Home
Ingun Fornes's picture

Ingun Fornes

Associate Professor
 • E-mailingun.fornes@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 20
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Room 
  JUSII/437
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Lovkommentarer til konfliktrådsloven. Karnov lovkommentarer.
 • Show author(s) (2021). Lovkommentarer til straffeloven §§ 33, 48, 49, 50, 51, 52, 52 a, 52 b og 52 c. . Karnov lovkommentarer. 57 pages.
 • Show author(s) (2021). Bruk av forvaring og sikring overfor barn 1965–2020: Tidsubestemt frihetsberøvelse av barn i et utviklingsperspektiv. Tidsskrift for strafferett. 246-272.
 • Show author(s) (2016). Ungdomsstraffens første år: En undersøkelse av ungdomsstraffens anvendelsesområde og innhold i straffartens første år. Tidsskrift for strafferett. 238-280.
 • Show author(s) (2014). Gjennomføring av rettsmøter i straffesaker mot barn. Tidsskrift for strafferett. 378-396.
 • Show author(s) (2013). Varetektsfengsling av barn - sammen med voksne? Lov og Rett. 259-274.
 • Show author(s) (2012). Bruk av samfunnsstraff overfor barn - nye tendenser i Høyesteretts praksis. Lov og Rett. 87-103.
 • Show author(s) (2009). Barn som begår lovbrudd. Norsk rett og forslag i NOU 2008: 15 Barn og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 225-236.
 • Show author(s) (2006). Varetektsfengsling av barn. Kritisk juss. 87-107.
Lecture
 • Show author(s) (2024). Barnekonvensjonen i norsk rett.
 • Show author(s) (2023). Etter 20 år med inkorporering: Hvor står vi? Erfaringer fra arbeidet med ny bok om barnekonvensjonen i Norge .
 • Show author(s) (2022). Straff av barn.
 • Show author(s) (2021). Norwegian Youth Justice.
 • Show author(s) (2021). Norske straffereaksjoner og Generell kommentar nr. 24.
 • Show author(s) (2021). Barn i konflikt med loven i Norge.
 • Show author(s) (2020). Ungdomsreaksjonene - forslag til endringer.
 • Show author(s) (2020). Straff av barn. Presentasjon av doktoravhandling og postdoktorprosjekt.
 • Show author(s) (2019). Samfunnets reaksjoner overfor barn som bruker rusmidler - særlig om straffereaksjonene.
 • Show author(s) (2019). Samfunnets reaksjoner mot barn som bruker rusmidler.
 • Show author(s) (2019). Prosjektpresentasjon: Samfunnets reaksjoner mot barn som begår lovbrudd.
 • Show author(s) (2019). Prosjektfremleggelse: Samfunnets reaksjoner mot barn som begår lovbrudd.
 • Show author(s) (2019). Child-friendly justice in Norway.
 • Show author(s) (2017). Paneldebatt unge lovbrytere.
 • Show author(s) (2016). Ungdomsplaner - straffens innhold.
 • Show author(s) (2016). Ett år med ungdomsstraff.
 • Show author(s) (2014). Isolasjon av barn i norsk rett.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2022). Barnerett. Hvorfor trenger vi egne regler om barn og hva går de ut ?
 • Show author(s) (2020). Barn og straff - utvikling og utfordringer.
 • Show author(s) (2019). Ungdom og straff.
 • Show author(s) (2019). Forvaring av barn.
 • Show author(s) (2012). Straff av barn.
 • Show author(s) (2011). Barn som begår straffbare handlinger.
 • Show author(s) (2011). Barn i fengsel -og alternativer til bruk av fengselsstraff overfor barn.
 • Show author(s) (2008). NOU 2008: 15 Barn og straff. Presentasjon av lovforslag.
Academic lecture
 • Show author(s) (2024). Perspectives of Prospective OPIC Signatories.
 • Show author(s) (2023). The UN Convention on the Rights of the Child - 20 years in Norwegian law.
 • Show author(s) (2023). Can the Number of Children in Prison be Reduced? An Example from Norwegian Criminal Law.
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Fra mangel på endring til kulturendring?
 • Show author(s) (2022). Barnekonvensjonen i norsk rett: Barn som tiltalt.
 • Show author(s) (2021). The dualistic approach in the Norwegian youth justice system: Challenging the protection against double jeopardy? .
 • Show author(s) (2020). Reaksjonsvalget i de alvorligste sakene.
 • Show author(s) (2019). Frihetsberøvelse av barn.
 • Show author(s) (2019). Frihetsberøvelse av barn.
 • Show author(s) (2013). Varetektsfengsling av barn.
 • Show author(s) (2013). Erfaringer og nytenking om barn og straff.
 • Show author(s) (2011). Straff av barn. Prosjektpresentasjon.
 • Show author(s) (2011). Barn og straffbare handlinger.
 • Show author(s) (2010). Restorative Justice in the Norwegian juvenile justice system.
 • Show author(s) (2010). Implementing youth conferences as an alternative to prison.
 • Show author(s) (2009). Ungdomskriminalitet. Utviklingen i Norge. Forslag i NOU 2008: 15 Barn og straff.
Editorial
 • Show author(s) (2023). Forord. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 3 pages.
 • Show author(s) (2014). Barnestrafferett: Nye reformer og reformbehov. Tidsskrift for strafferett. 305-307.
 • Show author(s) (2014). Barn på tiltalebenken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Prinsipper og praksis. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Academic monograph
 • Show author(s) (2021). Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene. .
Feature article
 • Show author(s) (2024). Er det på tide å gi barna rett til å klage? Rett24.no.
 • Show author(s) (2014). Barneranerne er også barn. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2018). Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene.
Interview
 • Show author(s) (2016). Straff av barn og unge i Norge.
 • Show author(s) (2014). Barn som tiltalt i straffesak.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2024). Strengthening the Rule of Law in Child Justice. Towards an Appropriate Minimum Age of Criminal Responsibility and Effective Procedural Rights Protection for Children in Conflict with the Law - Case Studies from Sweden, Norway and the Nederlands. 33 pages.
 • Show author(s) (2023). Varetektsfengsling av personer under 18 år - Norge og Danmark. 16 pages.
 • Show author(s) (2023). Kriminalomsorg eller konfliktråd? 17 pages.
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: Fra mangel på endring til kulturendring? 31 pages.
 • Show author(s) (2023). Barnekonvensjonen i norsk rett: En innledning. 16 pages.
 • Show author(s) (2023). Barn i straffesaker: skyldevne og reaksjonsvalg. 24 pages.
 • Show author(s) (2022). Punishing Children: The Application of Sentencing Theory and Principles to Children Who Offend. 12 pages.
 • Show author(s) (2020). Frihetsberøvelse av barn. Hvilke inngrep i barnets frihet utgjør en frihetsberøvelse? 10 pages.
 • Show author(s) (2012). Restorative justice in the Norwegian juvenile justice system. 29 pages.
Abstract
 • Show author(s) (2014). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 205-224.
 • Show author(s) (2014). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 110-117.
 • Show author(s) (2014). Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 296-302.

More information in national current research information system (CRIStin)