Home
Ingunn Lunde's picture
Photo:
Jonas Meurer-Lunde
 • E-mailIngunn.Lunde@uib.no
 • Phone+47 55 58 20 17+47 932 27 854
 • Visitor Address
  Bergen
  Room 
  212
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Russian sociocultural linguistics; Slavic Medieval culture and literature; language and new media; Russian 19th- and 20th-century literature; Russian contemporary literature; Russian history and memory politics.

I teach Russian language and literature on all levels. 

 

Supervision

(see the Norwegian page for details)

Completed MA thesis

Annika B. Myhr (2005). Diktningens perspektiver på språk og språkutvikling i dikt av Elena Sjvarts, Sergej Zavjalov, David Raskin og Svetlana Bodrunova.

Anniken T. Langøigjelten (2008). Boris El'cin og Vladimir Putin om Tsjetsjenia: ordbruk og retoriske virkemidler i et utvalg taler og pressekonferanser holdt i forbindelse med krigene i Tsjetsjenia.

Malin O. Dahlberg (2008): Språkhaldningar i dagens Russland: om dialekt og standardspråk.

Antra Sunde (2009): Skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk.

Hjørdis H. Kaland (2009): Idet ochota na citaty: sitering av Vysotskij i avisoverskrifter i Russland på 2000-tallet.

Karin Røsstad (2010): Tsjernoe-kofe debatten: En undersøkelse av språkdebatt på Runnettet. Identitet, autoritet og språkideologi.

Håvard Skøien (2011): Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev om terrorisme. Språklig stil i utvalgte uttalelser etter terrorangrepene mot Moskvas undergrunn 29. mars2010.

Marius Fossum (2012): "Ziga Brejvika": En pilotstudie av russiske høyreekstreme blogger.

Anette Aas (2013): Stemmer fra fortiden: En komparativ analyse av neverbrev fra Novgorod og runepinner fra Bergen.

Torbjørn Monsen (2013): Hvem er Victor Pelevins Homo post-Sovjeticus? Betraktninger over psykologiske, ontologiske og samfunnsmessige implikasjoner i to av Pelevins romaner.

Maija Strømmen (2013): De russiske gammeltroende i det frie Latvia: Kulturbærere mellom fortid og fremtid.

Audun Kjørstad (2014): Mellom barken og veden: Estisk språkpolitikk etter sjølvstendet.

Veslemøy Furuseth (2015): Metaforer og narrative virkemidler i Mikhail Sjisjkins politiske essays.

Stehn Mortensen (2015): Refiguring the New Man: Animality and Machinery in Three of Bulgakov’s Novellas.

Sylwia Hlebowicz, A Holy Fool for Our Time: Petr Pavlenskii as a Case Study of the Paradigm of Iurodstvo in Modern Russian Art.

Olaf Patryk Fosen (2016): De arktiske polfarerheltene og videreføringen av deres arv – hvorfor er Arktis russisk?

Johanne Kalsaas (2017): Europas syndflod: Russiske representasjoner av flyktningkrisen 2015–2016.

Completed PhD theses

Martin Paulsen (2009): Hegemonic language and literature: Russian metadiscourse on language in the 1990s.

Alexander Berdichevsky (2013): Language Change Online: Linguistic innovations in Russian induced by computer-mediated communication

Annika B- Myhr (2015): Memories out of Place and Season: England, Germany, Russia, Estonia and Norway in Migration Literature since 1989 (UiO, co-supervisor).

Ongoing PhD theses

Alle Kharina: Realia in Contemporary Russian-Norwegian Literary Translations: A Corpus-Based Study (UiO, co-supervisor)

Benedikte Fjellanger Vardøy: On Attitudes towards dialects among young Russians. (UiB)

Stehn Mortensen: Readings under the Influence: Post-Humanism and Intoxication in Vladimir Sorokin (UiB).

Ekaterina Pankova: Language Ideologies in Today's Russia: The Area of Tension between the Federal  Center and the Republics (Universitetet i Giessen, co-supervisor)

 

Publications

Books

2019. Fragmenter av fortid: Historiens rolle i russisk samtidslitteraturOslo: Dreyers forlag, 208 pp.

2018. Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia, Edinburgh: Edinburgh University Press, 232 pp. (pb edition 2019)

2001. Verbal Celebrations: Kirill of Turov's Homiletic Rhetoric and its Byzantine Sources (Slavistische Veröffentlichungen 86), 300 pp, Wiesbaden: Harrassowitz).

Edited Books

2020 (with Irina Anisimova), The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics (Slavica Bergensia 13), Bergen, 202 pp.

2018 (with Kåre Johan Mjør), guesteditor, The Russian Revolution Hundred Years On (special issue of Scando-Slavica, 64 (1). 

2017 (with Margrete C. Dyvik og Randi Koppen): Remaining Relevant: Modern Language Studies Today (Bergen Language and Linguistics Studies). (open access).

2013 (with Michael S. Gorham and Martin Paulsen) Digital Russia: The Languages, Culture and Politics of New Media Communication, London: Routledge.

2009 (with Martin Paulsen) From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture(Slavica Bergensia 9), Bergen, 348 pp.

2008 (with Susanna Witt) Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser, Oslo: Spartacus.

2007. jostein 70: post-festum-skrift, Bergen.

2006. (with Tine Roesen) Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6), Bergen.

2000. Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer(Slavica Bergensia 2), Bergen, 230 pp.

2000. (with Peter Alberg Jensen) Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000 (Stockholm Studies in Russian Literature 34), Stockholm, 320 pp.

1999. Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory, (Slavica Bergensia 1), Bergen, 154 pp.

1997. (with Jostein Børtnes): Cultural Discontinuity and Reconstruction: The Byzanto-Slav Heritage and the Creation of Russian National Literature in the Nineteenth Century, Oslo: Solum, 249 pp.

1997. (with Knut Andreas Grimstad) Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes,Bergen, xx+350 pp.

1995. The Holy Fool in Byzantium and Russia: Papers Presented at a Symposium Arranged by the Norwegian Committee of Byzantine Studies, 28 August at the University of Bergen, (= Dept. of Russian Studies: Skrifter, 8), 46 pp, Bergen.

 

Articles

2020: “The Incarnation of the Past: Sergei Lebedev’s Poetics of Memory,” The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics (Slavica Bergensia 13), edited by Irina Anisimova and Ingunn Lunde, Bergen, 177–199. 

2020: (with Irina Anisimova) “Introduction,” The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics (Slavica Bergensia 13), edited by Irina Anisimova and Ingunn Lunde, Bergen, 5–13. 

2020: “‘Sannheten om krigen’: Andre verdenskrig i russisk litteratur,” Vinduet 3, 135–43.

2019: “Contested Utopias: Language Ideologies in Valery Votrin’s Logoped,” The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Modern Russia, edited by Mikhail Suslov, London: I.B. Tauris, 219–34.

2019: “Geschichte, Politik und Kunst: literarische Verarbeitungen der russischen Geschichte am Beispiel von Michail Gigolašvilis Roman Tajnyj god (2012),”Osteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 1, 163–76. 

2019: “Contested Utopias: Language Ideologies in Valery Votrin’s Logoped,” The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Modern Russia, edited by Mikhail Suslov and Per-Arne Bodin, London: I.B. Tauris, 219–34.

2018: “Russisk humor: en reise gjennom den sovjetiske anekdotekulturen,” ARR: idehistorisk tidsskrift, spesialnummer om humor, 113–21.

2018. (with Kåre Johan Mjør). “Special Issue: The Russian Revolution Hundred Years On,” Scando-Slavica 64 (1), 2–6.

2017. “‘Abanamat’: Reactions from the Cultural Field to the 2014 Russian Anti-Obscenity Law,” Zeitschrift für slavische Philologie 73 (1), 1–29.

2017. “Culture as politics: on language legislation in Putin’s Russia,” Remaining Relevant: Modern Language Studies Today, edited by R. Koppen, M. Dyvik Cardona and Ingunn Lunde, (Bergen Language and Linguistics Studies, vol 7) 135–49. 

2017. “Den evige fortiden: historiens rolle i russisk samtidslitteratur,” ARR: idehistorisk tidsskrift, spesialnummer om Russland, 55–62.

2016. “Hashtag Poetics: Political Humour on Russian Twitter,” Zeitschrift für Slawistik 61 (1), 102–118.

2016. “A Revolution for Russia’s Words”: Rhetoric and Style in Mikhail Shishkin’s Political Essays.” Zeitschrift für Slawistik 61 (2), 249-61.

2016. “Ideologiia iazyka v zerkale khudozhestvennogo teksta: Zametki o romane Logoped Valeriia Votrina, Podrobnosti slovesnosti, eds S.V. Drugoveiko-Dolzhanskaia, Iu.B. Orlitskii, D. Sukhovei, St Petersburg: St Petersburg University Press, 214-22.

2016. “Slovo napokaz: iazykovaia praktika i ee refleksiia v Internete,” Nastroika iazyka: upravlenie kommunikatsiiami na postsovetskom prostranstve, eds. Vera Zvereva and Ekatarina Lapina-Kratasyuk, Moscow: NLO.

2016. “Life before and after Wiko,” Jahrbuch 2014/2015, Berlin: Wissenschaftskolleg zu Berlin.

2015. “Russisk språkkultur fra perestrojka til Putin,” Det norske vitenskapsakademiets årbok 2014, Oslo, pp. 311–25.EndFragment

2014. “Language on Display: On the Performative Character of Computer-Mediated Metalanguage,” Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication, eds. M.S. Gorham, I. Lunde & M. Paulsen, London: Routledge, 141-155.

2014. (with Michael S. Gorham and Martin Paulsen) “Digital Russia: Introduction,” Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication, eds. M.S. Gorham, I. Lunde & M. Paulsen, London: Routledge, 1-8.

2013. “A Stroll through the Keywords of My Memory”: Digitally Mediated Commemorations of the Soviet Linguistic Heritage, in Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States, eds Ellen Rutten, Vera Zvereva & Julie Fedor, Routledge, pp. 101-111.

2013. “Simultaneity of the Non-Simultaneous: On the Diachronic Dimensions of Language in Sorokin, Vladimir Sorokin’s Languages: Mediality, Interculturality, Translation (Slavica Bergensia 11), eds. T. Roesen & D. Uffelmann, Bergen, pp. 299–315.

2013. "Forum Contribution", Russian Journal of Communication 5 (1), 78-80.

2011. Slavic Hagiography, in: The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, vol. 1, ed. Stephanos Efthymiadis, Ashgate, 369–384.

2011. Language Ideologies in Flux: Evgenij Popov’s Response to Late and Post-Soviet Language Culture, Scando-Slavica 57 (1), 7–24.

2010. Klim Smoliatich, Serapion of Vladimir, Kirill of Turov, Slavic Sermons and Homiletics,Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. R. Bjork, Oxford: Oxford University Press.

2009. When the Devil Quotes the Psalms: On the Function of Reported Speech in the Tale of Boris and Gleb, in Rus' Writ Large: Languages, Histories, Cultures; Essays Presented in Honor of Michael S. Flier on His Sixty-Fifth Birthday, eds. Harvey Goldblatt & Nancy Collman, (=Harvard Ukrainian Studies, vol. 28, nos. 1-4 [2006]) Cambridge, Mass, pp. 225-35.

2009. (with Martin Paulsen) Introduction, From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture(Slavica Bergensia 9), eds. I. Lunde & M. Paulsen, Bergen, pp. 7-17.

2009. Performative Metalanguage: Norm Negotiation Through Verbal Action, From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture(Slavica Bergensia 9), eds. I. Lunde & M. Paulsen, Bergen, 110-128

2009. Footnotes of a Graphomaniac: The Language Question in Evgenii Popov’s True Story of “The Green Musicians”The Russian Review 68 (1), pp. 70-88.

2008. Pisateli o iazyke: Contemporary Russian Writers on the Language Question, Russian Language Journal 58, 3-18.

2008Språklig (selv)refleksjon: språksituasjonen i Russland etter perestrojka, in: Rusland efter Sovjet: nye rammer, nye skel, (=Den jyske historiker 117-118), pp. 168-184.

2008. LIS (Lingua imperii sovietici): filologiens håndtering av den nære språklige fortid i Russland, Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser, red. Ingunn Lunde & Susanna Witt, Oslo: Spartacus, pp. 169-83.

2007. Post festum: redaktørens forord, jostein 70: post-festum-skrift,Bergen, p. 4.

2007. Humor: en essensiell refleksjonsmodus i russiskundervisningen,jostein 70: post-festum-skrift, Bergen, pp. 57–59.

2007Enargeia und sakraler Diskurs: Zu den Formen der Redewiedergabe in Nestors Leben des Heiligen Feodosij, Religion und Rhetorik, Holt Meyer & Dirk Uffelmann (Hsg), Stuttgart: Kohlhammer Verlag, pp. 122-133.

2007. Pereosmyslenie nedavnego iazykovogo proshlogo. (Analiz publikatsii poslednego desiatiletiia), Lingvistika i poetika v nachale tret'ego tysiacheletiia, ed. N. Fateeva, Moscow, pp. 48-54.

2006. Language Culture in Post-Soviet Russia: The Response of Literature, in Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6) eds. I. Lunde & T. Roesen, Bergen, pp. 64–79.

2006. (with Tine Roesen) IntroductionLandslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6) eds. I. Lunde & T. Roesen, Bergen, pp. 7–17.

2006. Kommentar til Jostein Børtnes' essay "Bakhtin i kognitivt perspektiv" Dialogens tenker - Nordiske perspektiver på Bakhtin, red. Helge Vidar Holm & Torgeir Skorgen, Oslo: Scandinavian Academic Press, pp. 179–92.

2006. Literaturno-iazykovye strategii prozy rubezha XX-XXI vv. v kontekste sporov o sostoianii sovremennogo russkogo iazyka,Khudozestvennyi tekst kak dinamicheskaia sistema: Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posviashchennoi 80-letiiu V.P. Grigor'eva 19-22 maia 2005 g., ed. N. Fateeva, Moscow, pp. 290-296.

2005. Speech-Reporting Strategies in East Slavic Festal Sermons,Speculum Sermonis: Interdisciplinary Reflections on the Medieval Sermon, (= special issue of Disputatio), eds. G. Donavin, Cary Nederman, and Richard Utz, Turnhout: Brepols, 273-91.

2004. Rhetorical Enargeia and Linguistic Pragmatics (On Speech-Reporting Strategies in East Slavic Medieval Hagiography and Homiletics) Journal of Historical Pragmatics 5 (1), pp. 49-80.

2004. Kak nel'zja pisat': Some Remarks on Zoshchenko's Mudrost', inTelling Forms: Essays in Honour of Peter Alberg Jensen, Karin Grelz & Susanna Witt (eds) (Stockholm Studies in Russian Literature 37), Stockholm, pp. 242-251.

2004. Vi synger og vi ler - og lærer russisk: nye genrer i språkundervisningen,Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk, red. Ivar Nordmo (UPED-skrift 2004:2), pp. 77-82.

2003. Zametki o vizualizacii v kontekste «iazykovosti» romana Dostoevskogo Podrostok, in:Roman F.M. Dostoevskogo 'Podrostok': vozmozhnosti prochtenija, ed. by V.Viktorovich, Kolomna, pp113-121.

2002. Text and Theory: Reflections on the History of Rhetoric in Pre-Petrine Russia, in: Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric, eds. Pernille Harsting & Stefan Ekman, Copenhagen, pp. 11-26.

2001. 'Ia gorazdo umnee napisannogo': Apophatic Strategies and Verbal Experiments in Dostoevskii's «A Raw Youth», The Slavonic and East European Review 79/2, 2001, pp. 264-289.

2001. Pura et inlustris brevitas: Remarks on Pushkin’s 'Tsvetok', in:Translating Culture: Essays in Honour of Erik Egeberg on the Occasion of his 60th Birthday, eds. G. Kjetsaa, L. Lönngren, G. Opeide, Oslo: Solum, pp. 180-187.

2001. Pseudo-chrysostomica slavica, Cyrillic Manuscript Heritage 9, p. 5 (Publication of the Hilandar Research Library and the Resource Center for Medieval Slavic Studies, The Ohio State University, Columbus, Ohio).

2000. 'N'' ne iz svoego serdtsa sia iznoshiu slovesa': Kirill of Turov’s Rhetoric of Biblical Quotation, Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer, ed. I. Lunde (Slavica Bergensia 2), Bergen, pp. 103-128.

2000. Rhetoric of Poetry and Poetry of Rhetoric: Pushkin's 'Imitation of the Italian' and 'Secular Power', Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000, eds. P. A. Jensen and I. Lunde (Stockholm Studies in Russian Literature 34), Stockholm, pp. 21-32.

2000. Språkets språklighet: Apofatisk retorikk i Dostoevskijs romanYnglingen, Rhetorica Scandinavica 16, pp. 34-45.

2000. A Rhetoric of Apophaticism, in Language and Negativity: Apophaticism in Theology and Literature, ed. H. Fiskå Hägg, Oslo: Novus press, pp. 13-28.

1999. Dialogue and the Rhetoric of Authority in Medieval Preaching,Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory, ed. I. Lunde, (Slavica Bergensia 1), Bergen, pp. 84-101.

1998. Ot idei k idealu: ob odnom simvole v romane PodrostokDostoevskogo, Evangelskii tekst v russkoi literature XVIII-XX vekov, vyp. 2., ed. V. N. Zakharov. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University, pp. 416-423.

1998. Khvaliti i peti i proslavliati: Epideictic Rhetoric and Cyril of Turov's Metadiscursive Reflections, Scando-Slavica, 44, pp. 97-113.

1997. Pushkin's 'Mirskaia vlast'': Secular Power and Rhetorical Force,Cultural Discontinuity and Reconstruction: The Byzanto-Slav Heritage and the Creation of Russian National Literature in the Nineteenth Century, eds. Jostein Børtnes & Ingunn Lunde, Oslo: Solum, pp. 107-120.

1997. (with Jostein Børtnes): Paraphrasi audacius vertere: Aleksei K. Tolstoi's Rendering of John of Damascus' Nekrosima Idiomela, Cultural Discontinuity and Reconstruction: The Byzanto-Slav Heritage and the Creation of Russian National Literature in the Nineteenth Century, eds. Jostein Børtnes & Ingunn Lunde, Oslo: Solum, pp. 121-142.

1997. The Rhetoric of Paradox: Cyril of Turov's Sermon on the Taking of Christ's Body from the Cross, Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes, eds. Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde, Bergen, pp. 19-33.

1997. (with Knut Andreas Grimstad) Foreword, Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes, eds. Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde, Bergen, pp. xi-xii.

1995. Ritorika i problema zhanra v drevnerusskoj literature, Scando-Slavica, 41, pp. 131-143.

 

Reviews

2019 [Review of] Hans Andersson: Något betydelsesfullt: Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden (Stockholm Slavic Papers 27), Stockholms Universitet 2019. ISBN 978-91-7797- 773-5/978-91-7797-774-2; 332 ss. Slovo: Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures 2019 60, 72–75.

2018 [Review of] Tore Nesset and Anastasia Makarova, Ikke bare bare: en liten bok om å oversette til russisk, Novus 2016. ISNB: 978–82–7099–867–8, 295 pp. Norsk lingvistisk tidsskrift 1/2018.

2015 [Review of] Mastering Chaos: The Metafictional Worlds of Evgeny Popov. By Jeremy Morris. Oxford and Bern: Peter Lang. 2013. 234 pp. £40. ISBN 978-3-03910-546-5. The Modern Language Review 110 (1), 310-12.

2008 [Review of Vladimir Sorokin: Den’ oprichnika (2006)]: Putin sett fra fremtiden,Morgenbladet 9, pp. 40-41.

2006 [Review of] Mariia Engstrem [Maria Engström]: Kheruvimskie pesnopeniia v russkoi liturgicheskoi traditsii, (Stockholm studies in Russian literature 36) Stockholm 2004, Slavic Review 65 (2), pp. 405–406.

2003. [Review of] Christin Høgel: Symeon Metaphrastes: Rewriting and Canonization, Copenhagen, 2002, Rhetorical Review 1 (2), pp. 7-9.

1998. [Review of] Mary B. Cunningham & Pauline Allen, eds. 1998, Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics, Leiden: Brill, 370 pp, Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 13, pp. 43-44.

 

Translations

2020. [Translation into Norwegian:] Maria Stepanova: «Gutten min», fra Til minnet om minnet [Pamjati pamjati], https://www.litfestbergen.no/littfestbergen-2020/essaygjendiktingar/my-boy/.

2020. [Translation into English:] Maria Stepanova: My Boy, from To the Memory of Memory [Pamjati pamjati], https://www.litfestbergen.no/en/litfest-2020/essays/my-boy/.

2006. [Translation into Norwegian:] Aleksej Slapovskij: Talij, In: Nordahl & eftf. 1-2, temanr om russisk samtidslitteratur, red. Martin Paulsen, pp. 92–109.

2002. [Translation into Norwegian:] Kirill av Turov, Preken om nedtakelsen fra korset. In:Østkirken: skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. Oslo: De norske bokklubbene, pp. 245-262. Republisert 2007 her.

2002. [Translation into Norwegian:] Johannes fra Damaskus, av Aleksej K. Tolstoj. In:Østkirken: skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. Oslo: De norske bokklubbene, pp. 313-320. Republisert 2007 her.

 

Popular dissemination

2020. Petsjenegere, polovetsere, og korona: Putins taler til folket (podkast), Institutt for fremmedspråk, https://fremmedspraak.podbean.com/e/petsjenegere-polovetsere-og-korona-p....

2020. Kirsebærhagen, mennesket og tida, programtekst for Det norske teatret, https://www.detnorsketeatret.no/forjupningsartiklar/kirsebaerhagen-menne.... Også tilgjengelig som podcast: https://soundcloud.com/detnorsketeatret/innsikt-ingunn-lunde-om-kirsebae....

2019. (Hilde Kvalvaag, Ingunn Lunde). Russiskprofessoren er klar for konsert, På høyden, 25. september, https://pahoyden.no/bergen-domkor-hobby-ingunn-lunde/russiskprofessoren-....

2019 (Ingrid Endal, Ingunn Lunde). Ingunn Lunde får status som Fremragende underviser, UiB, det humanistiske fakultet, https://www.uib.no/hf/131050/ingunn-lunde-får-status-som-fremragende-underviser.

2019. “Alisa Ganijeva och den samtida ryska historieförståelsen,” overs. av Mikael Nydahl, i: Alisa Ganijeva, Var hör jag hemma?,  Ariel förlag, 17–24.

2019. Alisa Ganieva og russisk historieforståelse, Bergen internasjonale litteraturfestival, https://www.littfestbergen.no/littfestbergen-2019/essaygjendiktingar/ali....

2017. Historien som slagmark, Morgenbladet, 17 November, http://morgenbladet.no/ideer/2017/11/historien-som-slagmark.

2016. “Om fortid og fremtid i postsovjetisk litteratur,” Vinduet 1, 4–10.

2016. “En uhistorisk språkhistorie i romanform: Evgenij Vodolazkins Laurus,” Vinduet 1, 68–79.

2014. “Kunst som protest: Politisk engasjerte kunstnarar og forfattarar i dagens Russland,” Syn og segn 3, 38–46.

2014. “Putins putekrig,” Bergens tidende 19 June (http://www.bt.no/meninger/kronikk/Russernes-sensur-av-kultur-3141356.html).

2013. “Putin’s Digital Russia [interview],” Hubro (https://www.uib.no/en/news/81828/putin’s-digital-russia).

2012. “Modig, hellig dårskap,” [om Pussy Riot, innlegg], Aftenposten 21 August.

2012. “Georgisk sakral vokalmusikk”, Festspillene i Bergen, programtekst for Rustavi ensembles konsert i Håkonshallen 25. mai 2012. http://www.fib.no/no/Tettere-pa/2012-Georgisk-sakral-vokalmusikk/ English translation: http://www.fib.no/en/Learn-more/Georgian-Sacred-Vocal-Music/

2011. (Lunde, Ingunn; Fyllingsnes, Ottar). Då Putin fekk ein øyrefik, Dag og Tid 2011-06-17

2010. (Lunde, Ingunn/Ståhlberg, Johannes/Kapla, Maria). Ryskt slödder får inte sladdra fritt. Språktidningen 2010, nr 2. pp. 42–45.

2010. Russisk i Bergen 40 år: litt lokal faghistorikk. Jubileumsseminar for russiskfaget ved UiB, http://ingunnl.wordpress.com/2010/12/04/russisk-i-bergen-40-ar/.

2009. Forord: Køen som språkrom. I: Køen (roman av Vladimir Sorokin), oversatt av Hege Susanne Bergan, forord ved Ingunn Lunde, etterord ved forfatteren. Flamme forlag, pp. 9–13.

2009. Skrive seg fri [om Vladimir Sorokin, kronikk], Aftenposten 20. des.

2009. The Russian language and new media. Features (University of Bergen), pp. 29-29

2009. (Lunde, Ingunn/Fyllingsnes, Ottar. Vårløysing for russisk litteratur. Dag og Tid 11. des.

2008. Den totalitære erfaring: Aleksandr Solzjenitsyn 1918–2008 (nekrolog), Morgenbladet 8. august.

2008. (Marius Lien/Ingunn Lunde) Kulturelitens selvstudier (intervju), Morgenbladet 7. mars.

2008. (Ingvild Bræin/Ingunn Lunde) NB: Inneholder sterke scener (intervju), Bergens Tidende 28. mai.

2008. (Elisa Kolle/Ingunn Lunde) Normforhandlingar på Solstrand (intervju), hf.uib.no 1. oktober.

2008. (Kim Andreassen/Ingunn Lunde) Dobbel boklansering fra Slavica Bergensia (intervju) På Høyden 5. februar.

2008. (Åse Johanne Roti Dahl/Ingunn Lunde/Martin Paulsen) Forfattarens fall (intervju), På Høyden 17. oktober.

2008 (Åse Johanne Roti Dahl/Ingunn Lunde) Russisk språk i fritt fall (intervju/reportasje), Hubro 3.

2008. Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser: multimedial boklansering, nettpublisert http://www.hf.uib.no/i/russisk/landslide/terminalost.html.

2007. (Silje Gripsrud/Ingunn Lunde) Motkultur med lingvistisk humor (intervju), På Høyden 22. november.

2005. (Hilde Kvalvaag/I. Lunde) Millionstøtte til russisk (intervju), På Høyden 10. mars.

1998. Salmonsens konversasjonsleksikon: humanisten til kunnskap og vederkvegelse, Phania 1 (1998).

1998. Dialogen om russiskstudiet: et ord med i laget, Phania 4, pp. 20–22.

 • Show author(s) (2021). Volgas kulturhistorie. Anmeldelse av Geir Pollen, Volga: En russisk reise, Gyldendal 2021. Klassekampens Bokmagasin. 19-19.
 • Show author(s) (2021). Tale og taushed: Dostojevskij, Bakhtin og det apofatiske - panelsamtale.
 • Show author(s) (2021). Språk og ideologi: hva har skjedd med russisk på 30 år?
 • Show author(s) (2021). Samtale med to fremragende undervisere. Panelsamtale.
 • Show author(s) (2021). Nye perspektiver: Russisk Litteratur.
 • Show author(s) (2021). Lørdagskafé: Kirsebærhavens hemmeligheter.
 • Show author(s) (2021). Kirsebærhaven: Introduksjon.
 • Show author(s) (2021). Kampen om fortiden: historiepolitikk og minnekultur i dagens Russland.
 • Show author(s) (2021). I kjølvannet av revolusjonen: Den russiske rettskrivningsreformen av 1918.
 • Show author(s) (2021). Her er sensorenes beste tips til hjemmeeksamen.
 • Show author(s) (2021). Forbedret av straff (Dostojevskij 200 år).
 • Show author(s) (2021). Dostojevskij på 60 minutter: en innføring med dypdykk .
 • Show author(s) (2021). Den russiske gudfaren.
 • Show author(s) (2021). Book launch: The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics.
 • Show author(s) (2021). Blended Learning: There are reasons for this even without a pandemic.
 • Show author(s) (2021). Ble «blåst av banen» da han leste Dostojevskij.
 • Show author(s) (2021). Andrej Sakharov utviklet den sovjetiske hydrogen­bomben og ble menneskeretts­aktivist. Nå stanses jubileums­utstillingen i Russland. Forskersonen.no.
 • Show author(s) (2021). Akademikere med opprop: Vil opprette et nytt østeuropeisk universitet.
 • Show author(s) (2021). 200 år siden Fjodor Dostojevskij ble født.
 • Show author(s) (2020). «Sannheten om krigen»: Om annen verdenskrig i russisk litteratur. Vinduet. 135-143.
 • Show author(s) (2020). «Sannheten om krigen»: Om annen verdenskrig i russisk litteratur.
 • Show author(s) (2020). What makes a successful dissertation (both monographs and article-based)? Experiences from previous evaluation committee members.
 • Show author(s) (2020). The Incarnation of the Past: Sergei Lebedev’s Poetics of Memory. 23 pages.
 • Show author(s) (2020). The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics. Dept of Foreign Languages, University of Bergen.
 • Show author(s) (2020). Struktur, informasjon og fleksibilitet – om synliggjøring i MittUiBs moduler.
 • Show author(s) (2020). Postsovjetskaja literatura.
 • Show author(s) (2020). Postsovjetisk litteratur.
 • Show author(s) (2020). Petsjenegere, polovetsere, og korona: Putins taler til folket (podcast).
 • Show author(s) (2020). My Boy (utdrag fra Maria Stepanova: Til minnet om minnet (Pamjati pamjati).
 • Show author(s) (2020). Kirsebærhagen, mennesket og tida [tekst til programhefte for Det norske teatrets oppsetning av Anton Tsjekhovs «Kirsebærhagen»].
 • Show author(s) (2020). Introduction. 9 pages.
 • Show author(s) (2020). Innsikt: Kirsebærhagen (podcast).
 • Show author(s) (2020). I dybden: Anna Akhmatova – Hødnebø/Haugane/Lunde.
 • Show author(s) (2020). How can we Develop Critical Reflection in a First-Year Russian Culture and History Course?
 • Show author(s) (2020). Gutten min (Utdrag fra Maria Stepanovas Til minnet om minnet (Pamjati pamjati)).
 • Show author(s) (2020). Government-certified memories. Panelsamtale.
 • Show author(s) (2019). Veien mot kritisk tenkning: aktive læringsformer i russisk historie og kultur.
 • Show author(s) (2019). Var hör jag hemma? Ariel förlag.
 • Show author(s) (2019). The 30th Anniversary of the Fall of the Berlin Wall.
 • Show author(s) (2019). Sergej Rakhmaninov: Vigilia (1915).
 • Show author(s) (2019). Literatur und Geschichtsbild: M. Gigolašvilis Tajnyj god und das Bild Ivans IV. Osteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. 163-176.
 • Show author(s) (2019). Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia.
 • Show author(s) (2019). Fragmenter av fortid: historiens rolle i russisk samtidslitteratur.
 • Show author(s) (2019). Fragmenter av fortid: Historiens rolle i russisk samtidslitteratur.
 • Show author(s) (2019). Fragmenter av fortid: Historiens rolle i russisk samtidslitteratur.
 • Show author(s) (2019). Contested utopias: Language ideologies in Valerii Votrin's Logoped. 16 pages.
 • Show author(s) (2019). Contested Ideologies: Literary Fiction’s Response to the Language Question.
 • Show author(s) (2019). Chelovek v istorii: Notes on the Works of Guzel Yakhina.
 • Show author(s) (2019). Bokanmeldelse: Hans Andersson: Något betydelsesfullt: Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden (Stockholm Slavic Papers 27), Stockholms Universitet 2019. ISBN 978-91-7797- 773-5/978-91-7797-774-2; 332 ss. Slovo. Journal of Slavic Languages, Literatures and Cultures. 72-75.
 • Show author(s) (2019). Alisa Ganijeva och den samtida ryska historieförståelsen. Oversatt av Mikael Nydahl. 17-24.
 • Show author(s) (2019). Alisa Ganieva og russisk historieforståelse.
 • Show author(s) (2019). A True Story. Panelsamtale.
 • Show author(s) (2019). 30 Years Since the Fall of the Berlin Wall.
 • Show author(s) (2018). Veien mot kritisk tenkning: Studentaktive læringsformer i russisk historie og kultur.
 • Show author(s) (2018). Tore Nesset og Anastasia Makarova: Ikke bare-bare: en liten bok om å oversette til russisk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 205-210.
 • Show author(s) (2018). Special Issue: The Russian Revolution 100 Years On. Scando-Slavica. 2-6.
 • Show author(s) (2018). Russisk litteraturhistorie på seksti minutter.
 • Show author(s) (2018). Russisk humor: en reise gjennom den sovjetiske anekdotekulturen. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 113-121.
 • Show author(s) (2018). Russisk humor: en reise gjennom den sovjetiske anekdotekulturen.
 • Show author(s) (2018). Russisk humor: en reise gjennom den sovjetiske anekdotekulturen.
 • Show author(s) (2018). Russisk humor.
 • Show author(s) (2018). Revolusjon og reform: om ortografireformen av 1918.
 • Show author(s) (2018). Reimaginations of Historical Pasts in Contemporary Russian Prose Fiction.
 • Show author(s) (2018). Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia.
 • Show author(s) (2018). Kampen om fortiden: om historie- og minnespolitikk i dagens Russland.
 • Show author(s) (2017). “Abanamat”: Reactions from the Cultural Field to the 2014 Anti-Obscenity Law. Zeitschrift für Slavische Philologie. 1-29.
 • Show author(s) (2017). Veiledning: en kompleks øvelse.
 • Show author(s) (2017). Svetlana Aleksijevitsj - en polyfonisk forfatter?
 • Show author(s) (2017). Supervision (panel discussion).
 • Show author(s) (2017). Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. University of Bergen.
 • Show author(s) (2017). Literaturnyi iazyk and iazyk literatury: Perspectives on the language of post-Soviet prose.
 • Show author(s) (2017). Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia: A Book Presentation.
 • Show author(s) (2017). Language Policy in Post-Soviet Russia.
 • Show author(s) (2017). Hvorfor og hvordan formidle i Store norske leksikon.
 • Show author(s) (2017). Historiens rolle i russisk litteratur på 2000-tallet.
 • Show author(s) (2017). Historien som slagmark: 1917 og kampen om fortiden i dagens Russland.
 • Show author(s) (2017). Historien som slagmark. Morgenbladet. 32-32.
 • Show author(s) (2017). Forstå Russland: Russisk samtidslitteratur.
 • Show author(s) (2017). Forstå Russland: Arven etter den russiske revolusjon.
 • Show author(s) (2017). Film introduction (to the screenings at UiT's Russian Film Club).
 • Show author(s) (2017). Eternal Past: The Role of History in Contemporary Russian Literature.
 • Show author(s) (2017). Editors’ Foreword. 7-8.
 • Show author(s) (2017). Den evige fortiden: historiens rolle i russisk samtidslitteratur.
 • Show author(s) (2017). Den evige fortiden: Historiens rolle i russisk samtidslitteratur. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 55-63.
 • Show author(s) (2017). Culture as Politics: A Note on Language Legislation in Putin’s Russia. 15 pages.
 • Show author(s) (2017). Contested Ideologies: The Language Question in Valery Votrin’s Logoped.
 • Show author(s) (2017). Challenging the Standard Language: From iazyk padonkov to grammar nazi.
 • Show author(s) (2016). Vinduet spesial: en samtale om postsovjetisk litteratur.
 • Show author(s) (2016). Til kjernen av verdenslitteraturen: Russland.
 • Show author(s) (2016). Språkideologier i romanform: Valerij Votrins "Logopeden" (2012).
 • Show author(s) (2016). Språkideologier i romanform: Valerij Votrins "Logopeden" (2012).
 • Show author(s) (2016). Slovo napokaz: jazykovaja praktika i ee refleksija v internete. 18 pages.
 • Show author(s) (2016). Russland og kirken: kultur, tradisjon og statsideologi.
 • Show author(s) (2016). Om fortid og fremtid i postsovjetisk litteratur. Vinduet. 4-10.
 • Show author(s) (2016). Notes on the Genre of Svetlana Alexievich.
 • Show author(s) (2016). Lynkurs i russisk.
 • Show author(s) (2016). Life before and after Wiko. 5 pages.
 • Show author(s) (2016). Lansering av Vinduet - spesialnummer om postsovjetisk litteratur.
 • Show author(s) (2016). Introduksjonsforedrag/lansering av Vinduet 1/2016 "Postsovjetisk litteratur".
 • Show author(s) (2016). Ideologija jazyka v zerkale khudozjestvennogo teksta: zametki o romane «Logoped» Valerija Votrina. 9 pages.
 • Show author(s) (2016). Hashtag poetics: political humour on Russian Twitter. Zeitschrift für Slawistik. 102-118.
 • Show author(s) (2016). Et vindu mot det postsovjetiske.
 • Show author(s) (2016). En uhistorisk språkhistorie i romanform: Evgenij Vodolazkins Laurus. Vinduet. 68-79.
 • Show author(s) (2016). Culture as Politics: on language legislation in Putin’s Russia.
 • Show author(s) (2016). "A Revolution for Russia's Words": Rhetoric and Style in Mixail Šiškin's Political Essays. Zeitschrift für Slawistik. 249-261.
 • Show author(s) (2015). [Review of] Mastering Chaos: The Metafictional Worlds of Evgeny Popov. By Jeremy Morris. Oxford and Bern: Peter Lang. 2013. 234 pp. £40. ISBN 978-3-03910-546-5. Modern Language Review. 310-312.
 • Show author(s) (2015). Waldorfschulen in Norwegen.
 • Show author(s) (2015). Sjelens ingeniører: hva russisk litteratur kan fortelle oss om Russland.
 • Show author(s) (2015). Russisk språkkultur fra perestrojka til Putin. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. 311-325.
 • Show author(s) (2015). Refiguring the New Man: Animailty and Machinery in Three of Bulgakov's Novellas.
 • Show author(s) (2015). Lynkurs i russisk.
 • Show author(s) (2015). Hashtag Poetics: Political humour on Russian Twitter.
 • Show author(s) (2015). Abanamat: Reactions from the 'Creative Class' to the Russian Law Against on Profanity in Art.
 • Show author(s) (2015). "Abanamat": Reaktionen aus der Kulturwelt zum Gesetz gegen 'mat' (2014).
 • Show author(s) (2014). The Russian Internet as an Arena of Political Struggle and Change.
 • Show author(s) (2014). Talk at the Department of Informatics' meeting on gender issues.
 • Show author(s) (2014). Russisk språkkultur fra perestrojka til Putin.
 • Show author(s) (2014). Putins putekrig. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2014). Putins digitale Russland.
 • Show author(s) (2014). Putin's Digital Russia.
 • Show author(s) (2014). Language on display: on the performative character of computer-mediated metalanguage. 15 pages.
 • Show author(s) (2014). Language on Display, or: What is Performative Metalanguage?
 • Show author(s) (2014). Kunstnerisk form som protest: politisk engasjerte kunstnere og forfattere i dagens Russland.
 • Show author(s) (2014). Kunstnerisk form som protest: Politisk engasjerte kunstnere og forfattere i dagens Russland.
 • Show author(s) (2014). Kunst som protest: Politisk engasjerte kunstnarar og forfattarar i dagens Russland. Syn og Segn. 38-46.
 • Show author(s) (2014). Introduction. 8 pages.
 • Show author(s) (2014). Hashtagens poetikk: om politisk humor på russisk Twitter.
 • Show author(s) (2014). Hashtag Poetics: On Political Humour in Russian Twitter.
 • Show author(s) (2014). Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication. Routledge.
 • Show author(s) (2014). "A Revolution for Russia’s Words": On Language and Politics in Mikhail Shishkin's Writings.
 • Show author(s) (2013). YouTube som arena for performativ språkdebatt.
 • Show author(s) (2013). Stikkord: koblinger - panelinnlegg på Forum for kreativ og innovativ forskningsledelse.
 • Show author(s) (2013). Simultaneity of the Non-Simultaneous: On the Diachronic Dimensions of Language in Sorokin. 16 pages.
 • Show author(s) (2013). Russisk litteratur i dag: en røff-gaid med dypdykk.
 • Show author(s) (2013). Normforhandlinger på Runet: YouTube som arena for performativ språkdebatt.
 • Show author(s) (2013). Lunde - Forum contribution. Russian Journal of Communication. 78-80.
 • Show author(s) (2013). #Hashtag Poetics: Political Humour on Russian Twitter.
 • Show author(s) (2013). "A Stroll Through the Keywords of my Memory": Digitally Mediated Commemoration of the Soviet Linguistic Heritage. 11 pages.
 • Show author(s) (2012). The Russian language enters a new world.
 • Show author(s) (2012). Sprachdebatte als Performanz.
 • Show author(s) (2012). Simultaneity of the non-simultaneous: Diachronic dimensions of language in Sorokin.
 • Show author(s) (2012). Russisk litteratur i dag: en røff gaid med dypdykk.
 • Show author(s) (2012). Polyfoni fra eventyrland: georgisk kormusikk.
 • Show author(s) (2012). Om Pussy Riot og ytringsfrihet i Russland.
 • Show author(s) (2012). Om Pussy Riot og hellig dårskap.
 • Show author(s) (2012). Modig, hellig dårskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 7-7.
 • Show author(s) (2012). Mer ekstrem enn troende flest.
 • Show author(s) (2012). Kunnskapssamfunnet: humanioras bidrag til kunnskapsbasert politikkutforming.
 • Show author(s) (2012). Georgisk sakral vokalmusikk. Festspillene i Bergen, programtekst.
 • Show author(s) (2012). Georgian Sacred Vocal Music. Bergen International Festival: programme notes.
 • Show author(s) (2012). Det samtidiges usamtidighet: språkets diakrone dimensjon hos Sorokin.
 • Show author(s) (2012). Bok i P2. Russiske dager på Litteraturhuset.
 • Show author(s) (2011). What's in a hashtag? Or, Putin becomes a Twitter sensation #СПАСИБОПУТИНУЗАЭТО.
 • Show author(s) (2011). Vladimir Sorokin – en russisk stilsjonglør.
 • Show author(s) (2011). Viktor Jerofejev.
 • Show author(s) (2011). Varieties of Computer-Mediated Metalanguage.
 • Show author(s) (2011). The stories of Mikhail Shishkin.
 • Show author(s) (2011). The Russian Internet in a Global Context: Conference Opening.
 • Show author(s) (2011). Tatjana Tolstaja.
 • Show author(s) (2011). St. Luke Passion.
 • Show author(s) (2011). Slavic Hagiography. 16 pages.
 • Show author(s) (2011). Petrusjka presenterer I: Natalja Kljutsjarjova: Russland rundt på tredje klasse og Aleksej Slapovskij: De er overalt.
 • Show author(s) (2011). Nasjonal bestseller.
 • Show author(s) (2011). Mikhail Sjisjkin.
 • Show author(s) (2011). Lilliana Lungina.
 • Show author(s) (2011). Language Ideologies in Flux: Evgenij Popov's Response to Late and Post- Soviet Language Culture. Scando-Slavica. 7-24.
 • Show author(s) (2011). Kan miste jobben etter 17 år ved UiB.
 • Show author(s) (2011). Kan miste jobben etter 17 år.
 • Show author(s) (2011). Filologen, humaniora og “det humanistiske jeg”.
 • Show author(s) (2011). Evgenij Popov.
 • Show author(s) (2011). Evgenij Grisjkovets.
 • Show author(s) (2011). Eduard Kotsjergin.
 • Show author(s) (2011). Då Putin fekk ein øyrefik.
 • Show author(s) (2011). Dmitrij Prigov.
 • Show author(s) (2011). Dina Rubina.
 • Show author(s) (2011). Den store boken.
 • Show author(s) (2011). Den russisk Booker-prisen.
 • Show author(s) (2011). Aleksej Slapovskij.
 • Show author(s) (2011). "Progulka po kliuchevym slovam pamiati": Digitally Mediated Commemorations of the Soviet Linguistic Heritage.
 • Show author(s) (2010). Slavic sermons. . In:
  • Show author(s) (2010). The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) (2010). Serapion of Vladimir (d. 1275). . In:
  • Show author(s) (2010). The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) (2010). Ryskt slödder får inte sladdra fritt. Språktidningen. 42-45.
 • Show author(s) (2010). Russisk språk og språkkultur etter perestrojka.
 • Show author(s) (2010). Russisk i Bergen 40 år: litt lokal faghistorikk.
 • Show author(s) (2010). Russisk etter perestrojka: Tradisjon, brudd og fornyelse i samtidslitteraturens språk.
 • Show author(s) (2010). Philology, New Philology, New Philologies: Reflections on the "Humanism" of the Humanities.
 • Show author(s) (2010). Performative Metalanguage: Negotiating Linguistic Norms in Modern Russian Culture.
 • Show author(s) (2010). Love and Death, Murder and Miracle: Woody Allens take på russisk litteratur.
 • Show author(s) (2010). Language Play with an Agenda: Norm-Negotiating Linguistic Practices in the Internet.
 • Show author(s) (2010). Klim Smoliatich (late 12th century). . In:
  • Show author(s) (2010). The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) (2010). Kirill [Cyril] of Turov, (c. 1130–1182). . In:
  • Show author(s) (2010). The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) (2010). J.S. Bach: En vandring blant klingende katedraler - om Ove Kr. Sundbergs nye bok.
 • Show author(s) (2010). Fra Remake til Fotnoter: Evgenij Popov og 1990-årenes russiske språkkultur.
 • Show author(s) (2009). When the Devil Quotes the Psalms: On the Function of Reported Speech in the Tale of Boris and Gleb. Harvard Ukrainian Studies. 225-235.
 • Show author(s) (2009). Vårløysing for russisk litteratur.
 • Show author(s) (2009). The Russian language and new media. Features (University of Bergen). 29-29.
 • Show author(s) (2009). Skrive seg fri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2009). Pisateli o jazyke: Russiske samtidsforfattere om språkspørsmålet.
 • Show author(s) (2009). Pisateli o jazyke: Russiske samtidsforfattere om språkspørsmålet.
 • Show author(s) (2009). En grafomans fotnoter: Språkspørsmålet i Evgenij Popovs *Den sanne historie om "De grønne musikanter"*.

More information in national current research information system (CRIStin)

Cultural Policies and Practices in Contemporary Russia (2018–)

The Future of Russian: Language Culture in the Era of New Technology (Frihum, NFR 2008-2012), project leader.

Landslide of the Norm (Frihum, NFR 2005–2008), project leader

Russian philology, sociolinguistics, Russian literature and culture, the Middle Ages, rhetoric; Byzantine Studies.

Working languages: English, Russian, German, Norwegian; Reading knowledge: French, Slovene, Modern Greek, Georgian; Church Slavonic, Classical and Byzantine Greek, Latin