Home
Hilde Sakariassen's picture

Hilde Sakariassen

Postdoctoral Fellow
 • E-mailHilde.Sakariassen@uib.no
 • Phone+47 55 58 81 30
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Women's emotion work on Facebook: Strategic use of emotions in public discourse. Computers in Human Behavior Report. 1-7.
 • Show author(s) (2021). Why so quiet? Exploring inhibition in digital public spaces. Central European Journal of Communication. 494-510.
 • Show author(s) (2020). A digital public sphere: Just in theory or a perceived reality for users of social network sites? Mediekultur. 126-146.
Report
 • Show author(s) (2018). BRUKSMØNSTRE FOR DIGITALE NYHETER REUTERS DIGITAL NEWS REPORT, NORGE 2018. .
 • Show author(s) (2017). Mediebruk og offentlig tilknytning:. .
 • Show author(s) (2017). Bruksmønstre for digitale nyheter. Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). Platforms for democratic citizenship? How users make sense of social media.
 • Show author(s) (2018). A digital public sphere; just a theory, or perceived reality for users of social media?
 • Show author(s) (2017). Why so quiet? Exploring different forms of silence in the digital public sphere. .
 • Show author(s) (2017). Why so quiet: Exploring self-censorship in and silence in the digital public sphere .
Academic monograph
 • Show author(s) (2019). Informerte borgere? Offentlig tilknytning, mediebruk og demokrati.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2018). Høy tillit til nyhetene – tydelige politiske skiller i vurderingen av enkeltmedier. Vox publica.
 • Show author(s) (2017). Folk som er lite interessert i nyheter: Er oftere på nettet, stoler mindre på nyheter. Vox publica.
Feature article
 • Show author(s) (2018). Skal du drive et nyhetsmedium, gjør det i Norge . Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2017). Nyhetsbruk i rask endring. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2017). Mer enn ekkokamre og falske nyheter. Bergens Tidende.
Interview
 • Show author(s) (2020). - Folk flest er gode nok.
 • Show author(s) (2017). Why Norwegian media lead the world in digital subscriptions.
 • Show author(s) (2017). Søker faste nyhetssider/Nettavis trumfer google.
Chapter
 • Show author(s) (2022). Samfunnsarbeid i digitale nabolag: Tre perspektiver på unge kvinner med innvandrerbakgrunn sine vilkår for deltakelse på sosiale nettverkssider. . In:
  • Show author(s) (2022). Kollektiv mobilisering. Samfunnsarbeid i teori og praksis. Cappelen Damm Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)