Home
Hilde Hauge's picture

Hilde Hauge

Professor
 • E-mailHilde.Hauge@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 36
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Hauge, Hilde. 2016. Løsørerververs kreditorvern. Fagbokforlaget. 210 pages. ISBN: 978-82-450-2114-1.
 • Hauge, Hilde. 2009. Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner. Universitetsforlaget. 557 pages. ISBN: 978-82-15-01477-7.
Journal articles
 • Hauge, Hilde. 2015. Avtaleloven § 36 som bidrag til forbrukervernet - belyst ved Røeggen-dommen. Jussens venner. 50: 185-226.
 • Hauge, Hilde. 2010. "Som den er"-forbehold. Særlig om hvilke objektive avvik som kvalifiserer for kjøpsrettslig mangel. Jussens venner. 45: 255-293.
 • Hauge, Hilde. 2009. Anmeldelse av: Wilhelmsson, Thomas: Standardavtal och oskäliga avtalsvillkor. Talentum, Helsingfors, 3. reviderade upplagan 2008. Lov og Rett. 5. 314-317.
 • Hauge, Hilde; Olsen, Dan; Vangen, Odd. 2007. Kan fødselsvekt som egenskapvære viktig for avlsmålet? Svin. 10: 32-33.
Reports and theses
 • Hauge, Hilde. 2008. Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner. 595 pages.
Book sections
 • Hauge, Hilde. 2019. Forbrukervernets utvikling i norsk kontraktsrett. Kapittel 20, pages 343-360. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Hauge, Hilde. 2015. Unfair Contract Terms in Nordic Contract Law. Chapter 7, pages 157-177. In:
  • Håstad, Torgny. 2015. The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary. DJØF Forlag. 295 pages. ISBN: 978-87-574-3322-7.
 • Hauge, Hilde. 2015. Samspillet mellom privatrett og offentlig rett på avtalerettens område. Kapittel 6, pages 131-152. In:
  • Andersen, Mads Bryde. 2015. Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag. 470 pages. ISBN: 978-87-574-3321-0.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence