Home
Henry John Mæland's picture

Henry John Mæland

Professor
 • E-mailHenry.Maland@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L. 2016. Politirett - 3. utgave. Gyldendal Juridisk. 1519 pages. ISBN: 978-82-05-46206-9.
 • Mæland, Henry John. 2013. Kort prosess - En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven. 306 pages. ISBN: 978-82-91641-18-8.
 • Mæland, Henry John. 2012. Norsk alminnelig strafferett. 412 pages. ISBN: 978 82 7 191 6411.
 • Mæland, Henry John. 2009. Kort prosess En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven 2.utg. 295 pages. ISBN: 978-82-91641-03-4.
 • Mæland, Henry John. 2006. Kort prosess En innføring i den sivilie rettergang etter tvisteloven. 273 pages. ISBN: 978-82-91641-01-0.
 • Mæland, Henry John. 2006. Kort prosess En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven. 273 pages. ISBN: 82-91641-01-3.
 • Mæland, Henry John. 2004. Innføring i alminnelig strafferett, 3.utg. 280 pages. ISBN: 82-91641-00-5.
 • Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L.; Røsandhaug, Knut. 2004. Politirett 2. utg. Gyldendal Akademisk. 1180 pages. ISBN: 82-05-29892-0.
 • Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L.; Røsandhaug, Knut. 2001. Regelsamling for politiet. 718 pages. ISBN: 82-417-1001-1.
 • Mæland, Henry John. 1999. Innføring i alminnelig strafferett 2.utg. 264 pages. ISBN: 82-91641-00-5.
 • Mæland, Henry John; Gussgard, Karenanne; Myhrer, Tor-Geir; Melhus, Kjell; Sæbø, Rune. 1999. Forbrytelser i gjeldsforhold NOU 1999: 23. 99 pages. ISBN: 82-583-0493-3.
 • Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L.; Røsandhaug, Knut. 1998. Politirett. 646 pages. ISBN: 82-417-0744-4.
 • Røsandhaug, Knut; Mæland, Henry John; Auglend, Ragnar L. 1998. Politirett. 194 pages. ISBN: 82-417-0744-4.
 • Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn; Gussgard, Karenanne; Myhrer, Tor-Geir; Ysen, Heidi. 1996. Erstatning i anledning strafforfølgning NOU 1996:18. 9 pages. ISBN: 82-583-0406-2.
 • Mæland, Henry John. 1995. Innføring i alminnelig strafferett. 7 pages. ISBN: 82-91641-00-5.
 • Mæland, Henry John; Strandbakken, Asbjørn. 1995. Reformer innen injurielovgivningen NOU 1995:10. 5 pages. ISBN: 82-583-0337-6.
 • Mæland, Henry John. 1988. Voldgift. Universitetsforlaget. 329 pages. ISBN: 82-00-02708-2.
 • Mæland, Henry John. 1986. Ærekrenkelser. Universitetsforlaget. 535 pages. ISBN: 82-0018176-6.
Journal articles
 • Mæland, Henry John. 2018. Menneskerettighetsdomstolens sensur av politiets håndtering av demonstrasjoner. Tidsskrift for strafferett. 18: 301-315. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-04-06
 • Mæland, Henry John. 2002. Fra Kriminalloven til straffeloven. Tidsskrift for strafferett. 4. 326-337.
 • Mæland, Henry John. 2000. Om den kriminalpolitiske utviklingen de siste tiår. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 3. 193-202.
 • Mæland, Henry John; Sefland, Alfa-Merethe. 1998. Hele mennesket. Innsyn. 4: 22-23.
 • Irgens, Lorentz; Mæland, Henry John. 1997. Register for friskere barn. [Kronikk]. Bergens Tidende. 20. Published 1997-12-23.
 • Irgens, Lorentz; Mæland, Henry John. 1997. Register for friskere barn. [Kronikk]. Bergens Tidende. 20. Published 1997-12-23.
 • Mæland, Henry John. 1996. Om mortifikasjon og krav om rettsstrid. Lov og Rett. 1. 22-37.
 • Mæland, Henry John. 1996. Hva skjer med injurievernet? Lov og Rett. 1. 1-2.
 • Mæland, Henry John. 1991. Straffesaken mot Sveinung Rødseth og begjæringene om gjenopptagelse. Lov og Rett. 561-574.
 • Mæland, Henry John. 1990. Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål. Jussens venner. 1. 06-22.
 • Mæland, Henry John. 1990. Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål. Jussens venner. 6-22.
 • Mæland, Henry John. 1988. Anmeldelse av Nils Jareborg's bok: Brotten, tredje häftet. Brotten mot allmänheten och staten. 2. uppl. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 1-2. 225-226.
 • Mæland, Henry John. 1986. Om injurielovgivningen og Fleischers kritikk av Andenæs og Bratholm. Lov og Rett. 3-26.
Reports and theses
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 pages.
 • Mæland, Henry John; Ellingsen, Ingrid Lycke; Jensen, Inger Marie Dons. 2007. Fritz Moen og norsk strafferettspleie Norges offentlige utredninger NOU 2007:7. Avdeling for offentlige publikasjoner, Norges offentlige utredninger, Oslo. 492 pages.
 • Mæland, Henry John. 1997. STRAFF OG MORTIFIKASJONER VED ÆREKRENKELSER. Det juridiske fakultets skriftserie. Det juridiske fakultet. 3 pages.
 • Mæland, Henry John. 1984. Ærekrenkelser : en rettsdogmatisk undersøkelse av norsk lovgivning til beskyttelse av ære og omdømme.
Book sections
 • Mæland, Henry John. 2013. Grunnlaget for tiltale - et synspunkt om saksbehandling. kapittel, pages 459-467. In:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 pages. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Mæland, Henry John. 2011. Recent Developments in the Relationships between Judge and Parties in Norwegian Courts. Artikkel nr. 7, pages 71-85. In:
  • Lipp, Volker; Fredriksen, Halvard Haukeland. 2011. Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck. 447 pages. ISBN: 978-3-16-150913-1.
 • Mæland, Henry John. 2005. Libel and the Respect for Privacy in Mass Media. Courses of Action and Sanctions Available to Plaintiffs - a Commentary on Conditions in Norway. Kap 7, pages 69-81. In:
  • Beater, Axel; Habermeier, Stefan. 2005. Verletzungen von Persönlichkeitsrechten durch die Medien Invasions of Personality Rights by the Media. Misjonshøgskolens forlag. 160 pages. ISBN: 3-16-148703-6.
 • Mæland, Henry John. 2003. Kommentarer til §§ 56 - 63. 493-560. In:
  • Matningsdag, Magnus; Bratholm, Anders. 2003. Straffeloven med kommentarer Første del. Almindelige Bestemmelser. Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00129-7.
 • Mæland, Henry John. 2002. Om heftelse. 589-603. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Mæland, Henry John. 1998. Demonstrasjoner og politiet. 467-484. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Mæland, Henry John. 1995. Ærekrenkelser. 629-661. In:
  • Matningsdal, Magnus; Bratholm, Anders. 1995. Straffeloven Kommentarutgave: Kap. 23. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-02828-3.

More information in national current research information system (CRIStin)

Books:

1986

Ærekrenkelser, Universitetsforlaget AS (On Defamation 554 pages)

1988

Voldgift, Universitetsforlaget AS (Arbitration 338 pages).

1995 (and 2004 3rd ed)

Innføring i strafferett, Justian AS (An introduction into Criminal Law 282 pages).

1998 (and 2004 2nd ed)

Politirett, AdNotam Gyldendal AS (Police Law – 1180 pages – co-editor).

2006 (and 2009 2nd ed)  Kort prosess, Justian AS (Short procedure. An introduction into the Dispute Act  295 pages) 2012 Norsk alminnelig strafferett, Justian AS (Norwegian Criminal Law, 411 pages)

 Other publications:

Working papers on new legislation by the Committee on Criminal Law: in the period as chairman:

NOU 1993:21  Fast promillegrense til sjøen

NOU 1995:10  Reformer innen injurielovgivningen

NOU 1996:18  Erstatning i anledning straffeforfølgning

NOU 1999:23  Forbrytelser i gjeldsforhold

NOU 2002:22  En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon 

The report of the Committee of investigation of the Police and Prosecuting authorities in the case of Fritz Moen is published as NOU 2007:7  Fritz Moen og norsk strafferettspleie

In addition several academic articles on Criminal Law and on Criminal and Civil Procedure Law.

Education:

1979

Law Degree, University of Bergen (juridisk embetseksamen)

 

1984

Doctor Juris, University of Bergen (dissertation: Defamation)

Professional Positions:

1980

Lecturer/assistant professor at the Faculty of Law, University of Bergen, (universitetslektor/stipendiat ved Det juridiske fakultet).

 

1984

Associated professor at the Faculty of Law, University of Bergen, (førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet).

 

1988

Professor at the Faculty of Law.

 

1984-1986

Served several times in this period as a judge of the Bergen City Court, Bergen

 

1986-1994

Served several times in the period as a judge of the Gulating Court of Appeal (the district of Rogaland, Hordaland and Sogn og Fjordane to the west of Norway).

 

2001-2002

Served three months as a judge of The Supreme Court of Norway,

 

1990-2004

Chairman of the Norwegian Committee on Criminal Law, which is an advisory Body for the Ministry of Justice.

 

1989-1992

Director of the Department of Public and International Law, the Faculty of Law, University of Bergen.

 

1992-1995

Head of Department (next to Dean) of the Faculty of Law, University of Bergen (Prodekanus).

 

1995-1998

Dean of the Faculty of Law, University of Bergen (Dekanus).

 

1999-2009

Appointed several times by the Norwegian Government as General Prosecuting Attorney (setteriksadvokat).

 

1991-2000

Member of the Committee of editors of the legal periodical: “Lov og Rett” Universitetsforlaget, (Medlem av redaksjonsutvalget til Lov og Rett, Universitetsforlaget, 1993-2000).

 

1998-2008

Proceeded several trials at the Bar as Attorney at Law, civil cases as well as criminal cases, representing the company of lawyers named “Advokatfirma Turid Mæland”, Strandgaten 9, 5013 Bergen.

  2006-2007 Chairman of the Committee of the investigation of the Police and Prosecuting authorities in the case of Fritz Moen, a committee appointed by the Norwegian Government.