Home
Henry John Mæland's picture

Henry John Mæland

Professor
 • E-mailHenry.Maland@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Textbook
 • 2013. Kort prosess - En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven. Justian AS.
 • 2012. Norsk alminnelig strafferett. Justian AS.
 • 1999. Innføring i alminnelig strafferett 2.utg. Justian AS.
 • 1999. Forbrytelser i gjeldsforhold NOU 1999: 23. Statens forvaltningstjeneste.
Academic article
 • 2018. Menneskerettighetsdomstolens sensur av politiets håndtering av demonstrasjoner. Tidsskrift for strafferett. 301-315.
 • 2002. Fra Kriminalloven til straffeloven. Tidsskrift for strafferett. 326-337.
 • 2000. Om den kriminalpolitiske utviklingen de siste tiår. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 193-202.
 • 1996. Om mortifikasjon og krav om rettsstrid. Lov og Rett. 22-37.
 • 1996. Hva skjer med injurievernet? Lov og Rett. 1-2.
 • 1991. Straffesaken mot Sveinung Rødseth og begjæringene om gjenopptagelse. Lov og Rett. 561-574.
 • 1990. Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål. Jussens venner. 06-22.
 • 1990. Fremleggelse av dokumentbevis i tvistemål. Jussens venner. 6-22.
 • 1986. Om injurielovgivningen og Fleischers kritikk av Andenæs og Bratholm. Lov og Rett. 3-26.
Report
 • 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
 • 2007. Fritz Moen og norsk strafferettspleie Norges offentlige utredninger NOU 2007:7. .
 • 1997. STRAFF OG MORTIFIKASJONER VED ÆREKRENKELSER. .
Academic lecture
 • 2007. Granskingen av straffesakene mot Fritz Moen.
 • 2007. Granskingen av straffesakene mot Fritz Moen.
 • 2004. Libel and the respect for privacy in mass media news reporting. Courses of action and sanctions available to plaintiffs - a commentary om conditions in Norway and Denmark.
 • 2001. Ytringsfrihet og personvern.
 • 2000. Straffelovrådets utkast til nye bestemmelser om forbrytelser i gjeldsforhold (NOU 1999:23).
 • 2000. Personvern og ytringsfrihet i lys av Strasbourg.
 • 2000. De norske klagesakene for Strasbourg om injurier.
 • 2000. "En gjennomgåelse og vurdering av politivoldsaken og Boomerang-sakene fra Bergen".
Book review
 • 1988. Anmeldelse av Nils Jareborg's bok: Brotten, tredje häftet. Brotten mot allmänheten och staten. 2. uppl. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 225-226.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2004. Politirett 2. utg. Gyldendal Akademisk.
Academic monograph
 • 2009. Kort prosess En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven 2.utg.
 • 2006. Kort prosess En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven.
 • 2006. Kort prosess En innføring i den sivilie rettergang etter tvisteloven.
 • 2004. Innføring i alminnelig strafferett, 3.utg.
 • 1988. Voldgift.
Non-fiction book
 • 2016. Politirett - 3. utgave. Gyldendal Juridisk.
 • 2001. Regelsamling for politiet. Gyldendal Norsk Forlag AS.
 • 1998. Politirett. ad notam Gyldendal.
 • 1998. Politirett. ad notam Gyldendal.
 • 1996. Erstatning i anledning strafforfølgning NOU 1996:18. STATENS FORVALTNINGSTJENESTE.
 • 1995. Reformer innen injurielovgivningen NOU 1995:10. Statens Forvaltningstjeneste.
 • 1995. Innføring i alminnelig strafferett. Justian A.S.
 • 1986. Ærekrenkelser. Universitetsforlaget.
Popular scientific article
 • 1998. Hele mennesket. Innsyn. 22-23.
Feature article
 • 1997. Register for friskere barn. [Kronikk]. Bergens Tidende. 20.
 • 1997. Register for friskere barn. [Kronikk]. Bergens Tidende. 20.
Doctoral dissertation
 • 1984. Ærekrenkelser : en rettsdogmatisk undersøkelse av norsk lovgivning til beskyttelse av ære og omdømme.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2013. Grunnlaget for tiltale - et synspunkt om saksbehandling. 9 pages.
 • 2011. Recent Developments in the Relationships between Judge and Parties in Norwegian Courts. 15 pages.
 • 2005. Libel and the Respect for Privacy in Mass Media. Courses of Action and Sanctions Available to Plaintiffs - a Commentary on Conditions in Norway. 13 pages.
 • 2003. Kommentarer til §§ 56 - 63. 68 pages.
 • 2002. Om heftelse. 15 pages.
 • 1998. Demonstrasjoner og politiet. 18 pages.
 • 1995. Ærekrenkelser. 33 pages.
Poster
 • 2001. Evaluering av doktorgradsavhandlinger.

More information in national current research information system (CRIStin)

Books:

1986

Ærekrenkelser, Universitetsforlaget AS (On Defamation 554 pages)

1988

Voldgift, Universitetsforlaget AS (Arbitration 338 pages).

1995 (and 2004 3rd ed)

Innføring i strafferett, Justian AS (An introduction into Criminal Law 282 pages).

1998 (and 2004 2nd ed)

Politirett, AdNotam Gyldendal AS (Police Law – 1180 pages – co-editor).

2006 (and 2009 2nd ed)  Kort prosess, Justian AS (Short procedure. An introduction into the Dispute Act  295 pages) 2012 Norsk alminnelig strafferett, Justian AS (Norwegian Criminal Law, 411 pages)

 Other publications:

Working papers on new legislation by the Committee on Criminal Law: in the period as chairman:

NOU 1993:21  Fast promillegrense til sjøen

NOU 1995:10  Reformer innen injurielovgivningen

NOU 1996:18  Erstatning i anledning straffeforfølgning

NOU 1999:23  Forbrytelser i gjeldsforhold

NOU 2002:22  En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon 

The report of the Committee of investigation of the Police and Prosecuting authorities in the case of Fritz Moen is published as NOU 2007:7  Fritz Moen og norsk strafferettspleie

In addition several academic articles on Criminal Law and on Criminal and Civil Procedure Law.

Education:

1979

Law Degree, University of Bergen (juridisk embetseksamen)

 

1984

Doctor Juris, University of Bergen (dissertation: Defamation)

Professional Positions:

1980

Lecturer/assistant professor at the Faculty of Law, University of Bergen, (universitetslektor/stipendiat ved Det juridiske fakultet).

 

1984

Associated professor at the Faculty of Law, University of Bergen, (førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet).

 

1988

Professor at the Faculty of Law.

 

1984-1986

Served several times in this period as a judge of the Bergen City Court, Bergen

 

1986-1994

Served several times in the period as a judge of the Gulating Court of Appeal (the district of Rogaland, Hordaland and Sogn og Fjordane to the west of Norway).

 

2001-2002

Served three months as a judge of The Supreme Court of Norway,

 

1990-2004

Chairman of the Norwegian Committee on Criminal Law, which is an advisory Body for the Ministry of Justice.

 

1989-1992

Director of the Department of Public and International Law, the Faculty of Law, University of Bergen.

 

1992-1995

Head of Department (next to Dean) of the Faculty of Law, University of Bergen (Prodekanus).

 

1995-1998

Dean of the Faculty of Law, University of Bergen (Dekanus).

 

1999-2009

Appointed several times by the Norwegian Government as General Prosecuting Attorney (setteriksadvokat).

 

1991-2000

Member of the Committee of editors of the legal periodical: “Lov og Rett” Universitetsforlaget, (Medlem av redaksjonsutvalget til Lov og Rett, Universitetsforlaget, 1993-2000).

 

1998-2008

Proceeded several trials at the Bar as Attorney at Law, civil cases as well as criminal cases, representing the company of lawyers named “Advokatfirma Turid Mæland”, Strandgaten 9, 5013 Bergen.

  2006-2007 Chairman of the Committee of the investigation of the Police and Prosecuting authorities in the case of Fritz Moen, a committee appointed by the Norwegian Government.