Home
Ingun Fornes's picture

Ingun Fornes

Postdoctoral Fellow
 • E-mailIngun.Fornes@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 20+47 913 60 238
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  JUSII/437
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2016. Ungdomsstraffens første år: En undersøkelse av ungdomsstraffens anvendelsesområde og innhold i straffartens første år. Tidsskrift for strafferett. 238-280.
 • Show author(s) 2014. Gjennomføring av rettsmøter i straffesaker mot barn. Tidsskrift for strafferett. 378-396.
 • Show author(s) 2013. Varetektsfengsling av barn - sammen med voksne? Lov og Rett. 259-274.
 • Show author(s) 2012. Bruk av samfunnsstraff overfor barn - nye tendenser i Høyesteretts praksis. Lov og Rett. 87-103.
 • Show author(s) 2009. Barn som begår lovbrudd. Norsk rett og forslag i NOU 2008: 15 Barn og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 225-236.
 • Show author(s) 2006. Varetektsfengsling av barn. Kritisk juss. 87-107.
Lecture
 • Show author(s) 2020. Ungdomsreaksjonene - forslag til endringer.
 • Show author(s) 2020. Straff av barn. Presentasjon av doktoravhandling og postdoktorprosjekt.
 • Show author(s) 2019. Samfunnets reaksjoner overfor barn som bruker rusmidler - særlig om straffereaksjonene.
 • Show author(s) 2019. Samfunnets reaksjoner mot barn som bruker rusmidler.
 • Show author(s) 2019. Prosjektpresentasjon: Samfunnets reaksjoner mot barn som begår lovbrudd.
 • Show author(s) 2019. Prosjektfremleggelse: Samfunnets reaksjoner mot barn som begår lovbrudd.
 • Show author(s) 2019. Child-friendly justice in Norway.
 • Show author(s) 2017. Paneldebatt unge lovbrytere.
 • Show author(s) 2016. Ungdomsplaner - straffens innhold.
 • Show author(s) 2016. Ett år med ungdomsstraff.
 • Show author(s) 2014. Isolasjon av barn i norsk rett.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2020. Barn og straff - utvikling og utfordringer.
 • Show author(s) 2019. Ungdom og straff.
 • Show author(s) 2019. Forvaring av barn.
 • Show author(s) 2012. Straff av barn.
 • Show author(s) 2011. Barn som begår straffbare handlinger.
 • Show author(s) 2011. Barn i fengsel -og alternativer til bruk av fengselsstraff overfor barn.
 • Show author(s) 2008. NOU 2008: 15 Barn og straff. Presentasjon av lovforslag.
Academic lecture
 • Show author(s) 2021. The dualistic approach in the Norwegian youth justice system: Challenging the protection against double jeopardy? .
 • Show author(s) 2020. Reaksjonsvalget i de alvorligste sakene.
 • Show author(s) 2019. Frihetsberøvelse av barn.
 • Show author(s) 2019. Frihetsberøvelse av barn.
 • Show author(s) 2013. Varetektsfengsling av barn.
 • Show author(s) 2013. Erfaringer og nytenking om barn og straff.
 • Show author(s) 2011. Straff av barn. Prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) 2011. Barn og straffbare handlinger.
 • Show author(s) 2010. Restorative Justice in the Norwegian juvenile justice system.
 • Show author(s) 2010. Implementing youth conferences as an alternative to prison.
 • Show author(s) 2009. Ungdomskriminalitet. Utviklingen i Norge. Forslag i NOU 2008: 15 Barn og straff.
Editorial
 • Show author(s) 2014. Barnestrafferett: Nye reformer og reformbehov. Tidsskrift for strafferett. 305-307.
 • Show author(s) 2014. Barn på tiltalebenken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
Academic monograph
 • Show author(s) 2021. Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene. .
Feature article
 • Show author(s) 2014. Barneranerne er også barn. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2018. Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene.
Interview
 • Show author(s) 2016. Straff av barn og unge i Norge.
 • Show author(s) 2014. Barn som tiltalt i straffesak.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Frihetsberøvelse av barn. Hvilke inngrep i barnets frihet utgjør en frihetsberøvelse? 10 pages.
 • Show author(s) 2012. Restorative justice in the Norwegian juvenile justice system. 29 pages.
Abstract
 • Show author(s) 2014. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 296-302.
 • Show author(s) 2014. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 205-224.
 • Show author(s) 2014. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 110-117.

More information in national current research information system (CRIStin)