Home
 • E-mailHjalmar.Eiksund@uib.no
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav. 2015. Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget. 218 pages. ISBN: 9788252188455.
 • Eiksund, Hjalmar Trond. 2011. Med nynorsk på leselista : Ein komparativ studie av lesevanar blant ungdommar på Sunnmøre og i Trøndelag. 143 pages. ISBN: 978-82-7661-297-4.
Journal articles
 • Eiksund, Hjalmar Trond. 2018. Nynorsk digital oppvekst. Nynorskopplæring. 31: 12-13.
 • Eiksund, Hjalmar Trond. 2018. Tverrfagleg fagskriving på nynorsk. Nynorskopplæring. 31: 8-9.
 • Eiksund, Hjalmar Trond. 2017. Sidemål og framandspråk - kva er likt, kva er ulikt. Nynorskopplæring. 29: 10-13. Published 2017-08-15.
 • Eiksund, Hjalmar Trond. 2016. På jakt etter den gode metoden. Nynorskopplæring. 27: 12-13.
 • Eiksund, Hjalmar Trond. 2016. Eit vere eller ikkje-vere? Tankar om karakterforsøket i norsk på vidaregåande trinn. Norsklæreren. 1. 41-43.
 • Eiksund, Hjalmar. 2014. Ein, to eller tre ...? Nynorskopplæring. 20: 12-13.
 • Eiksund, Hjalmar. 2013. Eit tydelegare sidemål for grunnskulen. Nynorskopplæring. 19: 4-5.
 • Eiksund, Hjalmar. 2012. Nynorsk litteratur? Ja, takk! Nynorskopplæring. 15: 10-11.
 • Eiksund, Hjalmar. 2011. Usynleg, men vesentleg. Norsk Tidend. 3. 16-17.
 • Eiksund, Hjalmar. 2010. Nynorsken inn med mjølkekartongen. Nynorskopplæring. 9: 6-8.
 • Eiksund, Hjalmar. 2010. Magisk grammatikk. Nynorskopplæring. 10: 10-11.
 • Eiksund, Hjalmar. 2009. Med nynorsk på leselista. Nynorskopplæring. 5: 8-9.
 • Eiksund, Hjalmar. 2009. Språket i barne-TV. Nynorskopplæring. 6: 12-13.
 • Eiksund, Hjalmar. 2009. To unge TV-stemmer. Nynorskopplæring. 6.
 • Eiksund, Hjalmar. 2008. Intervju med pistol og kamera. Nynorskopplæring. 4: 10-11.
 • Eiksund, Hjalmar. 2008. Inn i barnehagen med PC-en. Nynorskopplæring. 2: 6-7.
Reports and theses
 • Eiksund, Hjalmar Trond; Fiskerstrand, Pernille. 2015. Sluttrapport: Forsøk med ein eller to karakterar i norskfaget på vidaregåande trinn. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Volda. 16 pages.
 • Eiksund, Hjalmar; Slettevoll, Ingrid; Wadsten, Marit; Dimmen, Torgeir; Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke. 2013. Mange vegar til målet Sluttrapport Tiltaksplan 2009-2013 Del 1 og 2. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa, Volda. 50 pages.
 • Skjær, Knut Atle; Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav; Fretland, Jan Olav; Holen, Guri; Netteland, Grete. 2008. Under stadig utvikling ... Rapport om undersøking av digitale læremiddel på begge målformer. Rapport (Høgskulen i Sogn og Fjordane). 9. Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal. 30 pages.
Book sections
 • Eiksund, Hjalmar Trond. 2018. Monolingual biliteracy. Artikkel, pages 31-52. In:
  • Bjørhusdal, Eli; Bugge, Edit; Fretland, Jan Olav; Gujord, Ann-Kristin Helland. 2018. Å skrive nynorsk og bokmål. Nye tverrfaglege perspektiv. Det Norske Samlaget. 212 pages. ISBN: 9788252195613.
 • Eiksund, Hjalmar Trond. 2017. Eitt språk – to kompetansar : føresetnader for sidemål. Kapittel 13, pages 258-283. In:
  • Fondevik, Birgitte; Hamre, Pål. 2017. Norsk som reiskaps- og danningsfag. Det Norske Samlaget. 306 pages. ISBN: 9788252194104.
 • Eiksund, Hjalmar Trond. 2015. Mellom borken og veden : ungdom på jakt etter ein nynorsk identitet. artikkel, pages 36-47. In:
  • Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav. 2015. Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget. 218 pages. ISBN: 9788252188455.
 • Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav. 2015. Forord. forord, pages 7-7. In:
  • Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav. 2015. Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget. 218 pages. ISBN: 9788252188455.
 • Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav. 2015. Om å meine noko om nynorsk. Innleiingskapittel, pages 9-15. In:
  • Eiksund, Hjalmar Trond; Fretland, Jan Olav. 2015. Nye røyster i nynorskforskinga. Det Norske Samlaget. 218 pages. ISBN: 9788252188455.
 • Eiksund, Hjalmar. 2014. Eit fleirtalsspråk med mindretalsfordelar? Tospråkleg literacy på norsk. Ut i språket, pages 235-249. In:
  • Brunstad, Endre; Gujord, Ann-Kristin Helland; Bugge, Edit. 2014. Rom for språk. Nye innsikter i språkleg mangfald. Novus Forlag. 306 pages. ISBN: 978-82-7099-803-6.
 • Eiksund, Hjalmar. 2010. Med nynorsk på leselista. 2, pages 10-11. In:
  • Håland, Anne. 2010. Nynorsk i bruk. 70 pages. ISBN: 978-82-7649-065-7.
 • Eiksund, Hjalmar; Sjøhelle, Kristin Kibsgaard. 2010. To undervisningstips med sakprosatekstar. 13, pages 46-50. In:
  • Håland, Anne. 2010. Nynorsk i bruk. 70 pages. ISBN: 978-82-7649-065-7.

More information in national current research information system (CRIStin)