Home
 • E-mailIvar.Utne@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 04+47 905 64 629
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
  Room 
  417
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2016). Fornavnstrender i Norge fra midten av 1800-tallet til i dag, med vekt på muntlig form. Norna-rapporter. 287-318.
 • Show author(s) (2015). Converting Non-Norwegian Name Cultures into the Norwegian National Census Register. Onoma. 81-100.
 • Show author(s) (2012). Ten years With the Norwegian Personal Names Act. Studia Anthroponymica Scandinavica. 71-121.
 • Show author(s) (2008). Gamle språkformer i etternavn med opphav i norske gårdsnavn. Genealogen. 26-37.
 • Show author(s) (2007). Ukrainian surname customs. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 87-118.
 • Show author(s) (2006). Hvilke holdninger kan leses ut av navneskifter etter den nye personnavnloven? Nytt om namn. 13-18.
 • Show author(s) (2005). Fornavn eller ikke fornavn - om bruk og godkjenning av uvante fornavn. Nordica Bergensia. 85-114.
 • Show author(s) (2005). Converting new name cultures into the Norwegian National Population Register. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 75-96.
 • Show author(s) (2004). Personnamnterminologi. Nordica Bergensia. 219-300.
 • Show author(s) (2004). Navn eller ikke navn - ord og uvanlige skrivemåter. Nytt om namn. 21-27.
 • Show author(s) (2004). Ingrid Alexandra - navn for ei dronning. Genealogen. 6-8.
 • Show author(s) (2004). Fine gamle etternamn - to år etter. Nytt om namn. 9-13.
 • Show author(s) (2004). Etternavn danna av navn på gårdsbruk - sett i et navnebeskyttelsesperspektiv. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 95-128.
 • Show author(s) (2003). Navnetradisjoner som ikke skiller mellom for- og etternavn. Nytt om namn. 24-27.
 • Show author(s) (2003). Etternavn og mellomnavn med familietradisjon. Nytt om namn. 18-23.
 • Show author(s) (2003). Ett år med personnavnlov. Nytt om namn. 00-00.
 • Show author(s) (2002). Ola Nordmann og andre fellesnavn. Nordica Bergensia. 193-222.
 • Show author(s) (2002). Ny personnavnlov. Nytt om namn. 11-18.
 • Show author(s) (2002). Norge og internasjonale navnetrender. Norsklæreren. 22-29.
 • Show author(s) (2002). Navn på gårdsbruk som etternavn. Nytt om namn. 14-21.
 • Show author(s) (2002). Gifte kvinners etternavn, slektsnavn og mellomnavn. Genealogen. 5-19.
 • Show author(s) (2002). Arabiske navn i Norge. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 16 pages.
 • Show author(s) (2001). Utviklinga av slektsnavn i Norge, med særlig vekt på sen-navn. Genealogen. 13-26.
 • Show author(s) (2001). Hvor kommer navna Per, Pål og Espen Askeladd fra? Nordica Bergensia. 81-101.
 • Show author(s) (2001). Fornamn som er like etternamn. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 79-98.
 • Show author(s) (1999). Praktisering av personnamnlova. Fornamn. Nytt om namn. 25-29.
 • Show author(s) (1999). Om arbeidet med ny personnamnlov. Nytt om namn. 11-13.
 • Show author(s) (1999). Fra Revkroken til Myrkroken. Navn i Bergen. Nytt om namn. 37-39.
 • Show author(s) (1997). Storm som fornavn for gutt. Nytt om namn. 20-23.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2011). Namn frå tysk og nederlandsk i Noreg.
 • Show author(s) (2011). Korleis finne ut om namnebruk og namnetradisjon.
 • Show author(s) (2008). Våre navn (fornavn og etternavn).
 • Show author(s) (2008). Namn og folk på flyttefot. Tek folk på flyttefot namn med seg, eller tek dei etter namneskikkane der dei kjem?
 • Show author(s) (2008). Ho Ola og han Kari - Er kjønnsbestemte navn på vei ut?
 • Show author(s) (2007). Lov om personnavn.
 • Show author(s) (2007). Hvor kommer våre navn fra?
 • Show author(s) (2007). Hvor kommer våre navn fra?
 • Show author(s) (2006). Ny personnavnlov - brudd med navnetradisjoner?
 • Show author(s) (2006). Dagskurs om personnavnloven.
 • Show author(s) (2005). Norsk fornamnhistorie.
 • Show author(s) (2005). Norsk etternamnhistorie.
 • Show author(s) (2004). Kurs om personnavnloven.
 • Show author(s) (2003). Hvordan folk flest fikk etternavn i Norge!
 • Show author(s) (2003). Etternavn og ny navnelov: Tradisjon, liberalisering og forenkling står sentralt i den nye navneloven. Vil det si fri flyt?
 • Show author(s) (2003). Etternavn.
 • Show author(s) (1999). Norsk personnavntradisjon.
 • Show author(s) (1997). Norsk språk og IT.
 • Show author(s) (1997). Er de meldingene som folk flest får fra datastyrte system forståelige? Hvordan kan arbeid med slik språkbruk gå inn som del av lærerutdanninga?
Academic lecture
 • Show author(s) (2014). Given name fashions in Norway from 1850 until today, focused on speech forms.
 • Show author(s) (2012). Sosiale personnamnmønster i Noreg.
 • Show author(s) (2007). Flerkulturell navnenormering i Norge – med vekt på tilpassing av skikker.
 • Show author(s) (2006). Hvilke holdninger kan leses ut av navneskifter etter den nye personnavnloven?
 • Show author(s) (2003). Utenlandske navneskikker og den nye norske personnavnloven. Behov og bestemmelser (under utgivelse).
 • Show author(s) (2003). Kurs i den nye navneloven.
 • Show author(s) (2003). Kurs i den nye navneloven.
 • Show author(s) (2001). Når folk skifter namn - kva skjer i det intime språk- og kulturmøtet når vi normerer framande namn på norsk?
 • Show author(s) (1996). Hvordan kan vi styre språkbruken når datateknologien setter rammene?
Book review
 • Show author(s) (2013). Bustadnavn i Østfold bind 11. Nytt om namn. 53.
 • Show author(s) (2010). Nancy L. Coleman and Olav Veka. 2010. A Handbook of Scandinavian Names. Madison: The University of Wisconin Press. 195 p. Reviewed by IVAR UTNE Bergen, Norway. Onomastica Canadiana. 59-68.
 • Show author(s) (2010). Birger Sivertsen: Norrøn navnebok. Oslo: Andresen & Butenschøn, 2009. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 118-123.
 • Show author(s) (2008). Brendler, Andrea og Silvio Brendler (red.): Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Hamburg: Baar, 2007. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 119-123.
 • Show author(s) (2007). Gamle navn, nye tall. Bergens Tidende. 23.
 • Show author(s) (2005). Gulbrand Alhaug: Fornamn i Noreg fra 1900 til 1975 - med vekt på endringar i namnemønsteret. [...]. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 119-122.
 • Show author(s) (2005). Billy Riddervold (Smith): Kallenavn i Bergen [...]. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 127-129.
 • Show author(s) (2004). Etternamnsendringar i Nord-Noreg fra 1996 til 2000. Nytt om namn. 52-55.
 • Show author(s) (2002). Tait - "a good Norwegian name for a boy". "Norske" navn for USA's barn. Nordica Bergensia. 12 pages.
 • Show author(s) (2002). Innføring i norsk morfologi og syntaks? Norsklæreren. 54-56.
 • Show author(s) (2001). Olav Veka: Norsk etternamnleksikon. Norske slektsnamn - utbreiing, tyding og opphav. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 117-120.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2005). Utenlandske navneskikker og den nye norske personnavnloven. Behov og bestemmelser. Norna-Förlaget.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2015). Middle names (from surnames) -- for public use? Språknytt. 31-33.
 • Show author(s) (2009). Personnamn i Østfold som er ukjende i resten av landet. Aust i Vika. 14-19.
 • Show author(s) (2008). En verden full av navn. Nysgjerrigper. 14-15.
 • Show author(s) (2008). Auka likestilling for etternamn i ekteskap i USA. Nytt om namn. 34-36.
 • Show author(s) (2006). Tre år med ny personnamlov - endringar i namneskikken? Språknytt. 1-5.
 • Show author(s) (2006). Førenamn og etternamn i mange land. Kven veit? (Noregs Ungdomslag). 34-35.
 • Show author(s) (2005). Namnet skjemmer ingen. Under dusken : studentavisa i Trondheim. 18-19.
 • Show author(s) (2005). Fine gamle etternamn med tradisjon i slekta. DIS - Hordaland. 9-11.
 • Show author(s) (2004). Olsen, Hansen - eller kanskje Astrup Meyer. Nysgjerrigper. 14-15.
 • Show author(s) (2003). Hvordan folk flest fikk etternavn i Norge! DIS - Hordaland. 6-7.
 • Show author(s) (2003). CUL8R. Nysgjerrigper. 25-25.
 • Show author(s) (2002). Ny lov om personnavn. Språknytt. 7-9.
 • Show author(s) (2001). Nye navnekulturer i landet. Norsklæreren. 48-53.
 • Show author(s) (2001). Enklare å velje namn. Bergens Tidende. 25.
 • Show author(s) (2000). Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 18-20.
 • Show author(s) (2000). Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 18-20.
 • Show author(s) (2000). Mellom- og etternavn i andre land. Nytt om namn. 24-33.
 • Show author(s) (2000). Mellom- og etternavn i andre land. Nytt om namn. 24-33.
 • Show author(s) (2000). Klart og greit? Trygdeetaten Fokus. 15.
 • Show author(s) (2000). Klart og greit? Trygdeetaten Fokus. 15.
 • Show author(s) (2000). E-post som kommunikasjonsform. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 17-20.
 • Show author(s) (2000). E-post som kommunikasjonsform. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 17-20.
 • Show author(s) (1999). Kvifor kan ein ikkje bruke æ, ø og å på Internett? Nysgjerrigper. 15.
 • Show author(s) (1998). Og barnet skal heite Nuppe eller Gnomen. Nysgjerrigper. 13-13.
 • Show author(s) (1998). Dit peparen gror - langt uti huta-heiti, du store alpakka, nysgjerrigper. Nysgjerrigper. 16-16.
 • Show author(s) (1997). Styrer vi unna eit angloamerikansk dataspråk? Språknytt. 6-10.
Feature article
 • Show author(s) (2005). Mulig med mulig. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (2000). Nye namnetrendar. Bergens Tidende. 27.
 • Show author(s) (2000). Namn til å terga naboen med. Bergens Tidende. 49.
 • Show author(s) (2000). Munnlege tilnamn. Bergens Tidende. 23.
 • Show author(s) (2000). Innvandrarnamn. Bergens Tidende. 27.
 • Show author(s) (2000). Hvor kommer etternavnet fra? Bergens Tidende. 57.
 • Show author(s) (2000). Doble etternamn. Bergens Tidende. 26.
 • Show author(s) (2000). Bibben og Bønnien. Bergens Tidende. 28.
 • Show author(s) (1999). Nye namn (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 23.
 • Show author(s) (1999). Namnet skjemmer ingen (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 23.
 • Show author(s) (1999). Kikki og Saga, men ikkje Sjanett og Deivid (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 47.
 • Show author(s) (1999). Haugevis med etternamn (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 49.
 • Show author(s) (1999). En vanlig mann fra Revkroken (Namnet skjemmer ingen). Bergens Tidende. 43.
Interview
 • Show author(s) (2008). Vi kvitter oss med gammeldagse navn.
 • Show author(s) (2008). Tok navn fra dataspillenes verden.
 • Show author(s) (2008). Tilbake til det rurale.
 • Show author(s) (2008). Tallulah Minerva gratulerer Emma Tallulah.
 • Show author(s) (2008). Obama - USAs krokete velsignelse.
 • Show author(s) (2008). Når navn blir adjektiv.
 • Show author(s) (2008). Matteus, Markus, Lukas og Johannes.
 • Show author(s) (2008). Kall det hva du vil.
 • Show author(s) (2008). Jakta på opphavet til Obin.
 • Show author(s) (2008). Ikke bare bare å hete Tottenham-Hotspur.
 • Show author(s) (2008). Gerts Van-vittige kamp.
 • Show author(s) (2008). Førenamn på lottovinnarar.
 • Show author(s) (2008). Fikk sin tredje datter.
 • Show author(s) (2008). - Sigrid Liverpool. Tvilsomt!
 • Show author(s) (2008). - Berømt, staselig dame Navneforsker har aldri hørt om Tallulah.
 • Show author(s) (2008). "Word of Mouth" (programserie).
 • Show author(s) (2008). "Det skal mye til for å avvise et navn ...".
 • Show author(s) (2007). Tar for lett på navn.
 • Show author(s) (2007). Stem frem navnet.
 • Show author(s) (2007). Personnavn.
 • Show author(s) (2007). Nordhordland eller Nordhordaland?
 • Show author(s) (2007). Navnet skjemmer ingen?
 • Show author(s) (2007). Navnet Jesus [har ikke full tittel tilgjengelig].
 • Show author(s) (2007). Navn som lukter gull.
 • Show author(s) (2007). Navn og identitet (oversatt til samisk).
 • Show author(s) (2007). Navn i skattelikninga.
 • Show author(s) (2007). Michelsen eller Nyt'an?
 • Show author(s) (2007). Mann for sitt navn.
 • Show author(s) (2007). Kristoffer og Sara på topp.
 • Show author(s) (2007). Hvor mye heter du?
 • Show author(s) (2007). Hvor mange navn har du?
 • Show author(s) (2007). Hva skal barnet hete?
 • Show author(s) (2007). Få Olsen og Hansen i Nordhordland.
 • Show author(s) (2007). Fornavn, hvorfor enkelte fornavn blir "harry".
 • Show author(s) (2007). Du bestemmer kafénavnet.
 • Show author(s) (2007). Derfor får du kallenavn.
 • Show author(s) (2007). Den enkeltes ansvar.
 • Show author(s) (2006). Tide - nytt navn for det som kan bli de sammenslåtte transportselskapa Gaia og HSD.
 • Show author(s) (2006). Navn og sosioøkonomisk status.
 • Show author(s) (2004). Vanligste navn i verden, for- og etternavn.
 • Show author(s) (2004). Tar konas navn som mellomnavn.
 • Show author(s) (2004). Sier ja til Ingrid Alexandra.
 • Show author(s) (2004). Neppe ny namne-boom.
 • Show author(s) (2004). Navnets kval.
 • Show author(s) (2004). Navnet på kommende dronning, dagene før.
 • Show author(s) (2004). Navnet på Ingrid Alexandra.
 • Show author(s) (2004). Navnet på Ingrid Alexandra.
 • Show author(s) (2004). Navnet på Ingrid Alexandra.
 • Show author(s) (2004). Navn og identitet: Hallo, Frodo! (Det Nye, nr. 8, juli 2004, s. 90-94. Mangler kategori for ukeblad.).
 • Show author(s) (2004). Navn fra Mette-Marits familie?
 • Show author(s) (2004). Navn for ei dronning, dagene før.
 • Show author(s) (2004). Menn velger konas navn.
 • Show author(s) (2004). Menn tar konas etternavn under den nye navneloven.
 • Show author(s) (2004). Låner navn fra filmens helter.
 • Show author(s) (2004). Klinger helt greit!
 • Show author(s) (2004). Ja til Håp, nei til Angina.
 • Show author(s) (2004). I tre kriger mot svenskene på 1600-tallet.
 • Show author(s) (2004). Foreldre gir barna film-navn.
 • Show author(s) (2004). Foreldre gir barna film-navn.
 • Show author(s) (2004). Flere menn bruker konas navn.
 • Show author(s) (2004). Etternamn trendy i USA.
 • Show author(s) (2004). Emma (3) tar tronen.
 • Show author(s) (2004). Derfor velger folk uvanlige navn.
 • Show author(s) (2004). Den nye tronarvingen. - Det vakreste pikebarn i hele verden.
 • Show author(s) (2004). - Et navn som klinger godt.
 • Show author(s) (2004). - Det blir Ragnhild eller Olav.
 • Show author(s) (2003). Tror Angelica blir nytt trendnavn.
 • Show author(s) (2003). Slakter nytt danskebåt-navn.
 • Show author(s) (2003). Norske menn tar konas navn.
 • Show author(s) (2003). Mamma og pappas lille engel.
 • Show author(s) (2003). Maja eller Oscar er bra.
 • Show author(s) (2003). Kjært barn - rart navn.
 • Show author(s) (2003). Gir barna idolnavn.
 • Show author(s) (2003). Applaus for navnevalget.
 • Show author(s) (2003). - Navnet må bli Olav eller Inga.
 • Show author(s) (2003). - Blir et populært navn.
 • Show author(s) (2001). Nå kan du hete Teit.
 • Show author(s) (2001). Flere navn tillates.
 • Show author(s) (2001). "Folk kan jo ikke bli forbryter av navnet".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Da Gjert kom til Bergen. 20 pages.
 • Show author(s) (2006). Flerkulturell navnenormering i Norge. 18 pages.
 • Show author(s) (2002). Nettspråket. 11 pages.
 • Show author(s) (2002). Behandling av utenlandske navneskikker. 5 pages.
 • Show author(s) (1994). Eit fonemsamanfall i jostedalsmålet. 9 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2002). Artikler om bibelske navn. 187-225. In:
  • Show author(s) (2002). Bibelsk navnebok. 1200 navn med bakgrunn i Bibelen.
Academic literature review
 • Show author(s) (2011). Skandinaviske fornavn i Nord-Amerika. Nancy L. Coleman and Olav Veka: A Handbook of Scandinavian Names. [Scandinavian given names in North America.] The University of Wisconsin Press. Madison 2010. 195 s. ISBN: 978-029924834-5. (Bokomtale). Genealogen. 47-50.
 • Show author(s) (2011). Nancy L. Coleman and Olav Veka: A Handbook of Scandinavian Names. The University of Wisconsin Press. Madison 2010. (Bokomtale). Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 109-122.
 • Show author(s) (2011). Gulbrand Alhaug: /10 001 navn. Norsk fornavnleksikon/ [10 000 names. Norwegain given name dictionary]. Cappelen Damm. Oslo 2011. (Bokomtale.). Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. 127-134.
 • Show author(s) (2008). Afrikanske, asiatiske og aust-europeiske namneskikkar i det norske folkeregisteret. Språk i Norden. 87-100.
 • Show author(s) (2005). Grensesprengende navn. Nytt om namn. 23-29.
Interview Journal
 • Show author(s) (2008). Nye navnetrenderDyrenavn i skuddetDyrebare navnNår dyrenavn er gode. Foreldre og barn. 4 pages.
 • Show author(s) (2008). Navn - lykke eller ulykke? Under dusken : studentavisa i Trondheim. 18-19.

More information in national current research information system (CRIStin)