Home
 • E-mailhenrik.von.achen@uib.no
 • Phone+47 55 58 31 20+47 924 45 843
 • Visitor Address
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). The Spirituality of Christian Suffering. The Personal Cross in Early Modern Imagery and devotion. Periskop. 74-99.
 • Show author(s) (2022). Post-Tridentine Mass Attendance as Devotion to the Suffering Christ. Religions.
 • Show author(s) (2017). The Icon Exhibition "Kissed and kissed again". MuseIkon. A Journal of religious Art and Culture. 169-177.
 • Show author(s) (2015). Spirituality as practice: turning the ineffable into language. Ikon - Journal of the iconographic studies. 17-26.
 • Show author(s) (2012). Restoring the Church: The context of a papal medal used in Bergen in 1865. Medailles. 59-70.
 • Show author(s) (2008). The Religious Medal: Perspectives, Problems and Possibilities. Medailles. 65-70.
 • Show author(s) (2008). Apostolisk suksesjon. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 4-9.
 • Show author(s) (2007). Pasjonstavlen fra Volda kirke. Fragment av en senmiddelalderlig pasjonsfrise. Voldaminne. 19-32.
 • Show author(s) (2005). The "Passion Clock" - a Lutheran "Way of the Cross". Reflections on a Popular Motif in Early 18th Century Scandinavian Religious Imagery. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. 119-142.
 • Show author(s) (2005). En engel kan være så mangt. Skulpturen „Engel“ av Lilian Nabulime. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 88-90.
 • Show author(s) (2004). Middelalderlig korstogspropaganda i Norge. Nedstrynfrontalen og dens funksjon. Nettbasert fjernundervisning kunsthistorie, IKK, UiB, 200 nivå. 20 pages.
 • Show author(s) (2002). Bergen Museums mynt- og medaljesamling. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 4-13.
 • Show author(s) (1999). Renovata ivventus. Om den impresa som smykker forsiden til «Transfiguration». Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom. 9-22.
Report
 • Show author(s) (2015). Verdensbilder(Nye naturhistoriske utstillinger ved Universitetsmuseet i Bergen). .
 • Show author(s) (2007). Mass Attendance as a Devotional Practice. An anonymous 17th century illustrated popular 'Missal'. .
 • Show author(s) (2006). European Network of the Instruments of Devotion, ENID. .
 • Show author(s) (1996). Russiske ikoner. 1. 1. .
Lecture
 • Show author(s) (2021). https://www.uib.no/aktuelt/147440/universitetsmuseet-brobygger-mellom-fortid-og-n%C3%A5tid-mellom-akademia-og-samfunn.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2009). Å se det hellige. Valfarten til det undergjørende ikonet på Tinos i Kykladene.
 • Show author(s) (2009). La Tricotea - håpets toner på avgrunnens rand. 1300-årenes liturgiske polyfone musikk.
 • Show author(s) (2009). Johannespasjonen.
 • Show author(s) (1992). Var norsk senmiddelalderkunst egenprodukt eller import?
 • Show author(s) (1992). Late Medieval art production in Bergen.
 • Show author(s) (1991). Der Koenig am Kreuz. Fruehmittelalterliche Grosskruzifixe bis 1250.
Academic lecture
 • Show author(s) (2009). 1500 Jahren religiöse Abzeichen, Münzen und Medaillen Materielle Kulturgeschichte der christlichen Botschaft und Praxis seit dem 6. Jahrhundert.
 • Show author(s) (2008). Kirchenkunst im Norden; von der Christianisierung bis heute.
 • Show author(s) (2008). Fighting the Disenchantment of the World. The Nostalgia of 19th Century Medievalism as Cultural Criticism.
 • Show author(s) (2005). Enid and the application for 6th EU Framework programme. Baroque religious heart symbolism.
 • Show author(s) (2005). ENID History 2003-2005.
 • Show author(s) (2004). Å se. Bildets rolle i det religiøse livet. Visualitetens teologi.
 • Show author(s) (2004). Rekviem: Det tyske kontor og døden.
 • Show author(s) (2004). Forskningsformidling.
 • Show author(s) (2004). 17th century Heart Symbolism and the "Passion Clock".
 • Show author(s) (2002). Visualisering av troens univers; lesning av religiøse bilder før og nå.
 • Show author(s) (2002). The Passion Clock - Lutheran Way of the cross? Reflections on an Early 18th Century Motif, found in Churches in denmark and Norway.
 • Show author(s) (2000). Kirkekunst -Kirkens kunst?
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2007). Kirken i historien og historien i Kirken. St. Olav : Katolsk tidsskrift for religion og kultur. 18-21.
Book review
 • Show author(s) (2020). Tarald Rasmussen (red.): Å minnes de døde. Døden og de døde i Norge etter reformasjonen. Historisk Tidsskrift (Norge).
 • Show author(s) (2018). Book Review: The Jesuit Emblem in the European Context. Irish Theological Quarterly. 379-381.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2008). Depositing the ’Depositum Fidei’. Teaching the people Through Art in the Medieval Church. Cambridge Scholars Publishing.
 • Show author(s) (2007). Piety, Practise and Process. Aalborg Universitetsforlag.
 • Show author(s) (2005). Words of Comfort in Distressing Times. The iconography of a silver medal from 1630. XIII Congreso Internacional de Numismática.
 • Show author(s) (2004). The Sinner's Contemplation. Museum Tusculanums Forlag.
 • Show author(s) (2002). Maria et mater et ecclesia. Tekst og kontekst på det senmiddelalderlige alterskapet fra Uggdal kirke på Tysnes. Et mariologisk aspekt. Bryggens Museum.
 • Show author(s) (1997). Bergen i mellomkrigstiden. Arkitekturen mellom det nasjonale og det internasjonale. Truls Grung.
 • Show author(s) (1990). Keiser Herakleios i Nedstryn. Bysantinske motiv på norske frontaler. Det norske institutt i Athen.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1996). Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum. Norwegian Medieval Altar Frontals in Bergen Museum. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1996). Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum = Norwegian Medieval altar frontals in Bergen museum. Bergen Museum.
 • Show author(s) (1996). Norske frontaler fra middelalderen i Bergen Museum. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) (1993). Gud og hvermann. Hjemmeinnredning som religionsundervisning i Norge på 1600- og 1700-tallet. Katalog. Bryggen museum, Bergen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Norsk kirkekunst fra middelalderen. Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn. 139-161.
 • Show author(s) (2010). ”At lære nøiere at kjende en eller anden af de Skatte, som Klipperne, Jorden eller Havet indeslutte” – W.F.K. Christie og Bergens Museums unge år. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-19.
 • Show author(s) (2009). Om biskopsvigningar utan påvligt tillstånd. Signum : katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle. 41-48.
 • Show author(s) (2009). Guds lam i forgylt sølv. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 63-72.
 • Show author(s) (2008). ”Kiste i eketre, senrenaissance, med bibelske motiver” - en beretning fra museumsfronten. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 65-76.
 • Show author(s) (2008). En stor Egetræskiste i Voldens Kirke. Voldaminne. 21-27.
 • Show author(s) (2006). Fromhetsartikler og suvenirer. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 30-37.
 • Show author(s) (2005). Den katolske skolen. Årbok for norsk utdanningshistorie. 120-126.
 • Show author(s) (2004). Vatikanets rosenkransmedaljer. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 64-68.
 • Show author(s) (2001). Gjemt - og glemt. Hvordan Kirkesamlingen ganske gratis fikk en betydelig tilvekst. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 16-23.
 • Show author(s) (1992). Natur og kultur - et spenningsfylt forhold. Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 3-6.
 • Show author(s) (1992). Lutring og frelse, ild og vann! Nytt fra Universitetet i Bergen. 56.
 • Show author(s) (1992). En fasadetegning, fra Lysekloster til Kalfarveien? Husbukken, medlemsblad for Fortidsminneforeningen - Bergen og Hordaland avdeling. 19-20.
 • Show author(s) (1992). Den ideelle dialogen mellom Gud og menneske. Nytt fra Universitetet i Bergen. 36.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1987). Historismens arkitektur i Bergen : arkitekturoppfattelser, bygninger og bygningsforhold 1830-1930.
Interview
 • Show author(s) (2010). Rehabiliteringen av Mariakirken i Bergen.
 • Show author(s) (2010). Om Mariakirken i Bergen, dens inventar og rehabiliteringsprosjektet.
 • Show author(s) (2009). Verdifull kunst i Norges kirker.
 • Show author(s) (2009). Verdifull kunst i Norges kirker.
 • Show author(s) (2009). Påsken i den katolske kirke.
 • Show author(s) (2009). Om Hove-Madonnaen fra 1200-årene og Hove kirke, Sogn og Fjordane.
 • Show author(s) (2009). Norgesglasset, NRK 1.
 • Show author(s) (2008). Om himmelfartsmotiver i kunsten.
 • Show author(s) (2004). Byens myntskatt frem i lyset.
Programme participation
 • Show author(s) (2008). Rekviem for Maarup kirke.
 • Show author(s) (2008). Om pavens tale påskedag og katolisisme.
 • Show author(s) (2008). Om den nye norske bibeloversettelse.
 • Show author(s) (2004). Under min hånd og segl ....
 • Show author(s) (2004). Tro og håp gjennom 600 år.
 • Show author(s) (2004). Bergen Museums medaljesamling.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2022). "For the Good of the Crown" The Resilience of the Old Ways and the Sixteenth-Century Redistribution of Church Art in Western Norway. 34 pages.
 • Show author(s) (2020). “Another Age Will Damage and Destroy”: The Radicalised Reformation in Denmark-Norway in the Later Part of the Sixteenth Century. 34 pages.
 • Show author(s) (2017). Universitetets røtter - kunstsamlingen i Bergens Museum. 117 pages.
 • Show author(s) (2017). Reformasjonen og kirkekunsten i Bergen. 31 pages.
 • Show author(s) (2017). Katalogisering ved Bergens Museum 1825-1905. 27 pages.
 • Show author(s) (2012). Image-making Between Conventionality an Innovention: The Medieval Artist and the Conditions of Authorship. 22 pages.
 • Show author(s) (2012). Fighting the disentchantment of the world: the instrument of medieval revivalism in nineteenth-century art and architecture. 22 pages.
 • Show author(s) (2009). Herrens fødselshistorie i fire tablåer. 9 pages.
 • Show author(s) (2008). Modern and Contemporary Religious Medals and Medallic Art. 23 pages.
 • Show author(s) (2006). Visions of the Invisible: Seventeenth and early Eighteenth Century Emblems in Norway. 29 pages.
 • Show author(s) (2006). Human heart and Sacred Heart: reining in religious individualism. The heart figure in 17th century devotional piety and the emergence of the cult of the Sacred Heart.
 • Show author(s) (2004). The Sinner´s Contemplation. 22 pages.
 • Show author(s) (2003). Katolske messeklær. En tilvekst på tampen av 2002. 8 pages.
 • Show author(s) (2003). Human heart and Sacred Heart: reining in religious individualism. The heart figure in 17th century devotional piety and the emergence of the cult of the Sacred Heart. 28 pages.
 • Show author(s) (2003). Herrens lidende tjener”. Krusifikset fra Fana kirke i Bergen Museum. 2 pages.
 • Show author(s) (2003). "Animam cum corona immortalitatis Christus coronat". Et senmiddelalderlig betydningsaspekt av motivet "Marias himmelkroning" på alterskapet fra Uggdal kirke på Tysnes i Sunnhordland. 32 pages.
 • Show author(s) (2002). Verdensbillede og billedverden. Menneskehjertet som religiøs metafor og figur: Et mottrekk mot sekulariseringsprosessen i nyere tid. En tentativ synsvinkel. 24 pages.
 • Show author(s) (2002). Die Landhäuser des Frederik Konow Lund. 23 pages.
 • Show author(s) (2001). To senmiddelalderlige relieffer og deres grafiske forelegg. Stilkritiske refleksjoner omkring Mariafremstillingene i Eksingedal-skapet og Rollag-tavlen - eller: en mulig virus i operativsystemet. 22 pages.
 • Show author(s) (2001). Kampen mellom godt og ondt. Om menneskehjertet på 1600-tallet. 6 pages.
 • Show author(s) (1996). Votivgaver (kat.nr. 328). 2 pages.
 • Show author(s) (1996). Vekstlodd (kat.nr. 70-71). -312 pages.
 • Show author(s) (1996). Alterkalk m. disk (kat.nr. 99). 2 pages.
 • Show author(s) (1995). Den tidlige middelalderens krusifikser i Skandinavia. Hvitekrist som en ny og større Odin. 32 pages.
 • Show author(s) (1993). Kirkekunsten, et budskap i bilder. 4 pages.
 • Show author(s) (1992). Tittelens problem i moderne kunst. 7 pages.
 • Show author(s) (1992). Sjelen - det nakne menneske. Om fremstillingene av sjelen i senmiddelalderens kunst. 26 pages.
 • Show author(s) (1992). Det farlige liv. Middelalderens håndtering av sykdom, lidelse og død. 27 pages.
Museum exhibition
 • Show author(s) (2015). Kysset, igjen og igjen. Rumenske ikoner fra Transylvania 1720-2890.
 • Show author(s) (2010). Russiske ikoner.
 • Show author(s) (2010). Kirkekunstustillingen.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2022). Historikerens fortvilelse og heraldikerens glede. Universitetsmuseets seglsamling. Universitetet i Bergen.

More information in national current research information system (CRIStin)