Home
Ingun Fornes's picture

Ingun Fornes

Associate Professor
 • E-mailingun.fornes@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 20
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Room 
  JUSII/437
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Lovkommentarer til konfliktrådsloven. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2021). Lovkommentarer til straffeloven §§ 33, 48, 49, 50, 51, 52, 52 a, 52 b og 52 c. . Karnov lovkommentarer. 57 pages.
 • Show author(s) (2021). Bruk av forvaring og sikring overfor barn 1965–2020: Tidsubestemt frihetsberøvelse av barn i et utviklingsperspektiv. Tidsskrift for strafferett. 246-272.
 • Show author(s) (2016). Ungdomsstraffens første år: En undersøkelse av ungdomsstraffens anvendelsesområde og innhold i straffartens første år. Tidsskrift for strafferett. 238-280.
 • Show author(s) (2014). Gjennomføring av rettsmøter i straffesaker mot barn. Tidsskrift for strafferett. 378-396.
 • Show author(s) (2013). Varetektsfengsling av barn - sammen med voksne? Lov og Rett. 259-274.
 • Show author(s) (2012). Bruk av samfunnsstraff overfor barn - nye tendenser i Høyesteretts praksis. Lov og Rett. 87-103.
 • Show author(s) (2009). Barn som begår lovbrudd. Norsk rett og forslag i NOU 2008: 15 Barn og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 225-236.
 • Show author(s) (2006). Varetektsfengsling av barn. Kritisk juss. 87-107.
Lecture
 • Show author(s) (2023). Etter 20 år med inkorporering: Hvor står vi? Erfaringer fra arbeidet med ny bok om barnekonvensjonen i Norge .
 • Show author(s) (2022). Straff av barn.
 • Show author(s) (2021). Norwegian Youth Justice.
 • Show author(s) (2021). Norske straffereaksjoner og Generell kommentar nr. 24.
 • Show author(s) (2021). Barn i konflikt med loven i Norge.
 • Show author(s) (2020). Ungdomsreaksjonene - forslag til endringer.
 • Show author(s) (2020). Straff av barn. Presentasjon av doktoravhandling og postdoktorprosjekt.
 • Show author(s) (2019). Samfunnets reaksjoner overfor barn som bruker rusmidler - særlig om straffereaksjonene.
 • Show author(s) (2019). Samfunnets reaksjoner mot barn som bruker rusmidler.
 • Show author(s) (2019). Prosjektpresentasjon: Samfunnets reaksjoner mot barn som begår lovbrudd.
 • Show author(s) (2019). Prosjektfremleggelse: Samfunnets reaksjoner mot barn som begår lovbrudd.
 • Show author(s) (2019). Child-friendly justice in Norway.
 • Show author(s) (2017). Paneldebatt unge lovbrytere.
 • Show author(s) (2016). Ungdomsplaner - straffens innhold.
 • Show author(s) (2016). Ett år med ungdomsstraff.
 • Show author(s) (2014). Isolasjon av barn i norsk rett.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2022). Barnerett. Hvorfor trenger vi egne regler om barn og hva går de ut ?
 • Show author(s) (2020). Barn og straff - utvikling og utfordringer.
 • Show author(s) (2019). Ungdom og straff.
 • Show author(s) (2019). Forvaring av barn.
 • Show author(s) (2012). Straff av barn.
 • Show author(s) (2011). Barn som begår straffbare handlinger.
 • Show author(s) (2011). Barn i fengsel -og alternativer til bruk av fengselsstraff overfor barn.
 • Show author(s) (2008). NOU 2008: 15 Barn og straff. Presentasjon av lovforslag.
Academic lecture
 • Show author(s) (2023). The UN Convention on the Rights of the Child - 20 years in Norwegian law.
 • Show author(s) (2023). Can the Number of Children in Prison be Reduced? An Example from Norwegian Criminal Law.
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Fra mangel på endring til kulturendring?
 • Show author(s) (2022). Barnekonvensjonen i norsk rett: Barn som tiltalt.
 • Show author(s) (2021). The dualistic approach in the Norwegian youth justice system: Challenging the protection against double jeopardy? .
 • Show author(s) (2020). Reaksjonsvalget i de alvorligste sakene.
 • Show author(s) (2019). Frihetsberøvelse av barn.
 • Show author(s) (2019). Frihetsberøvelse av barn.
 • Show author(s) (2013). Varetektsfengsling av barn.
 • Show author(s) (2013). Erfaringer og nytenking om barn og straff.
 • Show author(s) (2011). Straff av barn. Prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) (2011). Barn og straffbare handlinger.
 • Show author(s) (2010). Restorative Justice in the Norwegian juvenile justice system.
 • Show author(s) (2010). Implementing youth conferences as an alternative to prison.
 • Show author(s) (2009). Ungdomskriminalitet. Utviklingen i Norge. Forslag i NOU 2008: 15 Barn og straff.
Editorial
 • Show author(s) (2023). Forord. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 3 pages.
 • Show author(s) (2014). Barnestrafferett: Nye reformer og reformbehov. Tidsskrift for strafferett. 305-307.
 • Show author(s) (2014). Barn på tiltalebenken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Prinsipper og praksis. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Academic monograph
 • Show author(s) (2021). Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene. .
Feature article
 • Show author(s) (2014). Barneranerne er også barn. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2018). Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene.
Interview
 • Show author(s) (2016). Straff av barn og unge i Norge.
 • Show author(s) (2014). Barn som tiltalt i straffesak.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). Varetektsfengsling av personer under 18 år - Norge og Danmark. 16 pages.
 • Show author(s) (2023). Kriminalomsorg eller konfliktråd? 17 pages.
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Fra mangel på endring til kulturendring? 33 pages.
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: En innledning. 16 pages.
 • Show author(s) (2023). Barn i straffesaker: skyldevne og reaksjonsvalg. 24 pages.
 • Show author(s) (2022). Punishing Children: The Application of Sentencing Theory and Principles to Children Who Offend. 12 pages.
 • Show author(s) (2020). Frihetsberøvelse av barn. Hvilke inngrep i barnets frihet utgjør en frihetsberøvelse? 10 pages.
 • Show author(s) (2012). Restorative justice in the Norwegian juvenile justice system. 29 pages.
Abstract
 • Show author(s) (2014). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 205-224.
 • Show author(s) (2014). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 296-302.
 • Show author(s) (2014). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 110-117.

More information in national current research information system (CRIStin)