Home
Ingrid Rindal Lundeberg's picture

Ingrid Rindal Lundeberg

NORCE, Uni Rokkansenteret
 • E-mailIngrid.Lundeberg@uni.no
 • Phone+47 932 55 961
 • Visitor Address
  Nygårdsgt. 112
  Room 
  306
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5008 BERGEN
Books
 • Rye, Johan Fredrik; Lundeberg, Ingrid Rindal. 2018. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Cappelen Damm Akademisk. 292 pages. ISBN: 978820258490-0.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2017. Exceptional procedures? Offenders’ Experiences of Procedural Justice in Re-entry Work. Palgrave Macmillan. 20 pages. ISBN: 978-1-137-58529-5.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald. 2014. Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang. Gyldendal Juridisk. 283 pages. ISBN: 978-82-05-45073-8.
Journal articles
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian. 2017. Mellom det repressive og konstruktive: Håndteringen av åpne stoffscener i Bergen. Stof : tidsskrift for stofmisbrugsområdet. 27. 51-56.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian. 2016. Rehabilitering og prosedural rettferdighet i kriminalomsorgen. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 39: 32-44.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Breivik, Jan-Kåre. 2015. Being deaf in court. Scandinavian Journal of Disability Research. 17: 42-59. doi: 10.1080/15017419.2014.952331
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian. 2012. I fangens makt. Frihet, motstand og endring i norsk fengselsetnografi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 35: 4-23.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian. 2011. Tvang som livredning. Bergens Tidende. Published 2011-03-10.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2009. Sannhetsvitnet. Tidsskrift for rettsvitenskap. 122: 611-646.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2009. Foucault om retten og makten. Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 28-40.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2009. Sannhetens urett: om sakkyndiges betydning for rettens maktutøvelse. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 32: 26-53.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian. 2009. Tvang på en fredag klokken halv tre. Bergens Tidende. Published 2009-12-29.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2005. Rettsliggjøringens makt. Nytt Norsk Tidsskrift. 22: 30-48.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Rettsleg uskuld - Korleis dei sakkunnige i rettsspelet utfordrar demokratiske grenser. Syn og Segn. 4. 27-33.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Solvang, Per. 2004. Uaktsomhet ved dysleksi. Spesialpedagogikk. 69: 4-13.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2002. I riktig bås? AKA. 6. 3-7.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2002. Ses vi i retten? Bergens Tidende. Published 2002-11-21.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 1999. Det minste onde. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 8. 40-49.
Reports and theses
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian. 2017. Åpne russcener i Bergen etter stengningen av Nygårdsparken: En studie av strategi, tiltak og brukererfaringer. Universitetet i Bergen, Sosiologisk intistutt., Bergen. 232 pages.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 pages.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian. 2009. Grenser for tvang. Om sosialtjenestens rolle i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere. Uni Rokkansenteret. 129 pages.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2008. De urettmessige mindreverdige. Domstolens maktkritiske funksjon i saker om spesialundervisning. 324 pages.
 • Ekeland, Bjørn Christer; Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 165 pages.
 • Helgøy, Ingrid; Ravneberg, Bodil; Solvang, Per; Lundeberg, Ingrid Rindal. 2000. Tjenesteyting for et selvbestemt dagligliv? Funksjonshemmede mellom individuell frihet, faglig vurdering og byråkratisk regulering. SEFOS Notat. 9. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 90 pages.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Fjær, Svanaug. 2000. Forebyggingen av uønskede svangerskap og abort som tema i helsesøster- og jordmorutdanningen. Senter for samfunnsforskning, UiB, Bergen.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 1999. Det minste onde.En kritisk problemforståelse av tvangens legitimitet i det psykiske helsevern. 111 pages.
Book sections
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian. 2019. Rus, roller og skjønn. Kapittel 14, pages 278-309. In:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 pages. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Rye, Johan Fredrik. 2018. Eksepsjonelle fanger i det eksepsjonelle fengslet. Kap 10, pages 213-237. In:
  • Rye, Johan Fredrik; Lundeberg, Ingrid Rindal. 2018. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Cappelen Damm Akademisk. 292 pages. ISBN: 978820258490-0.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Rye, Johan Fredrik. 2018. Sosiologi, samfunn og fengsler. Kap. 1, pages 11-32. In:
  • Rye, Johan Fredrik; Lundeberg, Ingrid Rindal. 2018. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Cappelen Damm Akademisk. 292 pages. ISBN: 978820258490-0.
 • Rye, Johan Fredrik; Lundeberg, Ingrid Rindal. 2018. Forord. Forord, pages 5-6. In:
  • Rye, Johan Fredrik; Lundeberg, Ingrid Rindal. 2018. Fengslende sosiologi, Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler. Cappelen Damm Akademisk. 292 pages. ISBN: 978820258490-0.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2017. Exceptional Procedures? Offenders’ Experiences of Justice in Re-entry Work. Kapittel 7, pages 249-269. In:
  • Smith, Peter Scharff; Ugelvik, Thomas. 2017. Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State? Palgrave Macmillan. 400 pages. ISBN: 978-1-137-58528-8.
 • Mjåland, Kristian; Lundeberg, Ingrid Rindal. 2014. Penal hybridization: staff-prisoner relationships in a Norwegian drug rehabilitation unit. Chapter 10, pages 183-202. In:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 pages. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian. 2010. Erfaringer med tvang. Erfaringer med tvang, pages 165-247. In:
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 pages.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald. 2010. Innledning. Innledning, pages 15-41. In:
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 pages.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald. 2010. Avslutning. Avslutning, pages 248-279. In:
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 pages.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal. 2005. De urettmessige mindreverdige. Dommen om skoletaperen Morten. kapittel 4, pages 79-89. In:
  • Ekeland, Bjørn Christer; Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 165 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

 Participation in research projects

2011- Research fellow at “Judicialisation and social citizenship” with Henriette Sinding Aasen, Katja Jansen Fredriksen and Tine Eidsvaag (University of Bergen, Faculty of law), Even Nilssen and Kristian Mjåland (Uni Rokkansenteret), Siri Gloppen (Christian Michelsen Institute) and Anne- Mette Magnussen (Bergen University Collage). Funded by the Norwegian Research Council.

2010-2011: Research fellow at “Deaf in court. The legal system as an arena for acknowledgement and/or marginalization for vulnerable groups”, together with Jan Kåre Breivik (Uni Rokkansenteret). Funded by the Fritz Moens Research Fund.

2009-2010: Project leader of the first National Evaluation of the Social Service Act §§ 6-2, 6-2a and 6-3: “Compulsory intervention towards substance abusers”, together with Karl Harald Søvig (University of Bergen, the Faculty of law), Even Nilssen, Kristian Mjåland and Bodil Ravneberg (Uni Rokkkansenteret).  Financed by the Norwegian Directorate of Health.

2008-2010: Research fellow at “Rettens refleksive rom. Velferdsrettigheter, rettsanvendelse og lokalitet” (The reflexive space of law. welfare rights, application and locality) together with Dag Arne Christensen and Even Nilssen (Uni Rokkansenteret). Funded by the Norwegian Research Council.

2005-2006: Research fellow at “Sannhetens vitnemål – studier av vitenskapen i retten” (The testimony of truth – studies of science in court) together with Svein Atle Skålevåg (Uni Rokkansenteret). Funded by the Norwegian research council.

2001-2007: Doctoral scholar, thesis “Domstolen som arena for maktkamp i saker om rett til spesialundervisning” (Courts Power Exercising Function in Cases about the Right to Special Education] Funded by the Norwegian Research Council.

2000-2001: Research assistent at ”Tjenesteyting for et selvbestemt liv? Funksjonshemmede mellom individuell frihet, faglig vurdering og byråkratisk regulering” (Service Provision for an Independent Life? Disabled People between Individual Freedom, Professional Judgement and Bureaucratic Regulation) together with Ingrid Helgøy, Per Solvang og Bodil Ravneberg (Uni Rokkansenteret). Funded by the Norwegian Research Council.

1999-2001: Research assistent at ”Sykeliggjøringen av barndommen i kampen om knappe velferdsgoder?” (Childhood medicalization in struggle for scarce welfare benefits?) together with Per Solvang (SEFOS: Senter for social research). Funded by the Norwegian research council.