Home
 • E-mailidar.stegane@uib.no
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2005). [Doktordisputas Knut Olav Åmås.] Andreopponent Idar Stegane. Norsk Litterær Årbok. 225-240.
 • Show author(s) (2003). "Den tidigt expressionistisk influerade norrmannen Kristofer Uppdal". Prosopopeia. 92-93.
 • Show author(s) (2002). Nokre nedslag i Olav Vesaas sin Vinje-biografi, A.O. Vinje ein tankens hærmann. Norsk Litterær Årbok. 201-212.
 • Show author(s) (2001). Garborg og det Nye. MANGLER.
 • Show author(s) (2001). Garborg og det Nye. Replikk. 2-14.
 • Show author(s) (2001). Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi. Fyrste opposisjon. Nordica Bergensia. 201-220.
 • Show author(s) (2001). Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi. Fyrste opposisjon. Nordica Bergensia. 201-220.
 • Show author(s) (2001). Cathrine Grøndahls lyrikk. Nordica Bergensia. 89-97.
 • Show author(s) (2000). The re-use of medieval tradition in Norwegian children's literature. Nordica Bergensia. 94-103.
 • Show author(s) (2000). The re-use of medieval tradition in Norwegian children's literature. Nordica Bergensia. 94-103.
 • Show author(s) (2000). The re-use of medieval tradition in Norwegian children's literature. Nordica Bergensia. 94-103.
 • Show author(s) (2000). Modernisme i norsk lyrikk. Studi Nordici. 55-69.
 • Show author(s) (2000). Modernisme i norsk lyrikk. Studi Nordici. 55-69.
 • Show author(s) (1998). Norsk drama frå kring 1970. Nordica Bergensia. 6-14.
 • Show author(s) (1998). Junior og dotter til Jellinek. Ungdomsromanen Mercedes av Ragnar Hovland. Nordica Bergensia. 132-147.
 • Show author(s) (1997). Olav Nygard og den litterære tradisjonen. Nordica Bergensia. 9-22.
 • Show author(s) (1997). Nynorsk litteratur og Europa utanfor Norden. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk lit. 95-103.
 • Show author(s) (1997). Aasens lyrikk i litteraturhistorier og nynorsktradisjon. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. 85-95.
 • Show author(s) (1996). Barokk og modernisme ­ hovudfagsstudiar i nordisk lyrikk. Innleiing. Nordica Bergensia. 3-7.
 • Show author(s) (1995). Den litterære kanon og nynorsken. Nordica Bergensia. 14.
 • Show author(s) (1994). La literatura en neonoruego. Plural. 76-84.
 • Show author(s) (1993). Framsynet til pionerane kring Samlaget. Syn og Segn. 99-105.
 • Show author(s) (1993). Det nynorske skriftlivet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2-32.
 • Show author(s) (1992). Arnulf Øverlands diktsamling Advent (1915). Eigenproduksjon. 67-86.
 • Show author(s) (1991). Til samtale om teksten. (Georg Johannesen til 60-årsdagen). Eigenproduksjon.
Report
 • Show author(s) (1993). Sjølvbiografi som sjølvforståing i den nynorske tradisjonen med grunnlag i lesing av Hans Seland: Aar og dagar og Anders Hovden: Attersyn. 4. 4. .
 • Show author(s) (1992). Leve og skrive. Artikler om livshistorier. .
 • Show author(s) (1991). Seriebøker i mellomkrigstida. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2001). To jamgamle bygdegutar møter den nye verda, Jakob Sande og Olav H. Hauge.
 • Show author(s) (2001). Olav H. Hauge sine dagbøker.
 • Show author(s) (2001). Arne Garborg - liv og dikting.
 • Show author(s) (2001). Arne Garborg - gjerning og posisjon.
 • Show author(s) (1999). Tarjei Vesaas' dikt "Barnet rid gjennom snøskogen" og diktsamlinga Liv ved straumen.
 • Show author(s) (1999). Olav H. Hauge - forfattarportrett.
 • Show author(s) (1999). Jakob Sande og den lyriske kanon.
Academic lecture
 • Show author(s) (2010). ”Sunnfjord i Eldrid Lundens lyrikk”.
 • Show author(s) (2002). Tor Ulvens prosatekst "Gull, vinter".
 • Show author(s) (2001). Olav H. Hauges dagbøker og lyrikken.
 • Show author(s) (2001). Nynorsk forlagsverksemd fram til 1900.
 • Show author(s) (2001). Garborgs Fred og Kierkegaards begrep om angst.
 • Show author(s) (1999). Norsk modernistisk lyrikk frå Sigbjørn Obstfelder til Jan Erik Vold.
 • Show author(s) (1996). The Development of New Norse Literature: Between Rural Regions and Urban Centers.
 • Show author(s) (1996). Aktuelle forskingsoppgåver i nynorsk litteratur.
 • Show author(s) (1993). Moderne nynorsk barnelitteratur og den litterære institusjon.
 • Show author(s) (1990). Kristofer Uppdal som modernist. Lesing av tre dikt. (S. 287-293 i konferanserapport: Modernismen i skandinavisk litteratur, ISBN 82-91100-00-4, utgitt i Trondheim.).
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2003). Olav H. Hauge, ein ekte materialist. Dag og Tid.
 • Show author(s) (2003). Materialisme og materialisme. Dag og Tid.
Book review
 • Show author(s) (2002). "... Fyrst må vi ha meir blod frå deg." Den færøyske lyrikaren Toroddur Poulsen undersøkjer vilkåra for kva språk ein kan eller vil bruke. MANGLER.
 • Show author(s) (2001). Om Jørgen-Frantz Jacobsen og William Heinesen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 465-468.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2012). Poesi postmillennium : Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (Modernisme i nordisk lyrikk; 5). Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2010). Artiklar om litteratur. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2005). Modernisme i nordisk lyrikk 1. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.
 • Show author(s) (2005). Ibsen on the cusp of the 21st century. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2005). Ibsen on the Cusp of the 21st Century. Critical Perspectives. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
 • Show author(s) (2005). Ibsen on the Cusp of the 21st Century : Critical Perspectives / (eds.) Pål Bjørby, Alvhild Dvergsdal, Idar Stegane. Alvheim og Eide Akademisk forlag.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1998). Norske tekster. Lyrikk. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Show author(s) (1998). Norske tekster. Lyrikk. Cappelen forlag.
 • Show author(s) (1995). Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Nordisk institutt, Universitetet i Brgen.
 • Show author(s) (1995). Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) (1995). Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Litteraturvitenskapelig institutt/Nordisk institutt.
 • Show author(s) (1995). Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Litteraturvitenskapelig institutt/Nordisk institutt.
 • Show author(s) (1995). Ord om ordkunst. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1995). Ord om Ordkunst. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1993). Leve og skrive. Artikler om livshistorier. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (1992). Livet - Selvet - Skriften. Skriftserien. Senter for humanistisk kvinneforskning.
Popular scientific article
 • Show author(s) (1997). Mons Litleré, bokhandlar og forleggjar. Jul i Sunnfjord. 36-39.
 • Show author(s) (1991). Gro Holm. Nynorsk Antikvariat, Katalog nr. 10. 30-31.
Feature article
 • Show author(s) (1999). "Undervisningskompetanse i norsk i vg skule". Norsklæreren. 39.
 • Show author(s) (1999). "Eit fag som er 'bedre enn noe annet'. Svar til Per Buvik". Norsklæreren. 30-31.
 • Show author(s) (1999). "Eit fag som er 'bedre enn noe annet'. Svar til Per Buvik". Norsklæreren. 30-31.
 • Show author(s) (1999). "Dansk og svensk lyrikk på norsk". Ny tid.
 • Show author(s) (1998). Olav H. Hauge-handbok. Syn og Segn. 382-384.
 • Show author(s) (1998). Litteratur og AKP. Morgenbladet.
 • Show author(s) (1995). Nordisk Råds pris og snakk om litteratur. Sosialuring.
 • Show author(s) (1991). Tradisjon og modernitet. (Færøysk forfatter innstilt til Nordisk Råds litteraturpris). Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1991). Dikting i Fjordane. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1991). Den nynorske skriftlivet : studiar i framvoksteren av ei nynorsk litterær offentlegheit.
Programme participation
 • Show author(s) (2003). Radiosamtale om Mons Litlerés forlagsdrift 1886-1895 v/Ottar Starheim.
 • Show author(s) (1999). Samtale med programleiar Harald Overå om Jakob Sande og den lyriske kanon.
 • Show author(s) (1999). Nikolaus Gjelsvik.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2017). Økokritisk lesing av nokre dikt hos Olav H. Hauge og Bengt Berg. 19 pages.
 • Show author(s) (2016). To ulike nordiske langdikt. 23 pages.
 • Show author(s) (2015). The rise, dispersal and stabilisation of New Norwegian literature. 22 pages.
 • Show author(s) (2015). Olav H. Hauge og Vilhelm Ekelund. 6 pages.
 • Show author(s) (2015). Kjønn og eksistens. Tre nordiske dikt. 21 pages.
 • Show author(s) (2014). Nikolai Astrups ilustrasjoner til noveller av Hans E. Kinck. 31 pages.
 • Show author(s) (2013). Dikt i aviser og i periodika. 33 pages.
 • Show author(s) (2012). Poetisk språkbruk og meining i nokre nordiske dikttekstar no. 28 pages.
 • Show author(s) (2011). På islandsk og norsk – til og frå.
 • Show author(s) (2011). Att jollra på skapelsens språk. Om Edith Södergran og Tarjei Vesaas. 9 pages.
 • Show author(s) (2005). Tre pionerar i nordisk lyrikk. Elmer Diktonius, Edith Södergran, Kristofer Uppdal. 16 pages.
 • Show author(s) (2005). Mons Litleré. 3 pages.
 • Show author(s) (2005). Innleiing. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Elskande - skapande - omskapande. 7 pages.
 • Show author(s) (2003). Eit nytt skriftliv får rom. 15 pages.
 • Show author(s) (2003). "Gull, vinter". Eit leseforsøk. 11 pages.
 • Show author(s) (2002). To jamgamle bygdegutar møter den nye verda. Jakob Sande og Olav H. Hauge. 20 pages.
 • Show author(s) (2002). Olav Joleik.
 • Show author(s) (2002). Ei nynorsk litterær offentlegheit?
 • Show author(s) (2001). Paal Brekke og den norske modernismen. 6 pages.
 • Show author(s) (2000). Jakob Sande og den lyriske kanon. 15 pages.
 • Show author(s) (1998). Skisse til ei norsk lyrikkhistorie. -19 pages.
 • Show author(s) (1998). Nynorsk essayistikk. 11 pages.
 • Show author(s) (1998). Norske folkeskrifter. 12 pages.
 • Show author(s) (1998). Barneskildringar i dikt og prosa. 19 pages.
 • Show author(s) (1997). Einar Økland som barnebokforfattar. 17 pages.
 • Show author(s) (1997). Bolette Christine Pavels Larsen. Kritikaren. Brevskrivaren. -69 pages.
 • Show author(s) (1996). The Development of New Norse Literature: Between Rural Regions and Urban Centers. 14 pages.
 • Show author(s) (1996). Islendingesoge, forfattarane og samtida - Rammetekst. 2 pages.
 • Show author(s) (1995). Vesaas-dikt og bibelord. -7 pages.
 • Show author(s) (1995). Den litterære kanon og nynorsken. -13 pages.
 • Show author(s) (1995). 'Villskap må ikkje tolast!' - Nazismen i diktinga til Tarjei Vesaas. 21 pages.
 • Show author(s) (1994). Skrift og landskap i diktinga til Olav H. Hauge. 15 pages.
 • Show author(s) (1994). Medierevolusjon og modernisme. 135 pages.
 • Show author(s) (1993). Ivar Aasen: Brev og dagbøker. 0 pages.
 • Show author(s) (1993). Det litterære landskapet. 4 pages.
 • Show author(s) (1992). Nynorsk skriftkultur - ein møtestad mellom det folkelege og det akademiske. (Forprosjekt om Ivar Aasen-sentret i Volda).
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2003). Litleré, Mons. 107-108. In:
  • Show author(s) (2003). Njøs-Samuelsen. 7.
 • Show author(s) (2002). Larsen, Bolette Christine Pavels. 466. In:
  • Show author(s) (2002). Norsk biografisk leksikon, bd. 5.
 • Show author(s) (2001). Heiberg, Michael. 205-205. In:
  • Show author(s) (2001). Norsk biografisk leksikon, bd. 4.
 • Show author(s) (2001). Hauge, Olav Håkonson. 148-149. In:
  • Show author(s) (2001). Norsk biografisk leksikon, bd. 4.
 • Show author(s) (2001). Gullvåg, Olav. 425-426. In:
  • Show author(s) (2001). Norsk biografisk leksikon, bd. 3.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2015). Kjære Tomasine! Brev til Tomasine Tolleivsdotter Vasset 1902-1931. Alvheim og Eide Akademisk forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)