Home
Inger Marie Sunde's picture

Inger Marie Sunde

Professor
 • E-mailInger.Sunde@uib.no
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2021. Conceptualizing an AI-based Police Robot for Preventing Online child sexual exploitation and abuse: Part I – The theoretical and technical foundations for PrevBOT. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). 21 pages.
 • Show author(s) 2020. Fra grooming til seksuell utpressing: Behov for mer effektivt vern mot nettovergrep. Tidsskrift for strafferett. 129-145.
 • Show author(s) 2019. Har vi behov for straffebud om datakriminalitet? Tidsskrift for strafferett. 168-185.
 • Show author(s) 2013. Økosystemeffekten: Om personvernet i sosiale medier. Lov og Rett. 85-102.
 • Show author(s) 2012. Økosystemeffekten : om personvernet i sosiale medier. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 358-374.
 • Show author(s) 2012. Dataavlesing som etterforskningsmetode. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 3-35.
 • Show author(s) 2011. Automatisert rettshåndhevelse på nettet. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 245-266.
 • Show author(s) 2007. Kunnskap som vernet gode. Yulex.
 • Show author(s) 2005. Politi, pirateri og kodeknekking. Tidsskrift for strafferett. 161-181.
 • Show author(s) 2001. Convention on Cybercrime. Tidsskrift for strafferett. 15 pages.
 • Show author(s) 2000. IKT-kriminalitet: Etterforskingsmetoder og personvern. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 275-288.
Report
 • Show author(s) 2021. «Effektiv, tillitvekkende og rettssikker behandling av databevis»: En straffeprosessuell utredning om ransaking, sikring og beslag i data. .
 • Show author(s) 2013. Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett. 1. 1. .
 • Show author(s) 2007. Lovtiltak mot datakriminalitet - Delutredning II (NOU 2007:2). .
Lecture
 • Show author(s) 2021. Om datakriminalitet og statsadvokatenes viktige rolle.
 • Show author(s) 2021. "Effektiv, rettssikker og tillitvekkende behandling av databevis" - om ransaking, sikring og beslag i databevis.
 • Show author(s) 2020. iHUMAN.
 • Show author(s) 2017. Presentasjon av bokprosjektet(Digital forensics)og kapitlet Cybercrime law.
 • Show author(s) 2017. Politiets samfunnsoppdrag i et digitalisert samfunn.
 • Show author(s) 2017. EOS utvalgets rolle og oppgaver.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2019. Automatisk patruljering på Internett for å forebygge kriminalitet.
 • Show author(s) 2006. Folk og røvere på internett.
Academic lecture
 • Show author(s) 2020. PrevBOT - Conceptualizing an AI-based police robot for preventing online child sexual exploitation and abuse.
 • Show author(s) 2019. Research concerning the Role of the Police in a Digitized Society.
 • Show author(s) 2019. Kriminalitetsforebygging på internett, rettslige aspekter.
 • Show author(s) 2019. Enforcement jurisdiction on the internet.
 • Show author(s) 2019. Digital Forensics & the Rule of Law.
 • Show author(s) 2017. Why Treat Crime as Cybercrime? A Critical Look at Cybercrime Law.
 • Show author(s) 2017. Utfordringer når kriminaliteten blir digital.
 • Show author(s) 2017. Etterforsking på det mørke nettet: Problemet med anonymitet.
 • Show author(s) 2017. Digital Forensics and Cybercrime Law.
 • Show author(s) 2017. Cybercrime Prevention and Cybercrime Investigation - What is the Difference from a Rule of Law Perspective ?
 • Show author(s) 2017. "Perspektiver på sikkerhet og rettssikkerhet i et digitalisert samfunn".
 • Show author(s) 2016. Forutseende politi: Dataanalyse som en tjeneste i smart politi.
 • Show author(s) 2016. Det er noe på nettet vi ikke liker.
 • Show author(s) 2016. Anders Behring Breivik - Soningssak - Krenkelse av EMK art. 3.
 • Show author(s) 2016. "Forutseende politi".
 • Show author(s) 2016. "Bitcoin and Blockchain from a Policing Perspective".
 • Show author(s) 2016. "A New Thing Under the Sun? Crime in the Digitized Society".
 • Show author(s) 2014. Law as Technical Fact: The Reliable Documentation Requirement.
 • Show author(s) 2014. Hvorvidt politikken utnytter den rettslige handlefrihet.
 • Show author(s) 2014. A Digital Dimension in Police Education.
 • Show author(s) 2013. Opening speech.
 • Show author(s) 2013. "Ytringsfrihet og sosiale medier: Hvor åpen bør debatten om politimetoder være?".
 • Show author(s) 2013. "Two Paradigms of Digital Evidence: Computer Forensics and the Law".
 • Show author(s) 2013. "Radikalisering og voldelig ekstremisme på internett".
 • Show author(s) 2013. "Online hate speech and online extremism".
 • Show author(s) 2013. "Hva kan myndighetene gjøre for å motarbeide hatretorikk på Internett?".
 • Show author(s) 2012. Rettens digitalisering - Om integritetsskyddet i sociala medier.
 • Show author(s) 2012. Forslag til direktiv om behandling av personopplysninger på det strafferettslige området.
 • Show author(s) 2012. Forbrytelser på nett - den personlige integritets strafferettslige vern.
 • Show author(s) 2012. Criminal law and criminal procedural law in a digital world.
 • Show author(s) 2012. "The Ecosystem effect - privacy protection in social media".
 • Show author(s) 2011. Trojan horses in covert police methods : a pandora's box to democracy as well as to the terrorist suspected?
 • Show author(s) 2011. Rettshåndhevelse på internett : data som strafferettslig objekt.
 • Show author(s) 2011. Nye utviklingstrekk : hvor sårbart eller robust er moderne samfunn : hvem har ansvaret?
 • Show author(s) 2011. Law as technical fact.
 • Show author(s) 2011. Cybercrime & automatic law enforcement in cyberspace.
 • Show author(s) 2011. Automatisert inndragning : hva er det?
 • Show author(s) 2011. "Det umuliges kunst" : avveiningen mellom personvern og kriminalitetsbekjempelse.
 • Show author(s) 2008. Personvern i fremtiden.
 • Show author(s) 2008. Beskyttelsen mot overvåking i den fysiske og elektroniske verden.
 • Show author(s) 2007. Personvern i fremtiden.
 • Show author(s) 2007. Nye lovtiltak mot datakriminalitet.
 • Show author(s) 2007. Lovtiltak mot datakriminalitet.
 • Show author(s) 2007. IKT og personvern.
 • Show author(s) 2007. Can We treat Child Pornography as a Computer Virus?
 • Show author(s) 2007. "Rettsstat".
 • Show author(s) 2006. The relationship between the data retention directive and the cybercrime convention.
 • Show author(s) 2006. Datakriminalitet.
 • Show author(s) 2006. Beslag og inndragning på internett.
 • Show author(s) 2005. Den økonomiske begrunnelse for at beskyttelsesbrudd på DVD-filmer kan være straffbart.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2013. Stortinget kan ikke debattere med Korslund. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2013. Det er 2013-jussen som gjelder. Morgenbladet.
Book review
 • Show author(s) 2014. Bjarne Kvam: En studie av hjemmels- og formålskrav ved politiets utlevering av personopplysinger til utlandet. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 572-578.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2019. Det digitale er et hurtigtog!: Vitenskapelige perspektiver på politiarbeid, digitalisering og teknologi. Fagbokforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) 2016. Datakriminalitet: En fremstilling av strafferettslige regler om datakriminalitet.
 • Show author(s) 2011. Automatisert inndragning.
 • Show author(s) 2006. Lov og rett i Cyberspace: Internettkriminalitet og etterforskingsmetoder. 16.
Compendium
 • Show author(s) 2001. Barneporno: Håndtering i rettsapparatet - Straffutmåling. 13.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2012. Sosiale medier og politiet. Politiforum. 36-37.
Feature article
 • Show author(s) 2021. Vil rusreformen begrense politiets rettmessige bruk av tvangsmidler? Rett24.
 • Show author(s) 2021. Rusreformen må bygge på prinsippet om likhet for loven. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 30-31.
 • Show author(s) 2021. Kunne Laila Bertheussen blitt dømt om saken skjedde for 15 år siden? . Forskersonen.no.
 • Show author(s) 2020. Ansiktsgjenkjenning: Ny teknologi kaster om på tradisjonelle forestillinger. Politiforum. 44-45.
 • Show author(s) 2018. Formidling etter skreddersøm, la oss gå i dialog! Politiforum. 38-39.
 • Show author(s) 2017. Inviter til mobilfri nyttårsfest! www.nrk.no/ytring.
 • Show author(s) 2016. Pedofili er et blindspor. Morgenbladet.
 • Show author(s) 2015. Frihet foran sikkerhet? Dagens næringsliv. 30-30.
 • Show author(s) 2014. UDI svarer ikke på kritikken. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 2.
 • Show author(s) 2013. Nettekstremisme handler om ytringer. Ytring : NRK.
 • Show author(s) 2006. Jeg vet jeg ikke er paranoid. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten. 1 pages.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2010. Automatisert inndragning. 37.
 • Show author(s) 2010. Automatisert inndragning. 37.
Interview
 • Show author(s) 2021. Vil fjerne gjennomgang av beslaglagt advokatkorrepondanse fra tingrettene.
 • Show author(s) 2021. Gjenger avslørt av hemmelige meldinger om drap og narkotika.
 • Show author(s) 2021. EUs dataeksperter vil forby automatisk overvåking i offentligheten.
 • Show author(s) 2020. Smartere politi i en virtuell virkelighet.
 • Show author(s) 2020. Bør en tiåring varsles når hun chatter med en mann på 50?
 • Show author(s) 2019. Tidal-sak avgjør hva politiet får lov til i cyber-etterforskninger.
 • Show author(s) 2019. Om kriminelles bruk av kryptering og politiets utfordringer .
 • Show author(s) 2019. Om kriminelles bruk av kryptering og politiets utfordringer.
 • Show author(s) 2018. Datakrimforsker: Norge mangler et politi som forebygge nettkriminalitet.
 • Show author(s) 2015. Vil forby Snapchat, Whatsapp og Facetime.
 • Show author(s) 2013. Rapport om ekstremisme.
 • Show author(s) 2013. Politiet må tåle mer innsyn.
 • Show author(s) 2013. "Sosiale medier rekrutterer islamister".
 • Show author(s) 2011. Trusler i sosiale medier.
 • Show author(s) 2011. Trusler i sosiale medier.
Programme participation
 • Show author(s) 2019. Om kriminelles bruk av kryptering og politiets utfordringer.
 • Show author(s) 2014. UDI svarer ikke på kritikken. Behandlingen av konvensjonsflyktinger uuten verifisert identitet.
 • Show author(s) 2014. Om dommen mot Ubaydullah Hussain - oppfordringer til terrorhandlinger på facebook.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Sweetie, et politibarn eller en politistyrke på internett? 29 pages.
 • Show author(s) 2018. Har vi behov for straffebud om datakriminalitet? 17 pages.
 • Show author(s) 2017. Cybercrime law. 66 pages.
 • Show author(s) 2015. Databevis. 35 pages.
 • Show author(s) 2013. Straffeprosessuelle metoder rettet mot elektroniske bevis. 18 pages.
 • Show author(s) 2013. Enforcing legal protection against online violation of privacy. 18 pages.
 • Show author(s) 2008. Beskyttelsen mod overvågning i den fysiske og elektroniske verden. 24 pages.
 • Show author(s) 2005. Politi, pirateri og kodeknekking. 22 pages.
Academic literature review
 • Show author(s) 2019. Datakrimretten i «fugleperspektiv». Tidsskrift for strafferett. 129-147.
Foreword
 • Show author(s) 2019. Å tenke langsomt på det digitale hurtigtoget. 15-19.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2020. Bør rettssikkerheten i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid styrkes? Tidsskrift for strafferett. 3-5.
 • Show author(s) 2019. Å tenke sakte på det digitale hurtigtoget. Politiforum. 40-41.
Chapter
 • Show author(s) 2019. Patruljering på internett. 597-608. In:
  • Show author(s) 2019. Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch. Gyldendal Juridisk.
 • Show author(s) 2016. A new thing under the sun? Crime in the digitized society. 60-79. In:
  • Show author(s) 2016. NSfK’s 58. Research Seminar: New challenges in criminology: Can old theories be used to explain or understand new crimes? .

More information in national current research information system (CRIStin)