Home
Hilde Hauge's picture

Hilde Hauge

Professor
 • E-mailHilde.Hauge@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 36
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2020. The Norwegian Application of the Contracts Act Section 36. European Review of Private Law. 543-553.
 • Show author(s) 2019. Relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag ved forbrukerens misligholdskrav . Svensk Juristtidning. 198-209.
 • Show author(s) 2015. Avtaleloven § 36 som bidrag til forbrukervernet - belyst ved Røeggen-dommen. Jussens venner. 185-226.
 • Show author(s) 2010. "Som den er"-forbehold. Særlig om hvilke objektive avvik som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel. Jussens venner. 255-293.
Lecture
 • Show author(s) 2020. Forbrukervernets utvikling i norsk kontraktsrett.
 • Show author(s) 2019. The Norwegian application of the Contracts Act section 36.
 • Show author(s) 2019. Relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag ved forbrukerens misligholdskrav.
 • Show author(s) 2019. Moral, etik och sunt förnuft i förmögenhetsrätten: Ny syn på osedliga avtal?
Academic lecture
 • Show author(s) 2016. "Consumer protection in Norwegian law - with a particular focus on unfair contract terms and the impact of EU-law".
 • Show author(s) 2009. Avtalerettens ugyldighetslære: Strukturer og argumentasjonslinjer.
 • Show author(s) 2005. Ugyldighetslæren i nyere avtalerett.
Book review
 • Show author(s) 2009. Anmeldelse av: Wilhelmsson, Thomas: Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. Talentum, Helsingfors, 3. reviderade upplagan 2008. Lov og Rett. 314-317.
Academic monograph
 • Show author(s) 2016. Løsørerververs kreditorvern.
 • Show author(s) 2009. Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2008. Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Forbrukervernets utvikling i norsk kontraktsrett. 18 pages.
 • Show author(s) 2015. Unfair Contract Terms in Nordic Contract Law. 21 pages.
 • Show author(s) 2015. Samspillet mellom privatrett og offentlig rett på avtalerettens område. 22 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence