Home
 • E-mailHilde.Slottemo@uib.no
 • Phone+47 908 82 541
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Selected publications
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Gutta på golvet : mannlige industriarbeidere i etterkrigstidas Mo i Rana. Heimen - Lokal og regional historie. 46: 225-236.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Ansvarlighetens menn normer for maskulinitet i etterkrigstidas industrisamfunn. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1/2. 64-81.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Kamp om kontroll. Kald krig og kommunisme i Rana. Arbeiderhistorie. 316-333.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Lønnskamper og likeverdsdebatter: likhet og forskjellighet på AS Norsk Koksverk. Historisk Tidsskrift (Norge). 86: 575-598.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Malm, makt og mennesker. 701 pages. ISBN: 9788292433065.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Skrittvis framgang eller uberegnelige sprang? 1970-tallets ml-debatter i Rana. Arbeiderhistorie. 152-171.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Menn og maskulinitet - en oversikt over et forskningfelt. Kvinneforskning. 2. 35-54.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2001. "...av den russiske typen"? Kvinner i tungindustrien i Mo i Rana. Arbeiderhistorie. 62-79.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2003. Fabrikkarbeider, far og forsørger. Menn og mannlighet ved koksverket i Mo i Rana 1950-1980. Skriftserie. 41. NTNU, Trondheim. 287 pages.
Books
 • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Gi oss et stort HiNT! : Høgskolen i Nord-Trøndelags historie 1994-2014. Fagbokforlaget. 250 pages. ISBN: 978-82-321-0413-0.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Skedsmo. En historie om samhold og splittelse. Scandinavian Academic Press. 661 pages. ISBN: 978-82-304-0085-2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Malm, makt og mennesker. 701 pages. ISBN: 9788292433065.
 • Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. 1999. Slik kan det gjøres". Flerfaglige blikk på 'husmorfilmen'.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1996. Mellom velferd og lønnsomhet : Tapir 1921-1996. Tapir Akademisk Forlag. 209 pages.
Journal articles
 • Slottemo, Hilde Gunn; Storstad, Oddveig. 2019. Faglig kirsebærplukking. Trønderavisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Distriktsbasert elitisme? Et forsøk på å knekke Senterpartikoden. Samtiden. 1. 14-20.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina. 2018. Herrenes historie, igjen? Historikeren. 1. 6-10.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Fra redaksjonen 2/2018. Heimen - Lokal og regional historie. 55: 104-105.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Frå redaksjonen 3/2018. Heimen - Lokal og regional historie. 55: 209-210.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Frå redaksjonen 4/2018. Heimen - Lokal og regional historie. 55: 301-302.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Frå redaksjonen 1/2018. Heimen - Lokal og regional historie. 55: 4-6.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna. 2017. Fra redaksjonen, 3/2017. Heimen - Lokal og regional historie. 54: 204-205.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna. 2017. Fra redaksjonen, 4/2017. Heimen - Lokal og regional historie. 54: 300-301.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna. 2017. Frå redaksjonen, 2/2017. Heimen - Lokal og regional historie. 54: 119-120.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna. 2017. Frå redaksjonen, 1/2017. Heimen - Lokal og regional historie. 54: 4-5.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Sjarm inclusive. Trønder-avisa. Published 2016-06-22.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Et HiNT av kunnskap. Ei historie om Høgskolen i Nord-Trøndelag, 1994-2016. Nytt Norsk Tidsskrift. 1-2. 34-44.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Det grønne amt. Trønder-avisa. Published 2016-02-24.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Vi skaper livene våre baklengs. VG : Verdens gang. 24-25. Published 2016-08-10.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Med Malin og farbror Melker på skogstur. NRK Trøndelag, Nyheter. Published 2016-07-18.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Fra redaksjonen (3-4/2016). Heimen - Lokal og regional historie. 53: 241-243.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Frå redaksjonen (1/2016). Heimen - Lokal og regional historie. 53: 1-3.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Fra redaksjonen (2/2016). Heimen - Lokal og regional historie. 53: 113-114.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Varsko for samfunnsfaget! Klassekampen. 20-21. Published 2015-01-19.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Vømmølfestivalens nye vår? Trønder-avisa. Published 2015-07-15.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Et akademisk vepsebol. Trønder-avisa. Published 2015-11-04.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Hysj! Ei historie om stillhet. Trønder-avisa. Published 2015-09-09.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Et lite stykke After Eight? Trønder-avisa. Published 2015-12-30.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Bjerkan, Jorunn; Bøe, Ulla-Britt; Børve, Hege Eggen; Grande, Jorunn; Hansen, Hanne Solheim; Haugan, Paula; Hildrum, Aina; Lauritsen, Kirsten; Lyngsnes, Kitt; Næss, Grethe Bøgh; Raaen, Guri Figenschou; Ryan, Anne Wally; Sakshaug, Laila; Verstad, Berit. 2015. Ytringsansvar og debattkultur. VG : Verdens gang. Published 2015-09-08.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil. 2015. Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet. Published 2015-11-27.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Frå redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. 52: 1-3.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Fra redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. 52: 297-300.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Frå redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. 52: 201-203.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Fra redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. 52. 1 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. En hårete historie. Trønder-avisa. Published 2014-08-21.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Verdensmestere i likestilling? Trønder-avisa. Published 2014-03-06.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Mening og materialitet i lokal tettstedsutvikling. Eksempler fra Lillestrøm og Strømmen på 1940- og 1950-tallet. Heimen - Lokal og regional historie. 3. 231-246.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Steinkjer som statlig industriby. Ei kontrafaktisk historiefortelling. SteinkjerSaga. Kultur- og lokalhistorisk magasin. 1. 131-144.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Hei for jussibassi jom. Et historisk-antrpologisk blikk på Vømmølfestivalen i Verdal. Verdal historielags skrifter : årbok. 43. 222-236.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Kunnskapens verdi. Trønder-avisa. 1 pages. Published 2013-11-07.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Materialisering - et fruktbart begrep for meningssøkende kulturforskere? Heimen - Lokal og regional historie. 3. 195-198.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Framstilling, form og formidling: historikerne i samfunnsdebatten. Historikeren. 1. 26-33.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. En annen historie? Trønder-avisa. Published 2012-02-15.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. En annen historie? Noen tanker om lokalhistorias utfordringer og muligheter. Historikeren. 4. 28-33.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Et iskaldt gufs. Trønder-avisa. Published 2012-12-20.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Med Brecht i bygdeboka. Utfordringer og løsningsforslag for kommunehistoria som sjanger. Heimen - Lokal og regional historie. 49: 363-380.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Far og forsørger. Skedsmobladet. Published 2010-10-21.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Pedersens plan. Skedsmobladet. Published 2010-11-04.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Ikea-reolen og den lille forskjellen. Adresseavisen. Published 2010-03-03.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Å gjøre det usynlige synlig. Adresseavisen. Published 2010-01-18.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Fest og fyll før i tida. Skedsmobladet. Published 2010-12-01.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Høyhus på runde to. Skedsmobladet. Published 2010-10-07.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. En annen historie. Skedsmobladet. Published 2010-11-18.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Bokanmeldelse av Jens Rydström & David Tjeders bok "Kvinnor, män och alla andra : en svensk genushistoria". Historisk Tidsskrift (Norge). 4. 646-651.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Satsing i Skjetten. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 12: 27.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Støv, skitt og sot - et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. Årbok for Helgeland. 159-169.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Det gode liv på landet. Adresseavisen. 2. Published 2009-07-17.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Samfunnets sosiale skygger. Adresseavisen. 1. Published 2009-11-02.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Gutta på golvet : mannlige industriarbeidere i etterkrigstidas Mo i Rana. Heimen - Lokal og regional historie. 46: 225-236.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Da bombene falt. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 12: 27.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. På flukt mot frihet. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 12: 31.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Nye og bedre fedre? Adresseavisen. Published 2009-04-15.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Vømmøl i Verdal. Adresseavisen. Published 2009-05-29.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Et trekantdrama. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 12: 20.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Bokanmeldelse av Jørn Magdahl: Meningsløst god. Heismontørenes fagforening 1981-2005. Historisk Tidsskrift (Norge). 33: 342-347.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. I Vømmøladala der var det en gjeng... En kulturhistorisk analyse av Vømmølfestivalen i Verdal. Årbok : Nord-Trøndelag historielag. 64-71.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Moro for mor. Adresseavisen. 2. Published 2009-12-11.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Ansvarlighetens menn normer for maskulinitet i etterkrigstidas industrisamfunn. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1/2. 64-81.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Plastic fantastic. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 12.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Fotografiet i historien - historien i fotografiet. HIFO-nytt. 4.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. "... som flyr med tyskerne". Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 11: 27.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Kamp om kontroll. Kald krig og kommunisme i Rana. Arbeiderhistorie. 316-333.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Ruth Maier og jødenes skjebne. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 11.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Slik kan det gjøres. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 11: 27.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Den usynlige fare. Trønder-avisa. 2. Published 2007-03-28.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. De farlige fremmede. Trønder-avisa. 2. Published 2007-04-04.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Ranas historie 1890-2005. Svar til Hirsti og Jacobsen. Rana Blad. 3. Published 2007-10-26.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Lønnskamper og likeverdsdebatter: likhet og forskjellighet på AS Norsk Koksverk. Historisk Tidsskrift (Norge). 86: 575-598.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. MILL - framtidas skole? norsklektorlag.no (Norsk lektorlags nettsider). Published 2007-02-22.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. MILL - framtidas skole? Trønder-avisa. 2. Published 2007-01-25.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Historikerlaugets ansettelsesprosesser. HIFO-nytt. 1. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Folkefest og fyrverkeri - Steinkjers jubileum. Trønder-avisa. 2. Published 2007-02-13.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Hirstis historie. Rana Blad. 2. Published 2007-10-17.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Fra rød by til usynlig fare. Rana som miljøhistorisk eksempel. Historie. 17: 52-59.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Vikingtid! Trønder-avisa. 2. Published 2007-06-22.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Menn i barnehage. Trønder-avisa. 2. Published 2007-05-15.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Skrittvis framgang eller uberegnelige sprang? 1970-tallets ml-debatter i Rana. Arbeiderhistorie. 152-171.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. Book reviews. Scandinavian Journal of History. 31: 89-92.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. Steinkjer som statlig industriby. Ei kontrafaktisk historiefortelling. Årbok : Nord-Trøndelag historielag. 151-169.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. En moderne mann. Trønder-avisa. 2. Published 2006-12-08.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. En gave fra ham til henne. Trønder-avisa. 2. Published 2006-12-08.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2001. Fra husmor til lønnsarbeider. Forståelser av en endringsprosess. Årbok for Rana : med omliggende distrikter.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2001. "...av den russiske typen"? Kvinner i tungindustrien i Mo i Rana. Arbeiderhistorie. 62-79.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Menn og maskulinitet - en oversikt over et forskningfelt. Kvinneforskning. 2. 35-54.
Reports and theses
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2003. Fabrikkarbeider, far og forsørger. Menn og mannlighet ved koksverket i Mo i Rana 1950-1980. Skriftserie. 41. NTNU, Trondheim. 287 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Menn som forskningsfelt. Begreper og perspektiver i historisk og samfunnsvitenskapelig forskning om menn og maskulinitet. Skriftserie fra Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU. 1. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU, Trondheim. 1 pages.
 • Andenæs, Ellen; Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. 1999. De vonde bena og vitenskapen, eller: Hvordan familien Berg gjenvant sitt gode humør. Husmorskikkelse med og mot diskurser. Arbeidsnotat. -. Senter for kvinneforskning, Institutt for tverrfaglige kultur studier, Trondheim. 50 pages.
 • Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. 1999. "Slik kan det gjøres". Flerfaglige blikk på 'husmorfilmen'. Arbeidsnotater fra Senter for kvinneforskning. 1. Senter for kvinneforskning, Inst. for tverrfaglige kulturstud, NTNU, Trondheim. 96 pages.
Book sections
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Prosjektleders forord. Forord, pages 15-17. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Begynnelsen: bli lys! Innledningskapittel, pages 19-33. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Fra rødt amt til grønt fylke. Avslutningskapittel, pages 385-394. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Vannets kraft. Kapittel, pages 273-307. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Mellom paternalisme og politisk protest. Kapittel, pages 235-271. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. En nordtrøndersk industridrøm. Kapittel, pages 199-232. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Velferdsvisjoner: NTE som politisk verktøy. Kapittel, pages 173-197. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. David mot Goliat: NTE møter "veidefolk og fjellbønder". Kapittel, pages 133-169. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Bli lys! Å skaffe strøm til folket. Kapittel, pages 103-130. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Samlinga av Nord-Trøndelag til et elektrisitetsrike. Kapittel, pages 73-101. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Oppstart og begynnerår. Kapittel, pages 37-68. In:
  • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag. 440 pages. ISBN: 978-82-530-4113-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Mellom paternalisme og politisk protest. Motkraft i "det røde amt". Artikkel, pages 195-208. In:
  • Sørvoll, Jardar; Helle, Idar; Korsvik, Trine Rogg. 2018. Kollektive bestrebelser. Ei bok til Knut Kjeldstadli på 70-årsdagen. Novus Forlag. 325 pages. ISBN: 978-82-8390-000-2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2018. "Veidefolk og fjellbønder" vs. regional kraftgigant. Konflikter om kraftutbygging, et nordtrøndersk eksempel. Artikkel, pages 488-520. In:
  • Alsvik, Ola; Hosar, Hans; Wiig, Marianne. 2018. I dørtrekken fra Europa. Festskrift til Knut Sprauten i anledning 70-årsdagen 22. juni 2018. 610 pages. ISBN: 978-82-7965-377-6.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Hei for jussibassi jom... Et historisk-antropologisk blikk på Vømmølfestivalen i Verdal. Kapittel, pages 89-102. In:
  • Stene, Morten. 2012. Opplevelser : innhold, verdi, næring og sted. Tapir Akademisk Forlag. 210 pages. ISBN: 978-82-519-2729-1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Fokus på forurensing : et historiefaglig blikk på menneskers miljøengasjement. faglig_bok_institusjon, pages 103-113. In:
  • 2007. Kunnskap i bruk : nordtrøndersk forskning i utvalg. Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger. 12 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. Steinkjer som statlig industriby : ei kontrafaktisk historiefortelling. faglig_bok_institusjon, pages 79-92. In:
  • 2006. Kunnskap til begjær - et utvalg nordtrøndersk forskning. Sekreteriatet for Forskningsdagene 2006 i Nord-Trøndelag/Høgskolen i N, Steinkjer. 8 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1999. "Frigitte fristelser og forlokkende forbruk. Husmorfilmens historisk kontekst". artikkel, pages 40-49. In:
  • Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. 1999. Slik kan det gjøres". Flerfaglige blikk på 'husmorfilmen'.

More information in national current research information system (CRIStin)