Home
 • E-mailIlka.Wunderlich@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 31
 • Visitor Address
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Vilkår for læring og bruk av andrespråk i akademia: Internasjonalt tilsette sine erfaringar med språk på norske universitet og høgskular i lys av rådande språkpolitikk. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 113-140.
 • Show author(s) (2022). Individual choices and collective conceptions about Norwegian language in academia: In-depth interviews with internationally employed researchers. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 1-15.
 • Show author(s) (2021). «That’s why jeg sa ja til intervju også». Bruk av semistrukturerte dybdeintervju som metode innenfor andrespråks- forskningen. NOA - Norsk som andrespråk. 157-181.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). Norwegian proficiency in academia – from words to action.
 • Show author(s) (2023). NINjA – Norsk i akademia / Norwegian in Academia.
 • Show author(s) (2023). Language Choices and Policies in Academia in Norway .
 • Show author(s) (2022). Hvordan forklare variasjon i ferdigheter og bruk av norsk blant internasjonalt ansatte i norsk akademia?
 • Show author(s) (2019). «There is still always a wall…» Internasjonalt tilsette i spennet mellom norsk og engelsk i akademia (NINjA) .
 • Show author(s) (2019). Teaching constructions - could drills be useful?
 • Show author(s) (2019). Språkleg praksis og behov blant internasjonalt tilsette på norske universitet og høgskular.
 • Show author(s) (2019). Inn igjen med drill? Et bruksbasert perspektiv på drilløvinger i andrespråksundervisningen. .
 • Show author(s) (2019). I kva grad kan og bruker internasjonalt tilsette i akademia norsk? .
 • Show author(s) (2018). NINjA Norsk i akademia/Norwegian in Academia.
 • Show author(s) (2016). Bruksbasert grammatikk i praksis - drilløvingar i lydlab som læringsreiskap.
 • Show author(s) (2016). "Drills" revisited - in light of a usage-based approach.
Feature article
 • Show author(s) (2020). Norsk når du kan, engelsk når du må. Bergens Tidende.

More information in national current research information system (CRIStin)