Home
 • E-mailelisabeth.haavet@uib.no
 • Phone+47 55 58 97 71
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2013). Kommentar til hovedsesjonen av kvinnestemmeretten. Historisk Tidsskrift (Norge). 557-561.
 • Show author(s) (2009). Nyskapning og fellesskap - kjønnshistoriens historie sett gjennom de nordiske kvinnehistorikermøtene. Tidsskrift for kjønnsforskning. 115-128.
 • Show author(s) (2006). Ja takk, begge deler! Ida Blom - en inkluderende kjønnshistoriker. Prosa - tidsskrift for skribenter. 19-21.
 • Show author(s) (1999). LO og familielønnsspørsmålet. Arbeiderhistorie. 109-127.
 • Show author(s) (1999). Framveksten av velferdsstatens familiepolitikk i Norge og Sverige. Tidsskrift for velferdsforskning. 67-84.
Report
 • Show author(s) (1994). Katti Aniker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
 • Show author(s) (1994). Hvor mye er mor verdt? - Mødrenes forkjemper 125 år. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
 • Show author(s) (1994). Betalt moderskap? Katti Anker Møller og arbeidet for mødrelønn og mødreforsikring. I: Katti Anker Møller. Mødrenes forkjemper 125 år. 7. 7. .
Lecture
 • Show author(s) (2015). Johan Castberg og Katti Anker Møller: et unikt politisk samarbeid.
 • Show author(s) (2013). De emanciperede kvinner fra Hansen til Hambro. Kvinnesak og stemmerettskamp i Bergen 1885-1913.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Katti Anker Møller og maternalismen i norsk familiepolitikk.
 • Show author(s) (2015). Katti Anker Møller.
 • Show author(s) (2015). De Castbergske barnelover.
 • Show author(s) (2013). Stemmerettsjubileet 2013 - hva er det å feire?
 • Show author(s) (2013). Kvinnestemmerettens pionerer.
 • Show author(s) (2013). Kvinners stemmerett i Norge - et tilbakeblikk.
 • Show author(s) (2004). Med Vestlandsgehør i musikkens verden - musikklivets regionhistorie.
 • Show author(s) (1999). Nina Grieg - kunstner og kunstnerhustru.
 • Show author(s) (1999). Nina Grieg.
 • Show author(s) (1999). Historie gjennom biografiens kikkhull. Om å skrive Nina og Edvard Griegs relasjonshistorie.
 • Show author(s) (1999). Fra mødrelønn til kontantstøtte.
 • Show author(s) (1999). Biografi og historie.
Academic lecture
 • Show author(s) (2006). Kjønn og profesjonalisering på kulturfeltet rundt 1900.
 • Show author(s) (2006). Kjønn og profesjonalisering på kulturfeltet rundt 1900.
 • Show author(s) (2005). Spedbarnsdød og familiepolitikk.
 • Show author(s) (2005). Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand.
 • Show author(s) (2004). Opponentinnlegg til Ingrid Hartmann Søderberg: "Vidunder til Qvinnor", Ørebro Universitet.
 • Show author(s) (2004). Opponentinnlegg til Elisabeth Lønnås disputas om Helga Eng.
 • Show author(s) (2004). Milk,Mothers and Marriage. Family Policy Formation in Norway and neighbouring Countries in the twentieth Century.
 • Show author(s) (1999). Relasjonsbiografien - en nøkkel til de medhjelpende hustruers historie?
 • Show author(s) (1999). Kunstneriske kvinner og kvinnelige kunstnere.
 • Show author(s) (1999). Et historisk blikk på familiepolitiske endringer.
 • Show author(s) (1999). Baglandskvinder, medhjelpende hustruer, professionelle partnerskaber.
Editorial
 • Show author(s) (2015). Innledning. Tidsskrift for velferdsforskning. 246-248.
 • Show author(s) (2013). Comment on main session on women voting. Historisk Tidsskrift (Norge). 557-561.
Other presentation
 • Show author(s) (2005). 25 år i samspill - Norsk skoleorkesterforbund Hordaland 25 år 2005.
Book review
 • Show author(s) (2013). Anmeldelse av Magnhild Folkvord: Fredrikke Marie Qvam - rabaldermenneske og strateg + Augunn Oltedal og Arnhild Skre (red) Formødrenes stemmer. Tidsskrift for kjønnsforskning. 387-391.
Academic monograph
 • Show author(s) (1994). Langsomt ble landet et velferdssamfunn. Trygdens historie 1894-1994.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1993). Amalie Skram. Dikterliv i brytningstid. Universitetet i Bergen.
Masters thesis
 • Show author(s) (2019). Woman, don't break down, break out". Violence against women and the women's shelter movement in Norway, 1945-2009.
 • Show author(s) (2008). "Hvem snakker i NRK?" Kampen om likestilling i norsk radio og fjernsyn perioden 1973 til 1994.
 • Show author(s) (2007). Unge rebeller i rock'n'roll'rus.
 • Show author(s) (2007). Migrasjon og innovasjon. Utvandring, tilbakevandring og utvikling i Stranda i perioden ca. 1880-1940.
 • Show author(s) (2007). Fra døveskole til knutepunktskole. Fremveksten av av statlig videregående døveskole i Bergen 1942-2005.
 • Show author(s) (2006). Barneasyl i Norge 1837-1950. Fra filantropi til kommunal overtakelse.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Ernæring og folkeopplysning. Norgeshistorie.no. 4 pages.
 • Show author(s) (2015). De Castbergske barnelover. Norgeshistorie.no. 3 pages.
Feature article
 • Show author(s) (2013). Når kom demokratiet? Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (1999). Med kjønnsperspektiv på norsk historie fra vikingtid til 2000-årsskiftet. HIFO-nytt. 53-62.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2015). Jakten på et fagfelt: den skandinaviske kvinne- og kjønnshistoriens fremvekst i skjæringsfeltet mellom historieforskning og kvinne- og kjønnsforskning.
 • Show author(s) (2008). Kvinnestemmeretten i Horten og de andre Vestfoldbyene. Mediedekning og organisasjonsarbeid.
 • Show author(s) (1998). Nina Grieg : kunstner og kunstnerhustru. -.
Programme participation
 • Show author(s) (2018). Notelangs: Grieg - Hva nå? Paneldebatt.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2015). Filantropi og seksualpolitikk: Katti Anker Møllers moderskapsfeminisme. 13 pages.
 • Show author(s) (2013). Sosialdepartementet og Johan Castbergs tredje vei. 34 pages.
 • Show author(s) (2006). Milk, Mothers and Marriage. Family Policy Formation in Norway and its Neighbouring Countries in the Twentieth Century. 26 pages.
 • Show author(s) (2006). Den lokale tonen. 28 pages.
 • Show author(s) (2005). Musikklivet i Bergen i 1905. 18 pages.
 • Show author(s) (2005). Kjønnede dannelsesbegrep og akademisk motstand - pionerkvinner i Akademia og det akademiske kulturfeltet. 21 pages.
 • Show author(s) (2003). Erobring uten overskridelse? Pianotantene i 1800-tallets musikkliv. 22 pages.
 • Show author(s) (1999). Et historisk blikk på familiepolitiske endringer 1890-1990. 16 pages.
 • Show author(s) (1999). Da det private ble politisk. Om etableringen av norsk familiepolitikk. 17 pages.
 • Show author(s) (1999). Barn ingen hindring? Norsk og svensk familiepolitikk 1900-1940. 33 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2004). Dorothea Schjoldager. 90-90. In:
  • Show author(s) (2004). Norsk biografisk leksikon. 8.
 • Show author(s) (1999). Ragnhild Butenschön. .... In:
  • Show author(s) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) (1999). Nanna Broch. .... In:
  • Show author(s) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) (1999). Ida Blom. .... In:
  • Show author(s) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) (1999). Anna Bøe. .... In:
  • Show author(s) (1999). Norsk biografisk leksikon.
 • Show author(s) (1999). Alette Engelhart. .... In:
  • Show author(s) (1999). Norsk biografisk leksikon.
Academic literature review
 • Show author(s) (2013). Folkhemmets historie 1920-1965. Historisk tidskrift (Sverige). 243-249.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2019). Kjønns- og kvinnehistorie. Norgeshistorie.no.

More information in national current research information system (CRIStin)