Home
 • E-mailHilde.Johansen@uib.no
 • Phone+47 55 58 21 43
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2009). Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske foutsetninger. NOA - Norsk som andrespråk. 52-81.
 • Show author(s) (2008). Inversjon i norsk innlærerspråk - enn undersøkelse av variasjonsmønstre i skrevne tekster. NOA - Norsk som andrespråk. 50-71.
 • Show author(s) (2006). The hows and whys of coding categories in a learner corpus(or How and why an error-tagged learner corpus is not ipso facto one big comparative fallacy). Rivista di Psicolinguistica Applicata ( RiPLA ) VI.3.2006. 93-108.
 • Show author(s) (2005). Å passe verden inn i en ytring - En vurdering av språklig universalisme og determinisme. Nordica Bergensia. 97-112.
Academic lecture
 • Show author(s) (2011). Språklig relativisme og andrespråkslæring -Om morsmålspåvirket tenkning og kognisjon i studiet av transfer.
 • Show author(s) (2011). Opplæringskurs i bruk av norsk andrespråkskorpus.
 • Show author(s) (2011). Morsmålets øyne eller morsmålets stemme - Språklig relativismes rolle for andrespråkslæring.
 • Show author(s) (2011). Morsmålets påvirkning på andrespråket - Metodiske og teoretiske problemstillinger i ASKeladden-prosjektet.
 • Show author(s) (2011). Bestemthet som grammatisk kategori.
 • Show author(s) (2011). (In)definiteness in Polish and English learner language. Transfer?
 • Show author(s) (2010). Norsk andrespråkskorpus og morsmålspåvirkning.
 • Show author(s) (2010). Markering av definitt referanse i innlærertekster.
 • Show author(s) (2010). Kurs i bruk av norsk andrespråkskorpus.
 • Show author(s) (2009). Inversjon og variasjon - Variasjonsmønstre i anvendelse av invertert ordstilling i norske mellomspråkstekster.
 • Show author(s) (2006). ASK-korpuset, en eneste stor "comparative fallacy"?
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2010). Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Novus Forlag.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2022).
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2010). Kontroll, Analyse, Reliabilitet, Innlærerkorpus og Transfer : Slik Egner seg Korpus til Studier av Transfer hos Innlærere. 15 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)