy Research. 8: 239-245. doi: 10.1080/14733140802363167
 • Holgersen, Helge. 2007. kritikkens vanskelige kår i norsk psykolanalyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 44: 56-57.
 • Holgersen, Helge. 2007. Redaksjonelt. Matrix. 24: 194-195.
 • Binder, Per-Einar; Nielsen, Geir Høstmark; Vøllestad, Jon; Holgersen, Helge; Schanche, Elisabeth. 2006. Hva er relasjonell psykoanalyse? Nye psykoanalytiske perspektiver på samhandling, det ubevisste og selvet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 43: 899-908.
 • Holgersen, Helge. 2006. En annen virkelighet; Siri Gullestad og Bjørn Killingmos “Underteksten”. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 43: 1212-1216.
 • Mohaupt, Henning; Holgersen, Helge; Binder, Per-Einar; Nielsen, Geir Høstmark. 2006. Affect consciousness or mentalization? A comparison of two concepts with regard to affect development and affect regulation. Scandinavian Journal of Psychology. 47: 237-244. doi: 10.1111/j.1467-9450.2006.00513.x
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2005. Hva gjør en psykoterapiform legitim? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 42: 139-142.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2004. Om å bevare psykoterapiens rom for fri intersubjektiv utforskning. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 41: 482-486.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2004. Relasjon, dialog og meningsskaping er psykoterapiens kjerne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 41: 396-399.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2004. Relasjon, dialog og meningsskaping er psykoterapiens kjerne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 41: 396-399.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge. 2004. Individualterapi med barn og unge: en velfundert, nyttig og regningssvarende behandlingsform? Matrix. 21: 22-40.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2003. Relasjon, dialog og meningsskaping er psykoterapiens kjerne. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 41: 396-399.
 • Holgersen, Helge. 2002. symbolization in child psychotherapy. Nordic Journal of Psychiatry : Supplement. 56. 1 pages. doi: 10.1080/080394802760383711
 • Holgersen, Helge; Binder, Per-Einar; Nielsen, Geir Høstmark. 2002. Mulighetene for en psykoanalytisk hermeneutikk. En kommentar til Stänicke og Vetlesen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 39: 532-534.
 • Binder, Per-Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 2001. Relasjonsorientert psykodynamisk praksis er støttet av evidens. En granskning av visse forutsetninger i diskusjonen om terapeutisk effekt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 38: 528-539.
 • Holgersen, Helge; Binder, Per Einar; Nielsen, Geir Høstmark. 1999. Hinsides tilpasningsprinsippet. Omriss av en fortolkende relasjonell psykoanalyse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 36: 636-646.
 • Binder, Per Einar; Holgersen, Helge; Nielsen, Geir Høstmark. 1998. Psykoanalytisk psykologi mot tusenårsskiftet. Fremveksten av de relasjonelle perspektivene. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 35.
Reports and theses
 • Kogstad, Kristine; Flønes, Linda Hana; Holgersen, Helge. 2011. Manualbasert traumeterapi med voldsutsatte barn. En effektundersøkelse ved bruk av single-case design. Universitetet i Bergen -, Det psykologiske fakultet. 29 pages.
 • Blakstad, Oskar; Eide, Tone; Johnsen, Øyvind; Holgersen, Helge. 2008. And Now for Something Completely Different (and Still the Same) - Er Mentalisering en Fundamental Faktor i Psykoterapi? 57 pages.
 • Ellila, John Øystein Nordengen; Holgersen, Helge. 2008. Borderline personlighetsforstyrrelse: Tilknytningstraumer og dissosiative prosesser. 38 pages.
 • Førland, Kjersti; Holgersen, Helge. 2008. It is play that belongs to health. An essay on the relationship between play and mental health. 27 pages.
 • Norheim, Margrethe Hjønnevåg; Walther, Kristoffer Lygren; Holgersen, Helge. 2008. Affektinntoning, affektopplevelse og motivasjon i psykopterapi. En empirisk studie av forholdet mellom terapeutens affektinntoning, og pasientens grad av affektopplevelse og motivasjon. 61 pages.
 • Spilde, Marianne; Ensink, Janne; Holgersen, Helge. 2008. Krybbedød - en undersøkelse av foreldres reaksjoner og oppfølging etter krybbedødsfall, samt en diskusjon av psykologens mulige rolle i møte med disse foreldrene. 74 pages.
 • Vengen, Arild Eikenæs; Holgersen, Helge. 2008. Skam - i spennet mellom autonomi og avhengighet. 37 pages.
 • Aanensen, Siri Wendelbo; Våga, Karine; Holgersen, Helge. 2006. "Holding" - en indre opplevelse gjennom den andre. En teoretisk undersøkelse av Winnicotts begrep om "holding" i lys av nyere forskning omkring endringsfaktorer i psykoterapi med barn. Universiteteti i Bergen, Det psykologiske fakultet. 72 pages.
 • Fyhn, Erling Andreas; Holgersen, Helge. 2006. Decreasing interpersonal discomfort - An empirical study of the association between affect attunement and affect inhibition in adult psychotherapy. 41 pages.
 • Gallefoss, Kjersti; Utgarden, Ragnhild; Holgersen, Helge. 2006. Creating Therapeutic Change. An Empirical Study of the Relation Between the Processes of Affect Attunement and Affect Attunement and Affect Experience in Adult Psychotherapy. 60 pages.
 • Hagness, Helle; Holgersen, Helge. 2006. Refleksiv funksjon - En operasjonalisering av mentalisering. 43 pages.
 • Jørgensen, Kenneth; Holgersen, Helge. 2006. Om oppmerksamt nærvær - Ei teoretisk drøfting av omgrepet mindfulness: Kva er det, og er det eit nytt fenomen i klinisk samanheng? 61 pages.
 • Holgersen, Helge. 2004. Mellom oss. Essay i relasjonell psykoanalyse. Phd avhandling. UiB. 110 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)