Home
Ingrid Birce Müftüoglu's picture

Ingrid Birce Müftüoglu

Senior Adviser
 • E-mailingrid.muftuoglu@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 35
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Room 
  833B
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Senior research adviser at the Faculty of Law. 

I hold a PhD in Ethnology (UiB) and have done research within various fields, such as the Women's movement in Norway, monumentalisation and nationalism in Turkey and CSR in Norwegian enery companies abroad, as well as working as a senior advisor at the analysis department at the Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education, DIKU (now HK-dir.).

 

Academic article
 • Show author(s) (2020). Standardizing responsibility through the stakeholder figure Norwegian hydropower in Turkey. Focaal: Journal of Global and Historical Anthropology. 58-75.
 • Show author(s) (2018). Rethinking access. Key methodological challenges in studying energy companies. Energy Research & Social Science. 250-257.
 • Show author(s) (2018). Fra søstersolidaritet til kulturkrasj. Om hvordan Kvinnekulturfestivalen endret kvinnebevegelsen. Tidsskrift for kulturforskning. 5-23.
 • Show author(s) (2017). Studiebarometeret som kunnskapsform og samfunnsfenomen. Nytt Norsk Tidsskrift. 7-19.
 • Show author(s) (2014). Forskning i media: Forskere om motivasjon og erfaringer fra medieintervjuer. Norsk Medietidsskrift. 188-208.
 • Show author(s) (2010). Overførbar kjønnskreativitet. Guttejenter og feminister. Nätverket Kulturforskning i Uppsala. 64-80.
Lecture
 • Show author(s) (2022). Samfunnsbidrag ("impact") som mål på kvalitet i juridisk forskning.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2013). Da det personlige ble politisk.
 • Show author(s) (2010). Livet som stipendiat og presentasjon av STIP-HF.
 • Show author(s) (2010). Livet som stipendiat.
 • Show author(s) (2010). Hvorfor og hvordan bli stipendiat.
 • Show author(s) (2010). Hverdagsaksjoner - om protest og motstand i privatsfæren.
 • Show author(s) (2009). Tilbakeblikk - guttejenter som ble feminister/feminister som var guttejenter.
 • Show author(s) (2008). The everyday campaign – personal and aesthetic expressions of protest in the 1970s Women’s Movement.
 • Show author(s) (2008). Slogans and campaigns in the 1970s’ women’s movement in Norway.
 • Show author(s) (2008). Hverdagsaksjonen - personifisering og estetisering av 1970-tallets kvinnekamp.
Academic lecture
 • Show author(s) (2017). Statkraft in Turkey and the shaping of a corporate language of ethics.
 • Show author(s) (2017). Accounting for Energy.
 • Show author(s) (2011). Humanioras fremtid.
 • Show author(s) (2010). ”Guttejenter” – estetikkens resonans i fortellingen om et politisk aktivt liv.
 • Show author(s) (2010). Om politikk og kultur i kvinnekulturfestivalen.
 • Show author(s) (2010). Kvinnekulturfestivalen 1979 Diskusjoner omkring politikk og kultur.
 • Show author(s) (2010). Hverdagsaksjoner - kvinnekamp i hjemmet.
 • Show author(s) (2009). Overførbar (kjønns)kreativitet. Guttejenter blir feminister.
 • Show author(s) (2009). Kvinnekulturfestivalen i Oslo. Politisk nok?
Editorial
 • Show author(s) (2006). Uoppnåelig anerkjennelse? Replikk - tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2016). Hva vet vi om humaniora? Morgenbladet.
 • Show author(s) (2010). NAV som hinder for PhD-fullføring. På Høyden ( UiBs nettavis).
Book review
 • Show author(s) (2011). Kvinner, hender og pinner. Retrospektiv katalog. 53-60.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2011). Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. Cappelen Damm AS.
Masters thesis
 • Show author(s) (2005). "Tyrker! Vær stolt! Vært trygg! Vær arbeidssom!" En kulturvitenskapelig undersøkelse av Atatürkmonumentenes betydning i Tyrkia.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2005). Tyrkias nasjonale monument - Mustafa Kemal Atatürk. Replikk - tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora.
Feature article
 • Show author(s) (2017). Svar til Skodvin. Morgenbladet.
 • Show author(s) (2017). Studentenes stemme? Morgenbladet.
 • Show author(s) (2016). Tull om humaniora. Dagens næringsliv.
 • Show author(s) (2011). Vi er alle darwinister (men noen mer enn andre). Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Solnedgang over akademia. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2011). Kunnskapsproletaren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2011). Humanioras fremtid i det moderne akademia. Forskningspolitikk. 4-6.
 • Show author(s) (2009). Progresjon på avveie - er det nødvendigvis PhD-kandidatens skyld? På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Show author(s) (2009). Progresjon på avveie - er det nødvendigvis PhD-kandidatens skyld? På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Show author(s) (2009). Mad Men. ”Any excuse to get closer”. Klassekampen.
 • Show author(s) (2009). Mad Men. ”Any excuse to get closer”. Klassekampen.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2013). Hverdagens politikk i 1970-tallets kvinnebevegelse.
Interview
 • Show author(s) (2011). Kastar lys på humaniora.
 • Show author(s) (2011). Ikke ueffent.
 • Show author(s) (2010). Seminar for new PhD candidates at the Faculty of Humanities.
 • Show author(s) (2009). Ønsker klarere forskerutdanning.
 • Show author(s) (2009). Klatra i tre – vart feministar.
 • Show author(s) (2009). HUBRO - magasin fra Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2009). Gutejenter vart feministar.
Programme participation
 • Show author(s) (2010). Feiring av kvinnedagen, Førkveld.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Chapter 10. Standardizing Responsibility Through the Stakeholder Figure: Norwegian Hydropower in Turkey. 27 pages.
 • Show author(s) (2023). Chapter 1. Rethinking Access: Key Methodological Challenges in Studying Energy Companies. 24 pages.
 • Show author(s) (2011). De unyttige. Fortolkningsfagenes fremtid i det nye akademia. 19 pages.
Poster
 • Show author(s) (2017). Energethics Norwegian energy Companies abroad.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2023). Kvalitet og relevans i rettsvitenskapen. Forskningspolitikk. 32-33.

More information in national current research information system (CRIStin)