Home
 • E-mailjorgen.meyer@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Palmyra and the surrounding territory.
 • Nomadic networks on the Arabian Peninsula.

 

 

Textbook
 • Show author(s) (2004). Hvorfor og hvordan skal vi lære historie. Metodisk vejledning. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Show author(s) (2003). Verden og Norge før 1850. Gyldendal Undervisning.
 • Show author(s) (2003). Historie.vgs. Verden og Norge før 1850. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.
Academic article
 • Show author(s) (2023). Water, Communication, Sight, and the Location of Fortifications on the Strata Diocletiana (Syria) in Late Antiquity. Open Archaeology. 1-14.
 • Show author(s) (2020). A raft, a ship and a lighthouse in the desert. Fluvial and maritime graffiti from ancient Palmyra. Syria. Archéologie, art et histoire. 305-314.
 • Show author(s) (2016). Palmyra and the trade-route to the Euphrates. ARAM. 497-523.
 • Show author(s) (2013). City and Hinterland. Villages and Estates North of Palmyra. New Perspectives. Studia Palmyrenskie. 269-286.
 • Show author(s) (2011). Det syrisk-norske survey nord for Palmyra, Syria. - De historiske perioder. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 4-19.
 • Show author(s) (2010). The Hinterland of Palmyra. Antiquity.
 • Show author(s) (2000). Rationalitet eller irrationalitet. Varsler og orakler i beslutningsprocesser. Klassisk Forum. 50-59.
 • Show author(s) (1999). Den græsk-romerske civilisation og Mellemøstens verden. Den jyske historiker. 57-79.
 • Show author(s) (1993). Hvorfor blev det Socrates og Caesar, og ikke en Djengis Khan eller en Attila. Historie. 5-28.
Report
 • Show author(s) (2012). Palmyrena. Palmyra and the Surrounding Territory. Joint Syrian-Norwegian Project. Surface Survey North of Palmyra. Jebel Merah. April and May 2011. Report. Historical Period. .
 • Show author(s) (2009). Palmyrena. Palmyra and the Surrounding Territory. Joint Syrian-Norwegian Project. Surface Survey North of Palmyra April and May 2009. Preliminary Report. Historical Period. .
 • Show author(s) (2008). Surface Survey Between Palmyra and Isriye. April 2008. Joint Syrian-Norwegian Project. Preliminary Report. .
 • Show author(s) (1993). Den forgiftede gave. Pakke i Datastøttet Læring. .
Lecture
 • Show author(s) (2016). Palmyra – en case studie i kulturminnebevaring og vold.
 • Show author(s) (2016). Liv, død og kjærlighet til antikkens Palmyra.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2016). Fra Palmyra til borgerkrigenes Syria. Mennesker og kulturarv som brikker i ein politisk konflikt.
 • Show author(s) (2015). Palmyra. En brik i psykologisk krigsførelse i borgerkrigenes Syria.
 • Show author(s) (2011). Palmyra. Ørkenens brud. En by på grensen mellom Orienten og Occidenten.
 • Show author(s) (2011). Den forsvundne oasebyen Palmyra.
 • Show author(s) (2010). Den forsvunnde oasebyen Palmyra.
 • Show author(s) (2008). En rejse til Palmyra.
 • Show author(s) (2008). Bølgen, "The Wave". Filmen set i større sociologisk og historisk perspektiv.
 • Show author(s) (2007). Oksidenten og Orienten - i antikkens lys.
 • Show author(s) (2007). Oksidenten og Orienten - i antikkens lys.
 • Show author(s) (2007). Antikkens spor i det moderne samfunn.
 • Show author(s) (2007). Antikken i dag. Kva har arven frå antikken hatt å seie for utforminga av det moderne Europa? Kva rolle spelar antikken i dag, både innanfor EU og i forhold til den muslimske verda?
 • Show author(s) (2006). Istanbul. En rejse fra 330 til 2006.
 • Show author(s) (2006). Fotografier som kilder til historien.
 • Show author(s) (2006). Fascismen i Italia. Monumenter - fortid og nutid.
 • Show author(s) (2006). Catalcam. En tyrkisk landsby under ændring.
 • Show author(s) (2006). Antikkens spor i det moderne samfund.
 • Show author(s) (2005). Hvorfor skal vi beskæftige os med historie?
 • Show author(s) (2004). Arbejdets betydning i andre kulturer.
 • Show author(s) (2003). Kvinder i en tyrkisk landsby.
 • Show author(s) (2002). The Godfather. 30 år efter.
 • Show author(s) (2002). Modernisering i en tyrkisk landsby.
 • Show author(s) (2002). Afghanistan.
 • Show author(s) (2000). 1433. Det vigtigste år i verdenshistorien. Kinesisk ekspansjon i Det Indiske Ocean.
 • Show author(s) (1999). Tyrkia mellem Øst og Vest.
 • Show author(s) (1999). Filmen i moderne kinesisk historie.
 • Show author(s) (1998). The Classical Civilization as Periphery. The Greco-Roman World Between East and West.
 • Show author(s) (1998). Antikken mellem Øst og Vest.
Academic lecture
 • Show author(s) (2019). The Desert and the Sown. Long-termed trends in the exploitation of the Syrian Dry-steppe from the Roman to the early Islamic period. .
 • Show author(s) (2019). Importance of caravan routes between the Mediterranean and the Orient.
 • Show author(s) (2018). Ruinbyen Palmyra i fred og konflikt. Fortid, nutid og fremtid.
 • Show author(s) (2018). Marginal Agriculture in Marginal Environments.
 • Show author(s) (2017). The Syrian-Norwegian survey north of Palmyra 2008-2011.
 • Show author(s) (2017). The Future of Palmyra.
 • Show author(s) (2017). The Desert and the Sown. Palmyra, Hinterland and Nomadic Networks from the Roman to the Ottoman Period.
 • Show author(s) (2016). The Bride of the Dry Steppe: Palmyra and the Surrounding Territory.
 • Show author(s) (2015). With Alois Musil and Gertrude Bell in the Syrian Desert.
 • Show author(s) (2015). Palmyrena, The Harbaqah dam. Part of the food supply to Roman Palmyra or an Umayyad construction?
 • Show author(s) (2014). Tracing Trade Routes by Networks and GIS: From Palmyra to the Euphrates in the First Three Centuries CE.
 • Show author(s) (2014). Palmyrena. Arkeologi, kulturarv og politikk i et syrisk-norsk forskningsprojekt.
 • Show author(s) (2014). Palmyra and the Trade-Route to the Euphrates.
 • Show author(s) (2013). Settlements and nomadic networks in the Palmyrene area.
 • Show author(s) (2012). Pliny, Appian and Palmyra.
 • Show author(s) (2012). Palmyrena: City, Villages and nomads.
 • Show author(s) (2012). Palmyrena. Roman, Late Roman and Umayyad. Continuity and change.
 • Show author(s) (2012). Palmyra: A bride of the desert? Results of the Norwegian-Syrian survey north of Palmyra. The historical periods.
 • Show author(s) (2012). Palmyra: A bride of the desert? Results of the Norwegian-Syrian survey north of Palmyra.
 • Show author(s) (2011). The Hinterland of Palmyra in a Larger Regional and Interregional Context.
 • Show author(s) (2010). Water management in the territory of Palmyra. A new ancient dam north of the city?
 • Show author(s) (2010). Villages and Estates north of Palmyra. Pastorals holdings or agricultural settlements?
 • Show author(s) (2010). Palmyrena: et oppland for en storby på den syriske tørsteppe.
 • Show author(s) (2010). Palmyrena. Control of the territory.
 • Show author(s) (2010). City and Hinterland. Villages and Estates north of Palmyra. New Perspectives.
 • Show author(s) (2010). Analysis of the pollen from Khaleed al-Ali. Preliminary results.
 • Show author(s) (2009). The First Two Seasons of Survey Palmyra-Issariah. The Joint Syrian-Norwegian project.
 • Show author(s) (2009). Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between the Occident and the Orient.
 • Show author(s) (2009). Palmyra: Brudd og kontinuitet i senantikken.
 • Show author(s) (2008). Palmyra. Ørkenens brud?
 • Show author(s) (2008). Palmyra. Ørkenens brud?
 • Show author(s) (2007). Palmyra og byens territorium.
 • Show author(s) (2007). Palmyra and the surrounding territory.
 • Show author(s) (2006). The Indian Ocean. "Globalisation" in the Bronze and Iron Age? A comparison.
 • Show author(s) (2006). Propaganda, selvforståelse, legitimitet, iscenesættelse? Det augustæiske principat.
 • Show author(s) (2006). Fotografiet som kilde til oldtidshistorien.
 • Show author(s) (2006). Den græske bronze- og jernaldercivilisation og Midtøstens verden.
 • Show author(s) (2005). What have the Romans ever done for us? How to win wars and also the peace.
 • Show author(s) (2005). The Importance of the Donkey and the Mule in the Ancient Economy.
 • Show author(s) (2004). Roman Coins as a Source for Roman Trading Activities in the Indian ocean.
 • Show author(s) (2004). Globalisering i bronze- og jernalderens verden.
 • Show author(s) (2003). Arkæologien i skygge af nationalstaten.
 • Show author(s) (2002). Bronze Age and Iron Age Empires.
 • Show author(s) (2001). Tyrkia og Hellas. Fra Perserkrig til Kypros.
 • Show author(s) (2001). Omens, Prophecies, and Oracles in Ancient Decicion-making Formalistic and Substantivistic Approaches.
 • Show author(s) (2001). Oman in the Bronze Age.
 • Show author(s) (2001). Kjøn, magt og modernisering i en tyrkisk landsby.
 • Show author(s) (2001). Foredrag i forbindelse med udsendelse af personale i Sydamerika.
 • Show author(s) (2001). Afghansk historie og kultur.
 • Show author(s) (2000). Øst og Vest i europæisk selvforståelse.
 • Show author(s) (2000). Varsler og orakler i antik beslutningsproces. Rationalitet eller irrationalitet.
 • Show author(s) (2000). Tyrkiet mellem Øst og Vest.
 • Show author(s) (2000). Opbygningen af den absolutistiske stat i senantikken.
 • Show author(s) (2000). Istanbul som magtens center. Centrum og periferi.
 • Show author(s) (2000). Imperium Romanum. En østlig eller vestlig statsdannelse?
 • Show author(s) (2000). Fra Imperium Romanum til det Osmanniske rige.
 • Show author(s) (2000). En tyrkisk landsby som nøgle til antikkens græske og romerske samfund.
 • Show author(s) (2000). En tyrkisk landsby som nøgle til antikkens græske og romerske samfund.
 • Show author(s) (2000). En tyrkisk landsby som nøgle til antikkens græske og romerske samfund.
 • Show author(s) (2000). Den tyrkiske nationalstat.
 • Show author(s) (1999). The Greek World and the Middle East.
 • Show author(s) (1999). The Ancient World and the Middle East.
 • Show author(s) (1999). Omens, prophecies and Oracles in Ancient Decision-Making.
 • Show author(s) (1999). Omens, Prophecies and Oracles in Ancient Decision-making.
 • Show author(s) (1999). Omens, Prophecies and Oracles in Ancient Decision-making.
 • Show author(s) (1999). Antikken og Midtøstens verden.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2006). Distriktspolitik eller kvalitetshævning? På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Show author(s) (2006). Det holdningsskabende universitet? Forskerforum. 36-37.
 • Show author(s) (2006). Det holdningsskabende universitet? På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Show author(s) (2006). Decentralisering - på hvilket niveau? På Høyden ( UiBs nettavis).
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2016). Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade Between Orient and Occident: Proceedings of the Conference Held in Athens, December 1-3, 2012. Archaeopress.
Academic monograph
 • Show author(s) (2017). Palmyrena: Palmyra and the Surrounding Territory from the Roman to the Early Islamic Period.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1998). Studiebok.Fjernundervisning i verdenshistorie. SEVU - Senter for etter- og videreutdanning.Universitetet i B ergen.
 • Show author(s) (1998). Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (1998). Antikkens historie. Høvdingdømme, bystat, imperium. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (1997). Det Nye. Bergen.
Compendium
 • Show author(s) (1993). Supplementum grunnfag. Ny revidert utgave.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2007). Verdenshistoriens gordiske knute. En historiografisk analyse av Kenneth Pomeranz; the great divergence: China, Europe and the making of the modern world economy.
 • Show author(s) (2007). Krigerkulten - Mytologisering av første verdenskrig jagerpiloter i propaganda og media.
 • Show author(s) (2005). Det klassiske antikkens uttrykk i det moderne Hellas.
 • Show author(s) (2004). Nedgangen for Indussivilisasjonen. På leting etter en forklaring.
 • Show author(s) (2003). I skyggen av Palmyras søyler. Utviklingen av en palmyrensk elite i en storpolitisk romersk kontekst, 18 til 268 e.Kr.
 • Show author(s) (2003). Hvorfor Europa?: En komparativ analyse av den økonomiske utviklingen i Europa og Kina mellom 1400 og 1850.
 • Show author(s) (2003). Handelseliten i Gallia ca. 180-250 e.Kr. En studie i den ikke-agrare romerske økonomien.
 • Show author(s) (2003). Handel i ei uroleg tid. Ei studie av bysantisk handel i det sjette hundreåret.
 • Show author(s) (2003). Fra Jadeporten til Palmyra. Forbindelser mellom Romerriket og Kina under Han-dynastiet.
 • Show author(s) (2003). Den romerske okkupasjonen av det østlige Gallia og Rhinland - i et økologisk perspektiv.
 • Show author(s) (2001). Handel og handelsveger i Sør-India. Et østlig handelsnettverk på Det indiske hav i antikken.
 • Show author(s) (2001). Etbai, det gode land : nomadekulturen mellom Nilen og Rødehavet.
Masters thesis
 • Show author(s) (2007). Konstantin den store, den kristne kyrkja og det romerske imperiet, frå forfølging til toleranse og samarbeid, 303-330.
 • Show author(s) (2007). Ein Gud - Ein Keisar - Eit Imperium. Forholdet mellom keisarmakt og opposisjon i det austromerske riket under Justinian I (527-565).
 • Show author(s) (2006). Antikkens sjøfart. Muligheter og Begrensinger.
 • Show author(s) (2005). Nasjon, myte og monument. Nasjonalmonumenter i Det andre tyske Keiserriket 1871-1918.
Database
 • Show author(s) (2007). Field-Survey South of Gradoli. March 1980.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2006). Propaganda i filmens tidsalder. Øjeblikket : tidsskrift for visuelle kulturer. 37-40.
 • Show author(s) (2005). Propaganda i filmens tidsalder. Bergen filmklubb/Cinemateket USF. 108-112.
Feature article
 • Show author(s) (2015). Vi må forstå suksessen IS. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Den tabloide verden. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). Den som kontrollerer fortiden kontrollerer fremtiden. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) (2006). Ytringsfrihed og demokratiske rettigheder. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1999). Kristen eller bibelsk legitimitet. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2015). Mobile pastoralist groups and the Palmyrene in the late Early to Middle Bronze Age (c. 2400-1700 BCE). An archaeological synthesis based on a multidisciplinary approach focusing on satellite imagery studies, environmental data, and textual sources.
Interview
 • Show author(s) (2012). Археологи объяснили необыкновенные размеры древней Пальмиры. (Archaeologists explained unusual size of ancient Palmyra).
 • Show author(s) (2012). Ørkenmysteriet.
 • Show author(s) (2012). Truslen mod kulturminder i Syria.
 • Show author(s) (2012). Palmyra. Mysteries rond de duizend zuilen.
 • Show author(s) (2012). Olympisk Metall. Bronse: Eit metall for krig og klokkeklang.
 • Show author(s) (2012). Mysteriet Palmyra.
 • Show author(s) (2012). Cleveres Wassermanagement machte Palmyra zur Wüstenmetropole.
 • Show author(s) (2012). City Solved: Ancients Greened the Desert.
 • Show author(s) (2012). Archeologia: Zielona pustynia Palmyry (Green Desert of Palmyra).
 • Show author(s) (2011). Historiske paralleller.
 • Show author(s) (2010). Palmyrena. The joint Syrian-Norwegian Survey North of Palmyra.
 • Show author(s) (2008). Dagen i dag 10. juni - Alexander den store døyr.
 • Show author(s) (2005). Esel, Menschen, Wissenschaftler – Begegnungen auf Hydra.
Documentary
 • Show author(s) (2011). Zene u starogrckoj Ateni. - u sjeni sjeverozapadne Europe ili u svijetlu Istambula. I dio. (Women in Classical Athens. In the Shadow of Europe or in the Light from Istanbul. part I).
 • Show author(s) (2011). Zene u starogrckoj Ateni, - u sjeni sjeverozapadne Europe ili u svijetlu Istambula. II dio. (Women in Classical Athens, In the Shadow of Europe or in the Light of Istanbul. part 2).
Programme participation
 • Show author(s) (2008). FilmplanetenFolkets historiebok.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2024). The Palmyrene. Hinterland and Sedentarization. 17 pages.
 • Show author(s) (2020). The desert and the sown: Safaitic outsiders in Palmyrene territory. 10 pages.
 • Show author(s) (2020). Palmyra. Marginal agriculture in a marginal landscape? 17 pages.
 • Show author(s) (2018). Thinking about the Future of Palmary. 5 pages.
 • Show author(s) (2018). The Syrian-Norwegian Survey North of Palmyra 2008-2011. 6 pages.
 • Show author(s) (2018). The Bride of the Dry Steppe: Palmyra and the Surrounding Territory. 12 pages.
 • Show author(s) (2016). Palmyrena. The Northern Hinterland of Palmyra (Homs). 4 pages.
 • Show author(s) (2016). Palmyrena. Settlements, Forts and Nomadic Networks. 17 pages.
 • Show author(s) (2014). Palmyra, Archaeology of. 8 pages.
 • Show author(s) (2009). Imperium Romanum i eftertiden. 24 pages.
 • Show author(s) (2008). Hellas og Midtøstens verden i bronze- og jernalder. Et satellit-perspektiv. 22 pages.
 • Show author(s) (2007). Roman coins as a source for Roman trading activities in the Indian Ocean. 10 pages.
 • Show author(s) (2007). Definite places, translocal exchange - an introduction. 6 pages.
 • Show author(s) (2007). Definite places, translocal exchange. 5 pages.
 • Show author(s) (2006). What Have the Romans ever Done for Us? How to Win Wars and also the Peace. 18 pages.
 • Show author(s) (2006). Trade in Bronze Age and Iron Age Empires, A Comparison. 18 pages.
 • Show author(s) (2004). Woman's Life In Classical Athens. In the Shadow of North West Europe or in the Light from Istanbul. 31 pages.
 • Show author(s) (2003). Assyrisk militarisme og terror. 11 pages.
 • Show author(s) (2002). Omens, Prophecies and Oracles in Ancient Decision-Making. 12 pages.
 • Show author(s) (2000). Socialantropologi og komparativ metode. 25 pages.
 • Show author(s) (2000). Socialantropologi og komparativ metode.
 • Show author(s) (1999). For at være på den sikre side. 2 pages.
 • Show author(s) (1998). Antikkens historie.
 • Show author(s) (1998). Antikken. 6 pages.
 • Show author(s) (1997). Middelhavet- Centrum eller periferi? 12 pages.
 • Show author(s) (1993). En reise til Afrika. 12 pages.
 • Show author(s) (1992). Kvinner fra urtid til nåtid. 7 pages.
 • Show author(s) (1992). Kvinder fra urtid til nutid. (dansk utg.). 7 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2015). Palmyra. . In:
  • Show author(s) (2015). Store norske leksikon (snl.no 2015). .
 • Show author(s) (2014). Palmyra, Archaeology of. 5785-5791. In:
  • Show author(s) (2014). Encyclopedia of Global Archaeology. Springer.
Poster
 • Show author(s) (2010). Palmyrena. City, Hinterland and Caravan Trade between Occident and Orient. 6 posters.
Academic literature review
 • Show author(s) (2020). Cultural diversity on the fringe of the Empire. Review of Ted Kaizer (ed.): Religion, Society, and Culture at Dura-Europos (2016). Journal of Roman Archaeology (JRA). 882-887.
Foreword
 • Show author(s) (2016). Palmyrena. Introduction. iii-v.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2017). Palmyra: En storby på den syriske tørsteppe. 39-47.
 • Show author(s) (2017). Palmyra: A metropolis in the Syrian Desert. 39-47.
Website (informational material)
 • Show author(s) (2009). Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident.

More information in national current research information system (CRIStin)

The Palmyrene. Hinterland and Sedentarization, in Raja, Rubina (ed.), The Oxford Handbook of Palmyra, Oxford University Press: Oxford 2024, 29-45.

Water, Communication, Sight, and the Location of Fortifications on the Strata Diocletiana (Syria) in Late Antiquity. Open Archaeology 2023; 9, 1: 20220323. Together with Eivind Heldaas Seland.

A raft, a ship and a lighthouse in the desert. Fluvial and maritime graffiti from ancient Palmyra. Syria. Archéologie, art et histoire 97, 2020, 305-314. Together with Eivind Heldaas Seland.

The desert and the sown: Safaitic outsiders in Palmyrene territory., In Akkermans Peter, M.M.G. (ed.), Landscapes of Survival. The Archaeology and Epigraphy of Jordan’s North-Eastern Desert and Beyond, Sidestone Press: Leiden 2020, 253-262.

Palmyra. Marginal agriculture in a marginal landscape?, Sommer M. (ed.), Inter duo Imperia. Palmyra between East and West, Franz Steiner Verlag: Stuttgart 2020, 47-63.

Palmyrena: Palmyra and the Surrounding Territory from the Roman to the Early Islamic Period. Archaeopress Archaeology: Oxford 2017.

Palmyra and the trade route to Euphrates. ARAM 28, 2, 2016 (Hatra, Palmyra and Edessa. Proceedings of the ARAM Fortieth International Aram conference 2014). 497-523. Together with E. H. Seland.

Palmyrena. Settlements, forts and nomadic networks, in Kropp, A. & Raja, R. (eds.), The World of Palmyra (Palmyrene Studies Vol. 1. Scientia Danica, Series H. Humanistica 4, volume 6), The Royal Danish Academy of Sciences and Letters: Copenhagen 2016. 88–104.

Palmyrena: City, Hinterland and Caravan Trade between Orient and Occident. (Proceedings of the Conference held in Athens, December 1-3, 2012), Archaeopress Archaeology: Oxford 2016. Editor together with E. H. Seland and N. Anfinset. 

Archaeology of Palmyra. Encyclopaedia of Global Archaeology, Springer: New York 2014. 5785-5791.

City and Hinterland. Villages and estates north of Palmyra. New Perspectives. Studia Palmyrenski 12, 2013. 269-286.

Imperium Romanum i eftertiden. I Mathilde Skoie og Gjert Vestrheim (eds.), Antikken i ettertiden. Oslo 2009. 32-55.

Roman Coins as a Source for Roman Trading Activities in the Indian Ocean. In E.H. Seland, E.H. (ed.) Definite places, translocal exchange, (BAR International Series). Oxford 2007. 59-69.

What have the Romans ever done for us? How to Win Wars and also the Peace. In Tønnes Bekker-Nielsen (ed.), Rome and the Black Sea Region. Domination, Romanisation, Resistance (Black Sea Studies, 8). Aarhus 2006. 133-151.

Trade in Bronze Age and Iron Age Empires. In P. F. Bang, Mamoru Ikeguchi and Hartmut G. Ziche, (eds.) Ancient Economies, Modern Methodologies. Archaeology, Comparative History, Models and Institutions. Bari 2006. 89-106.

Women in Classical Athens - In the shadow of North-West Europe or in the Light from Istanbul. In Ingvar B. Mæhle and Inger Marie Okkenhaug (eds.) Women and Religion in the Middle East and the Mediterranean. Oslo 2004. 19-48.

Omens, Prophecies, and Oracles in Ancient Decisionmaking. In K. Ascani, V. Gabrielsen, K. Kvist, A.H. Rasmussen (eds.), Ancient History Matters (Studies Presented to Jens Erik Skydsgaard on His Seventieth Birthday). Roma 2002. 173-184.

Antikkens Historie. Høvdingedømme, bystat, imperium. Oslo 2006 (1998). With contributions by Tønnes Bekker-Nielsen og Ingvar Brandvik Mæhle.

Urtid. I Ida Blom (ed.) Kvinder fra urtid til nutid I. Oslo og København 1992. 1-107.

From a Turkish Village to Republican Rome. Ideology, Mentality and Control. In W. Eder (ed.), Staat und Staatlichkeit in der frhhen römischen Republik. Stuttgart 1990. 258-277.

Archaic Greece, a Case of Ancient Modernization. In Christiansen E. & E. Hallager (eds.), Studies in Ancient History and Numismatics. Homage volume to R. Thomsen, Aarhus 1988.

Pre-Republican Rome. An Analysis of the Cultural and Chronologi­cal Relations 1000-500 B.C. Odense/Roma 1983.

Roman History in the Light of the Import of Attic Vases to Rome and Etruria in the 6th and 5th Centuries B.C. AnalDan IX 1980. Odense/Roma. 47-68.

 

Fields of competence