Home
Ingun Fornes's picture

Ingun Fornes

Postdoctoral fellow
 • E-mailIngun.Fornes@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 20
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Room 
  JUSII/437
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Journal articles
 • Fornes, Ingun. 2016. Ungdomsstraffens første år: En undersøkelse av ungdomsstraffens anvendelsesområde og innhold i straffartens første år. Tidsskrift for strafferett. 16: 238-280. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2016-03-02
 • Fornes, Ingun. 2014. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 3. 296-302.
 • Fornes, Ingun. 2014. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 2. 205-224.
 • Fornes, Ingun. 2014. Ny litteratur og forskning. Tidsskrift for strafferett. 1. 110-117.
 • Fornes, Ingun. 2014. Gjennomføring av rettsmøter i straffesaker mot barn. Tidsskrift for strafferett. 4. 378-396.
 • Fornes, Ingun. 2014. Barn på tiltalebenken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 12: 1-4.
 • Fornes, Ingun. 2014. Barneranerne er også barn. Bergens Tidende. Published 2014-01-12.
 • Fornes, Ingun; Stridbeck, Ulf. 2014. Barnestrafferett: Nye reformer og reformbehov. Tidsskrift for strafferett. 4. 305-307.
 • Fornes, Ingun. 2013. Varetektsfengsling av barn - sammen med voksne? Lov og Rett. 4. 259-274.
 • Fornes, Ingun. 2012. Bruk av samfunnsstraff overfor barn - nye tendenser i Høyesteretts praksis. Lov og Rett. 2. 87-103.
 • Fornes, Ingun. 2009. Barn som begår lovbrudd. Norsk rett og forslag i NOU 2008: 15 Barn og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 96: 225-236.
 • Fornes, Ingun. 2006. Varetektsfengsling av barn. Kritisk juss. 32: 87-107.
Reports and theses
 • Fornes, Ingun. 2018. Straff av barn. Frihetsstraffene og alternativene. Universitetet i Bergen.
Book sections
 • Fornes, Ingun. 2012. Restorative justice in the Norwegian juvenile justice system. 5., pages 93-121. In:
  • Jacobsen, Jørn RT; Gröning, Linda. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden. 179 pages. ISBN: 978-91-7335-032-7.

More information in national current research information system (CRIStin)