Home
Isak Lekve's picture

Isak Lekve

Researcher
 • E-mailIsak.Lekve@uib.no
 • Phone+47 913 92 365
 • Visitor Address
  Rosenbergsgt. 39
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Report
 • 2013. Hvorfor slutter elektrikerne i faget. Rapport for EL&IT Hordaland og Sogn og Fjordande og NELFO Bergen og Omegn. .
Lecture
 • 2018. Mot en kritisk, helhetlig og historisk-orientert sosiologi.
 • 2018. Fagbevegelsen og utfordringene I den nye globale kapitalismen. Diskusjon av utkast til avhandling.
 • 2018. Arbeidskamper i det nye arbeidslivet.
 • 2017. Kontinuitet og endring i det lokale fagforeningsarbeidet – strategier for rekruttering i arbeidslivets randsoner.
 • 2017. Arbeiderbevegelsens frigjøringsprosjekt.
 • 2016. Organizing Workers in a changing Labor Market.
 • 2016. Organizing Workers in a Changing Labour Market: The Norwegian Experience.
 • 2015. Politiske og sosiale strømninger i Europa.
 • 2015. Fagorganisering under dagens neoliberale hegemoni. Utfordringer i det lokale fagforeningsarbeidet.
 • 2014. Organizing union countermovements in the new capitalism: Outline of a project on organizing offensives in Norwegian trade unions.
Popular scientific lecture
 • 2018. Teknologi og modernisering.
 • 2018. Sekkingstad og det nye arbeidslivet.
 • 2018. Sekkingstad and the new norwegian working life.
 • 2018. Lønnsslaveri? .
 • 2018. Fredagssalongen #8: Fornuft og følelser.
 • 2018. Et arbeidsliv i endring - og hvorfor det gjør fagorganisering enda viktigere.
 • 2017. Venstresiden, valget og veien videre.
 • 2017. Marcus Thrane og kampen om historien.
 • 2017. Fagbevegelsen og sosialdemokratiet. Kontinuitet eller krise - et europeisk perspektiv.
 • 2017. Fagbevegelsen og det nye arbeidslivet.
 • 2015. Streik - et utdatert virkemiddel?
 • 2013. Hvorfor slutter elektrikerne i faget. Undersøkelse i Bergen.
Academic lecture
 • 2018. The battle of Sisyphus: On the diversity of organizing initiatives from local union representatives in Norway.
 • 2017. Overcoming Sisyphus? A case study of a successful unionization initiative among polish labor migrants.
Book review
 • 2016. Hvem skapte den globale kapitalismen? Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 308-317.
Masters thesis
 • 2011. Motstand og samfunnsendring. En casestudie av motstanden mot Blikkvalseverkets nedleggelse og dens kritiske potensial.
Popular scientific article
 • 2018. Slik tjener streiken deg! Manifest tidsskrift.
 • 2018. Laks, fagforeningsknusing og suspekte konkurser. Manifest tidsskrift.
 • 2018. Den mest skjebnesvangre makt - kapitalismen. Manifest tidsskrift.
 • 2018. Den mest skjebnesvangre makt - kapitalismen. Røyst. 10-14.
 • 2017. Media som motstander. Røyst. 30-36.
 • 2017. Media som motstander. Manifest tidsskrift.
Feature article
 • 2017. Landet med de endeløse klassekampene. Bergens Tidende.
Interview
 • 2018. Vestlandsrevyen 1. juni.
 • 2018. Langer ut mot konkursbedrift: Helt utrolig at fellesskapet blir sittende med regningen.
 • 2018. Ingen av de 62 fagorganiserte fikk jobb da konkursrammet laksepakkeri ble startet på nytt.
 • 2018. Hva må gjøres med det nye arbeidslivet?
 • 2018. Er 1. mai fremdeles relevant?
 • 2017. Skaper arbeidslivet ein ny underklasse?
 • 2017. -Stadig mer nødvendig.
 • 2017. -Lettere å utnytte studenter.
 • 2016. Enquête: Er venstresida meir moralsk enn høgresida?
 • 2013. Liker faget, ikke arbeidet.
 • 2013. Hopper av elektroyrket.
Academic literature review
 • 2015. Prekarisering og motstand - Om mulighetene for sosial rettferdighet i et nyliberalt Europa. 234-240.
 • 2015. En ny klassedebatt: Bidrag til revitalisering - eller enda en gravsang for venstresiden? 52-62.

More information in national current research information system (CRIStin)