Home
Jan-Ove Færstad's picture

Jan-Ove Færstad

Professor
 • E-mailJan-Ove.Farstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 32
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Privatrettslig forbrukervern ved investeringer i finansielle instrumenter. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 165-260.
 • Show author(s) (2021). Lovkommentar - Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven). Norsk Lovkommentar.
 • Show author(s) (2018). En introduksjon til avtaleretten. Jussens venner. 269-305.
 • Show author(s) (2018). En introduksjon til avtaleretten. Jussens venner. 269-365.
 • Show author(s) (2018). En introduksjon til avtaleretten. Jussens venner.
 • Show author(s) (2016). Regressoppgjør i erstatningsrettslige klær - En kommentar til Høyesteretts avgjørelser referert i Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 556. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 97-120.
 • Show author(s) (2014). Rådgivningsaspektets betydning for bankens informasjonsplikter når den selger investeringsprodukter til forbrukere. Tidsskrift for forretningsjus. 49-81.
 • Show author(s) (2013). En kommentar til Høyesteretts avgjørelse i Fokus Bank-saken, Rt. 2012 s. 1926. Lov og Rett. 323-336.
 • Show author(s) (2012). Utmåling av erstatning for villedende investeringsrådgivning. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 192-236.
 • Show author(s) (2011). Erstatningsansvar for villedende markedsføring - særlig i lys av direktiv 2005/29/EF. Tidsskrift for forretningsjus. 255-283.
 • Show author(s) (2008). Prisavslag, erstatning og regress - selgers og meglers innbyrdes ansvar. Tidsskrift for erstatningsrett. 149-186.
 • Show author(s) (2005). Leieobjektets tilstand i leieperioden - partenes plikter i leieforholdet. Det juridiske fakultets skriftserie. 59 pages.
 • Show author(s) (2005). En badeball "på kjøpet" - markedsføringslovens § 4 og tilleggsytelser i ukebladbransjen. Det juridiske fakultets skriftserie. 87-97.
Lecture
 • Show author(s) (2014). Røeggen-dommen - en seier for forbrukervernet?
 • Show author(s) (2014). Noen tanker om Finansklagenemndas praksis i etterkant av Røeggen-dommen.
 • Show author(s) (2014). Investeringsrådgivning og interessemotsetninger.
 • Show author(s) (2014). En seier for forbrukervernet? - Noen tanker om Finansklagenemndas praksis i etterkant av Røeggen-dommen.
Academic monograph
 • Show author(s) (2014). Erstatningsansvar for villedende informasjon.
Feature article
 • Show author(s) (2013). Forvirrende dommer og kompliserte spareprodukter. Vox publica.
 • Show author(s) (2013). En seier for forbrukervernet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). Til doms over dårlige råd. Dagens næringsliv.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2011). Erstatningsansvar for villedende informasjon.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2023). «Bergensmodellen» for læring av juridiske emner. 20 pages.
 • Show author(s) (2019). Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 pages.
 • Show author(s) (2010). National Report on the Transfer of Movables in Norway and Denmark. 97 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence