Home
 • E-mailJorgen.Lund@uib.no
 • Phone+47 55 58 32 59
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2018). Skyld og estetikk. Kunstkritikk.no.
 • Show author(s) (2018). Du skal ikke glemme! Minnekunst etter 22. juli. Vinduet. 106-115.
 • Show author(s) (2015). Virkelighetens billedakt. Den billedmessige vending og "fattigsliggjøring" av kunsten. Kunst og kultur. 120-125.
 • Show author(s) (2013). Kunst og politikk - faglighet uten ID. Kunst og kultur. 122-125.
 • Show author(s) (2008). Befridd fra triumf: Kunst og utopi. Kunstjournalen B-post. 20-23.
 • Show author(s) (2006). Krisens mulighet. Om kunstkritikkens krise og norsk kunstkritikk i dag. Kunstjournalen B-post. 67-70.
 • Show author(s) (2002). En tung lesererfaring. Billedkunst (Oslo). 19.
 • Show author(s) (1996). Montasjens virkelighet - John Baldessari. Terskel : Threshold. 45-59.
 • Show author(s) (1994). Om kunstformidling. Terskel : Threshold. 91-96.
 • Show author(s) (1994). Menneskelige minnesmerker. Nordisk arkitekturforskning. 49-55.
Report
 • Show author(s) (2010). Samspill om kunst i offentlig rom : evaluering av innkjøpsordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg i perioden 1997-2000. 19. 19. .
Lecture
 • Show author(s) (2017). Mitt i det som er ditt. Møter med Iver Jåks.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Det sub-monumentale i norsk debatt om monumenter og minnesteder.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2017). Å vise ansikt handler om universitetet som fristed. www.universitetsavisa.no.
 • Show author(s) (2017). Unnvikelse er ikke likegyldighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Show author(s) (2016). Tid for monument? Halden Arbeiderblad. 8-8.
 • Show author(s) (2012). Kunsten og "oppgavene". Kunstkritikk.no.
 • Show author(s) (2010). Faglige spørsmål forsvinner i stillingskrig. Morgenbladet.
Other presentation
 • Show author(s) (2011). Det historisk-filosofiske og forklarismen. Etter Hjernevask.
Book review
 • Show author(s) (2008). Ulrik Schmidt 2007. Minimalismens æstetik. Tidsskrift for kulturforskning. 70-73.
 • Show author(s) (2002). Jan Groth. Norsk kunstårbok : samtidskunst, fotografi, kunsthåndverk / The Norwegian art yearbook : contemporary visual art, photography, craft. 66.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2007). Amor Vacui. Opdahl Gallery.
Masters thesis
 • Show author(s) (2016). An Imitation of Nature in Her Manner of Operation.
 • Show author(s) (2015). Inne i fremstillingen. Sally Manns barndomsfotografier.
 • Show author(s) (2015). I gråsonen. Holocaust, representasjon, og generasjon nachgeboren .
 • Show author(s) (2014). Byrommets estetikk. Mulige betydninger av begrepet «estetisk utforming av omgivelsene» og den tette byen som sosial arena.
 • Show author(s) (2013). "Om monumenter som kunstverk. En kunstkritisk tilnærming til monumenter".
 • Show author(s) (2013). "Dionysos gjenfødt.Om forholdet mellom performativitetog det dionysiske i dag".
 • Show author(s) (2012). Det sømløse rommet. Børre Sæthres My Private Sky som erindring.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2017). Vi hjelpeløse. Psykologisk tidsskrift.
 • Show author(s) (2017). Kunst som redskap mot sorg. Klassekampen. 12-13.
Feature article
 • Show author(s) (2013). Tvangen fra tradisjonen. Klassekampen. 30-31.
 • Show author(s) (2000). Estetikk og kamp - veien tilbake. Fortidsvern. 2 pages.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2008). Gjenstand, verk bilde. Kunstteori og tingestetikk på 1900-tallet.
Interview
 • Show author(s) (2012). Kunsten etter den 22. juli.
 • Show author(s) (2012). Kunst kan sette ord på det uforståelige.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2016). Gjentagelsen av noe annet, Bård Breiviks serier. 2 pages.
 • Show author(s) (2015). Ort und Bild: Norwegische Landschaften. 16 pages.
 • Show author(s) (2012). The Threshold Returns the Gaze: Border Aesthetics in Disciplined Space. 12 pages.
 • Show author(s) (2008). Individ, kropp, landskap. Iver Jåks' kunst. 7 pages.
 • Show author(s) (2007). Blikket forbi. 3 pages.
 • Show author(s) (2002). Stedfaste øyeblikk. 8 pages.
 • Show author(s) (2002). Noe hemmelig i det åpne. Om Iver Jåks' småskulpturer. 4 pages.
Art exhibition
 • Show author(s) (2000). Tankens hulform.
 • Show author(s) (1998). Tilbake til virkeligheten. Iver Jåks' tredimensjonale kunst.
Chapter
 • Show author(s) (2011). Svart smil. 3 pages. In:
  • Show author(s) (2011). Dagboksnotater fra mulighetenes by.

More information in national current research information system (CRIStin)