Home
Ingvild Kristine Mehl's picture

Ingvild Kristine Mehl

Senior Engineer
 • E-mailIngvild.Mehl@uib.no
 • Phone+47 55 58 37 83
 • Visitor Address
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2023). Testing the Effect of Relative Pollen Productivity on the REVEALS Model: A Validated Reconstruction of Europe-Wide Holocene Vegetation. Land. 31 pages.
 • Show author(s) (2019). Between winter storm surges - Human occupation on a growing Mid-Holocene transgression maximum (Tapes) beach ridge at Longva, Western Norway. Quaternary Science Reviews. 116-131.
 • Show author(s) (2018). Long-term changes in regional vegetation cover along the west coast of southern Norway: The importance of human impact. Journal of Vegetation Science (JVS). 404-415.
 • Show author(s) (2016). From deciduous forest to open landscape: application of new approaches to help understand cultural landscape development in western Norway. Vegetation History and Archaeobotany. 153-176.
 • Show author(s) (2015). From pollen percentage to vegetation cover – evaluation of the Landscape Reconstruction Algorithm in western Norway. Journal of Quaternary Science. 312-324.
 • Show author(s) (2015). From pollen percentage to regional vegetation cover - A new insight into cultural landscape development in western Norway. Review of Palaeobotany and Palynology. 45-60.
 • Show author(s) (2015). Cultural landscape development on a west-east gradient in western Norway - potential of the Landscape Reconstruction Algorithm (LRA). Journal of Archaeological Science. 1-16.
 • Show author(s) (2010). The effect of foliar fertilization with potassium and magnesium on fruit Quality in plums (Prunus domestica L.): preliminary results. Acta Horticulturae. 91-98.
Report
 • Show author(s) (2023). Pollenanalyse frå lag daterte til seinneolittikum og eldre bronsealder. Slagstad, Gloppen, Askid. 289216. Gnr. 65, bnr. 1, Gloppen kommune, Vestland. Paleobotanisk rapport nr. 22 fra Universitetsmuseet, avd. for naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2023). Paleobotaniske analyser fra Longva, fv. 659 Nordøyvegen. Longva, Haram kommune, Møre og Romsdal. Rapportnr. 1 - 2023 fra avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, UiB. .
 • Show author(s) (2023). Paleobotaniske analysar frå Fyllingsnes. E39 Vikane-Eikangervåg, gnr. 214, bnr. 3, Alver kommune, Vestland. Paleobotaisk rapport nr. 19 fra Universitetsmuseet, avd. for naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2023). Paleobotanisk analyse av prøvar frå vikingtid og middelalder. Myklebust i Stad k., Vestland. Askeladdens id. 283885. Rapportnr. 2- 2023. Universitetsmuseet, avd. for naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2023). Nerlandsbrua, Herøy kommune, Møre og Romsdal, Ask. id. 231182. Paleobotaniske undersøkingar av kulturlag frå yngre steinalder. Rapportnr. 7- 2023. .
 • Show author(s) (2023). Frekhaugkrysset, gnr. 24 bnr. 4, Alver kommune, Vestland. Paleobotaniske analysar av jordlag og trekolanalysar av kokegroper. Rapport nr. 10. . .
 • Show author(s) (2022). Vedartsidentifisering av trekol til radiokarbondatering, Hjartøy, Øygarden kommune, Vestland. Paleobotanisk rapport nr. 22 fra Universitetsmuseet, avd. for Naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2022). Vedartsidentifisering av trekol til radiokarbondatering, Eidfjord resort, Eidfjord kommune, Vestland. Paleobotanisk rapport nr. 16 fra Universitetsmuseet, avd. for naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2022). Vedartsidentifisering av trekol i myrmile. Eidfjord resort, Eidfjord kommune, Vestland. Paleobotanisk raoort nr. 28 - 2022 fra avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, UiB. .
 • Show author(s) (2022). Paleobotaniske analyser fra Austnes lok. 19, fv. 659, Nordøyvegen. Austnes på Haramsøya, Haram kommune, Møre og Romsdal. Rapportnr. 29 - 2022 fra avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, UiB. .
 • Show author(s) (2022). Paleobotaniske analysar frå Lundestølen, Bjørnafjorden, Vestland. Gnr. 45, bnr. 1 m.fl. Askeladdens id. 230312 og 230314. Paleobotanisk rapport nr. 2 fra Universitetsmuseet, avd. for Naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2022). Paleobotaniske analysar av torv og kulturlag ved heller. Kollsnes, Øygarden k., gnr. 40, bnr. 114 m.fl. Askeladdens id. 94832. Paleobotanisk rapport nr. 9 fra Universitetsmuseet, avd. for Naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2022). Paleobotaniske analysar av dyrkingslag og torv. Øvre Flusund, Herøy k., Møre og Romsdal. Ask. id. 138386. Paleobotanisk rapport nr. 26 fra Universitetsmuseet, avd. for Naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2022). Makrofossilanalysar frå dyrkingsprofilar ved Midtre Eri. Håbakken, Lærdal k. gnr. 20, bnr. 8. Askeladdens id. 100 838. Rapportnr. 27 - 2022 fra avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, UiB. .
 • Show author(s) (2022). Analysar av makrofossilar frå Jetmundgarden i Sula, Ask.id. 265952. Gnr. 111, bnr. 71 og 119, Stadsnes i Sula kommune, Møre og Romsdal. Paleobotanisk rapport nr. 1 fra Universitetsmuseet, avd. for Naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2021). Vegetasjonshistoriske undersøkingar frå utgravingane på prosjektet ny Rv. 555 Sotra-Bergen. Bildøy, Øygarden, Vestland. Paleobotanisk rapport nr. 4 fra Universitetsmuseet, avd. for Naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2021). Vegetasjonsendringar og ulike driftsformer frå eldre til yngre jernalder på Kopre, Øvre Krossdalen, Ullensvang kommune, Vestland. Paleobotanisk rapport nr. 7 fra Universitetsmuseet, seksjon for paleobiologi og geologi, UiB. .
 • Show author(s) (2021). Liabotn på Midttun, Askeladden ID 103889, 103893. Gnr.43/Bnr. 78, 80, 307 mfl., Bergen kommune, Vestland. Paleobotaniske undersøkelser. . .
 • Show author(s) (2021). Korndyrking og slåtteng i mellomalder på Molve, i Nedre Krossdalen, Jondal i Ullensvang kommune, Vestland. Paleobotanisk rapport nr. 6 fra Universitetsmuseet, seksjon for paleobiologi og geologi, UiB. .
 • Show author(s) (2021). Jordbruksutviklinga ved Hjelle i Os. Hjelle barneskule, Askid. 232459 og 232460. Gnr. 61, bnr. 2 m.fl., Bjørnafjorden kommune, Vestland. Paleobotanisk rapport nr. 5 fra Universitetsmuseet, avd. for Naturhistorie, UiB. . .
 • Show author(s) (2021). Jordbruksaktivitet frå bronsealder til yngre jernalder på Stedje. Stedje gravplass, Sogndal. Ask.id. 263294. Gnr. 64, bnr. 6, Sogndal kommune, Vestland. Paleobotanisk rapport nr. 3 fra Universitetsmuseet, avd. for Naturhistorie, UiB. .
 • Show author(s) (2020). Tidlegare vegetasjon og jordbruksaktivitet. Alversund, Alver kommune, Vestland. Paleobotanisk rapport nr. 7 fra Universitetsmuseet, seksjon for paleobiologi og geologi, UiB. .
 • Show author(s) (2019). Vegetasjon og menneskeleg aktivitet ved Fløenbakken i Bergen. Paleobotanisk rapport nr. 19 fra Universitetsmuseet, seksjon for paleobiologi og geologi, UiB. .
 • Show author(s) (2019). Pollenanalyse frå Skiparviken ved Hop i Bergen kommune, Hordaland. Id. 136964-1. Paleobotanisk rapport fra avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (2019). Artsidentifisering av trekol til radiokarbondatering - Sotrasambandet lok. 13 Hagen ID 175012. Paleobotanisk rapport 13/2019. Avdeling for Naturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, UiB. .
 • Show author(s) (2018). Paleoøkologiske analysar ved Indre Leine, Herøy kommune, Møre og Romsdal. Id. 103292. Paleobotanisk rapport nr. 1 fra avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (2018). Makrofossilanalyse frå to romartidshus i Vik, gnr./bnr. 4/110, Lægreid, Eidfjord kommune, Hordaland. Id. 128853. Paleobotanisk rapport nr. 6. fra avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (2017). Vegetasjonshistoriske undersøkelser på Sævarhagen gbnr. 3/5, Herand, Jondal kommune, Hordaland. Askeladden ID 214800. Paleobotanisk rapport 6-2017. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (2016). Paleobotaniske analyser fra dyrkingsprofiler og ardspor på Henjum, Leikanger kommune, Sogn og Fjordane. Paleobotanisk rapport 7-2016. Avdeling for naturhistorie, Universitetsmuseet, Universitetet i Bergen. .
 • Show author(s) (2015). Paleoøkologiske analyser nær Vika lokalitet 3, ved Tjong-Løvegapet, Bømlo, Hordaland, id 175684. .
 • Show author(s) (2007). Palaeobotaniske undersøkelser på Husjordøya, Lødingen kommune, Nordland. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2023). Mat, utvikling av jordbruket og planterester vi finner på arkeologiske utgravinger.
 • Show author(s) (2023). Feiring av botanikken - kva planterestar vi finn ved arkeologiske utgravingar og elles i myrer og innsjøar.
 • Show author(s) (2016). Grensesprengende småtteri - hva fossilt pollen og frø kan fortelle om fortida.
Academic lecture
 • Show author(s) (2022). Linpollen - ei historie om lindyrking.
 • Show author(s) (2016). New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes.
 • Show author(s) (2016). Human induced land-cover changes in western Norway.
 • Show author(s) (2016). Cultural landscape development in western Norway, new methods in pollen analysis - new information?
 • Show author(s) (2015). Landscape transformations through time and Space; the influence of human Activity in western Norway.
 • Show author(s) (2015). Frå pollenprosentar til vegetasjonsdekke - ny innsikt i jordbruksutviklinga på vestlandet.
 • Show author(s) (2013). Rekonstruksjon av vegetasjonen i ulike periodar i fjordbygda Herand i Hardanger.
 • Show author(s) (2013). Reconstruction of past vegetation cover in the village Herand by the Hardangerfjord in western Norway.
 • Show author(s) (2013). Quantitative vegetation reconstructions in a topographic varied landscape of western Norway - ongoing validation of the REVEALS and LOVE models.
 • Show author(s) (2013). Human activity and cultural landscape development in Herand.
 • Show author(s) (2012). Quantitative reconstructions of past vegetation cover; development of the cultural landscape by the Hardangerfjord of western Norway.
 • Show author(s) (2011). Vegetasjonshistoria i Fana og Hardanger, Hordaland.
 • Show author(s) (2011). Preliminary results from REVEALS Reconstructions in Western Norway.
 • Show author(s) (2010). Vegetajonshistoria i Herand - førebelse resultat.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2020). Linpollen - ei historie om lindyrking. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 155-161.
 • Show author(s) (2009). Blomestøv frå Rødalen i Vang fortel kulturhistorie. Årbok for Valdres. 166-172.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2014). Cultural landscape development in western Norway, potentials of using new methods in pollen analysis – the Landscape Reconstruction Algorithm and HUMPOL.
Interview
 • Show author(s) (2009). Håper å finne historiske svar.
Abstract
 • Show author(s) (2016). New insights into development of agriculture along the coast of Norway based on past land cover changes. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 168-168.
 • Show author(s) (2016). Human induced land-cover changes in western Norway. Boletin de la Asociacion Latinamericana de Paleobotanica y Palinologia. 146-146.
 • Show author(s) (2012). Regional vegetation cover reconstructions using the REVEALS model; a comparison of estimates using pollen records from one large and several small lakes. Japanese Journal of Palynology. 87-87.
 • Show author(s) (2012). Quantitative reconstructions of past vegetation cover; development of the cultural landscape by the Hardangerfjord of western Norway. Japanese Journal of Palynology. 148-148.
Poster
 • Show author(s) (2023). Tidlegare menneskeleg aktivitet i Fløenbakken, Bergen.
 • Show author(s) (2023). Tidlegare menneskeleg aktivitet i Fløenbakken.
 • Show author(s) (2015). Resource Exploitation and Landscape Changes Pollen-based land cover reconstructions reflect environment and land-use in time and space.
 • Show author(s) (2010). Development of cultural landscapes in Hardangerfjorden, western Norway.

More information in national current research information system (CRIStin)