Home
Ida Tolgensbakk's picture
Photo:
Stian Nybru, Norsk Folkemuseum

Ida Tolgensbakk

Guest Researcher
Selected publications
 • Bell, Justyna; Staver, Anne Balke; Tolgensbakk, Ida. 2023. “I am torn to pieces” Transnational citizenship and COVID-19. Kap, pages 162-174. In:
  • Takle, Marianne; Vedeler, Janikke Solstad; Schoyen, Mi Ah; Bøhler, Kjetil Klette; Falch-Eriksen, Asgeir. 2023. Citizenship and Social Exclusion at the Margins of the Welfare State. Routledge. 274 pages. ISBN: 9781003347279.
 • Flinterud, Guro; Tolgensbakk, Ida. 2022. «utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede»: Tradering og sjangre på den digitale allmenningen. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Tolgensbakk, Ida; Löfgren, Jakob. 2021. ”Time flies when you are stuck at home, broke, drunk and full of existential dread”. En reflexiv etnografisk betraktelse kring humor och samlande under Covid-19 pandemin. Tidsskrift for kulturforskning. 1. 83-96.
 • Tolgensbakk, Ida. 2020. Disclosing the Interviewer: Ethnopoetics and the Researcher's Place in Transcribed Interviews. Ethnologia Europaea. 50: 125-136. doi: 10.16995/EE.1785
 • Tolgensbakk, Ida. 2018. Street food as an ethnic border Kebab as a symbol of home among young Swedish migrants in Oslo. Anthropology of food. 12. doi: 10.4000/aof.9155
 • Tolgensbakk, Ida. 2015. Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo. Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo. 232 pages.
Academic article
 • Show author(s) (2023). State crisis response versus transnational family living: An online ethnography among transnational families during the pandemic. Migration Studies. 452-469.
 • Show author(s) (2023). Inn i vårt mørke hus: Om da luciaopptog kom til Norge. Tidsskrift for kulturforskning. 5-22.
 • Show author(s) (2022). «utformet ved samarbeide av talløse slegter og folkefærd, baade de mindre og de mere civiliserede»: Tradering og sjangre på den digitale allmenningen. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Show author(s) (2022). Speaking Swedish While Black in Norway. Journal of Critical Mixed Race Studies. 76-91.
 • Show author(s) (2021). ”Time flies when you are stuck at home, broke, drunk and full of existential dread” . Tidsskrift for kulturforskning. 83-96.
 • Show author(s) (2020). Public employment services: Building social resilience in youth? Social Policy & Administration.
 • Show author(s) (2020). "More or less word for word" barbro klein and transcription as analytical craft. Western Folklore. 453-468.
 • Show author(s) (2019). «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer. Tidsskrift for samfunnsforskning. 292-299.
 • Show author(s) (2018). Street food as an ethnic border Kebab as a symbol of home among young Swedish migrants in Oslo. Anthropology of food.
 • Show author(s) (2017). Pålogga lokalsamfunn. Heimen - Lokal og regional historie. 319-328.
 • Show author(s) (2016). Sweden and Swedishness from migrants afar. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 21-37.
 • Show author(s) (2016). Kulturhistoriske arkiv - kunnskapsbanker for fremtiden. Innspill til Humaniorameldingen etter invitasjon fra kunnskapsministeren 12.02. Heimen - Lokal og regional historie. 337-343.
Report
 • Show author(s) (2023). Ungdoms forståelse av politikk og demokrati i hverdagslivet. Ny kunnskap om demokratiopplæring og demokratierfaringer blant unge. 7. 7. .
 • Show author(s) (2022). Helt Ærlig. Effekter. . .
 • Show author(s) (2021). Helt Ærlig! Evaluering av Redd Barnas prosjekt. .
 • Show author(s) (2020). Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene. 2. 2. .
 • Show author(s) (2020). Evaluering av Regjeringens nasjonale integreringskonferanse. 72. 72. .
 • Show author(s) (2019). Humanitær rapport 2019. Mellom velferdsstat og frivillighet. .
 • Show author(s) (2017). Youth unemployment and the consequences for life satisfaction and social trust in seven European countries. NEGOTIATE Working paper No.4.4. .
 • Show author(s) (2017). Research Report on Activating Social Citizenship. .
Lecture
 • Show author(s) (2024). Samtale og debatt: Byen vår: Lenge leve kebaben!
 • Show author(s) (2023). Nye fortellinger i gamle bygg. Innvandrerfortellinger i Norsk Folkemuseums gamleby .
 • Show author(s) (2023). Forvirrende juletradisjon: Lucia.
 • Show author(s) (2023). Brugata byvandring.
 • Show author(s) (2021). Et halvt århundres norskpakistanere. Introduksjon til seminar i regi av Nettverk for migrasjon og transnasjonalitet.
 • Show author(s) (2017). Unge ledige: Hvordan opplever de NAV?
 • Show author(s) (2016). Svorsk. Hvordan skandinavisk blandes.
 • Show author(s) (2016). Om lek.
 • Show author(s) (2015). Unge menneskers liv på nett. Selvrepresentasjon på Facebook.
 • Show author(s) (2014). Swedish migrants: being invisible, but audible minorities.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2024). Byen vår: Lenge leve kebaben!
 • Show author(s) (2021). Samtale: Hvordan oppstår en folkefortelling i dag?
 • Show author(s) (2018). Om Lucia og Lussi. En entusiastisk og en kritisk tilnærming.
 • Show author(s) (2018). Brugataquiz på Brugata Landhandleri.
 • Show author(s) (2013). Partysvensker – en solskinnshistorie?
 • Show author(s) (2013). Eventyr på vandring - et lite foredrag om hvordan eventyr reiser, forvandles og gjenfortelles.
Academic lecture
 • Show author(s) (2024). Juletrefestens siste vers?
 • Show author(s) (2023). Rakfisk masculinities.
 • Show author(s) (2023). Lek og historie på tvers av generasjoner.
 • Show author(s) (2023). Humlab Talk: Doing old-fashioned (field)work in new social spaces.
 • Show author(s) (2022). Å dokumentere (i) kriser.
 • Show author(s) (2022). Uønskete, urene og umulige reiser. Et innlegg om transnasjonale familier og reisens symbolske betydning under koronapandemien.
 • Show author(s) (2022). Speaking Swedish while black in Norway.
 • Show author(s) (2021). The digital neighbourhood.
 • Show author(s) (2021). Citizenship and mobile family life during the pandemic.
 • Show author(s) (2021). Citizenship and mobile family life during the pandemic.
 • Show author(s) (2020). Selvironi på sosiale medier: selvrepresentasjon av svenske arbeidsinnvandrere på Facebook.
 • Show author(s) (2019). “I was just going to be here a couple of months…” On decision-making among Scandinavian seasonal workers .
 • Show author(s) (2019). Tracking (and missing the point of) an American white supremacist through Scandinavia.
 • Show author(s) (2019). Svorsk - når språk møtes.
 • Show author(s) (2019). Maids in mirrors and other games of horror in youth culture.
 • Show author(s) (2019). Grensesprengende skrekk på jentedo .
 • Show author(s) (2019). Generation gaps. Oslo Swede version.
 • Show author(s) (2018). Transcription and the Intimacy of the Interviewer’s Voice, paper at the panel Celebrating the Legacy of Barbro Klein (1938-2018): Finding Meaning in Intimate Contexts.
 • Show author(s) (2018). Power, disempowerment, 'speaking for' and 'articulating with' interviewees.
 • Show author(s) (2018). Demands for public and occupational welfare in insecure labour markets: A three-country comparison of public attitudes towards workers’ social rights and responsibilities.
 • Show author(s) (2018). Demands for public and occupational welfare in contemporary political economies: A three-country comparison of public attitudes towards workers’ social rights and responsibilities.
 • Show author(s) (2018). Barriers and facilitators for post-crisis solidarity in Europe. SOLIDUS WP 4.
 • Show author(s) (2018). An international white supremacist visiting Scandinavia, på panelet Digital ‘objects’ on the move: imported weblore and its use,transformation and domestication in Scandinavian social spaces.
 • Show author(s) (2017). Where is the «we» in young people’s unemployment stories? 211 people in seven countries narrating about unemployment and job insecurity.
 • Show author(s) (2017). Fortellinger om utenforskap - Om å være arbeidsledig som ung voksen i Europa.
 • Show author(s) (2017). Fortellinger om utenforskap - Om å være arbeidsledig som ung voksen.
 • Show author(s) (2017). Ethnic borders in urban food: the kebab as symbol of Swedishness.
 • Show author(s) (2017). Cola, jeans og smurf: barnekultur i tid.
 • Show author(s) (2017). Audible minorities: the joy and pain of language mixing.
 • Show author(s) (2016). Samfunn og fellesskap på nett. Hva slags fellesskap legger nettet opp til, og hvordan er slike fellesskap viktige eller nyttige for lokalhistoria.
 • Show author(s) (2016). Performative Visuality and Ethnic Stereotyping on a Scandinavian Facebook Group.
 • Show author(s) (2014). What To Do about "Memes" as a Folklorist? Or: How the Kebab May Be a Symbol of Swedishness.
 • Show author(s) (2014). Swedish migrants in Norwegian media and popular culture. IMER Communication migration seminar.
 • Show author(s) (2012). Transnational family living during the pandemic.
 • Show author(s) (2012). Partyswedes Go Home! A Revival of Ethnic Humor under New Circumstances. How Cultural Continuity Is Not Necessarily Positive.
 • Show author(s) (2012). Humor og maktstrukturer: hvorfor kan nordmenn le av svenske innvandrere?
Editorial
 • Show author(s) (2023). Forord. Dagliglivets fotografiske praksiser. By og Bygd. 7-11.
 • Show author(s) (2021). Innledning: Koronakultur. Tidsskrift for kulturforskning. 5-7.
Book review
 • Show author(s) (2023). An Intellectually Bold Volume on Ethnography with a Twist. Ethnologia Fennica.
 • Show author(s) (2023). Affect in Online Hate Speech. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 188-189.
 • Show author(s) (2019). Bokmelding av Lotta Fernstål og Charlotte Hyltén-Cavallius: Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige. Tidsskrift for kulturforskning. 115-117.
 • Show author(s) (2018). Peter Christer Asbjørnsen på samlerferd til Østerdalen, av Erik Henning Edvardsen. Omtale. . Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 79.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Spill med magiske sirkler : En utforskning av lek-ritual-kontinuumet. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur Uppsala.
 • Show author(s) (2023). Dagliglivets fotografiske praksiser. Museumsforlaget AS.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2023). Kebab i Norge - en skisse av en kulturhistorie. Byminner. 70-77.
 • Show author(s) (2021). Helt Ærlig! Demokrati- og medborgerskapsundervisningens muligheter og utfordringer. Bedre Skole. 65-69.
 • Show author(s) (2020). Bredt perspektiv på små samfunn. Historiebloggen.
 • Show author(s) (2020). Ballader, hva er det? Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 8-9.
 • Show author(s) (2019). Kvinnene i Brugata. Dagligliv i ei gate i 1910. Tobias. 102-113.
 • Show author(s) (2018). Svorsk helt på grensa. Språknytt.
 • Show author(s) (2016). Svorsk i Oslo. Svenskläraren.
 • Show author(s) (2015). Å lære seg å surfe. www.historieblogg.no.
 • Show author(s) (2015). Sædfuck på Bøler: den korte og uavslutta historien. www.historieblogg.no.
 • Show author(s) (2015). "Partysvensker; go home!" - veggslagordet som ble stående. Byminner. 42-48.
 • Show author(s) (2010). Brugata i Oslo. Lokalhistorisk magasin.
 • Show author(s) (2008). Barns sang - noen eksempler på tradisjon i migrasjon. NFL nytt.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2015). Party Swedes; GO HARD! A narratological study of the presence of young Swedish labor migrants in Oslo.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). “I am torn to pieces” Transnational citizenship and COVID-19. 13 pages.
 • Show author(s) (2021). Social generations in popular culture. 12 pages.
 • Show author(s) (2019). Public policy on career education, information, advice and guidance: Developments in the United Kingdom and Norway. 23 pages.
 • Show author(s) (2019). Mobile young individuals: subjective experiences of migration and return. 21 pages.
 • Show author(s) (2019). Four narratives of overcoming early job insecurity in Europe: A capabilities approach. 21 pages.
 • Show author(s) (2019). Drug use and early job insecurity. 22 pages.
 • Show author(s) (2018). Cuatro narrativas de desempleo para jóvenes adultos en Europa.
 • Show author(s) (2018). Brugata: et nabolag? Et portrett av ei gate i 1910. 35 pages.
 • Show author(s) (2017). Visual Humor in Online Ethnicity: The Case of Swedes in Norway. 18 pages.
 • Show author(s) (2014). Varianter over ATU2030. Om Hårslå, ei feilkategorisert geit i Norsk Folkeminnesamling, om en sta svensk gosse og hans fetter Kalamukenge fra Kongo. 9 pages.
 • Show author(s) (2014). Definisjonsmakt og søskenkjærlighet. Hvorfor ler nordmenn (fremdeles) av svensker? 20 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) (2020). Disclosing the Interviewer: Ethnopoetics and the Researcher's Place in Transcribed Interviews. Ethnologia Europaea. 125-136.
Foreword
 • Show author(s) (2023). Forord. 7-9.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2019). Ta i trä! 112-114.
 • Show author(s) (2017). Labbeleste. Et lokalt julevette med mange slektninger. 132-141.
 • Show author(s) (2011). "Den glade vitenskap" - også for de mobile? 3 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). På samlerferd i innvandrerbefolkninga anno 2008. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 44-52.
 • Show author(s) (2017). Johanna Bugge Berge presentert av Ida Tolgensbakk og Eirik Kristoffersen. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 39-41.

More information in national current research information system (CRIStin)