Home
Hilde Johansen's picture

Hilde Johansen

Senior Academic Librarian, Terminologist at Termportalen
 • E-mailhilde.johansen@uib.no
 • Visitor Address
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2009). Norsk andrespråkskorpus (ASK) - design og metodiske foutsetninger. NOA - Norsk som andrespråk. 52-81.
 • Show author(s) (2008). Inversjon i norsk innlærerspråk - enn undersøkelse av variasjonsmønstre i skrevne tekster. NOA - Norsk som andrespråk. 50-71.
 • Show author(s) (2006). The hows and whys of coding categories in a learner corpus(or How and why an error-tagged learner corpus is not ipso facto one big comparative fallacy). Rivista di Psicolinguistica Applicata ( RiPLA ) VI.3.2006. 93-108.
 • Show author(s) (2005). Å passe verden inn i en ytring - En vurdering av språklig universalisme og determinisme. Nordica Bergensia. 97-112.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Hvordan blir bestemthet fremstilt i undervisning og lærebøker i norsk som andrespråk, og hvordan kan forskning bidra til effektiv undervisning om bestemthet. .
 • Show author(s) (2011). Språklig relativisme og andrespråkslæring -Om morsmålspåvirket tenkning og kognisjon i studiet av transfer.
 • Show author(s) (2011). Opplæringskurs i bruk av norsk andrespråkskorpus.
 • Show author(s) (2011). Morsmålets øyne eller morsmålets stemme - Språklig relativismes rolle for andrespråkslæring.
 • Show author(s) (2011). Morsmålets påvirkning på andrespråket - Metodiske og teoretiske problemstillinger i ASKeladden-prosjektet.
 • Show author(s) (2011). Bestemthet som grammatisk kategori.
 • Show author(s) (2011). (In)definiteness in Polish and English learner language. Transfer?
 • Show author(s) (2010). Norsk andrespråkskorpus og morsmålspåvirkning.
 • Show author(s) (2010). Markering av definitt referanse i innlærertekster.
 • Show author(s) (2010). Kurs i bruk av norsk andrespråkskorpus.
 • Show author(s) (2009). Inversjon og variasjon - Variasjonsmønstre i anvendelse av invertert ordstilling i norske mellomspråkstekster.
 • Show author(s) (2006). ASK-korpuset, en eneste stor "comparative fallacy"?
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2010). Systematisk, variert, men ikke tilfeldig. Antologi om norsk som andrespråk i anledning Kari Tenfjords 60-årsdag. Novus Forlag.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2022). Bestemt og ubestemt. En korpusbasert studie av morsmålets rolle for bruk av bestemte og ubestemte former hos norskinnlærere uten grammatisk bestemthet i morsmålet".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2010). Kontroll, Analyse, Reliabilitet, Innlærerkorpus og Transfer : Slik Egner seg Korpus til Studier av Transfer hos Innlærere. 15 pages.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2023). Søk i CLARIN Virtual Language Observatory.
 • Show author(s) (2023). Korpuskel 4 - Ulike visningsmåter.
 • Show author(s) (2023). Korpuskel 3 - Menystyrte søk .
 • Show author(s) (2023). Korpuskel 2 - KWIC-konkordans.
 • Show author(s) (2023). Korpuskel 1 - introduksjon.
 • Show author(s) (2023). Glossa - et søkeverktøy for korpus (2).
 • Show author(s) (2023). Glossa - et søkeverktøy for korpus (1).
 • Show author(s) (2023). Deponering av språkressurser i Clarino Bergenssenterets datalager.

More information in national current research information system (CRIStin)