Home
Henrik Skar's picture

Henrik Skar

Associate Professor, head of The Tax Law Research Group at the faculty.
 • E-mailhenrik.skar@uib.no
 • Phone+47 55 58 94 17
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Vilkåret om tilknytning mellom fordel og arbeid, kapital eller virksomhet. Skatterett. 176-200.
 • Show author(s) (2021). Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1). Skatterett. 3-40.
 • Show author(s) (2019). Omgåelse i aksjeselskapsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 269-306.
Report
 • Show author(s) (2016). NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten — Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1 (s. 122-151). .
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2017). Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Støtten til næringslivet. 27 pages.
 • Show author(s) (2019). Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting. 20 pages.
 • Show author(s) (2018). Branch Report Norway. 18 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Henrik Skar, "Vilkåret om tilknytning mellom fordel og arbeid, kapital eller virksomhet", Skatterett, 2021, s. 176-200.

Henrik Skar, "Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1)", Skatterett, 2021 s. 3-40. 

Henrik Skar, "Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting", Rett i vest: Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen, Giertsen m.v (red.) (Bergen 2019) s. 477-496

Henrik Skar, "Omgåelse i aksjeselskapsretten", Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2019 s. 269-306.

Henrik Skar, "Branch Report Norway". I: IFA Cahier. Anti-avoidance measures of general nature and scope - GAAR and other rules, SDU 2018 s. 577-594.

Henrik Skar, Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker, Bergen 2017 (doktoravhandling).

Henrik Skar NOU 2016:5 Omgåelsesregel i skatteretten. Lovfesting av generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1 s. 122-151.

Henrik Skar leads the project "Skatterettslige grunnbegreper i en ny tid" (Basic concepts of tax law in a new era) which is funded by The Norwegian Tax Administration and The University of Bergen. Several PhD students and postdocs are engaged in the project.  

Fields of competence 

Research groups