Home
 • E-mailElisabeth.Haavet@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 71+47 416 49 343
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2013. Kommentar til hovedsesjonen av kvinnestemmeretten. Historisk Tidsskrift (Norge). 557-561.
 • Show author(s) 2009. Nyskapning og fellesskap - kjønnshistoriens historie sett gjennom de nordiske kvinnehistorikermøtene. Tidsskrift for kjønnsforskning. 115-128.
 • Show author(s) 2006. Ja takk, begge deler! Ida Blom - en inkluderende kjønnshistoriker. Prosa - tidsskrift for skribenter. 19-21.
 • Show author(s) 1999. LO og familielønnsspørsmålet. Arbeiderhistorie. 109-127.
 • Show author(s) 1999. Framveksten av velferdsstatens familiepolitikk i Norge og Sverige. Tidsskrift for velferdsforskning. 67-84.
Report
 • Show author(s) 1994. Katti Aniker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
 • Show author(s) 1994. Hvor mye er mor verdt? - Mødrenes forkjemper 125 år. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
 • Show author(s) 1994. Betalt moderskap? Katti Anker Møller og arbeidet for mødrelønn og mødreforsikring. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
Lecture
 • Show author(s) 2015. Johan Castberg og Katti Anker Møller: et unikt politisk samarbeid.
 • Show author(s) 2013. De emanciperede kvinner fra Hansen til Hambro. Kvinnesak og stemmerettskamp i Bergen 1885-1913.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2015. Katti Anker Møller og maternalismen i norsk familiepolitikk.
 • Show author(s) 2015. Katti Anker Møller.
 • Show author(s) 2015. De Castbergske barnelover.
 • Show author(s) 2013. Stemmerettsjubileet 2013 - hva er det å feire?
 • Show author(s) 2013. Kvinnestemmerettens pionerer.
 • Show author(s) 2013. Kvinners stemmerett i Norge - et tilbakeblikk.
 • Show author(s) 2004. Med Vestlandsgehør i musikkens verden - musikklivets regionhistorie.
 • Show author(s) 1999. Nina Grieg - kunstner og kunstnerhustru.
 • Show author(s) 1999. Nina Grieg.
 • Show author(s) 1999. Historie gjennom biografiens kikkhull. Om å skrive Nina og Edvard Griegs relasjonshistorie.
 • Show author(s) 1999. Fra mødrelønn til kontantstøtte.
 • Show author(s) 1999. Biografi og historie.
Academic lecture
 • Show author(s) 2006. Kjønn og profesjonalisering på kulturfeltet rundt 1900.
 • Show author(s) 2006. Kjønn og profesjonalisering på kulturfeltet rundt 1900.
 • Show author(s) 2005. Spedbarnsdød og familiepolitikk.
 • Show author(s) 2005. Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand.
 • Show author(s) 2004. Opponentinnlegg til Ingrid Hartmann Søderberg: "Vidunder til Qvinnor", Ørebro Universitet.
 • Show author(s) 2004. Opponentinnlegg til Elisabeth Lønnås disputas om Helga Eng.
 • Show author(s) 2004. Milk,Mothers and Marriage. Family Policy Formation in Norway and neighbouring Countries in the twentieth Century.
 • Show author(s) 1999. Relasjonsbiografien - en nøkkel til de medhjelpende hustruers historie?
 • Show author(s) 1999. Kunstneriske kvinner og kvinnelige kunstnere.
 • Show author(s) 1999. Et historisk blikk på familiepolitiske endringer.
 • Show author(s) 1999. Baglandskvinder, medhjelpende hustruer, professionelle partnerskaber.
Editorial
 • Show author(s) 2015. Innledning. Tidsskrift for velferdsforskning. 246-248.
 • Show author(s) 2013. Comment on main session on women voting. Historisk Tidsskrift (Norge). 557-561.
Other presentation
 • Show author(s) 2005. 25 år i samspill - Norsk skoleorkesterforbund Hordaland 25 år 2005.
Book review
 • Show author(s) 2013. Anmeldelse av Magnhild Folkvord: Fredrikke Marie Qvam - rabaldermenneske og strateg + Augunn Oltedal og Arnhild Skre (red) Formødrenes stemmer. Tidsskrift for kjønnsforskning. 387-391.
Academic monograph
 • Show author(s) 1994. Langsomt ble landet et velferdssamfunn. Trygdens historie 1894-1994.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1993. Amalie Skram. Dikterliv i brytningstid. Universitetet i Bergen. Senter for humanistisk kvinneforsknin g..
Masters thesis
 • Show author(s) 2008. "Hvem snakker i NRK?" Kampen om likestilling i norsk radio og fjernsyn perioden 1973 til 1994.
 • Show author(s) 2007. Unge rebeller i rock'n'roll'rus.
 • Show author(s) 2007. Migrasjon og innovasjon. Utvandring, tilbakevandring og utvikling i Stranda i perioden ca. 1880-1940.
 • Show author(s) 2007. Fra døveskole til knutepunktskole. Fremveksten av av statlig videregående døveskole i Bergen 1942-2005.
 • Show author(s) 2006. Barneasyl i Norge 1837-1950. Fra filantropi til kommunal overtakelse.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2015. Ernæring og folkeopplysning. Norgeshistorie.no. 4 pages.
 • Show author(s) 2015. De Castbergske barnelover. Norgeshistorie.no. 3 pages.
Feature article
 • Show author(s) 2013. Når kom demokratiet? Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) 1999. Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet. HIFO-nytt. 53-62.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2015. Jakten på et fagfelt: den skandinaviske kvinne- og kjønnshistoriens fremvekst i skjæringsfeltet mellom historieforskning og kvinne- og kjønnsforskning.
 • Show author(s) 2008. Kvinnestemmeretten i Horten og de andre Vestfoldbyene. Mediedekning og organisasjonsarbeid.
 • Show author(s) 1998. Nina Grieg : kunstner og kunstnerhustru. -.
Programme participation
 • Show author(s) 2018. Notelangs: Grieg - Hva nå? Paneldebatt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2015. Filantropi og seksualpolitikk: Katti Anker Møllers moderskapsfeminisme. 13 pages.
 • Show author(s) 2013. Sosialdepartementet og Johan Castbergs tredje vei. 34 pages.
 • Show author(s) 2006. Milk, Mothers and Marriage. Family Policy Formation in Norway and its Neighbouring Countries in the Twentieth Century. 26 pages.
 • Show author(s) 2006. Den lokale tonen. 28 pages.
 • Show author(s) 2005. Musikklivet i Bergen i 1905. 18 pages.
 • Show author(s) 2005. Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand - pionerkvinner i Akademia og det akademiske kulturfeltet. 21 pages.
 • Show author(s) 2003. Erobring uten overskridelse? Pianotantene i 1800-tallets musikkliv. 22 pages.
 • Show author(s) 1999. Et historisk blikk på familiepolitiske endringer 1890-1990. 16 pages.
 • Show author(s) 1999. Da det private ble politisk. Om etableringen av norsk familiepolitikk. 17 pages.
 • Show author(s) 1999. Barn ingen hindring? Norsk og svensk familiepolitikk 1900-1940. 33 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2004. Dorothea Schjoldager. 90-90. In:
  • Show author(s) 2004. Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Show author(s) 1999. Ragnhild Butenschön. .... In:
  • Show author(s) 1999. Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) 1999. Nanna Broch. .... In:
  • Show author(s) 1999. Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) 1999. Ida Blom. .... In:
  • Show author(s) 1999. Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) 1999. Anna Bøe. .... In:
  • Show author(s) 1999. Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) 1999. Alette Engelhart. .... In:
  • Show author(s) 1999. Norsk biografisk leksikon.
Academic literature review
 • Show author(s) 2013. Folkhemmets historie 1920-1965. Historisk tidskrift (Sverige). 243-249.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2019. Kjønns- og kvinnehistorie. Norgeshistorie.no.

More information in national current research information system (CRIStin)