Home
Idar Mestad's picture

Idar Mestad

Associate Professor
 • E-mailidar.mestad@uib.no
 • Phone+47 55 58 27 03
 • Visitor Address
  Allégaten 55
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Research assignments in teacher education - Norwegian undergraduate student teachers' experiences of the writing process. Acta Didactica Norden (ADNO). 21 pages.
 • Show author(s) (2016). Characterizing students’ attempts to explain observations from practical work: intermediate phases of understanding. Research in Science Education. 1-22.
 • Show author(s) (2014). Using the concept of zone of proximal development to explore the challenges of and opportunities in designing discourse activities based on practical work. Science Education. 1054-1076.
Lecture
 • Show author(s) (2021). Presentasjon av ARGUMENT-prosjektet.
 • Show author(s) (2021). Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall.
 • Show author(s) (2021). Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall.
 • Show author(s) (2020). Miljøråds-start.
 • Show author(s) (2020). Hvordan sikre faget i utforskende tverrfaglig samarbeid? .
 • Show author(s) (2017). Korleis få (dei store) elevane til å undre seg?
 • Show author(s) (2017). Begrepsforståing.
 • Show author(s) (2016). Å lese, skrive og snakke utforskande i naturfag .
 • Show author(s) (2016). Utforskande skriving i naturfag. Korleis skrive om praktisk arbeid i naturfag.
 • Show author(s) (2016). Les det, gjer det, sei det, skriv det! Utforskande arbeidsmåtar og grunnleggande ferdigheter i naturfag.
 • Show author(s) (2015). Utforskande arbeidsmåtar i Odda.
 • Show author(s) (2014). Å snakke og skrive om observasjoner i naturfag:.
 • Show author(s) (2014). Utforskande arbeidsmåtar- Frå observasjonar til skildring til forklaringsmodell.
 • Show author(s) (2014). Korleis få elevar til å språksette observasjonar frå praktisk arbeid - Utfordringar og utvegar.
 • Show author(s) (2014). Innlegg om naturfagene.
 • Show author(s) (2013). Klassisk fysikk.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2016). Tidens historie- Måling av tid.
 • Show author(s) (2012). Praktisk arbeid i naturfag: De har det gøy – men lærer de noe?
 • Show author(s) (2012). Fra observasjon til beskrivelse til forklaringsmodell.
 • Show author(s) (2011). Fagleg engasjement gjennom utforskande klasseromssamtale.
 • Show author(s) (2010). Undervisning i naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte.
 • Show author(s) (2010). Produsere, reflektere og dokumentere med forankring i egne undersøkelser i naturfag.
 • Show author(s) (2010). Elevøvingar, lære å forklare, ikkje å skrive rapport.
 • Show author(s) (2009). Utforskende klasseromsdialog.
 • Show author(s) (2009). Hvordan hjelpe elever til å utvikle teoretisk kunnskap når de gjør praktisk arbeid i naturfag?
 • Show author(s) (2009). Grunnleggende ferdigheter i naturfag. Skrive og utrykke seg muntlig i naturfag.
 • Show author(s) (2008). Vurdering i naturfag og matematikk i ungdomsskolen.
 • Show author(s) (2008). Forskerspiren - En didaktisk modell.
Academic lecture
 • Show author(s) (2021). Students’ critical thinking – test results, classroom practices, and a new teaching framework [Symposium].
 • Show author(s) (2021). Student teachers' experiences of writing research assignments – challenging and inspiring .
 • Show author(s) (2021). Naturfagstudenters erfaringer med og oppfatning av FOU-oppgaven i syklus 1.
 • Show author(s) (2021). Do they keep up? Characterizing different whole class dialogues in an inquiry based teaching programme – a case study.
 • Show author(s) (2021). Characterizing science related classroom dialogues aimed to promote students’ critical thinking.
 • Show author(s) (2017). «Sprettballen spratt høyest ved at den hadde større sprettbarhet» - Praktisk arbeid og utprøvande snakke- og skriveaktivitetar i naturfag.
 • Show author(s) (2017). Viewing students’ attempts to explain observations from practical work as part of a learning process.
 • Show author(s) (2017). Utforskende arbeidsmåter og dybdelæring.
 • Show author(s) (2017). Læring inkluderer formulering av eigen forståing Praktisk arbeid og utprøvande snakke- og skriveaktivitetar i naturfag .
 • Show author(s) (2017). Korleis få elevar i gang med å snakke fagleg - og korleis snakkar dei då?
 • Show author(s) (2015). Using the concept of zone of proximal Development to explore challanges and oportunities in designing discourse activities based on practical work.
 • Show author(s) (2013). Scientific reasoning in students’ lab-reports: Quality, genres and task spesifications.
 • Show author(s) (2011). Using explanation as a genre to enhance minds-on when doing practical work in school science.
 • Show author(s) (2011). Rapportskriving i utforskende arbeidsmåter. Lære å argumentere vitenskapelig.
 • Show author(s) (2011). Rapporter fra utforskende arbeid: Økt læringsutbytte gjennom "fagfellevurdering".
 • Show author(s) (2011). Korleis få til fagleg snakk?
 • Show author(s) (2009). Why do teachers' like to hint until they get satisfying answers.
Feature article
 • Show author(s) (2010). Kvifor spør alle firåringar så mykje? Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2016). The bouncing ball bounced highest because it had larger bouncability. Practical work and explorative discourse activities in school science.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Vurdering ved bruk av utforskende arbeidsmåter. 41 pages.
 • Show author(s) (2019). Utvikle faglig innsikt gjennom snakk, skriving og visuelle uttrykk.
 • Show author(s) (2019). Djupnelæring gjennom utforskande arbeidsmåtar. 25 pages.
 • Show author(s) (2011). Vurdering ved bruk av utforskende arbeidsmåter. 46 pages.
 • Show author(s) (2011). Begrepslæring gjennom snakk og skriving. 45 pages.
Brochure
 • Show author(s) (2010). SPISS 2010.

More information in national current research information system (CRIStin)