Home
Henning Laugerud's picture

Henning Laugerud

Professor, Art History/Visual Culture.
 • E-mailHenning.Laugerud@uib.no
 • Phone+47 55 58 42 28
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

• Medieval and early modern.
• Theories of interpretation, Hermeneutics, visual-studies and rhetorical perspectivesm, memory-studies (mnemology).
• Art- and cultural-history, history of ideas, religious history. Some particular themes: The power of images and visual culture and the idea of “tradition” and visual culture, history of the gaze/sight and the understanding of the medieval sensorium. Counter-Reformation and Post-Reformation Chatolicism in Scandinavia.

Visiting Professor at the University of Aarhus, Denmark, 2021.

Visiting Fellow at the Maynooth University Arts and Humanities Institute. Maynooth University, Ireland, spring 2020.

Visiting Fellow at the Centre for Catholic Studies, Department of Theology and Religion, University of Durham, autumn 2016.

Founding member of the european research-network:
ENID - The European Network on the Instruments of Devotion: https://enid.w.uib.no/.

Member of the Center for Viking Age and Middle Ages, Aarhus Universitet, Denmark: https://cas.au.dk/en/center-for-viking-age-and-middle-ages/

Member of European Science Foundations "College of Reviewers".

Academic article
 • Show author(s) (2016). Erindringsbilder som fromhetsintrumenter. Mnemologiske perspektiver på religiøs tro og praksis i middelalder. Kunst og kultur. 142-153.
 • Show author(s) (2014). Gjerpen-rettssaken i 1613.Dens bakgrunn og konsekvenser. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 311-322.
 • Show author(s) (2010). Visualitet, tekst og materialitet. Modernismens middelalder og middelalderens modernitet. Konsthistorisk tidskrift. 146-159.
 • Show author(s) (2010). To see with the eyes of the soul : memory and visual culture in medieval Europe. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 43-68.
 • Show author(s) (2010). Memory Stored and Reactivated - Some Introductory Reflections. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 7-20.
 • Show author(s) (2005). ”Polysemi og den dynamiske tradisjon”. Passepartout - Skrifter for kunsthistorie. 94-103.
 • Show author(s) (2004). Fortidens blikk og vårt eget. Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 40-41.
 • Show author(s) (2001). Fortidens blikk. Noen refleksjoner omkring bilder, tolkning og forståelse. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. 7-22.
Report
 • Show author(s) (2005). Kirkekunsten i stavkirkene. Rapport til Riksantikvaren på oppdrag for ”Riksantikvarens stavkirkeprogram”. .
 • Show author(s) (2003). Categories of Sacredness in Europe, 1500-1800. Conference at the Norwegian Institute in Rome 11-14 October 2001. 2. 2. .
Lecture
 • Show author(s) (2023). Syn, sansning og erkjennelse i middelalder – Sta. Maria in Trastevere. .
 • Show author(s) (2022). Tønsberg - et katolsk brohode etter reformasjonen?
 • Show author(s) (2022). Overtro, reformasjon og folketro.
 • Show author(s) (2022). "Habitus"som kulturanalytisk kategori - en genealogi.
 • Show author(s) (2021). Miraculous Images/Living Images: Aspects of Animation.
 • Show author(s) (2021). Imagines agentes - Middelalderens levende billeder mellem mekanik, magi og mirakler.
 • Show author(s) (2019). Urnes-madonnaen - hvem var hun? En reisende i tid og rom.
 • Show author(s) (2019). Reformasjon uten folk.
 • Show author(s) (2018). Reformasjon utan folk.
 • Show author(s) (2015). Det "mettede" sensorium. Persepsjonens og medieringens prinsipper i middelalderen.
 • Show author(s) (2015). Augustin's forståelse av erindring og hans tegn- og språkteori.
 • Show author(s) (2014). Katolisisme i Norge under og etter reformasjonen - omkring motstand og trosforestillingers etterliv. Innledningsforedrag.
 • Show author(s) (2014). Gjerpen-rettsaken i 1613. Mot-reformasjonen og dens tidllige gjennomslag i Norge på tidlig 1600-tall.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Mot-reformasjon i Østfold – de lage linjer fra 1537 til jesuittmisjonen i Fredrikstad på slutten av 1600-tallet.
 • Show author(s) (2023). Klosterlasse - en glemt helt fra motreformasjonen.
 • Show author(s) (2023). Etterlivet til "den gamle tro" - på sporet av det katolske i Rollag kirke og i Numedal.
 • Show author(s) (2021). Hva gjorde kirekkunsten med mennesker i middelalderen?
 • Show author(s) (2020). Reformasjon, mot-reformasjon og katolsk etterliv. .
 • Show author(s) (2019). Reformasjonen, den største menneskeskapte katastrofe i norsk historie?
 • Show author(s) (2019). Reformasjon, mot-reformasjon og katolsk etterliv: Reformasjon uten folk.
 • Show author(s) (2019). Reformasjon uten folk. Reformasjonen som den største katastrofe i norsk historie?
 • Show author(s) (2019). Reformasjon uten folk - bokkveld.
 • Show author(s) (2019). Kristendommen i Norge i middelalder.
 • Show author(s) (2018). Reformasjonen - den største katastrofe i norsk historie?
 • Show author(s) (2018). Guds nærvær i alle ting - om den religiøse forståelse i middelalderens Norge.
 • Show author(s) (2017). “Reformasjonen: den største katastrofe i norsk historie?”.
 • Show author(s) (2017). Reformasjonen i Norge og Europa.
 • Show author(s) (2017). Paneldiskusjon: The Reformation a Curse for Church Art. Facts and Myths.
 • Show author(s) (2017). Myter om reformasjonen i Norge: Den kirkelige situasjon før reformasjonen.
 • Show author(s) (2014). Motstanden mot reformasjonen i Norge.
 • Show author(s) (2012). Den hellige Katarina av Siena og hennes visjoner.
 • Show author(s) (2011). Reformasjonen i Norge. Motstand og katolsk "undergrunn".
 • Show author(s) (2010). "Til Gud og Jomfru Marias ære-Kirkens martyrer under reformasjonen i Norge".
 • Show author(s) (2009). Omkring Lucas Cranach d.e.: "La de små barn komme til meg" i Larvik kirke.
 • Show author(s) (2008). Traditions, images and rituals. The meeting of the Mediterranean and The North Atlantic.
 • Show author(s) (2002). "Til Gud og Jomru Marias ære" - Noen refleksjoner omkring den religiøse situasjon i Norge i reformasjonsårhundredet.
 • Show author(s) (2000). Biskop Jens Nilssøns visitas i Sandsvær 25-28.juli 1595.
 • Show author(s) (1999). Jakten på tusenårsriket. Dommedag i europeisk kunst- og kulturhistorisk tradisjon.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Historical truth – truth in History. Some reflections on Medieval Historiography.
 • Show author(s) (2023). False Relics? A Medieval Paradox?
 • Show author(s) (2022). The Vindictive Virgin and a Dialogue on Miracles. Medieval Animation. .
 • Show author(s) (2022). The Living Image in the Middle Ages.
 • Show author(s) (2022). The Archbishop and the Faith in Norway at the Eve of the Reformation - A Profile.
 • Show author(s) (2022). Porphyry fragments, early Christian burial site in Borgund, and the implementation of Christianity in Norway.
 • Show author(s) (2021). Opening speech: What does Animation mean in the Middle Ages? Theoretical and Historical Approaches.
 • Show author(s) (2021). Living Images, Living with Images.
 • Show author(s) (2021). "Play - a survey from Lewis to Wittgenstein".
 • Show author(s) (2021). "Closing Remarks".
 • Show author(s) (2021). "ANIMA. Det levende bildet".
 • Show author(s) (2020). Northern European Reformations: The Case of Denmark-Norway.
 • Show author(s) (2020). Handlekraftige bilder: Caesarius av Heisterbach og en dialog om mirakler.
 • Show author(s) (2019). SUPERSTITION IN THE REFORMATION POLEMICS OF ENGLAND AND DENMARK-NORWAY – AND THE EMERGENCE OF FOLKLORE AND POPULAR RELIGION.
 • Show author(s) (2019). Reformasjonshistorien sett gjennom en alternativ optikk.
 • Show author(s) (2019). Keynote lecture: "The Devotional Agency of Images. Visions, the Visual, and memory in the late Middle Ages.".
 • Show author(s) (2019). "I was drenched in blood that streamed from the Man's side..." Visions, Animation and Living Matter in the Dream of the Rood.
 • Show author(s) (2019). "I was all moist with blood sprung from the Man's side." Visions, Animation and Living Matter in "The Dream of the Rood": some preliminary musings.
 • Show author(s) (2018). Translasjon. Om Hieronimus translasjonsforståelse og en misforstått genealogi hos Venuti.
 • Show author(s) (2018). The Post-Reformation Pilgrimage to Røldal.
 • Show author(s) (2017). “Counter-Reformation strategies in Denmark-Norway, the British Islands and Ireland. Some aspects of the relation between missionaries and missionary strategies around the North-Atlantic”.
 • Show author(s) (2017). Tradisjon. Om tradisjon fra Augustin til Congar.
 • Show author(s) (2017). The Lutheran Reformation and its Consequences for the Religious Visual Culture in Denmark-Norway.
 • Show author(s) (2017). Catholicism in Norway during and after the Reformation – about resistance and the survival.
 • Show author(s) (2017). Augustins inskripsjoner. Omkring Augustins tegn- og språk-tenkning.
 • Show author(s) (2016). Vision, Images and Cognition.
 • Show author(s) (2016). The Materiality of Devotion: An Introduction.
 • Show author(s) (2016). Erindring og "bilder" - bilder som erindring.
 • Show author(s) (2015). Moderator of introduksjon til sesjon. Christian Materiality. Practices, Perception and Mediation in the Middle Ages. .
 • Show author(s) (2015). Lutheran and other Post-Reformation Devotions. Introductory remarks.
 • Show author(s) (2015). Introduksjon og chair til sesjon: Reception of the Counter-Reformation in England.
 • Show author(s) (2015). Introduksjon og chair av sesjonen: Catholic Material and Visual Culture in Exile.
 • Show author(s) (2015). Bokens optikk. bøker, bilder og "synskultur" i det etter-reformatoriske Danmark-Norge.
 • Show author(s) (2014). The Optics of Understanding: Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe.
 • Show author(s) (2014). Materiell religion, religiøs praksis og den teologiske tenkning, ca. 1400-ca. 1700. Innledningsforedrag.
 • Show author(s) (2013). Visuality and the Culture of the Gaze in the Reformation Era.
 • Show author(s) (2013). Katolisisme i Norge under og etter reformasjonen - omkring motstand og trosforestillingers etterliv.
 • Show author(s) (2013). Erindring og bilder - bilder som erindring. Mnemologiske perspektiver på allegorier, symboler og "ikonografier" i middelalderen.
 • Show author(s) (2013). Early Medieval Devotions; some Introductory Reflections.
 • Show author(s) (2013). "Visualitet og synskultur i det efter-reformatoriske Danmark-Norge".
 • Show author(s) (2012). The Matrix(es) of Understanding. Mnemological Perspectives on Medival Systems of Allegories, Symbols and Iconographies.
 • Show author(s) (2012). Memory. Senses and cognition in the Middle Ages.
 • Show author(s) (2012). "Memories of symbols - the symbols of memory. Iconology and/as memory:".
 • Show author(s) (2011). The Reformation and the Optics of Iconoclasm. Visuality and the Culture of the Gaze.
 • Show author(s) (2011). Remembering the Past, Creating the Future. The Dynamics of Memory and Tradition.
 • Show author(s) (2011). Paravisualitet - Synliggjøringen av det vi ikke kan se for våre øyne.
 • Show author(s) (2011). Memory, Senses and Cognition in the Medium Aevum.
 • Show author(s) (2011). History of Science as a basis for communicating Natural History.
 • Show author(s) (2011). "Hvorfor ”erindring” – erindringsperspektiv(er) på historien".
 • Show author(s) (2010). “The Reformed Eye.The Reformation and the Optics of Iconoclasm. Visuality and the culture of the gaze in the post-reformation period in the kingdom of Denmark-Norway.”.
 • Show author(s) (2010). The Spiritual Sense(s). Memory, Senses and Cognition in the ‘Medieum Aevum’.
 • Show author(s) (2010). The Optics of Understanding. Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe.
 • Show author(s) (2009). Presentasjon av prosjektet: "Norke trolldomssaker på nett".
 • Show author(s) (2009). Erkjennelsens optikk - syn, sansning og erindring.
 • Show author(s) (2007). Ute Daniel "Kompendium kulturgeshcichte". Om forståelsen av kulturhistorie i den aktuelle fagdebatt i Tyskland.
 • Show author(s) (2007). Key-note speach: Sight, sense and cognition. The 'hagioscopic' mimesis of the museum.
 • Show author(s) (2004). Presentation of research-activities relevant for the ENID-network.
 • Show author(s) (2003). "Vi går på museum". En historisering av blikket.
 • Show author(s) (2001). Some remarks on the Sacredness or the Sanctity if Images according to the Council of Trent and St. Thomas Aquinas.
 • Show author(s) (2000). Kirkesamlingen på Norsk Folkemuseum og noen andre kirkehistoriske samlinger i Norge.
 • Show author(s) (2000). Harry Fett og Norsk Folkemuseums skjulte kirkeskatt.
 • Show author(s) (2000). Fortidens blikk. Noen refleksjoner omkring bilder, tolkning og forståelse.
 • Show author(s) (2000). "Jesu fødsel" på prekestolen fra Onsøy gamle kirke. Ikonologisk-teologisk "dissonans" i Østfold.
 • Show author(s) (1998). Planleggingen av et tverrfaglig forskningsprosjekt på etter-reformatorisk kirkekunst og religiøst liv - en foreløpig presentasjon.
 • Show author(s) (1998). Etter-reformatorisk kirkekunst og kirkeinventar.
Book review
 • Show author(s) (2021). "Ny bok om Olav den hellige - en skattkiste." Anmeldelse av Ørnulf Hodne: Olsok. Norges feiring av Olav den hellige. Novus 2021. St. Olav. Katolsk kirkeblad. 72-73.
 • Show author(s) (2018). Lived religion and the long Reformation in northern Europe, c.1300–1700. By Sari Katajala-Peltomaa and Raisa Maria Toivo. (Studies in Medieval and Reformation Traditions, 206.) Pp. viii 326 incl. 2 tables. Leiden–Boston: Brill, 2016. The Journal of Ecclesiastical History. 636-638.
 • Show author(s) (2017). Review: Donna L. Sadler: Stone, Flesh, Spirit. The Entombment of Christ in Late Medieval Burgundy and Champagne. Leiden: Brill, 2015. Speculum. 582-583.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Våre forfedres kirke. Tekster av, om og til Klosterlasse. St. Olav forlag.
 • Show author(s) (2023). Animation between Magic, Miracles, and Mechanics. Principles of Life in Medieval Imagery. Aarhus Universitetsforlag.
 • Show author(s) (2020). Northern European Reformations. Transnational Perspectives. Palgrave Macmillan.
 • Show author(s) (2016). The materiality of devotion in late medieval northern Europe. Images, objects and practices. Four Courts Press.
 • Show author(s) (2015). The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages. Aarhus Universitetsforlag.
 • Show author(s) (2012). Devotional Cultures of European Christianity, 1790-1960. Four Courts Press.
 • Show author(s) (2010). Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjonen til opplysningstid ca. 1500-1814. Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.
 • Show author(s) (2007). Instruments of Devotion. The Practices and Objects of Religious Piety from the Late Middle Ages to the 20th Century. Aarhus Universitetsforlag.
 • Show author(s) (2003). Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder. Museum Tusculanums forlag.
 • Show author(s) (1995). Myten om det moderne. Spartacus.
 • Show author(s) (1993). Love and War. Individet i krig og kjærlighet. Kulturtekster 3. Senter for europeiske kulturstudier.
 • Show author(s) (1989). Vitenskap og verdensbilder. Ariadne forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) (2018). Reformasjon uten folk. Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid. 172.
 • Show author(s) (1998). Jesu fødsel. Bildet og beretningen.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2001). Norsk fritenkerhistorie 1500-1850. Humanist Forlag.
Compendium
 • Show author(s) (1998). Historiefagets forhold til bilder.
 • Show author(s) (1996). Historiefagets forhold til bilder.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Erindringer om fremtiden – om erindringens aktuelle og prospektive karakter. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. 9 pages.
 • Show author(s) (2013). Hva er en svartebok? Genealogen. 25-28.
 • Show author(s) (2011). Katolsk motstand på 1600-tallet. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 28-31.
 • Show author(s) (2011). "Til Guds og Jomfru Marias Ære - Kirkens martyrer under reformasjonen i Norge". St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 14-16.
 • Show author(s) (2007). Å se menneskets begrensninger. Erkjennelse, sannhet og vitenskap hos Thomas av Aquino. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 4-11.
 • Show author(s) (2000). En bispevisitas i Sandsvær 1595. Langs Lågen. 134-141.
 • Show author(s) (1999). Geir Hellemo: Guds billedbok. Virkelighetsforståelse i religiøse tekster og bilder. Klassisk Forum. 113-116.
Feature article
 • Show author(s) (2000). Kilde til kunnskap. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 78-80.
 • Show author(s) (1999). Thomas Müntzer. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 21.
 • Show author(s) (1999). Tafurene: Korstog og dommedag. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 15.
 • Show author(s) (1999). Joachim av Fiore og Den hellige Ånds tidsalder. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 19.
 • Show author(s) (1999). En Dommedagsprofet i Christiania anno 1640. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 47.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2018). Ord og bilder på vandring. Bildebøker som gjenskaper dikt og bildekunst.
 • Show author(s) (2005). Det hagioskopiske blikk. Bilder, syn og erkjennelse i høy- og senmiddelalder.
Interview
 • Show author(s) (2023). Åpner Klosterlasses skattkiste.
 • Show author(s) (2023). 500-årsjubileum: Norges skjebne ble lagt i hans hender.
 • Show author(s) (2018). Reformasjonen i Norge: Da erkebiskopens håp brast.
 • Show author(s) (2009). Er nutidskunsten overhodet religiøs?
 • Show author(s) (2009). Den digitale heksejakta.
 • Show author(s) (2008). Fromheden skal ud af skabet.
 • Show author(s) (2001). "Norsk Fritnkerhistorie 1500-1800: Norge - et religiøst mangfold".
 • Show author(s) (2001). "Felles verdigrunnlag er en myte.".
 • Show author(s) (2001). "Den første fritenkjarhistoria".
Documentary
 • Show author(s) (2023). Spesialutfordringen: Bibler som propaganda.
Programme participation
 • Show author(s) (2002). Tema: Middelalderens verdensbilde. Varighet: 30.minutter. Programleder: Arnfinn Christensen.
 • Show author(s) (2001). Intervju om Norsk fritenkerhistorie 1500-1800. Programleder Kai Sibbern. Lengde 10. minutter.
 • Show author(s) (2001). Intervju om Norsk fritenkerhistorie 1500-1800. Lengde 25. minutter. Programleder Jan Birger Arentz.
 • Show author(s) (2001). Innslag om forholdet mellom vitenskap og religion i middelalder og tidlig nytid. Lengde 10. minutter. Programleder Erik Tunstad.
 • Show author(s) (2001). En beretning om toleransens vei i Norge. Fritenkeriets historie 1500-1800. Program nr. 1. Lengde 30. minutter. Programleder Lisa Kristin Strindberg.
 • Show author(s) (2001). En beretning om toleransens vei i Norge. Fritenkeriets historie 1500-1800. Progeram nr. 2. Lengde 30. minutter. Programleder Lisa Kristin Strindberg.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Visions and Miracles. Animation as a Total Cultural Fact. 30 pages.
 • Show author(s) (2023). Tønsberg og katolsk misjon etter reformasjonen. 13 pages.
 • Show author(s) (2023). The Miraculous Image. Visions, Rhetoric, Animation. 31 pages.
 • Show author(s) (2023). Klosterlasse - pater Lauritz Nielssøn SJ. En biografisk skisse. 49 pages.
 • Show author(s) (2023). Introduction. The Concepts, Definitions and Historiography of Animation in Medieval and Post-Medieval Times. 33 pages.
 • Show author(s) (2023). Epilogue. The Life and Afterlife of Medieval Animation. 18 pages.
 • Show author(s) (2023). Confessio Christiana "Den kristne bekjennelse". Innledning. 18 pages.
 • Show author(s) (2020). ‘Superstition’ in the Reformation Polemics of England and Denmark-Norway - and the Emergence of Folklore and Popular Religion. 29 pages.
 • Show author(s) (2018). Visual Culture. 10 pages.
 • Show author(s) (2018). Medieval Architecture. 9 pages.
 • Show author(s) (2017). En reformasjon av blikket? Skrift, bilder og synskultur i det etter-reformatoriske Danmark-Norge. 36 pages.
 • Show author(s) (2016). ”Introduction". 9 pages.
 • Show author(s) (2016). “’And how could I find Thee at all, if I do not remember Thee?’ Visions, images and memory in late medieval devotion”. 20 pages.
 • Show author(s) (2016). The Optics of Understanding: Sight, sensing and discourses of knowledge in early modern Europe. 30 pages.
 • Show author(s) (2015). MEMORY. The Sensory Materiality of Belief and Understanding in Late Medieval Europe. 27 pages.
 • Show author(s) (2012). "Jeg har skuet Guds hemmeligheter." Om den hellige Katarina av Siena og det visjonære blikk. 7 pages.
 • Show author(s) (2010). Visualitet og synskultur i det etter-reformatoriske Danmark-Norge. Bilder, skrift og erindring. 21 pages.
 • Show author(s) (2010). Altertavlen i Rollag stavkirke. Historisk bruk, gjenbruk og kulturminne. 23 pages.
 • Show author(s) (2008). Interiører og utsmykning i Rollag og de andre stavkirkene i Numedal. 8 pages.
 • Show author(s) (2007). Visuality and Devotion in the Middle Ages. 16 pages.
 • Show author(s) (2006). Some remarks on the Sacredness or the Sanctity of Images according to the Council of Trent and St. Thomas Aquinas.
 • Show author(s) (2003). Tegn, symbol og tolkning. Om forståelse og fortolkning av middelalderens bilder - noen innledende betraktninger. 16 pages.
 • Show author(s) (2002). "Jesu fødsel" på prekestolen fra Onsøy gamle kirke. Ikonologisk-teologisk "dissonans" i Østfold. 33 pages.
 • Show author(s) (1995). Heksetroen og hekseprosessene i Europa. 14 pages.
 • Show author(s) (1993). "EROICA" Composta per festeggiare il souvenire di un grand'uomo: Napoleon Bonaparte, idealet, individet og historien. 17 pages.
Poster
 • Show author(s) (2015). The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages. .
 • Show author(s) (2015). The Materiality of Devotions in Late Medieval Northern Europe. Images, Objects, Practices. .
Academic literature review
 • Show author(s) (2009). The Collection of Norwegian Witchcraft Trials in the Norwegian Folklore Archives (Norsk Folkeminnesamling) at the University of Oslo. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 131-141.
Introduction
 • Show author(s) (2023). Innledning. 9-24.
 • Show author(s) (2020). Introduction. 1-17.
 • Show author(s) (2012). Introduction. 1-10.
 • Show author(s) (2010). Innledning. 5-11.
 • Show author(s) (2007). Introduction. 9-19.
 • Show author(s) (1989). ”Innledning del I” og ”Innledning del II”. 7 pages.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2010). Tradisjoner, bilder og ritualer. Møtet mellom Middelhavet og Nord-Atlanteren/Tradition, Images and Rituals. The Meeting Between the Mediterranean and the North Atlantic. 50-57.
Introduction, musical or theatrical programme
 • Show author(s) (2018). "Gud sitt nærvere i alle ting". Tekst til programhefte for "Kristin Lavransdatter, Den Nasjonal Scene, Bergen.
Interview Journal
 • Show author(s) (2017). En annen historie om reformasjonen. Intervju med Henning Laugerud. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 237-243.

More information in national current research information system (CRIStin)

http://ask.bibsys.no/ask/action/result?cmd=&kilde=biblio&fid=forfatter&term=Laugerud%2C+Henning&op=and&fid=bd&term=&bibliografi=ingen&arstall=&sortering=sortdate-&treffPrSide=10

Ongoing research:

The Optics of Understanding: Sight, Perception and Discourses of Knowledge in Early Modern Europe. A study of the optics of cognition, based on the meaning of sight or gaze - which seems to be a common feature of all forms of knowledge discourses in Early Modern Europe. The project focuses on the cognitive significance of sight and/as a basis for knowledge of the world. Personal research-project.

Personal project.

First publication: https://www.academia.edu/24768406/The_Optics_of_Understanding_Sight_sens...

The Living Image (LIMA): On the ontology, agency and personhood of living images and objects — medieval and modern.The Living Image (LIMA) is concerned with the agency and life of material objects, and evolves around the investigation of two interlaced objectives. First, the project will shed light on understudied aspects of medieval visual culture, focusing in particular on the agency of images and material objects. Second, it will provide new cutting-edge theoretical reflections and methodologies concerning the study of material agency and “living images” today. We argue that the cultural use of and interaction with images may be regarded as more than mere historically or culturally specific phenomenon. Rather, it concerns the ontology of images and constitutes a fundamental aspect of our life with images, in the premodern as well as in the contemporary. This points to the need for a re-evaluation of visual culture in general. It is our contention that images are embedded in social interaction and that animation is deeply constitutive of the production of meaning. Animation, we argue, is not located in the mind of the beholder, but in the epistemology, creation, interaction and materiality of images. Furthermore, we will argue that medieval animation may inform contemporary views on animation and provide us with a more precise vocabulary to capture current phenomena in the digital world. The project is fundamentally interdisciplinary and transhistorical in its perspective. Our research will be highly relevant for visual studies, material studies, study of religions, anthropology, medieval studies and theology. It is also relevant more generally for current discussions about the life and agency of seemingly dead matter.

Project leader: Henning Laugerud.

Project period: 2020 - .

Bleeding Images and Visual animation: Christ automata, action dolls and mechanical figures in late medieval Danish and Scandinavian image media. “Bleeding Images and Visual Animation” is a project about the late medieval animated image media in Denmark and the Nordic countries. Actively acting "action pictures", interactive cult puppets and automated figures were set in motion by performative or mechanical means – e.g., drawbar, stage work, machine, wheels, bellows, fire, weight-driven gait or hydraulic mechanisms with moving fluids. Such images of movement played a central, but now almost forgotten, historical role in Scandinavian cities, churches and not least monasteries from the late 13th century to the early 16th century, where they contributed to pilgrimage, preaching, mission, ceremonies, plays, entertainment and spectacular public performances. The project provides a systematic identification and analysis of animated figures in painting, sculpture, rituals, and other pictorial media within a medieval culture, where the animation is hitherto completely unknown: a Danish animation project with Norwegian and Swedish subprojects.

Based on an "animistic" and anthropological conceptual apparatus, the anthropomorphic image - the figure or the image as a person - is re-evaluated and revived, equipped with its own agent, mobility, corporeality, and "personhood". Mechanical and miraculous animation principles appear to overlap and interact in the historical experience, where automata bled, secreted, moved, gestured, acted, spoke, changed facial expressions, and transformed, as were they living bodies (or persons) of flesh and blood. A concrete example, among a large number of these in the project - namely a body-sized “Man of Sorrows” in the old Brigittine monastery of Mariager - is subjected to in-depth technical investigations to prove the possible existence of a unique bleeding mechanism in the figure's hollow torso and side, which can demonstrate animation in Denmark. The concept of image is finally extended to performing play and games with dolls, animated figures as well as real people in both city and church processions, liturgical drama, and monastic devotion.

Project leader: Hans Henrik Lohfert Jørgensen, Aarhus University. The Project is financed by NOVO-Nordisk Fonden, Denmark.

Project period: 2020-2024.

See: https://projects.au.dk/bleeding-images-and-visual-animation/

First publication: https://en.unipress.dk/udgivelser/a/animation-between-magic,-miracles-an...

Northern European Reformations. Transnational Perspectives.The project examines the experiences and interconnections of the Reformations, principally in Denmark-Norway and Britain and Ireland (but with an eye to the broader Scandinavian landscape as well), and also discusses instances of similarities between the Reformations in both realms. The volume features a comprehensive introduction, and provides a broad survey of the beginnings and progress of the Catholic and Protestant Reformations in Northern Europe, while also highlighting themes of comparison that are common to all of the bloc under consideration, which will be of interest to Reformation scholars across this geographical region.

The project consortium consists of James Kelly, Durham University, Salvador Ryan, St Patrick’s College, Maynooth and Henning Laugerud, University of Bergen.

Project period: 2018 - .

First publication: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030544577