Home
 • E-mailIdar.Stegane@uib.no
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2005. [Doktordisputas Knut Olav Åmås.] Andreopponent Idar Stegane. Norsk Litterær Årbok. 225-240.
 • Show author(s) 2003. "Den tidigt expressionistisk influerade norrmannen Kristofer Uppdal". Prosopopeia. 92-93.
 • Show author(s) 2002. Nokre nedslag i Olav Vesaas sin Vinje-biografi, A.O. Vinje ein tankens hærmann. Norsk Litterær Årbok. 201-212.
 • Show author(s) 2001. Garborg og det Nye. MANGLER.
 • Show author(s) 2001. Garborg og det Nye. Replikk. 2-14.
 • Show author(s) 2001. Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi. Fyrste opposisjon. Nordica Bergensia. 201-220.
 • Show author(s) 2001. Fansmakt og bergsval dom. En studie i Olav H. Hauges romantiske metapoesi. Fyrste opposisjon. Nordica Bergensia. 201-220.
 • Show author(s) 2001. Cathrine Grøndahls lyrikk. Nordica Bergensia. 89-97.
 • Show author(s) 2000. The re-use of medieval tradition in Norwegian children's literature. Nordica Bergensia. 94-103.
 • Show author(s) 2000. The re-use of medieval tradition in Norwegian children's literature. Nordica Bergensia. 94-103.
 • Show author(s) 2000. The re-use of medieval tradition in Norwegian children's literature. Nordica Bergensia. 94-103.
 • Show author(s) 2000. Modernisme i norsk lyrikk. Studi Nordici. 55-69.
 • Show author(s) 2000. Modernisme i norsk lyrikk. Studi Nordici. 55-69.
 • Show author(s) 1998. Norsk drama frå kring 1970. Nordica Bergensia. 6-14.
 • Show author(s) 1998. Junior og dotter til Jellinek. Ungdomsromanen Mercedes av Ragnar Hovland. Nordica Bergensia. 132-147.
 • Show author(s) 1997. Olav Nygard og den litterære tradisjonen. Nordica Bergensia. 9-22.
 • Show author(s) 1997. Nynorsk litteratur og Europa utanfor Norden. Meddelanden från Institutionen för nordiska språk och nordisk lit. 95-103.
 • Show author(s) 1997. Aasens lyrikk i litteraturhistorier og nynorsktradisjon. Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet. 85-95.
 • Show author(s) 1996. Barokk og modernisme ­ hovudfagsstudiar i nordisk lyrikk. Innleiing. Nordica Bergensia. 3-7.
 • Show author(s) 1995. Den litterære kanon og nynorsken. Nordica Bergensia. 14.
 • Show author(s) 1994. La literatura en neonoruego. Plural. 76-84.
 • Show author(s) 1993. Framsynet til pionerane kring Samlaget. Syn og Segn. 99-105.
 • Show author(s) 1993. Det nynorske skriftlivet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 2-32.
 • Show author(s) 1992. Arnulf Øverlands diktsamling Advent (1915). Eigenproduksjon. 67-86.
 • Show author(s) 1991. Til samtale om teksten. (Georg Johannesen til 60-årsdagen). Eigenproduksjon.
Report
 • Show author(s) 1993. Sjølvbiografi som sjølvforståing i den nynorske tradisjonen med grunnlag i lesing av Hans Seland: Aar og dagar og Anders Hovden: Attersyn. 4. 4. .
 • Show author(s) 1992. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. .
 • Show author(s) 1991. Seriebøker i mellomkrigstida. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2001. To jamgamle bygdegutar møter den nye verda, Jakob Sande og Olav H. Hauge.
 • Show author(s) 2001. Olav H. Hauge sine dagbøker.
 • Show author(s) 2001. Arne Garborg - liv og dikting.
 • Show author(s) 2001. Arne Garborg - gjerning og posisjon.
 • Show author(s) 1999. Tarjei Vesaas' dikt "Barnet rid gjennom snøskogen" og diktsamlinga Liv ved straumen.
 • Show author(s) 1999. Olav H. Hauge - forfattarportrett.
 • Show author(s) 1999. Jakob Sande og den lyriske kanon.
Academic lecture
 • Show author(s) 2010. ”Sunnfjord i Eldrid Lundens lyrikk”.
 • Show author(s) 2002. Tor Ulvens prosatekst "Gull, vinter".
 • Show author(s) 2001. Olav H. Hauges dagbøker og lyrikken.
 • Show author(s) 2001. Nynorsk forlagsverksemd fram til 1900.
 • Show author(s) 2001. Garborgs Fred og Kierkegaards begrep om angst.
 • Show author(s) 1999. Norsk modernistisk lyrikk frå Sigbjørn Obstfelder til Jan Erik Vold.
 • Show author(s) 1996. The Development of New Norse Literature: Between Rural Regions and Urban Centers.
 • Show author(s) 1996. Aktuelle forskingsoppgåver i nynorsk litteratur.
 • Show author(s) 1993. Moderne nynorsk barnelitteratur og den litterære institusjon.
 • Show author(s) 1990. Kristofer Uppdal som modernist. Lesing av tre dikt. (S. 287-293 i konferanserapport: Modernismen i skandinavisk litteratur, ISBN 82-91100-00-4, utgitt i Trondheim.).
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2003. Olav H. Hauge, ein ekte materialist. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2003. Materialisme og materialisme. Dag og Tid.
Book review
 • Show author(s) 2002. "... Fyrst må vi ha meir blod frå deg." Den færøyske lyrikaren Toroddur Poulsen undersøkjer vilkåra for kva språk ein kan eller vil bruke. MANGLER.
 • Show author(s) 2001. Om Jørgen-Frantz Jacobsen og William Heinesen. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 465-468.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2012. Poesi postmillennium : Lyrikk i første tiåret av 2000-talet (Modernisme i nordisk lyrikk; 5). Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Show author(s) 2010. Artiklar om litteratur. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Show author(s) 2005. Modernisme i nordisk lyrikk 1. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur.
 • Show author(s) 2005. Ibsen on the cusp of the 21st century. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Show author(s) 2005. Ibsen on the Cusp of the 21st Century. Critical Perspectives. Alvheim og Eide akademisk forlag.
 • Show author(s) 2005. Ibsen on the Cusp of the 21st Century : Critical Perspectives / (eds.) Pål Bjørby, Alvhild Dvergsdal, Idar Stegane. Alvheim og Eide akademisk forlag.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1998. Norske tekster. Lyrikk. Cappelen.
 • Show author(s) 1998. Norske tekster. Lyrikk. J.W. Cappelens Forlag AS.
 • Show author(s) 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Nordisk institutt, Universitetet i Brgen.
 • Show author(s) 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Litteraturvitenskapelig institutt/Nordisk institutt.
 • Show author(s) 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. Litteraturvitenskapelig institutt/Nordisk institutt.
 • Show author(s) 1995. Ord om ordkunst. Til Asbjørn Aarseth på 60-årsdagen. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) 1995. Ord om ordkunst. Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 1995. Ord om Ordkunst. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 1993. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. Universitetet i Bergen. Senter for humanistisk kvinneforsknin g.
 • Show author(s) 1992. Livet - Selvet - Skriften. Skriftserien. Senter for humanistisk kvinneforskning.
Popular scientific article
 • Show author(s) 1997. Mons Litleré, bokhandlar og forleggjar. Jul i Sunnfjord. 36-39.
 • Show author(s) 1991. Gro Holm. Nynorsk Antikvariat, Katalog nr. 10. 30-31.
Feature article
 • Show author(s) 1999. "Undervisningskompetanse i norsk i vg skule". Norsklæreren. 39.
 • Show author(s) 1999. "Eit fag som er 'bedre enn noe annet'. Svar til Per Buvik". Norsklæreren. 30-31.
 • Show author(s) 1999. "Eit fag som er 'bedre enn noe annet'. Svar til Per Buvik". Norsklæreren. 30-31.
 • Show author(s) 1999. "Dansk og svensk lyrikk på norsk". Ny tid.
 • Show author(s) 1998. Olav H. Hauge-handbok. Syn og Segn. 382-384.
 • Show author(s) 1998. Litteratur og AKP. Morgenbladet.
 • Show author(s) 1995. Nordisk Råds pris og snakk om litteratur. Sosialuring.
 • Show author(s) 1991. Tradisjon og modernitet. (Færøysk forfatter innstilt til Nordisk Råds litteraturpris). Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1991. Dikting i Fjordane. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 1991. Den nynorske skriftlivet : studiar i framvoksteren av ei nynorsk litterær offentlegheit.
Programme participation
 • Show author(s) 2003. Radiosamtale om Mons Litlerés forlagsdrift 1886-1895 v/Ottar Starheim.
 • Show author(s) 1999. Samtale med programleiar Harald Overå om Jakob Sande og den lyriske kanon.
 • Show author(s) 1999. Nikolaus Gjelsvik.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2017. Økokritisk lesing av nokre dikt hos Olav H. Hauge og Bengt Berg. 19 pages.
 • Show author(s) 2016. To ulike nordiske langdikt. 23 pages.
 • Show author(s) 2015. The rise, dispersal and stabilisation of New Norwegian literature. 22 pages.
 • Show author(s) 2015. Olav H. Hauge og Vilhelm Ekelund. 6 pages.
 • Show author(s) 2015. Kjønn og eksistens. Tre nordiske dikt. 21 pages.
 • Show author(s) 2014. Nikolai Astrups ilustrasjoner til noveller av Hans E. Kinck. 31 pages.
 • Show author(s) 2013. Dikt i aviser og i periodika. 33 pages.
 • Show author(s) 2012. Poetisk språkbruk og meining i nokre nordiske dikttekstar no. 28 pages.
 • Show author(s) 2011. På islandsk og norsk – til og frå.
 • Show author(s) 2011. Att jollra på skapelsens språk. Om Edith Södergran og Tarjei Vesaas. 9 pages.
 • Show author(s) 2005. Tre pionerar i nordisk lyrikk. Elmer Diktonius, Edith Södergran, Kristofer Uppdal. 16 pages.
 • Show author(s) 2005. Mons Litleré. 3 pages.
 • Show author(s) 2005. Innleiing. 6 pages.
 • Show author(s) 2005. Elskande - skapande - omskapande. 7 pages.
 • Show author(s) 2003. Eit nytt skriftliv får rom. 15 pages.
 • Show author(s) 2003. "Gull, vinter". Eit leseforsøk. 11 pages.
 • Show author(s) 2002. To jamgamle bygdegutar møter den nye verda. Jakob Sande og Olav H. Hauge. 20 pages.
 • Show author(s) 2002. Olav Joleik.
 • Show author(s) 2002. Ei nynorsk litterær offentlegheit?
 • Show author(s) 2001. Paal Brekke og den norske modernismen. 6 pages.
 • Show author(s) 2000. Jakob Sande og den lyriske kanon. 15 pages.
 • Show author(s) 1998. Skisse til ei norsk lyrikkhistorie. -19 pages.
 • Show author(s) 1998. Nynorsk essayistikk. 11 pages.
 • Show author(s) 1998. Norske folkeskrifter. 12 pages.
 • Show author(s) 1998. Barneskildringar i dikt og prosa. 19 pages.
 • Show author(s) 1997. Einar Økland som barnebokforfattar. 17 pages.
 • Show author(s) 1997. Bolette Christine Pavels Larsen. Kritikaren. Brevskrivaren. -69 pages.
 • Show author(s) 1996. The Development of New Norse Literature: Between Rural Regions and Urban Centers. 14 pages.
 • Show author(s) 1996. Islendingesoge, forfattarane og samtida - Rammetekst. 2 pages.
 • Show author(s) 1995. Vesaas-dikt og bibelord. -7 pages.
 • Show author(s) 1995. Den litterære kanon og nynorsken. -13 pages.
 • Show author(s) 1995. 'Villskap må ikkje tolast!' - Nazismen i diktinga til Tarjei Vesaas. 21 pages.
 • Show author(s) 1994. Skrift og landskap i diktinga til Olav H. Hauge. 15 pages.
 • Show author(s) 1994. Medierevolusjon og modernisme. 135 pages.
 • Show author(s) 1993. Ivar Aasen: Brev og dagbøker. 0 pages.
 • Show author(s) 1993. Det litterære landskapet. 4 pages.
 • Show author(s) 1992. Nynorsk skriftkultur - ein møtestad mellom det folkelege og det akademiske. (Forprosjekt om Ivar Aasen-sentret i Volda).
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2003. Litleré, Mons. 107-108. In:
  • Show author(s) 2003. Njøs-Samuelsen. 7.
 • Show author(s) 2002. Larsen, Bolette Christine Pavels. 466. In:
  • Show author(s) 2002. Norsk biografisk leksikon, bd. 5.
 • Show author(s) 2001. Heiberg, Michael. 205-205. In:
  • Show author(s) 2001. Norsk biografisk leksikon, bd. 4.
 • Show author(s) 2001. Hauge, Olav Håkonson. 148-149. In:
  • Show author(s) 2001. Norsk biografisk leksikon, bd. 4.
 • Show author(s) 2001. Gullvåg, Olav. 425-426. In:
  • Show author(s) 2001. Norsk biografisk leksikon, bd. 3.
Popular scientific book
 • Show author(s) 2015. Kjære Tomasine! Brev til Tomasine Tolleivsdotter Vasset 1902-1931. Alvheim og Eide akademisk forlag.

More information in national current research information system (CRIStin)