Home
 • E-mailHilde.Slottemo@uib.no
 • Phone+47 908 82 541
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Selected publications
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Gutta på golvet : mannlige industriarbeidere i etterkrigstidas Mo i Rana. Heimen - Lokal og regional historie. 46: 225-236.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Ansvarlighetens menn normer for maskulinitet i etterkrigstidas industrisamfunn. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1/2. 64-81.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Kamp om kontroll. Kald krig og kommunisme i Rana. Arbeiderhistorie. 316-333.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Lønnskamper og likeverdsdebatter: likhet og forskjellighet på AS Norsk Koksverk. Historisk Tidsskrift (Norge). 86: 575-598.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Malm, makt og mennesker. 701 pages. ISBN: 9788292433065.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Skrittvis framgang eller uberegnelige sprang? 1970-tallets ml-debatter i Rana. Arbeiderhistorie. 152-171.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Menn og maskulinitet - en oversikt over et forskningfelt. Kvinneforskning. 2. 35-54.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2001. "...av den russiske typen"? Kvinner i tungindustrien i Mo i Rana. Arbeiderhistorie. 62-79.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2003. Fabrikkarbeider, far og forsørger. Menn og mannlighet ved koksverket i Mo i Rana 1950-1980. Skriftserie. 41. NTNU, Trondheim. 287 pages.
Academic article
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Et HiNT av kunnskap. Ei historie om Høgskolen i Nord-Trøndelag, 1994-2016. Nytt Norsk Tidsskrift. 34-44.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Mening og materialitet i lokal tettstedsutvikling. Eksempler fra Lillestrøm og Strømmen på 1940- og 1950-tallet. Heimen - Lokal og regional historie. 231-246.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Med Brecht i bygdeboka. Utfordringer og løsningsforslag for kommunehistoria som sjanger. Heimen - Lokal og regional historie. 363-380.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. En annen historie? Noen tanker om lokalhistorias utfordringer og muligheter. Historikeren. 28-33.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Gutta på golvet : mannlige industriarbeidere i etterkrigstidas Mo i Rana. Heimen - Lokal og regional historie. 225-236.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Ansvarlighetens menn. Normer for maskulinitet i etterkrigstidas industrisamfunn. Tidsskrift for kjønnsforskning. 64-81.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Kamp om kontroll. Kald krig og kommunisme i Rana. Arbeiderhistorie. 316-333.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Skrittvis framgang eller uberegnelige sprang? 1970-tallets ml-debatter i Rana. Arbeiderhistorie. 152-171.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Lønnskamper og likeverdsdebatter: likhet og forskjellighet på AS Norsk Koksverk. Historisk Tidsskrift (Norge). 575-598.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2001. "...av den russiske typen"? Kvinner i tungindustrien i Mo i Rana. Arbeiderhistorie. 62-79.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Menn og maskulinitet - en oversikt over et forskningfelt. Kvinneforskning. 35-54.
Report
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Menn som forskningsfelt. Begreper og perspektiver i historisk og samfunnsvitenskapelig forskning om menn og maskulinitet. 1. 1. .
 • Andenæs, Ellen; Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. 1999. De vonde bena og vitenskapen, eller: Hvordan familien Berg gjenvant sitt gode humør. Husmorskikkelse med og mot diskurser. -. -. .
 • Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. 1999. "Slik kan det gjøres". Flerfaglige blikk på 'husmorfilmen'. 1. 1. .
Popular scientific lecture
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Arbeid og velferd i det røde amt. Ei historie fra etterkrigstidas Nord-Trøndelag.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. «Splittelse og samling. Norsk kommunestruktur i et historisk perspektiv».
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. «Olavsarv. Livssyn og historiebruk i et sekulært samfunn».
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Gi oss et stort HINT.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Bokbad i forbindelse med lansering av boka Gi oss et stort HiNT! Høgskolen i Nord-Trøndelags historie 1994-2014.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. En annen historie? Utfordringer og løsningsforslag for kommunehistorie som sjanger.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. En annen historie? Noen tanker om lokalhistorisk formidling i Norge.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2011. Hvordan og hvorfor kan historikerne og lokallagene i HIFO engasjere seg mer i samfunnsdebatten?
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Kommunesammenslåing? Nei takk! Den smertefulle samlinga av Lillestrøm og Skedsmo.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Ranas historie: Ei fortelling om malm, makt og mennesker.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2001. Kvinner og menn i tungindustriens Rana.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2001. Kvinne og mann - husmor og forsørger? En analyse av forskning om kjønnsarbeidsdelinga på 1900-tallet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Husmor- og forsørgernormer til debatt. Kjønnsarbeidsdeling i Mo i Rana på 1950-tallet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. "...de fleste har forsørgere". 1950-tallets husmornormer til debatt.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1999. Frigitte fristelser og forlokkende forbruk. Husmorfilmens historiske kontekst.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1999. "Kjønnsforskning som befrielse".
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1999. "Fra eneforsørger til part i tolønnssystem? Tanker omkring et doktorgradsprosjekt". Foredrag på Åpen Dag, Senter for kvinneforskning, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1996. Tapir - en bedrift mellom velferd og lønnsomhet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1996. Gifte kvinners lønnsarbeid i etterkrigstidas Mo i Rana.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1996. "... berre plutseli' snakk om det." : gifte kvinners lønnsarbeid i ett erkrigstidas Mo i Rana.
Academic lecture
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Harry eller hot? Tettstedsdrømmen om byutvikling.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Dikt og forbannet løgn? Noen tanker om historiefaglig formidling.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. To rom og kjøkken: Byplanlegging som mening og materialitet. Foredrag på sesjonen Materialisering - et fruktbart begrep for meningssøkende historikere.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Menns husarbeid - en gave fra ham til henne.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Norsk familiehistorie på 1900-tallet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Innsamling og utnytting av muntlige kilder.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2000. Av den russiske typen? Kvinner i tungindustrien i Mo i Rana.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1999. Kjønnsperspektiv i historisk forskning. Gjesteforelesning historie hovedfag, NTNU.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1999. "Bruk av minner og muntlige kilder". Gjesteforelesning historie hovedfag, NTNU.
Editorial
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Frå redaksjonen 4/2018. Heimen - Lokal og regional historie. 301-302.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Frå redaksjonen 3/2018. Heimen - Lokal og regional historie. 209-210.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Frå redaksjonen 1/2018. Heimen - Lokal og regional historie. 4-6.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Mellemsether, Hanna; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Fra redaksjonen 2/2018. Heimen - Lokal og regional historie. 104-105.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna. 2017. Frå redaksjonen, 2/2017. Heimen - Lokal og regional historie. 119-120.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna. 2017. Frå redaksjonen, 1/2017. Heimen - Lokal og regional historie. 4-5.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna. 2017. Fra redaksjonen, 4/2017. Heimen - Lokal og regional historie. 300-301.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Slottemo, Hilde Gunn; Røskaft, Merete; Mellemsether, Hanna. 2017. Fra redaksjonen, 3/2017. Heimen - Lokal og regional historie. 204-205.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Frå redaksjonen (1/2016). Heimen - Lokal og regional historie. 1-3.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Fra redaksjonen (3-4/2016). Heimen - Lokal og regional historie. 241-243.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Fra redaksjonen (2/2016). Heimen - Lokal og regional historie. 113-114.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Frå redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. 201-203.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Frå redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. 1-3.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Fra redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. 1 pages.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Røskaft, Merete; Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Fra redaksjonen. Heimen - Lokal og regional historie. 297-300.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Materialisering - et fruktbart begrep for meningssøkende kulturforskere? Heimen - Lokal og regional historie. 195-198.
Reader opinion piece
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Historikerlaugets ansettelsesprosesser. HIFO-nytt. 2.
Book review
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Bokanmeldelse av Jens Rydström & David Tjeders bok "Kvinnor, män och alla andra : en svensk genushistoria". Historisk Tidsskrift (Norge). 646-651.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Bokanmeldelse av Jørn Magdahl: Meningsløst god. Heismontørenes fagforening 1981-2005. Historisk Tidsskrift (Norge). 342-347.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. Book reviews. Scandinavian Journal of History. 89-92.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Slottemo, Hilde Gunn; Rinde, Harald. 2019. Samfunnsbyggeren. Ei fortelling om krafta som formet Nord-Trøndelag. Pax Forlag.
Academic monograph
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Gi oss et stort HiNT! : Høgskolen i Nord-Trøndelags historie 1994-2014.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Skedsmo. En historie om samhold og splittelse.
Non-fiction book
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Malm, makt og mennesker. Rana historielag.
 • Myrstad, Anne Marit; Slottemo, Hilde Gunn. 1999. Slik kan det gjøres". Flerfaglige blikk på 'husmorfilmen'. Senter for kvinneforskning, Inst. for tverrfaglige kulturstudier.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1996. Mellom velferd og lønnsomhet : Tapir 1921-1996. Tapir Akademisk Forlag.
Popular scientific article
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Distriktsbasert elitisme? Et forsøk på å knekke Senterpartikoden. Samtiden. 14-20.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Varsko for samfunnsfaget! Klassekampen. 20-21.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Steinkjer som statlig industriby. Ei kontrafaktisk historiefortelling. SteinkjerSaga. Kultur- og lokalhistorisk magasin. 131-144.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Hei for jussibassi jom. Et historisk-antrpologisk blikk på Vømmølfestivalen i Verdal. Verdal historielags skrifter : årbok. 222-236.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Framstilling, form og formidling: historikerne i samfunnsdebatten. Historikeren. 26-33.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Satsing i Skjetten. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 27.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. På flukt mot frihet. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 31.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Plastic fantastic. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Et trekantdrama. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 20.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Da bombene falt. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 27.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Slik kan det gjøres. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 27.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Ruth Maier og jødenes skjebne. Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. "... som flyr med tyskerne". Skedsmonytt : informasjonsavis for Skedsmo kommune. 27.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Fra rød by til usynlig fare. Rana som miljøhistorisk eksempel. Historie. 52-59.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2001. Fra husmor til lønnsarbeider. Forståelser av en endringsprosess. Årbok for Rana : med omliggende distrikter.
Feature article
 • Slottemo, Hilde Gunn; Storstad, Oddveig. 2019. Faglig kirsebærplukking. Trønderavisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Vi skaper livene våre baklengs. VG : Verdens gang. 24-25.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Sjarm inclusive. Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Med Malin og farbror Melker på skogstur. NRK Trøndelag, Nyheter.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2016. Det grønne amt. Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Bjerkan, Jorunn; Bøe, Ulla-Britt; Børve, Hege Eggen; Grande, Jorunn; Hansen, Hanne Solheim; Haugan, Paula; Hildrum, Aina; Lauritsen, Kirsten; Lyngsnes, Kitt; Næss, Grethe Bøgh; Raaen, Guri Figenschou; Ryan, Anne Wally; Sakshaug, Laila; Verstad, Berit. 2015. Ytringsansvar og debattkultur. VG : Verdens gang.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Vømmølfestivalens nye vår? Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Sandvik, Hilde; Smith-Solbakken, Marie; Bull, Ida; Halvorsen, Marit; Opsahl, Erik; Nedrelid, Gudlaug; Solli, Arne; Zilmer, Kristel; Knirk, James E; Haugen, Odd Einar; Spørck, Bjørg Dale; Eriksen, Gunnar Ketil. 2015. Uinformert omorganisering av Arkivverket. Morgenbladet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Hysj! Ei historie om stillhet. Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Et lite stykke After Eight? Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2015. Et akademisk vepsebol. Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Verdensmestere i likestilling? Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. En hårete historie. Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2013. Kunnskapens verdi. Trønder-avisa. 1 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Et iskaldt gufs. Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. En annen historie? Trønder-avisa.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Å gjøre det usynlige synlig. Adresseavisen.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Pedersens plan. Skedsmobladet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Ikea-reolen og den lille forskjellen. Adresseavisen.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Høyhus på runde to. Skedsmobladet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Fest og fyll før i tida. Skedsmobladet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Far og forsørger. Skedsmobladet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. En annen historie. Skedsmobladet.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Vømmøl i Verdal. Adresseavisen.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Samfunnets sosiale skygger. Adresseavisen. 1.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Nye og bedre fedre? Adresseavisen.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Moro for mor. Adresseavisen. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Det gode liv på landet. Adresseavisen. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Vikingtid! Trønder-avisa. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Ranas historie 1890-2005. Svar til Hirsti og Jacobsen. Rana Blad. 3.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Menn i barnehage. Trønder-avisa. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. MILL - framtidas skole? Trønder-avisa. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. MILL - framtidas skole? norsklektorlag.no (Norsk lektorlags nettsider).
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Hirstis historie. Rana Blad. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Folkefest og fyrverkeri - Steinkjers jubileum. Trønder-avisa. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Den usynlige fare. Trønder-avisa. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. De farlige fremmede. Trønder-avisa. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. En moderne mann. Trønder-avisa. 2.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. En gave fra ham til henne. Trønder-avisa. 2.
Doctoral dissertation
 • Myhre, Eivind. 2016. Farlige menn. Mannlighet, seksualforbrytelser og sinnssykdom 1895-1940. 306.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2003. Fabrikkarbeider, far og forsørger. Menn og mannlighet ved koksverket i Mo i Rana 1950-1980. 41.
Interview
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Intervju angående boka Gi oss et stort HiNT. Høgskolen i Nord-Trøndelags historie 1994-2014.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Intervju angående 50-årsjubileum for Steinkjers kommunesammenslåing.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Dypvik, Astrid Sverresdotter. 2013. På nett med fortida.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Leknes, Bjørnar. 2012. Spriter opp Skedsmo kommunes historie.
 • Slottemo, Hilde Gunn; Åm, Trond Grønli. 2012. Sin egen vei.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Intervju i Kulturnytt, NRK P2.
Programme participation
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Deltaker i NRK Trøndelags programserie Torsdagsgeriljaen.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2014. Deltakelse i NRK Trøndelags programserie Torsdagsgeriljaen.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Deltakelse i programserie i fem deler på TV8 angående Skedsmos historie. Sendt i tidsrommet 8.10.-12.10.2012.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Deltakelse i Ekko, P2, 10.10.2012.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. TV-intervju i NRK Nordlands kveldssending.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Radiodebatt med Tor Jacobsen.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Radio-intervju i NRK Nordlands morgensending 1.10.2007.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1996. Tapirs 75-årsjubileum 1996 : intervju.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1996. Husmødre og lønnsarbeidere i Mo i Rana i etterkrigstida.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Velferdsvisjoner: NTE som politisk verktøy. 25 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Vannets kraft. 35 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Stemmerett i Det røde amt. Ei historie om hverdagshelter i Værdalen. 29 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Samlinga av Nord-Trøndelag til et elektrisitetsrike. 29 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Oppstart og begynnerår. 32 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Mellom paternalisme og politisk protest. 37 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Fra rødt amt til grønt fylke. 10 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. En nordtrøndersk industridrøm. 34 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. David mot Goliat: NTE møter "veidefolk og fjellbønder". 37 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Bli lys! Å skaffe strøm til folket. 28 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Begynnelsen: bli lys! . 15 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2018. Mellom paternalisme og politisk protest. Motkraft i "det røde amt". 14 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2018. "Veidefolk og fjellbønder" vs. regional kraftgigant. Konflikter om kraftutbygging, et nordtrøndersk eksempel. 33 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. Hei for jussibassi jom... Et historisk-antropologisk blikk på Vømmølfestivalen i Verdal. 14 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Fokus på forurensing : et historiefaglig blikk på menneskers miljøengasjement. 11 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. Steinkjer som statlig industriby : ei kontrafaktisk historiefortelling. 14 pages.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 1999. "Frigitte fristelser og forlokkende forbruk. Husmorfilmens historisk kontekst". 10 pages.
Poster
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. Dikt og forbannet løgn? Stilvalg, skrivegrep og syntesestrev i arbeidet med Skedsmos historie.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2010. "Æ hadde jo familie og hus og alt sånn der..." : å være far og forsørger i industrisamfunnets glandstid.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2007. Gutta på golvet. Menn og maskulinitet som historisk forskningsfelt. Eksempler fra etterkrigstidas industriarbeid.
Foreword
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2019. Prosjektleders forord. 15-17.
Website (informational material)
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2012. En annen historie? Noen tanker om lokalhistorias utfordringer og muligheter.
Article in business/trade/industry journal
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina. 2018. Herrenes historie, igjen? Historikeren. 6-10.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. Støv, skitt og sot - et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. Årbok for Helgeland. 159-169.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2009. I Vømmøladala der var det en gjeng... En kulturhistorisk analyse av Vømmølfestivalen i Verdal. Årbok : Nord-Trøndelag historielag. 64-71.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2008. Fotografiet i historien - historien i fotografiet. HIFO-nytt.
 • Slottemo, Hilde Gunn. 2006. Steinkjer som statlig industriby. Ei kontrafaktisk historiefortelling. Årbok : Nord-Trøndelag historielag. 151-169.

More information in national current research information system (CRIStin)