Home
 • E-mailIngunn.Lunde@uib.no
 • Phone+47 55 58 20 17
 • Visitor Address
  Bergen
  Room 
  212
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Russian sociocultural linguistics; Slavic Medieval culture and literature; language and new media; Russian 19th- and 20th-century literature; Russian contemporary literature; Russian history and memory politics.

I teach Russian language and literature on all levels. 

 

Supervision

(see the Norwegian page for details)

Completed MA thesis

Annika B. Myhr (2005). Diktningens perspektiver på språk og språkutvikling i dikt av Elena Sjvarts, Sergej Zavjalov, David Raskin og Svetlana Bodrunova.

Anniken T. Langøigjelten (2008). Boris El'cin og Vladimir Putin om Tsjetsjenia: ordbruk og retoriske virkemidler i et utvalg taler og pressekonferanser holdt i forbindelse med krigene i Tsjetsjenia.

Malin O. Dahlberg (2008): Språkhaldningar i dagens Russland: om dialekt og standardspråk.

Antra Sunde (2009): Skjønnlitterær metaforoversettelse mellom norsk og russisk.

Hjørdis H. Kaland (2009): Idet ochota na citaty: sitering av Vysotskij i avisoverskrifter i Russland på 2000-tallet.

Karin Røsstad (2010): Tsjernoe-kofe debatten: En undersøkelse av språkdebatt på Runnettet. Identitet, autoritet og språkideologi.

Håvard Skøien (2011): Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev om terrorisme. Språklig stil i utvalgte uttalelser etter terrorangrepene mot Moskvas undergrunn 29. mars2010.

Marius Fossum (2012): "Ziga Brejvika": En pilotstudie av russiske høyreekstreme blogger.

Anette Aas (2013): Stemmer fra fortiden: En komparativ analyse av neverbrev fra Novgorod og runepinner fra Bergen.

Torbjørn Monsen (2013): Hvem er Victor Pelevins Homo post-Sovjeticus? Betraktninger over psykologiske, ontologiske og samfunnsmessige implikasjoner i to av Pelevins romaner.

Maija Strømmen (2013): De russiske gammeltroende i det frie Latvia: Kulturbærere mellom fortid og fremtid.

Audun Kjørstad (2014): Mellom barken og veden: Estisk språkpolitikk etter sjølvstendet.

Veslemøy Furuseth (2015): Metaforer og narrative virkemidler i Mikhail Sjisjkins politiske essays.

Stehn Mortensen (2015): Refiguring the New Man: Animality and Machinery in Three of Bulgakov’s Novellas.

Sylwia Hlebowicz, A Holy Fool for Our Time: Petr Pavlenskii as a Case Study of the Paradigm of Iurodstvo in Modern Russian Art.

Olaf Patryk Fosen (2016): De arktiske polfarerheltene og videreføringen av deres arv – hvorfor er Arktis russisk?

Johanne Kalsaas (2017): Europas syndflod: Russiske representasjoner av flyktningkrisen 2015–2016.

Completed PhD theses

Martin Paulsen (2009): Hegemonic language and literature: Russian metadiscourse on language in the 1990s.

Alexander Berdichevsky (2013): Language Change Online: Linguistic innovations in Russian induced by computer-mediated communication

Annika B- Myhr (2015): Memories out of Place and Season: England, Germany, Russia, Estonia and Norway in Migration Literature since 1989 (UiO, co-supervisor).

Ongoing PhD theses

Alle Kharina: Realia in Contemporary Russian-Norwegian Literary Translations: A Corpus-Based Study (UiO, co-supervisor)

Benedikte Fjellanger Vardøy: On Attitudes towards dialects among young Russians. (UiB)

Stehn Mortensen: Readings under the Influence: Post-Humanism and Intoxication in Vladimir Sorokin (UiB).

Ekaterina Pankova: Language Ideologies in Today's Russia: The Area of Tension between the Federal  Center and the Republics (Universitetet i Giessen, co-supervisor)

 

Publications

Books

2019. Fragmenter av fortid: Historiens rolle i russisk samtidslitteraturOslo: Dreyers forlag, 208 pp.

2018. Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia, Edinburgh: Edinburgh University Press, 232 pp. (pb edition 2019)

2001. Verbal Celebrations: Kirill of Turov's Homiletic Rhetoric and its Byzantine Sources (Slavistische Veröffentlichungen 86), 300 pp, Wiesbaden: Harrassowitz).

Edited Books

2018 (with Kåre Johan Mjør), guesteditor, The Russian Revolution Hundred Years On (special issue of Scando-Slavica, 64 (1). 

2017 (with Margrete C. Dyvik og Randi Koppen): Remaining Relevant: Modern Language Studies Today(Bergen Language and Linguistics Studies). (open access).

2013 (with Michael S. Gorham and Martin Paulsen) Digital Russia: The Languages, Culture and Politics of New Media Communication, London: Routledge.

2009 (with Martin Paulsen) From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture(Slavica Bergensia 9), Bergen, 348 pp.

2008 (with Susanna Witt) Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser, Oslo: Spartacus.

2007. jostein 70: post-festum-skrift, Bergen.

2006. (with Tine Roesen) Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6), Bergen.

2000. Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer(Slavica Bergensia 2), Bergen, 230 pp.

2000. (with Peter Alberg Jensen) Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000 (Stockholm Studies in Russian Literature 34), Stockholm, 320 pp.

1999. Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory, (Slavica Bergensia 1), Bergen, 154 pp.

1997. (with Jostein Børtnes): Cultural Discontinuity and Reconstruction: The Byzanto-Slav Heritage and the Creation of Russian National Literature in the Nineteenth Century, Oslo: Solum, 249 pp.

1997. (with Knut Andreas Grimstad) Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes,Bergen, xx+350 pp.

1995. The Holy Fool in Byzantium and Russia: Papers Presented at a Symposium Arranged by the Norwegian Committee of Byzantine Studies, 28 August at the University of Bergen, (= Dept. of Russian Studies: Skrifter, 8), 46 pp, Bergen.

 

Articles

2019: “Geschichte, Politik und Kunst: literarische Verarbeitungen der russischen Geschichte am Beispiel von Michail Gigolašvilis Roman Tajnyj god (2012),”Osteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens 1, 163–76. 

2019: “Contested Utopias: Language Ideologies in Valery Votrin’s Logoped,” The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Modern Russia, edited by Mikhail Suslov and Per-Arne Bodin, London: I.B. Tauris, 219–34.

2018: “Russisk humor: en reise gjennom den sovjetiske anekdotekulturen,” ARR: idehistorisk tidsskrift, spesialnummer om humor, 113–21.

2018. (with Kåre Johan Mjør). “Special Issue: The Russian Revolution Hundred Years On,” Scando-Slavica64 (1), 2–6.

2017. “‘Abanamat’: Reactions from the Cultural Field to the 2014 Russian Anti-Obscenity Law,” Zeitschrift für slavische Philologie 73 (1), 1–29.

2017. “Culture as politics: on language legislation in Putin’s Russia,” Remaining Relevant: Modern Language Studies Today, edited by R. Koppen, M. Dyvik Cardona and Ingunn Lunde, (Bergen Language and Linguistics Studies, vol 7) 135–49. 

2017. “Den evige fortiden: historiens rolle i russisk samtidslitteratur,” ARR: idehistorisk tidsskrift, spesialnummer om Russland, 55–62.

2016. “Hashtag Poetics: Political Humour on Russian Twitter,” Zeitschrift für Slawistik61 (1), 102–118.

2016. “A Revolution for Russia’s Words”: Rhetoric and Style in Mikhail Shishkin’s Political Essays.” Zeitschrift für Slawistik 61 (2), 249-61.

2016. “Ideologiia iazyka v zerkale khudozhestvennogo teksta: Zametki o romane LogopedValeriia Votrina, Podrobnosti slovesnosti, eds S.V. Drugoveiko-Dolzhanskaia, Iu.B. Orlitskii, D. Sukhovei, St Petersburg: St Petersburg University Press, 214-22.

2016. “Slovo napokaz: iazykovaia praktika i ee refleksiia v Internete,” Nastroika iazyka: upravlenie kommunikatsiiami na postsovetskom prostranstve, eds. Vera Zvereva and Ekatarina Lapina-Kratasyuk, Moscow: NLO.

2016. “Life before and after Wiko,” Jahrbuch 2014/2015, Berlin: Wissenschaftskolleg zu Berlin.

2015. “Russisk språkkultur fra perestrojka til Putin,” Det norske vitenskapsakademiets årbok2014, Oslo, pp. 311–25.EndFragment

2014. “Language on Display: On the Performative Character of Computer-Mediated Metalanguage,” Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication, eds. M.S. Gorham, I. Lunde & M. Paulsen, London: Routledge, 141-155.

2014. (with Michael S. Gorham and Martin Paulsen) “Digital Russia: Introduction,” Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication, eds. M.S. Gorham, I. Lunde & M. Paulsen, London: Routledge, 1-8.

2013. “A Stroll through the Keywords of My Memory”: Digitally Mediated Commemorations of the Soviet Linguistic Heritage, in Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States, eds Ellen Rutten, Vera Zvereva & Julie Fedor, Routledge, pp. 101-111.

2013. “Simultaneity of the Non-Simultaneous: On the Diachronic Dimensions of Language in Sorokin, Vladimir Sorokin’s Languages: Mediality, Interculturality, Translation (Slavica Bergensia 11), eds. T. Roesen & D. Uffelmann, Bergen, pp. 299–315.

2013. "Forum Contribution", Russian Journal of Communication 5 (1), 78-80.

2011. Slavic Hagiography, in: The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography, vol. 1, ed. Stephanos Efthymiadis, Ashgate, 369–384.

2011. Language Ideologies in Flux: Evgenij Popov’s Response to Late and Post-Soviet Language Culture, Scando-Slavica 57 (1), 7–24.

2010. Klim Smoliatich, Serapion of Vladimir, Kirill of Turov, Slavic Sermons and Homiletics,Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. R. Bjork, Oxford: Oxford University Press.

2009. When the Devil Quotes the Psalms: On the Function of Reported Speech in the Tale of Boris and Gleb, in Rus' Writ Large: Languages, Histories, Cultures; Essays Presented in Honor of Michael S. Flier on His Sixty-Fifth Birthday, eds. Harvey Goldblatt & Nancy Collman, (=Harvard Ukrainian Studies, vol. 28, nos. 1-4 [2006]) Cambridge, Mass, pp. 225-35.

2009. (with Martin Paulsen) Introduction, From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture(Slavica Bergensia 9), eds. I. Lunde & M. Paulsen, Bergen, pp. 7-17.

2009. Performative Metalanguage: Norm Negotiation Through Verbal Action, From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture(Slavica Bergensia 9), eds. I. Lunde & M. Paulsen, Bergen, 110-128

2009. Footnotes of a Graphomaniac: The Language Question in Evgenii Popov’s True Story of “The Green Musicians”The Russian Review 68 (1), pp. 70-88.

2008. Pisateli o iazyke: Contemporary Russian Writers on the Language Question, Russian Language Journal 58, 3-18.

2008Språklig (selv)refleksjon: språksituasjonen i Russland etter perestrojka, in: Rusland efter Sovjet: nye rammer, nye skel, (=Den jyske historiker 117-118), pp. 168-184.

2008. LIS (Lingua imperii sovietici): filologiens håndtering av den nære språklige fortid i Russland, Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser, red. Ingunn Lunde & Susanna Witt, Oslo: Spartacus, pp. 169-83.

2007. Post festum: redaktørens forord, jostein 70: post-festum-skrift,Bergen, p. 4.

2007. Humor: en essensiell refleksjonsmodus i russiskundervisningen,jostein 70: post-festum-skrift, Bergen, pp. 57–59.

2007Enargeia und sakraler Diskurs: Zu den Formen der Redewiedergabe in Nestors Leben des Heiligen Feodosij, Religion und Rhetorik, Holt Meyer & Dirk Uffelmann (Hsg), Stuttgart: Kohlhammer Verlag, pp. 122-133.

2007. Pereosmyslenie nedavnego iazykovogo proshlogo. (Analiz publikatsii poslednego desiatiletiia), Lingvistika i poetika v nachale tret'ego tysiacheletiia, ed. N. Fateeva, Moscow, pp. 48-54.

2006. Language Culture in Post-Soviet Russia: The Response of Literature, in Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6) eds. I. Lunde & T. Roesen, Bergen, pp. 64–79.

2006. (with Tine Roesen) IntroductionLandslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia, (Slavica Bergensia 6) eds. I. Lunde & T. Roesen, Bergen, pp. 7–17.

2006. Kommentar til Jostein Børtnes' essay "Bakhtin i kognitivt perspektiv" Dialogens tenker - Nordiske perspektiver på Bakhtin, red. Helge Vidar Holm & Torgeir Skorgen, Oslo: Scandinavian Academic Press, pp. 179–92.

2006. Literaturno-iazykovye strategii prozy rubezha XX-XXI vv. v kontekste sporov o sostoianii sovremennogo russkogo iazyka,Khudozestvennyi tekst kak dinamicheskaia sistema: Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posviashchennoi 80-letiiu V.P. Grigor'eva 19-22 maia 2005 g., ed. N. Fateeva, Moscow, pp. 290-296.

2005. Speech-Reporting Strategies in East Slavic Festal Sermons,Speculum Sermonis: Interdisciplinary Reflections on the Medieval Sermon, (= special issue of Disputatio), eds. G. Donavin, Cary Nederman, and Richard Utz, Turnhout: Brepols, 273-91.

2004. Rhetorical Enargeia and Linguistic Pragmatics (On Speech-Reporting Strategies in East Slavic Medieval Hagiography and Homiletics) Journal of Historical Pragmatics 5 (1), pp. 49-80.

2004. Kak nel'zja pisat': Some Remarks on Zoshchenko's Mudrost', inTelling Forms: Essays in Honour of Peter Alberg Jensen, Karin Grelz & Susanna Witt (eds) (Stockholm Studies in Russian Literature 37), Stockholm, pp. 242-251.

2004. Vi synger og vi ler - og lærer russisk: nye genrer i språkundervisningen,Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen: Bidrag fra deltakerne i Utviklingsprogram i Universitetspedagogikk, red. Ivar Nordmo (UPED-skrift 2004:2), pp. 77-82.

2003. Zametki o vizualizacii v kontekste «iazykovosti» romana Dostoevskogo Podrostok, in:Roman F.M. Dostoevskogo 'Podrostok': vozmozhnosti prochtenija, ed. by V.Viktorovich, Kolomna, pp113-121.

2002. Text and Theory: Reflections on the History of Rhetoric in Pre-Petrine Russia, in: Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric, eds. Pernille Harsting & Stefan Ekman, Copenhagen, pp. 11-26.

2001. 'Ia gorazdo umnee napisannogo': Apophatic Strategies and Verbal Experiments in Dostoevskii's «A Raw Youth», The Slavonic and East European Review 79/2, 2001, pp. 264-289.

2001. Pura et inlustris brevitas: Remarks on Pushkin’s 'Tsvetok', in:Translating Culture: Essays in Honour of Erik Egeberg on the Occasion of his 60th Birthday, eds. G. Kjetsaa, L. Lönngren, G. Opeide, Oslo: Solum, pp. 180-187.

2001. Pseudo-chrysostomica slavica, Cyrillic Manuscript Heritage 9, p. 5 (Publication of the Hilandar Research Library and the Resource Center for Medieval Slavic Studies, The Ohio State University, Columbus, Ohio).

2000. 'N'' ne iz svoego serdtsa sia iznoshiu slovesa': Kirill of Turov’s Rhetoric of Biblical Quotation, Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer, ed. I. Lunde (Slavica Bergensia 2), Bergen, pp. 103-128.

2000. Rhetoric of Poetry and Poetry of Rhetoric: Pushkin's 'Imitation of the Italian' and 'Secular Power', Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000, eds. P. A. Jensen and I. Lunde (Stockholm Studies in Russian Literature 34), Stockholm, pp. 21-32.

2000. Språkets språklighet: Apofatisk retorikk i Dostoevskijs romanYnglingen, Rhetorica Scandinavica 16, pp. 34-45.

2000. A Rhetoric of Apophaticism, in Language and Negativity: Apophaticism in Theology and Literature, ed. H. Fiskå Hägg, Oslo: Novus press, pp. 13-28.

1999. Dialogue and the Rhetoric of Authority in Medieval Preaching,Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory, ed. I. Lunde, (Slavica Bergensia 1), Bergen, pp. 84-101.

1998. Ot idei k idealu: ob odnom simvole v romane PodrostokDostoevskogo, Evangelskii tekst v russkoi literature XVIII-XX vekov, vyp. 2., ed. V. N. Zakharov. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University, pp. 416-423.

1998. Khvaliti i peti i proslavliati: Epideictic Rhetoric and Cyril of Turov's Metadiscursive Reflections, Scando-Slavica, 44, pp. 97-113.

1997. Pushkin's 'Mirskaia vlast'': Secular Power and Rhetorical Force,Cultural Discontinuity and Reconstruction: The Byzanto-Slav Heritage and the Creation of Russian National Literature in the Nineteenth Century, eds. Jostein Børtnes & Ingunn Lunde, Oslo: Solum, pp. 107-120.

1997. (with Jostein Børtnes): Paraphrasi audacius vertere: Aleksei K. Tolstoi's Rendering of John of Damascus' Nekrosima Idiomela, Cultural Discontinuity and Reconstruction: The Byzanto-Slav Heritage and the Creation of Russian National Literature in the Nineteenth Century, eds. Jostein Børtnes & Ingunn Lunde, Oslo: Solum, pp. 121-142.

1997. The Rhetoric of Paradox: Cyril of Turov's Sermon on the Taking of Christ's Body from the Cross, Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes, eds. Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde, Bergen, pp. 19-33.

1997. (with Knut Andreas Grimstad) Foreword, Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes, eds. Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde, Bergen, pp. xi-xii.

1995. Ritorika i problema zhanra v drevnerusskoj literature, Scando-Slavica, 41, pp. 131-143.

 

Reviews

2018 [Review of] Tore Nesset and Anastasia Makarova, Ikke bare bare: en liten bok om å oversette til russisk, Novus 2016. ISNB: 978–82–7099–867–8, 295 pp. Norsk lingvistisk tidsskrift 1/2018.

2015 [Review of] Mastering Chaos: The Metafictional Worlds of Evgeny Popov. By Jeremy Morris. Oxford and Bern: Peter Lang. 2013. 234 pp. £40. ISBN 978-3-03910-546-5. The Modern Language Review110 (1), 310-12.

2008 [Review of Vladimir Sorokin: Den’ oprichnika (2006)]: Putin sett fra fremtiden,Morgenbladet 9, pp. 40-41.

2006 [Review of] Mariia Engstrem [Maria Engström]: Kheruvimskie pesnopeniia v russkoi liturgicheskoi traditsii, (Stockholm studies in Russian literature 36) Stockholm 2004, Slavic Review 65 (2), pp. 405–406.

2003. [Review of] Christin Høgel: Symeon Metaphrastes: Rewriting and Canonization, Copenhagen, 2002, Rhetorical Review 1 (2), pp. 7-9.

1998. [Review of] Mary B. Cunningham & Pauline Allen, eds. 1998, Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics, Leiden: Brill, 370 pp, Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense 13, pp. 43-44.

 

Translations

2006. [Translation into Norwegian:] Aleksej Slapovskij: Talij, In: Nordahl & eftf. 1-2, temanr om russisk samtidslitteratur, red. Martin Paulsen, pp. 92–109.

2002. [Translation into Norwegian:] Kirill av Turov, Preken om nedtakelsen fra korset. In:Østkirken: skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. Oslo: De norske bokklubbene, pp. 245-262. Republisert 2007 her.

2002. [Translation into Norwegian:] Johannes fra Damaskus, av Aleksej K. Tolstoj. In:Østkirken: skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. Oslo: De norske bokklubbene, pp. 313-320. Republisert 2007 her.

 

Popular dissemination

2019. “Alisa Ganijeva och den samtida ryska historieförståelsen,” overs. av Mikael Nydahl, i: Alisa Ganijeva, Var hör jag hemma?,  Ariel förlag, 17–24.

2019. Alisa Ganieva og russisk historieforståelse, Bergen internasjonale litteraturfestival, https://www.littfestbergen.no/littfestbergen-2019/essaygjendiktingar/ali....

2017. Historien som slagmark, Morgenbladet,17 November, http://morgenbladet.no/ideer/2017/11/historien-som-slagmark.

2016. “Om fortid og fremtid i postsovjetisk litteratur,” Vinduet1, 4–10.

2016. “En uhistorisk språkhistorie i romanform: Evgenij Vodolazkins Laurus,” Vinduet1, 68–79.

2014. “Kunst som protest: Politisk engasjerte kunstnarar og forfattarar i dagens Russland,” Syn og segn 3, 38–46.

2014. “Putins putekrig,” Bergens tidende19 June (http://www.bt.no/meninger/kronikk/Russernes-sensur-av-kultur-3141356.html).

2013. “Putin’s Digital Russia [interview],” Hubro (http://www.uib.no/en/news/81828/putin’s-digital-russia).

2012. “Modig, hellig dårskap,” [om Pussy Riot, innlegg], Aftenposten 21 August.

2012. “Georgisk sakral vokalmusikk”, Festspillene i Bergen, programtekst for Rustavi ensembles konsert i Håkonshallen 25. mai 2012. http://www.fib.no/no/Tettere-pa/2012-Georgisk-sakral-vokalmusikk/ English translation: http://www.fib.no/en/Learn-more/Georgian-Sacred-Vocal-Music/

2011. (Lunde, Ingunn; Fyllingsnes, Ottar). Då Putin fekk ein øyrefik, Dag og Tid2011-06-17

2010. (Lunde, Ingunn/Ståhlberg, Johannes/Kapla, Maria). Ryskt slödder får inte sladdra fritt. Språktidningen2010, nr 2. pp. 42–45.

2010. Russisk i Bergen 40 år: litt lokal faghistorikk. Jubileumsseminar for russiskfaget ved UiB, http://ingunnl.wordpress.com/2010/12/04/russisk-i-bergen-40-ar/.

2009. Forord: Køen som språkrom. I: Køen(roman av Vladimir Sorokin), oversatt av Hege Susanne Bergan, forord ved Ingunn Lunde, etterord ved forfatteren. Flamme forlag, pp. 9–13.

2009. Skrive seg fri [om Vladimir Sorokin, kronikk], Aftenposten 20. des.

2009. The Russian language and new media. Features(University of Bergen), pp. 29-29

2009. (Lunde, Ingunn/Fyllingsnes, Ottar. Vårløysing for russisk litteratur. Dag og Tid11. des.

2008. Den totalitære erfaring: Aleksandr Solzjenitsyn 1918–2008 (nekrolog), Morgenbladet 8. august.

2008. (Marius Lien/Ingunn Lunde) Kulturelitens selvstudier (intervju), Morgenbladet7. mars.

2008. (Ingvild Bræin/Ingunn Lunde) NB: Inneholder sterke scener (intervju), Bergens Tidende28. mai.

2008. (Elisa Kolle/Ingunn Lunde) Normforhandlingar på Solstrand (intervju), hf.uib.no1. oktober.

2008. (Kim Andreassen/Ingunn Lunde) Dobbel boklansering fra Slavica Bergensia (intervju) På Høyden 5. februar.

2008. (Åse Johanne Roti Dahl/Ingunn Lunde/Martin Paulsen) Forfattarens fall (intervju), På Høyden17. oktober.

2008 (Åse Johanne Roti Dahl/Ingunn Lunde) Russisk språk i fritt fall (intervju/reportasje), Hubro3.

2008. Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser: multimedial boklansering, nettpublisert http://www.hf.uib.no/i/russisk/landslide/terminalost.html.

2007. (Silje Gripsrud/Ingunn Lunde) Motkultur med lingvistisk humor (intervju), På Høyden22. november.

2005. (Hilde Kvalvaag/I. Lunde) Millionstøtte til russisk (intervju), På Høyden 10. mars.

1998. Salmonsens konversasjonsleksikon: humanisten til kunnskap og vederkvegelse, Phania1 (1998).

1998. Dialogen om russiskstudiet: et ord med i laget, Phania4, pp. 20–22.

 

 

 • Ganijeva, Alisa; Lunde, Ingunn. 2019. Var hör jag hemma? 24 pages. ISBN: 978-91-87605-37-6.
 • Lunde, Ingunn. 2019. Fragmenter av fortid: Historiens rolle i russisk samtidslitteratur. Dreyer Forlag A/S. 208 pages. ISBN: 978-82-8265-505-7.
 • Lunde, Ingunn. 2019. Literatur und Geschichtsbild: M. Gigolašvilis Tajnyj god und das Bild Ivans IV. Osteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. 1-2: 163-176.
 • Lunde, Ingunn. 2019. Alisa Ganijeva och den samtida ryska historieförståelsen. Oversatt av Mikael Nydahl. etterord, pages 17-24. In:
  • Ganijeva, Alisa; Lunde, Ingunn. 2019. Var hör jag hemma? 24 pages. ISBN: 978-91-87605-37-6.
 • Lunde, Ingunn. 2019. Contested utopias: Language ideologies in Valerii Votrin's Logoped. chapter 10, pages 219-234. In:
  • Suslov, Mikhail; Bodin, Per-Arne. 2019. The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Modern Russia. Bloomsbury Academic. 376 pages. ISBN: 9781788312288.
 • Lunde, Ingunn. 2018. Russisk humor: en reise gjennom den sovjetiske anekdotekulturen. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 2: 113-121.
 • Lunde, Ingunn. 2018. Language on Display: Writers, Fiction and Linguistic Culture in Post-Soviet Russia. Edinburgh University Press. 232 pages. ISBN: 9781474421560.
 • Lunde, Ingunn. 2018. Tore Nesset og Anastasia Makarova: Ikke bare-bare: en liten bok om å oversette til russisk. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 36: 205-210.
 • Mjør, Kåre Johan; Lunde, Ingunn. 2018. Special Issue: The Russian Revolution 100 Years On. Scando-Slavica. 64: 2-6. doi: 10.1080/00806765.2018.1446793
 • Lunde, Ingunn. 2017. Historien som slagmark. Morgenbladet. 32-32. Published 2017-11-17.
 • Lunde, Ingunn. 2017. Culture as Politics: A Note on Language Legislation in Putin’s Russia. 9, pages 149-163. In:
  • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. 264 pages. ISBN: 978–82–998587–9–3.
 • Lunde, Ingunn. 2017. “Abanamat”: Reactions from the Cultural Field to the 2014 Anti-Obscenity Law. Zeitschrift für Slavische Philologie. 73: 1-29.
 • Lunde, Ingunn. 2017. Den evige fortiden: Historiens rolle i russisk samtidslitteratur. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 29: 55-63.
 • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Editors’ Foreword. Forord, pages 7-8. In:
  • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. 264 pages. ISBN: 978–82–998587–9–3.
 • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. 264 pages. ISBN: 978–82–998587–9–3.
 • Lunde, Ingunn. 2016. Ideologija jazyka v zerkale khudozjestvennogo teksta: zametki o romane «Logoped» Valerija Votrina. 32, pages 214-222. In:
  • Sukhovej, Darja; Orlitskij, Jurij; Drugovejko-Dolzhanskaja, Svetlana. 2016. Podrobnosti slovesnosti: sbornik statej k jubileju Ljudmily Vladimirovny Zubovoj. St. Petersburg University Press. 546 pages. ISBN: 978-5-4386-1154-7.
 • Lunde, Ingunn. 2016. Life before and after Wiko. 25, pages 119-123. In:
  • Giuliani, Luca; Leuchter, Angelika. 2016. Wissenschaftskolleg zu Berlin/Institute for Advanced Study: Jahrbuch 2014/2015. 220 pages. ISBN: 978-3-934045-21-7.
 • Lunde, Ingunn. 2016. Slovo napokaz: jazykovaja praktika i ee refleksija v internete. kapittel 2:4, pages 222-239. In:
  • Moroz, Oksana; Lapina-Kratasyuk, Ekaterina. 2016. Nastrojka jazyka: upravlenie kommunikatsii na postsovetskom prostranstve. Novoe Literaturnoe Obozrenie. 448 pages. ISBN: 978-5-4448-0510-7.
 • Lunde, Ingunn. 2016. Om fortid og fremtid i postsovjetisk litteratur. Vinduet. 1: 4-10.
 • Lunde, Ingunn. 2016. En uhistorisk språkhistorie i romanform: Evgenij Vodolazkins Laurus. Vinduet. 1: 68-79.
 • Lunde, Ingunn. 2016. Hashtag poetics: political humour on Russian Twitter. Zeitschrift für Slawistik. 61: 102-118. doi: 10.1515/slaw-2016-0006
 • Lunde, Ingunn. 2016. "A Revolution for Russia's Words": Rhetoric and Style in Mixail Šiškin's Political Essays. Zeitschrift für Slawistik. 61: 249-261. doi: 10.1515/slaw-2016-0013
 • Lunde, Ingunn. 2015. [Review of] Mastering Chaos: The Metafictional Worlds of Evgeny Popov. By Jeremy Morris. Oxford and Bern: Peter Lang. 2013. 234 pp. £40. ISBN 978-3-03910-546-5. Modern Language Review. 110: 310-312.
 • Lunde, Ingunn. 2015. Russisk språkkultur fra perestrojka til Putin. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. 311-325.
 • Lunde, Ingunn. 2014. Language on display: on the performative character of computer-mediated metalanguage. 8, pages 141-155. In:
  • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin; Gorham, Michael S. 2014. Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication. Routledge. 292 pages. ISBN: 978-0-415-70704-6.
 • Lunde, Ingunn. 2014. Putins putekrig. Bergens Tidende. Published 2014-06-19.
 • Lunde, Ingunn. 2014. Kunst som protest: Politisk engasjerte kunstnarar og forfattarar i dagens Russland. Syn og Segn. 2014: 38-46.
 • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin; Gorham, Michael S. 2014. Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication. Routledge. 292 pages. ISBN: 978-0-415-70704-6.
 • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin; Gorham, Michael S. 2014. Introduction. Introduksjonsartikkel, pages 1-8. In:
  • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin; Gorham, Michael S. 2014. Digital Russia: The Language, Culture and Politics of New Media Communication. Routledge. 292 pages. ISBN: 978-0-415-70704-6.
 • Lunde, Ingunn. 2013. Simultaneity of the Non-Simultaneous: On the Diachronic Dimensions of Language in Sorokin. Kapittel 15, pages 298-313. In:
  • Uffelmann, Dirk; Roesen, Tine. 2013. Vladimir Sorokin’s Languages. 379 pages. ISBN: 9788290249378.
 • Lunde, Ingunn. 2013. "A Stroll Through the Keywords of my Memory": Digitally Mediated Commemoration of the Soviet Linguistic Heritage. 6, pages 101-111. In:
  • Rutten, Ellen; Zvereva, Vera; Fedor, Julie. 2013. Memory, Conflict and New Media: Web Wars in Post-Socialist States. Routledge. 288 pages. ISBN: 978-0-415-63921-7.
 • Lunde, Ingunn. 2013. Lunde - Forum contribution. Russian Journal of Communication. 5: 78-80.
 • Lunde, Ingunn. 2012. Modig, hellig dårskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 7-7. Published 2012-08-21.
 • Lunde, Ingunn. 2011. Slavic Hagiography. 13, pages 369-384. In:
  • Efthymiadis, Stephanos. 2011. The Ashgate Research Companion to Byzantine Hagiography. Ashgate. 360 pages. ISBN: 978-0-7546-5033-1.
 • Lunde, Ingunn. 2011. Language Ideologies in Flux: Evgenij Popov's Response to Late and Post- Soviet Language Culture. Scando-Slavica. 1: 7-24. doi: 10.1080/00806765.2011.569114
 • Lunde, Ingunn. 2010. Slavic sermons. Oppslagsord. In:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 pages. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Lunde, Ingunn. 2010. Serapion of Vladimir (d. 1275). Oppslagsord. In:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 pages. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Lunde, Ingunn. 2010. Klim Smoliatich (late 12th century). Oppslagsord. In:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 pages. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Lunde, Ingunn. 2010. Kirill [Cyril] of Turov, (c. 1130–1182). Oppslagsord. In:
  • Bjork, Robert. 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4. Oxford University Press. 1847 pages. ISBN: 978-0-19-866262-4.
 • Lunde, Ingunn; Ståhlberg, Johannes; Kapla, Maria. 2010. Ryskt slödder får inte sladdra fritt. Språktidningen. 2: 42-45.
 • Lunde, Ingunn. 2009. Forord: Køen som språkrom. Forord, pages 9-13. In:
  • Sorokin, Vladimir; Bergan, Hege Susanne; Lunde, Ingunn. 2009. Køen (roman), oversatt av Hege Susanne Bergan, forord ved Ingunn Lunde, etterord ved forfatteren. Flamme forlag. 237 pages. ISBN: 9788202307813.
 • Lunde, Ingunn. 2009. Performative Metalanguage: Negotiating Norms Through Verbal Action. Artikkel, pages 110-128. In:
  • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin. 2009. From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture. 348 pages. ISBN: 9788290249354.
 • Lunde, Ingunn. 2009. Footnotes of a Graphomaniac: The Language Question in Evgenii Popov’s The True Story of ‘The Green Musicians'. Russian Review. 68: 70-88. doi: 10.1111/j.1467-9434.2009.00513.x
 • Lunde, Ingunn. 2009. When the Devil Quotes the Psalms: On the Function of Reported Speech in the Tale of Boris and Gleb. Harvard Ukrainian Studies. 28: 225-235.
 • Lunde, Ingunn. 2009. The Russian language and new media. Features (University of Bergen). 29-29.
 • Lunde, Ingunn. 2009. Skrive seg fri. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2009-12-20.
 • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin. 2009. Introduction. Innledning, pages 7-17. In:
  • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin. 2009. From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture. 348 pages. ISBN: 9788290249354.
 • Lunde, Ingunn; Paulsen, Martin. 2009. From Poets to Padonki: Linguistic Authority and Norm Negotiation in Modern Russian Culture. 348 pages. ISBN: 9788290249354.
 • Sorokin, Vladimir; Bergan, Hege Susanne; Lunde, Ingunn. 2009. Køen (roman), oversatt av Hege Susanne Bergan, forord ved Ingunn Lunde, etterord ved forfatteren. Flamme forlag. 237 pages. ISBN: 9788202307813.
 • Lunde, Ingunn. 2008. LIS (Lingua imperii sovietici): Filologiens håndtering av den nære språklige fortid i Russland. 12, pages 169-183. In:
  • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser. Scandinavian Academic Press. 318 pages. ISBN: 978-82-304-0034-0.
 • Lunde, Ingunn. 2008. Pisateli o iazyke: Contemporary Russian Writers on the Language Question. Russian Language Journal. 58: 3-18.
 • Lunde, Ingunn. 2008. Putin sett fra fremtiden. Morgenbladet. 9. 40-41. Published 2008-02-29.
 • Lunde, Ingunn. 2008. Den totalitære erfaring (nekrolog over Aleksandr Solzjenitsyn). Morgenbladet. 32. 39-39.
 • Lunde, Ingunn. 2008. Språklig (selv)refleksjon: Språksituasjonen i Russland etter perestrojka. Den jyske historiker. 117-118: 169-184.
 • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Totalitære og posttotalitære diskurser: Innledning. Innledning, pages 9-19. In:
  • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser. Scandinavian Academic Press. 318 pages. ISBN: 978-82-304-0034-0.
 • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Boklansering: Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser. Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen, Bergen. 20 pages.
 • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Litteraturens kamp mot systematisert glemsel. Scandinavian Academic Press. 11 pages. ISBN: 978-82-304-0034-0.
 • Lunde, Ingunn; Witt, Susanna. 2008. Terminal Øst: Totalitære og posttotalitære diskurser. Scandinavian Academic Press. 318 pages. ISBN: 978-82-304-0034-0.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Literaturno-iazykovye strategii prozy rubezha XX-XXi vekov v kontekste sporov o sostoianii sovremennogo russkogo iazyka. artikkel, pages 290-296. In:
  • Fateeva, Natal'ia. 2007. Chudozestvennyj tekst kak dinamiceskaja sistema : Materialy mezdunarodnoj naucnoj konferencii, posvjascennoj 80-letiju V.P. Grigor'eva : 19-22 maja 2005 g. Russian Academy of Sciences. 585 pages. ISBN: 5-902785-03-0.
 • Lunde, Ingunn. 2007. jostein 70: post-festum-skrift. Universitetet i Bergen. 87 pages. ISBN: 9788290249330.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Pereosmyslenie nedavnego iazykovogo proshlogo (analiz publikatsii poslednego desiatiletiia). artikkel, pages 48-54. In:
  • Fateeva, Natal'ia. 2007. Lingvistika i poetika v nachale tret'ego tysiacheletiia: Materialy mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (24-28 maia 2007 goda, IRIa RAN). Russian Academy of Sciences. 650 pages. ISBN: 9785887440736.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Enárgeia und sakraler Diskurs: Zu den Formen der Redewiedergabe in Nestors Leben des heiligen Feodosij. artikkel, pages 122-133. In:
  • Meyer, Holt; Uffelmann, Dirk. 2007. Religion und Rhetorik. 333 pages. ISBN: 978-3-17-019419-9.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Humor: en essensiell refleksjonsmodus i russiskundervisningen. stunt 5, pages 57-59. In:
  • Lunde, Ingunn. 2007. jostein 70: post-festum-skrift. Universitetet i Bergen. 87 pages. ISBN: 9788290249330.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Post festum: redaktørens forord. forord, pages 4-4. In:
  • Lunde, Ingunn. 2007. jostein 70: post-festum-skrift. Universitetet i Bergen. 87 pages. ISBN: 9788290249330.
 • Lunde, Ingunn. 2007. Store og små øyeblikk: tidligere deltagere om Konkurransen. 5, pages 7-7. In:
  • Keilman, Thomas. 2007. Konkurransen Unge Forskere 2007: Utstillingskatalog i forbindelse med 10årsjubileet til Stiftelsen Ungdom og Forskning. Stiftelsen Ungdom og Forskning, Oslo. 29 pages.
 • Lunde, Ingunn. 2006. Kommentar til Jostein Børtnes' essay "Bakhtin i kognitivt perspektiv". artikkel, pages 179-192. In:
  • Holm, Helge Vidar; Skorgen, Torgeir. 2006. Dialogens tenker - Nordiske perspektiver på Bakhtin. Scandinavian Academic Press. 360 pages. ISBN: 82-304-0019-9.
 • Lunde, Ingunn. 2006. [Review of] Mariia Engstrem [Maria Engström]: Kheruvimskie pesnopeniia v russkoi liturgicheskoi traditsii [Cherub songs in Russian liturgical tradition], (Stockholm studies in Russian literature 36) Stockholm 2004. Slavic Review: Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies. 65: 405-406.
 • Lunde, Ingunn. 2006. Language Culture in Post-Soviet Russia: The Response of Literature. artikkel, pages 64-79. In:
  • Lunde, Ingunn; Roesen, Tine. 2006. Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia. 302 pages. ISBN: 8290249314.
 • Lunde, Ingunn; Roesen, Tine. 2006. Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia. 302 pages. ISBN: 8290249314.
 • Lunde, Ingunn; Roesen, Tine. 2006. Introduction. innledning, pages 7-17. In:
  • Lunde, Ingunn; Roesen, Tine. 2006. Landslide of the Norm: Language Culture in Post-Soviet Russia. 302 pages. ISBN: 8290249314.
 • Lunde, Ingunn. 2005. Speech-Reporting Strategies in 'Dramatic Preaching': With Examples from East Slavic Festal Sermons. IV Reflections upon Sermons, pages 271-292. In:
  • Donavin, Georgiana. 2005. Speculum Sermonis: Interdisciplinary Reflections on the Medieval Sermon. Brepols. 416 pages. ISBN: 2503513395.
 • Lunde, Ingunn. 2004. Rhetorical Enargeia and Linguistic Pragmatics: On Speech-Reporting Strategies in East Slavic Medieval Hagiography and Homiletics. Journal of Historical Pragmatics. 5: 49-80.
 • Lunde, Ingunn. 2004. Vi synger og vi ler -- og lærer russisk: nye genrer i språkundervisningen. UPED-skrift. 2: 77-82.
 • Lunde, Ingunn. 2003. “Kak nel'zia pisat'": Some Remarks on Zoshchenko’s “Mudrost’”. In:
  • Grelz, Karin; Witt, Susanna. 2003. Telling Forms: 30 Essays in Honour of Peter Alberg Jensen.
 • Lunde, Ingunn. 2003. Sykkellandet Slovenia. På Sykkel. 3.
 • Lunde, Ingunn. 2002. Transskripsjonsregler og siteringsteknikk i hovedfagsoppgaven: med en ekskurs om tekstbehandling og typografi. 3. gjennomsette og reviderte opplag. 18 pages.
 • Lunde, Ingunn. 2002. Text and Theory: Reflections on the History of Rhetoric in Pre-Petrine Russia. 11-26. In:
  • Harsting, Pernille; Ekman, Stefan. 2002. Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric. ISBN: 87-988829-0-2.
 • Lunde, Ingunn. 2002. [Oversettelse av] Johannes fra Damaskus, av Aleksej K. Tolstoj. 313-320. In:
  • Christine, Amadou. 2002. Østkirken: Skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. ISBN: 8252541186.
 • Lunde, Ingunn. 2002. [Oversettelse av] Kirill av Turov, Preken om nedtakelsen fra korset. 245-262. In:
  • Amadou, Christine. 2002. Østkirken: skrifter fra bysantinsk og ortodoks kristendom. ISBN: 8252541186.
 • Lunde, Ingunn. 2001. Pseudo-chrysostomica slavica. Cyrillic Manuscript Heritage. 9: 5.
 • Lunde, Ingunn. 2001. Verbal Celebrations: Kirill of Turov's Homiletic Rhetoric and its Byzantine Sources. 301 pages. ISBN: 3-447-04358-X.
 • Lunde, Ingunn. 2001. "Ia gorazdo umnee napisannogo": On Apophatic Strategies and Verbal Experiments in Dostoevskii's A Raw Youth. Slavonic and East European Review. 79: 264-289.
 • Lunde, Ingunn. 2001. Pura et inlustris brevitas: Remarks on Pushkin's 'Tsvetok'. 180-187. In:
  • Kjetsaa, Geir; Lönngren, Lennart; Opeide, Gunnar. 2001. Translating Culture: Essays in Honour of Erik Egeberg on the Occasion of his 60th Birthday. ISBN: 82-560-1283-8.
 • Jensen, Peter Alberg; Lunde, Ingunn. 2000. Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000. Almqvist & Wiksell. 318 pages. ISBN: 91-22-01907-3.
 • Lunde, Ingunn. 2000. A Rhetoric of Apophaticism. 13-28. In:
  • Hägg, Henny Fiskå. 2000. Language and Negativity: Apophaticism in Theology and Literature.
 • Lunde, Ingunn. 2000. Poetry of Rhetoric and Rhetoric of Poetry: Pushkin's "Imitation of the Italian" and "Secular Power". kapittel, pages 21-32. In:
  • Jensen, Peter Alberg; Lunde, Ingunn. 2000. Severnyi sbornik: Proceedings of the NorFA Network in Russian Literature 1995-2000. Almqvist & Wiksell. 318 pages. ISBN: 91-22-01907-3.
 • Lunde, Ingunn. 2000. "N'' ne iz svoego serdtsa siia iznoshiu slovesa: Kirill of Turov's Rhetoric of Biblical Quotation. 103-128. In:
  • Lunde, Ingunn. 2000. Kirill of Turov: Bishop, Preacher, Hymnographer (=Slavica Bergensia 2). ISBN: 82-90249-27-6.
 • Lunde, Ingunn. 2000. Språkets språklighet: Apofatisk retorikk i Dostoevskijs roman Ynglingen. Rhetorica Scandinavica. 16: 34-45.
 • Lunde, Ingunn. 1999. Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory (Slavica Bergensia 1). ISBN: 82-90249-26-8.
 • Lunde, Ingunn. 1999. Dialogue and the Rhetoric of Authority in Medieval Preaching. kapittel, pages 84-101. In:
  • Lunde, Ingunn. 1999. Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory. Slavica Bergensia. 1. UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur, Bergen. 156 pages.
 • Lunde, Ingunn. 1999. Verbal Celebrations: Cyril of Turov's Homiletic Rhetoric and its Byzan tine Sources. Dr.art.. -. 285 pages.
 • Lunde, Ingunn. 1999. Dialogue and Rhetoric: Communication Strategies in Russian Text and Theory. Slavica Bergensia. 1. UiB, Seksjon for russisk språk og litteratur, Bergen. 156 pages.
 • Lunde, Ingunn. 1998. Dialogen om russiskstudiet: et ord med i laget. Phania. 4/98: 20-22.
 • Lunde, Ingunn. 1998. Khvaliti i peti i proslavljati: Epideictic Rhetoric and Cyril of Turov's Metadiscursive Reflections. Scando-Slavica. 44: 97-113.
 • Lunde, Ingunn. 1998. Salmonsens konversasjonsleksikon: humanisten til kunnskap og vederkvegelse. Phania. 1: 16-18.
 • Lunde, Ingunn. 1998. [Anmeldelse av] Mary B. Cunningham & Pauline Allen, eds. 1998, Preacher and Audience: Studies in Early Christian and Byzantine Homiletics, Leiden: Brill, 370 pp. Meddelanden från Collegium Patristicum Lundense. 13: 43-44.
 • Børtnes, Jostein; Lunde, Ingunn. 1997. Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav heritage and the creation of Russian national literature i n the nineteenth century. ISBN: 82-560-1085-1.
 • Børtnes, Jostein; Lunde, Ingunn. 1997. Paraphrasi audacius vertere: Aleksei K. Tolstoi's Rendering of John of Damascus' Nekrosima Idiomela. 121-142. In:
  • Børtnes, Jostein; Lunde, Ingunn. 1997. Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav heritage and the creation of Russian national literature i n the nineteenth century. ISBN: 82-560-1085-1.
 • Grimstad, Knut Andreas; Lunde, Ingunn. 1997. Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes. ISBN: 82-91626-02-2.
 • Lunde, Ingunn. 1997. Transskripsjonsregler og siteringsteknikk i hovedfagsoppgaven: med en ekskurs om tekstbehandling og typografi. 2. gjennomsette og reviderte opplag. IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur. 17 pages.
 • Lunde, Ingunn. 1997. Jostein Børtnes: A Bibliography. 337-344. In:
  • Grimstad, Knut Andreas; Lunde, Ingunn. 1997. Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes. ISBN: 82-91626-02-2.
 • Lunde, Ingunn. 1997. The Rhetoric of Paradox: Cyril of Turov's Sermon on the Taking of Christ's Body from the Cross. 19-33. In:
  • Grimstad, Knut Andreas; Lunde, Ingunn. 1997. Celebrating Creativity, essays in honour of Jostein Børtnes. ISBN: 82-91626-02-2.
 • Lunde, Ingunn. 1997. Pushkin's 'Mirskaia vlast'': Secular Power and Rhetorical Force. 107-120. In:
  • Børtnes, Jostein; Lunde, Ingunn. 1997. Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav heritage and the creation of Russian national literature i n the nineteenth century. ISBN: 82-560-1085-1.
 • Lunde, Ingunn. 1997. Ot idei k idealu: ob odnom simvole v romane Podrostok Dostoevskogo. In:
  • Zakharov, V.N. 1997. Evangelskie chteniia II.
 • Lunde, Ingunn; Grimstad, Knut Andreas. 1997. Celebrating Creativity: essays in honour of Jostein Børtnes. Universitetet i Bergen. 350 pages. ISBN: 82-91626-02-2.
 • Lunde, Ingunn. 1996. Transskripsjonsregler og siteringsteknikk i hovedfagsoppgaven: Med en ekskurs om tekstbehandling. IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur UiB. 17 pages.
 • Lunde, Ingunn. 1995. Ritorika i problema #vzanra v drevnerusskoj literature. Scando-Slavica. 41: 131-143.
 • Lunde, Ingunn. 1995. The Holy Fool in Byzantium and Russia. ISBN: 82-90249-07-1.
 • Lunde, Ingunn. 1995. The Holy Fool in Byzantium and Russia. Papers presented at a symposium arranged by The Norwegian Committee of Byzantine Studies 28 August 1993 at the University of Bergen. ISBN: 82-90249-07-1.

More information in national current research information system (CRIStin)

Russian philology, sociolinguistics, Russian literature and culture, the Middle Ages, rhetoric; Byzantine Studies.

Working languages: English, Russian, German, Norwegian; Reading knowledge: French, Slovene, Modern Greek, Georgian; Church Slavonic, Classical and Byzantine Greek, Latin

Cultural Policies and Practices in Contemporary Russia (2018–)

The Future of Russian: Language Culture in the Era of New Technology (Frihum, NFR 2008-2012), project leader.

Landslide of the Norm (Frihum, NFR 2005–2008), project leader