Home
Henrik Skar's picture

Henrik Skar

Associate Professor
 • E-mailHenrik.Skar@uib.no
 • Phone+47 55 58 94 17+47 995 86 757
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2021. Tilknytningsvilkåret i sktl. § 6-1 (1). Skatterett. 3-40.
 • Show author(s) 2019. Omgåelse i aksjeselskapsretten. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 269-306.
Report
 • Show author(s) 2016. NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten — Lovfesting av en generell omgåelsesregel i skatteretten, vedlegg 1 (s. 122-151). .
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2017. Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Det skatterettslige skillet mellom eiendomsrett og begrensede rettigheter til ting. 20 pages.
 • Show author(s) 2018. Branch Report Norway. 18 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence 

Research groups