Home
Jørn Wangensten Ruud's picture

Jørn Wangensten Ruud

Universitetsbiblioteket, pensjonister
Report
  • 2005. Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket Sluttrapport, oktober 2005. .
  • 2001. Svenske lovforarbeider: en kortfattet veiledning. .
Other product
  • 2005. Handlingsplan for informasjonskompetanse ved Universitetet i Bergen.
  • 2005. Fastsettelse av læringsmål og innhold for UB-kurs etter studienivå.
Digital learning tools
  • 2005. Pedagogisk manual.
Chapter
  • 2019. Biblioteket - fakultetets hjerte. 101-114. In:
    • 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)