Home
Jan-Ove Færstad's picture

Jan-Ove Færstad

Associate Professor
 • E-mailJan-Ove.Farstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 32
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Færstad, Jan-Ove. 2014. Erstatningsansvar for villedende informasjon. Gyldendal Juridisk. 416 pages. ISBN: 978-82-05-46148-2.
Journal articles
 • Færstad, Jan-Ove. 2016. Regressoppgjør i erstatningsrettslige klær - En kommentar til Høyesteretts avgjørelser referert i Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 556. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 1: 97-120.
 • Færstad, Jan-Ove. 2014. Rådgivningsaspektets betydning for bankens informasjonsplikter når den selger investeringsprodukter til forbrukere. Tidsskrift for forretningsjus. 1. 49-81.
 • F?rstad, Jan-Ove. 2013. Forvirrende dommer og kompliserte spareprodukter. Vox publica.
 • F?rstad, Jan-Ove. 2013. En seier for forbrukervernet. Bergens Tidende. Published 2013-03-27.
 • Færstad, Jan-Ove. 2013. En kommentar til Høyesteretts avgjørelse i Fokus Bank-saken, Rt. 2012 s. 1926. Lov og Rett. 5. 323-336.
 • Færstad, Jan-Ove. 2012. Utmåling av erstatning for villedende investeringsrådgivning. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 9: 192-236.
 • Færstad, Jan-Ove. 2012. Til doms over dårlige råd. Dagens næringsliv. Published 2012-10-22.
 • Færstad, Jan-Ove. 2011. Erstatningsansvar for villedende markedsføring - særlig i lys av direktiv 2005/29/EF. Tidsskrift for forretningsjus. 4. 255-283.
 • Skjefstad, Arnt; Færstad, Jan-Ove. 2008. Prisavslag, erstatning og regress - selgers og meglers innbyrdes ansvar. Tidsskrift for erstatningsrett. 3. 149-186.
 • Færstad, Jan-Ove. 2005. Leieobjektets tilstand i leieperioden - partenes plikter i leieforholdet. Det juridiske fakultets skriftserie. 106. 59 pages.
 • Færstad, Jan-Ove. 2005. En badeball "på kjøpet" - markedsføringslovens § 4 og tilleggsytelser i ukebladbransjen. Det juridiske fakultets skriftserie. 108. 87-97.
Reports and theses
 • Færstad, Jan-Ove. 2011. Erstatningsansvar for villedende informasjon. Universitetet i Bergen.
Book sections
 • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie; Færstad, Jan-Ove; Monsen, Erik. 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. Kapittel 13, pages 197-224. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Færstad, Jan-Ove; Lilja, Martin. 2010. National Report on the Transfer of Movables in Norway and Denmark. 3 artikkel, pages 205-301. In:
  • Faber, Wolfgang; Lurger, Brigitta. 2010. National Reports on the Transfer of Movables in Europe Volume 5: Sweden, Norway and Denmark, Finland, Spain. 667 pages. ISBN: 978-3-86653-136-9.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence