Home
 • E-mailJorgen.Meyer@uib.no
 • Phone+47 948 97 606
 • Visitor Address
  Øysteinsgate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Palmyra and the surrounding territory.
 • Nomadic networks on the Arabian Peninsula.
 • Relations between the Middle East and Central Asia.

 

 

Textbook
 • 2004. Hvorfor og hvordan skal vi lære historie. Metodisk vejledning. Gyldendal Norsk Forlag.
 • 2003. Verden og Norge før 1850. Gyldendal Undervisning.
 • 2003. Historie.vgs. Verden og Norge før 1850. Gyldendals forlag.
Academic article
 • 2016. Palmyra and the trade-route to the Euphrates. ARAM. 497-523.
 • 2013. City and Hinterland. Villages and Estates North of Palmyra. New Perspectives. Studia Palmyrenskie. 269-286.
 • 2011. Det syrisk-norske survey nord for Palmyra, Syria. - De historiske perioder. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 4-19.
 • 2010. The Hinterland of Palmyra. Antiquity.
 • 2000. Rationalitet eller irrationalitet. Varsler og orakler i beslutningsprocesser. Klassisk Forum. 50-59.
 • 1999. Den græsk-romerske civilisation og Mellemøstens verden. Den jyske historiker. 57-79.
 • 1993. Hvorfor blev det Socrates og Caesar, og ikke en Djengis Khan eller en Attila. Historie. 5-28.
Report
 • 2012. Palmyrena. Palmyra and the Surrounding Territory. Joint Syrian-Norwegian Project. Surface Survey North of Palmyra. Jebel Merah. April and May 2011. Report. Historical Period. .
 • 2009. Palmyrena. Palmyra and the Surrounding Territory. Joint Syrian-Norwegian Project. Surface Survey North of Palmyra April and May 2009. Preliminary Report. Historical Period. .
 • 2008. Surface Survey Between Palmyra and Isriye. April 2008. Joint Syrian-Norwegian Project. Preliminary Report. .
 • 1993. Den forgiftede gave. Pakke i Datastøttet Læring. .
Lecture
 • 2016. Palmyra – en case studie i kulturminnebevaring og vold.
 • 2016. Liv, død og kjærlighet til antikkens Palmyra.
Popular scientific lecture
 • 2016. Fra Palmyra til borgerkrigenes Syria. Mennesker og kulturarv som brikker i ein politisk konflikt.
 • 2015. Palmyra. En brik i psykologisk krigsførelse i borgerkrigenes Syria.
 • 2011. Palmyra. Ørkenens brud. En by på grensen mellom Orienten og Occidenten.
 • 2011. Den forsvundne oasebyen Palmyra.
 • 2010. Den forsvunnde oasebyen Palmyra.
 • 2008. En rejse til Palmyra.
 • 2008. Bølgen, "The Wave". Filmen set i større sociologisk og historisk perspektiv.
 • 2007. Oksidenten og Orienten - i antikkens lys.
 • 2007. Oksidenten og Orienten - i antikkens lys.
 • 2007. Antikkens spor i det moderne samfunn.
 • 2007. Antikken i dag. Kva har arven frå antikken hatt å seie for utforminga av det moderne Europa? Kva rolle spelar antikken i dag, både innanfor EU og i forhold til den muslimske verda?
 • 2006. Istanbul. En rejse fra 330 til 2006.
 • 2006. Fotografier som kilder til historien.
 • 2006. Fascismen i Italia. Monumenter - fortid og nutid.
 • 2006. Catalcam. En tyrkisk landsby under ændring.
 • 2006. Antikkens spor i det moderne samfund.
 • 2005. Hvorfor skal vi beskæftige os med historie?
 • 2004. Arbejdets betydning i andre kulturer.
 • 2003. Kvinder i en tyrkisk landsby.
 • 2002. The Godfather. 30 år efter.
 • 2002. Modernisering i en tyrkisk landsby.
 • 2002. Afghanistan.
 • 2000. 1433. Det vigtigste år i verdenshistorien. Kinesisk ekspansjon i Det Indiske Ocean.
 • 1999. Tyrkia mellem Øst og Vest.
 • 1999. Filmen i moderne kinesisk historie.
 • 1998. The Classical Civilization as Periphery. The Greco-Roman World Between East and West.
 • 1998. Antikken mellem Øst og Vest.
Academic lecture
 • 2019. The Desert and the Sown. Long-termed trends in the exploitation of the Syrian Dry-steppe from the Roman to the early Islamic period. .
 • 2019. Importance of caravan routes between the Mediterranean and the Orient.
 • 2018. Ruinbyen Palmyra i fred og konflikt. Fortid, nutid og fremtid.
 • 2018. Marginal Agriculture in Marginal Environments.
 • 2017. The Syrian-Norwegian survey north of Palmyra 2008-2011.
 • 2017. The Future of Palmyra.
 • 2017. The Desert and the Sown. Palmyra, Hinterland and Nomadic Networks from the Roman to the Ottoman Period.
 • 2016. The Bride of the Dry Steppe: Palmyra and the Surrounding Territory.
 • 2015. With Alois Musil and Gertrude Bell in the Syrian Desert.
 • 2015. Palmyrena, The Harbaqah dam. Part of the food supply to Roman Palmyra or an Umayyad construction?
 • 2014. Tracing Trade Routes by Networks and GIS: From Palmyra to the Euphrates in the First Three Centuries CE.
 • 2014. Palmyrena. Arkeologi, kulturarv og politikk i et syrisk-norsk forskningsprojekt.
 • 2014. Palmyra and the Trade-Route to the Euphrates.
 • 2013. Settlements and nomadic networks in the Palmyrene area.
 • 2012. Pliny, Appian and Palmyra.
 • 2012. Palmyrena: City, Villages and nomads.
 • 2012. Palmyrena. Roman, Late Roman and Umayyad. Continuity and change.
 • 2012. Palmyra: A bride of the desert? Results of the Norwegian-Syrian survey north of Palmyra. The historical periods.
 • 2012. Palmyra: A bride of the desert? Results of the Norwegian-Syrian survey north of Palmyra.
 • 2011. The Hinterland of Palmyra in a Larger Regional and Interregional Context.
 • 2010. Water management in the territory of Palmyra. A new ancient dam north of the city?
 • 2010. Villages and Estates north of Palmyra. Pastorals holdings or agricultural settlements?
 • 2010. Palmyrena: et oppland for en storby på den syriske tørsteppe.
 • 2010. Palmyrena. Control of the territory.
 • 2010. City and Hinterland. Villages and Estates north of Palmyra. New Perspectives.
 • 2010. Analysis of the pollen from Khaleed al-Ali. Preliminary results.
 • 2009. The First Two Seasons of Survey Palmyra-Issariah. The Joint Syrian-Norwegian project.
 • 2009. Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between the Occident and the Orient.
 • 2009. Palmyra: Brudd og kontinuitet i senantikken.
 • 2008. Palmyra. Ørkenens brud?
 • 2008. Palmyra. Ørkenens brud?
 • 2007. Palmyra og byens territorium.
 • 2007. Palmyra and the surrounding territory.
 • 2006. The Indian Ocean. "Globalisation" in the Bronze and Iron Age? A comparison.
 • 2006. Propaganda, selvforståelse, legitimitet, iscenesættelse? Det augustæiske principat.
 • 2006. Fotografiet som kilde til oldtidshistorien.
 • 2006. Den græske bronze- og jernaldercivilisation og Midtøstens verden.
 • 2005. What have the Romans ever done for us? How to win wars and also the peace.
 • 2005. The Importance of the Donkey and the Mule in the Ancient Economy.
 • 2004. Roman Coins as a Source for Roman Trading Activities in the Indian ocean.
 • 2004. Globalisering i bronze- og jernalderens verden.
 • 2003. Arkæologien i skygge af nationalstaten.
 • 2002. Bronze Age and Iron Age Empires.
 • 2001. Tyrkia og Hellas. Fra Perserkrig til Kypros.
 • 2001. Omens, Prophecies, and Oracles in Ancient Decicion-making Formalistic and Substantivistic Approaches.
 • 2001. Oman in the Bronze Age.
 • 2001. Kjøn, magt og modernisering i en tyrkisk landsby.
 • 2001. Foredrag i forbindelse med udsendelse af personale i Sydamerika.
 • 2001. Afghansk historie og kultur.
 • 2000. Øst og Vest i europæisk selvforståelse.
 • 2000. Varsler og orakler i antik beslutningsproces. Rationalitet eller irrationalitet.
 • 2000. Tyrkiet mellem Øst og Vest.
 • 2000. Opbygningen af den absolutistiske stat i senantikken.
 • 2000. Istanbul som magtens center. Centrum og periferi.
 • 2000. Imperium Romanum. En østlig eller vestlig statsdannelse?
 • 2000. Fra Imperium Romanum til det Osmanniske rige.
 • 2000. En tyrkisk landsby som nøgle til antikkens græske og romerske samfund.
 • 2000. En tyrkisk landsby som nøgle til antikkens græske og romerske samfund.
 • 2000. En tyrkisk landsby som nøgle til antikkens græske og romerske samfund.
 • 2000. Den tyrkiske nationalstat.
 • 1999. The Greek World and the Middle East.
 • 1999. The Ancient World and the Middle East.
 • 1999. Omens, prophecies and Oracles in Ancient Decision-Making.
 • 1999. Omens, Prophecies and Oracles in Ancient Decision-making.
 • 1999. Omens, Prophecies and Oracles in Ancient Decision-making.
 • 1999. Antikken og Midtøstens verden.
Reader opinion piece
 • 2006. Distriktspolitik eller kvalitetshævning? På Høyden ( UiBs nettavis).
 • 2006. Det holdningsskabende universitet? På Høyden ( UiBs nettavis).
 • 2006. Det holdningsskabende universitet? Forskerforum. 36-37.
 • 2006. Decentralisering - på hvilket niveau? På Høyden ( UiBs nettavis).
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2016. Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade Between Orient and Occident: Proceedings of the Conference Held in Athens, December 1-3, 2012. Archaeopress.
Academic monograph
 • 2017. Palmyrena: Palmyra and the Surrounding Territory from the Roman to the Early Islamic Period.
Non-fiction book
 • 1998. Studiebok.Fjernundervisning i verdenshistorie. SEVU - Senter for etter- og videreutdanning.Universitetet i B ergen.
 • 1998. Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium. Cappelen Damm Akademisk.
 • 1998. Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium. Cappelen Damm Akademisk.
 • 1997. Det Nye. Bergen.
Compendium
 • 1993. Supplementum grunnfag. Ny revidert utgave.
Thesis at a second degree level
 • 2007. Verdenshistoriens gordiske knute. En historiografisk analyse av Kenneth Pomeranz; the great divergence: China, Europe and the making of the modern world economy.
 • 2007. Krigerkulten - Mytologisering av første verdenskrig jagerpiloter i propaganda og media.
 • 2005. Det klassiske antikkens uttrykk i det moderne Hellas.
 • 2004. Nedgangen for Indussivilisasjonen. På leting etter en forklaring.
 • 2003. I skyggen av Palmyras søyler. Utviklingen av en palmyrensk elite i en storpolitisk romersk kontekst, 18 til 268 e.Kr.
 • 2003. Hvorfor Europa?: En komparativ analyse av den økonomiske utviklingen i Europa og Kina mellom 1400 og 1850.
 • 2003. Handelseliten i Gallia ca. 180-250 e.Kr. En studie i den ikke-agrare romerske økonomien.
 • 2003. Handel i ei uroleg tid. Ei studie av bysantisk handel i det sjette hundreåret.
 • 2003. Fra Jadeporten til Palmyra. Forbindelser mellom Romerriket og Kina under Han-dynastiet.
 • 2003. Den romerske okkupasjonen av det østlige Gallia og Rhinland - i et økologisk perspektiv.
 • 2001. Handel og handelsveger i Sør-India. Et østlig handelsnettverk på Det indiske hav i antikken.
 • 2001. Etbai, det gode land : nomadekulturen mellom Nilen og Rødehavet.
Masters thesis
 • 2007. Konstantin den store, den kristne kyrkja og det romerske imperiet, frå forfølging til toleranse og samarbeid, 303-330.
 • 2007. Ein Gud - Ein Keisar - Eit Imperium. Forholdet mellom keisarmakt og opposisjon i det austromerske riket under Justinian I (527-565).
 • 2006. Antikkens sjøfart. Muligheter og Begrensinger.
 • 2005. Nasjon, myte og monument. Nasjonalmonumenter i Det andre tyske Keiserriket 1871-1918.
Database
 • 2007. Field-Survey South of Gradoli. March 1980.
Popular scientific article
 • 2006. Propaganda i filmens tidsalder. Øjeblikket : tidsskrift for visuelle kulturer. 37-40.
 • 2005. Propaganda i filmens tidsalder. Bergen filmklubb/Cinemateket USF. 108-112.
Feature article
 • 2015. Vi må forstå suksessen IS. Bergens Tidende.
 • 2010. Den tabloide verden. Bergens Tidende.
 • 2007. Den som kontrollerer fortiden kontrollerer fremtiden. Bergens Tidende. 1 pages.
 • 2006. Ytringsfrihed og demokratiske rettigheder. Bergens Tidende.
 • 1999. Kristen eller bibelsk legitimitet. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • 2015. Mobile pastoralist groups and the Palmyrene in the late Early to Middle Bronze Age (c. 2400-1700 BCE). An archaeological synthesis based on a multidisciplinary approach focusing on satellite imagery studies, environmental data, and textual sources.
Interview
 • 2012. Археологи объяснили необыкновенные размеры древней Пальмиры. (Archaeologists explained unusual size of ancient Palmyra).
 • 2012. Ørkenmysteriet.
 • 2012. Truslen mod kulturminder i Syria.
 • 2012. Palmyra. Mysteries rond de duizend zuilen.
 • 2012. Olympisk Metall. Bronse: Eit metall for krig og klokkeklang.
 • 2012. Mysteriet Palmyra.
 • 2012. Cleveres Wassermanagement machte Palmyra zur Wüstenmetropole.
 • 2012. City Solved: Ancients Greened the Desert.
 • 2012. Archeologia: Zielona pustynia Palmyry (Green Desert of Palmyra).
 • 2011. Historiske paralleller.
 • 2010. Palmyrena. The joint Syrian-Norwegian Survey North of Palmyra.
 • 2008. Dagen i dag 10. juni - Alexander den store døyr.
 • 2005. Esel, Menschen, Wissenschaftler – Begegnungen auf Hydra.
Documentary
 • 2011. Zene u starogrckoj Ateni. - u sjeni sjeverozapadne Europe ili u svijetlu Istambula. I dio. (Women in Classical Athens. In the Shadow of Europe or in the Light from Istanbul. part I).
 • 2011. Zene u starogrckoj Ateni, - u sjeni sjeverozapadne Europe ili u svijetlu Istambula. II dio. (Women in Classical Athens, In the Shadow of Europe or in the Light of Istanbul. part 2).
Programme participation
 • 2008. FilmplanetenFolkets historiebok.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2020. The desert and the sown: Safaitic outsiders in Palmyrene territory. 10 pages.
 • 2020. Palmyra. Marginal agriculture in a marginal landscape? 17 pages.
 • 2018. Thinking about the Future of Palmary. 5 pages.
 • 2018. The Syrian-Norwegian Survey North of Palmyra 2008-2011. 6 pages.
 • 2018. The Bride of the Dry Steppe: Palmyra and the Surrounding Territory. 12 pages.
 • 2016. Palmyrena. The Northern Hinterland of Palmyra (Homs). 4 pages.
 • 2016. Palmyrena. Settlements, Forts and Nomadic Networks. 17 pages.
 • 2014. Palmyra, Archaeology of. 8 pages.
 • 2009. Imperium Romanum i eftertiden. 24 pages.
 • 2008. Hellas og Midtøstens verden i bronze- og jernalder. Et satellit-perspektiv. 22 pages.
 • 2007. Roman coins as a source for Roman trading activities in the Indian Ocean. 10 pages.
 • 2007. Definite places, translocal exchange - an introduction. 6 pages.
 • 2007. Definite places, translocal exchange. 5 pages.
 • 2006. What Have the Romans ever Done for Us? How to Win Wars and also the Peace. 18 pages.
 • 2006. Trade in Bronze Age and Iron Age Empires, A Comparison. 18 pages.
 • 2004. Woman's Life In Classical Athens. In the Shadow of North West Europe or in the Light from Istanbul. 31 pages.
 • 2003. Assyrisk militarisme og terror. 11 pages.
 • 2002. Omens, Prophecies and Oracles in Ancient Decision-Making. 12 pages.
 • 2000. Socialantropologi og komparativ metode. 25 pages.
 • 2000. Socialantropologi og komparativ metode.
 • 1999. For at være på den sikre side. 2 pages.
 • 1998. Antikkens historie.
 • 1998. Antikken. 6 pages.
 • 1997. Middelhavet- Centrum eller periferi? 12 pages.
 • 1993. En reise til Afrika. 12 pages.
 • 1992. Kvinner fra urtid til nåtid. 7 pages.
 • 1992. Kvinder fra urtid til nutid. (dansk utg.). 7 pages.
Encyclopedia article
 • 2015. Palmyra. . In:
  • 2015. Store norske leksikon (snl.no 2015). .
 • 2014. Palmyra, Archaeology of. 5785-5791. In:
  • 2014. Encyclopedia of Global Archaeology. Springer.
Poster
 • 2010. Palmyrena. City, Hinterland and Caravan Trade between Occident and Orient. 6 posters.
Academic literature review
 • 2020. Cultural diversity on the fringe of the Empire. Review of Ted Kaizer (ed.): Religion, Society, and Culture at Dura-Europos (2016). 882-887.
Foreword
 • 2016. Palmyrena. Introduction. iii-v.
Popular scientific chapter/article
 • 2017. Palmyra: En storby på den syriske tørsteppe. 39-47.
 • 2017. Palmyra: A metropolis in the Syrian Desert. 39-47.
Website (informational material)
 • 2009. Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident.

More information in national current research information system (CRIStin)

Palmyra. Marginal agriculture in a marginal landscape?, Sommer M. (ed.), Inter duo Imperia. Palmyra between East and West, Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2020, 47-63.

Palmyrena: Palmyra and the Surrounding Territory from the Roman to the Early Islamic Period. Archaeopress Archaeology: Oxford 2017.

Palmyra and the trade route to Euphrates. ARAM 28, 2, 2016 (Hatra, Palmyra and Edessa. Proceedings of the ARAM Fortieth International Aram conference 2014). 497-523. Together with E. H. Seland.

Palmyrena. Settlements, forts and nomadic networks, in Kropp, A. & Raja, R. (eds.), The World of Palmyra (Palmyrene Studies Vol. 1. Scientia Danica, Series H. Humanistica 4, volume 6), The Royal Danish Academy of Sciences and Letters: Copenhagen 2016. 88–104.

Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident. (Proceedings of the Conference held in Athens, December 1-3, 2012), Archaeopress Archaeology: Oxford 2016. Editor together with E. H. Seland and N. Anfinset. 

Archaeology of Palmyra. Encyclopaedia of Global Archaeology, Springer: New York 2014. 5785-5791.

City and Hinterland. Villages and estates north of Palmyra. New Perspectives. Studia Palmyrenski 12, 2013. 269-286.

Imperium Romanum i eftertiden. I Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (eds.), Antikken i ettertiden. Oslo 2009. 32-55.

Roman Coins as a Source for Roman Trading Activities in the Indian Ocean. In E.H. Seland, E.H. (ed.) Definite places, translocal exchange, (BAR International Series). Oxford 2007. 59-69.

What have the Romans ever done for us? How to Win Wars and also the Peace. In Tønnes Bekker-Nielsen (ed.), Rome and the Black Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance (Black Sea Studies, 8). Aarhus 2006. 133-151.

Trade in Bronze Age and Iron Age Empires. In P. F. Bang, Mamoru Ikeguchi and Hartmut G. Ziche, (eds.) Ancient Economies, Modern Methodologies. Archaeology, Comparative History, Models and Institutions. Bari 2006. 89-106.

Women in Classical Athens - In the shadow of North-West Europe or in the Light from Istanbul. In Ingvar B. Mæhle and Inger Marie Okkenhaug (eds.) Women and Religion in the Middle East and the Mediterranean. Oslo 2004. 19-48.

Omens, Prophecies, and Oracles in Ancient Decisionmaking. In K. Ascani, V. Gabrielsen, K. Kvist, A.H. Rasmussen (eds.), Ancient History Matters (Studies Presented to Jens Erik Skydsgaard on His Seventieth Birthday). Roma 2002. 173-184.

Antikkens Historie. Høvdingedømme, bystat, imperium. Oslo 2006 (1998). With contributions by Tønnes Bekker-Nielsen og Ingvar Brandvik Mæhle.

Urtid. I Ida Blom (ed.) Kvinder fra urtid til nutid I. Oslo og København 1992. 1-107.

From a Turkish Village to Republican Rome. Ideology, Mentality and Control. In W. Eder (ed.), Staat und Staatlichkeit in der frhhen römischen Republik. Stuttgart 1990. 258-277.

Archaic Greece, a Case of Ancient Modernization. In Christiansen E. & E. Hallager (eds.), Studies in Ancient History and Numismatics. Homage volume to R. Thomsen, Aarhus 1988.

Pre-Republican Rome. An Analysis of the Cultural and Chronologi­cal Relations 1000-500 B.C. Odense/Roma 1983.

Roman History in the Light of the Import of Attic Vases to Rome and Etruria in the 6th and 5th Centuries B.C. AnalDan IX 1980. Odense/Roma. 47-68.

 

Fields of competence