Home
Hilde Hauge's picture

Hilde Hauge

Professor
 • E-mailhilde.hauge@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 36
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Lovkommentar til avtaleloven kap. 3 og 5. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2020). The Norwegian Application of the Contracts Act Section 36. European Review of Private Law. 543-553.
 • Show author(s) (2019). Relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag ved forbrukerens misligholdskrav . Svensk Juristtidning. 198-209.
 • Show author(s) (2015). Avtaleloven § 36 som bidrag til forbrukervernet - belyst ved Røeggen-dommen. Jussens venner. 185-226.
 • Show author(s) (2010). "Som den er"-forbehold. Særlig om hvilke objektive avvik som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel. Jussens venner. 255-293.
Lecture
 • Show author(s) (2021). Lov om levering av digitale ytelser .
 • Show author(s) (2020). Forbrukervernets utvikling i norsk kontraktsrett.
 • Show author(s) (2019). The Norwegian application of the Contracts Act section 36.
 • Show author(s) (2019). Relativ reklamasjonsfrist på ulovfestet grunnlag ved forbrukerens misligholdskrav.
 • Show author(s) (2019). Moral, etik och sunt förnuft i förmögenhetsrätten: Ny syn på osedliga avtal?
Academic lecture
 • Show author(s) (2016). "Consumer protection in Norwegian law - with a particular focus on unfair contract terms and the impact of EU-law".
 • Show author(s) (2009). Avtalerettens ugyldighetslære: Strukturer og argumentasjonslinjer.
 • Show author(s) (2005). Ugyldighetslæren i nyere avtalerett.
Editorial
 • Show author(s) (2023). På vei mot en grønnere forbrukerrett. Lov og Rett. 277-278.
 • Show author(s) (2022). Uklar avklaring om løsøreerververs kreditorvern. Lov og Rett. 276-278.
 • Show author(s) (2021). Forslag til lov om regulering av digitale ytelser – og noen refleksjoner om forbrukerkontraktslovgivning. Lov og Rett. 131-132.
Book review
 • Show author(s) (2009). Anmeldelse av: Wilhelmsson, Thomas: Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. Talentum, Helsingfors, 3. reviderade upplagan 2008. Lov og Rett. 314-317.
Academic monograph
 • Show author(s) (2016). Løsørerververs kreditorvern.
 • Show author(s) (2009). Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner.
Academic commentary
 • Show author(s) (2022). Håndverkertjenesteloven Lovkommentar.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2008). Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Høstingsretten, eiendomsretten og hensynet til naturmangfoldet. 20 pages.
 • Show author(s) (2021). Opplysningsplikt om historiske hendelser ved salg av boligeiendom. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Forbrukervernets utvikling i norsk kontraktsrett. 18 pages.
 • Show author(s) (2015). Unfair Contract Terms in Nordic Contract Law. 21 pages.
 • Show author(s) (2015). Samspillet mellom privatrett og offentlig rett på avtalerettens område. 22 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence