Home
Jan-Ove Færstad's picture

Jan-Ove Færstad

Associate Professor
 • E-mailJan-Ove.Farstad@uib.no
 • Phone+47 55 58 96 32
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 2018. En introduksjon til avtaleretten. Jussens venner. 269-305.
 • Show author(s) 2016. Regressoppgjør i erstatningsrettslige klær - En kommentar til Høyesteretts avgjørelser referert i Rt. 2008 s. 1078 og Rt. 2015 s. 556. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 97-120.
 • Show author(s) 2014. Rådgivningsaspektets betydning for bankens informasjonsplikter når den selger investeringsprodukter til forbrukere. Tidsskrift for forretningsjus. 49-81.
 • Show author(s) 2013. En kommentar til Høyesteretts avgjørelse i Fokus Bank-saken, Rt. 2012 s. 1926. Lov og Rett. 323-336.
 • Show author(s) 2012. Utmåling av erstatning for villedende investeringsrådgivning. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 192-236.
 • Show author(s) 2011. Erstatningsansvar for villedende markedsføring - særlig i lys av direktiv 2005/29/EF. Tidsskrift for forretningsjus. 255-283.
 • Show author(s) 2008. Prisavslag, erstatning og regress - selgers og meglers innbyrdes ansvar. Tidsskrift for erstatningsrett. 149-186.
 • Show author(s) 2005. Leieobjektets tilstand i leieperioden - partenes plikter i leieforholdet. Det juridiske fakultets skriftserie. 59 pages.
 • Show author(s) 2005. En badeball "på kjøpet" - markedsføringslovens § 4 og tilleggsytelser i ukebladbransjen. Det juridiske fakultets skriftserie. 87-97.
Lecture
 • Show author(s) 2014. Røeggen-dommen - en seier for forbrukervernet?
 • Show author(s) 2014. Noen tanker om Finansklagenemndas praksis i etterkant av Røeggen-dommen.
 • Show author(s) 2014. Investeringsrådgivning og interessemotsetninger.
 • Show author(s) 2014. En seier for forbrukervernet? - Noen tanker om Finansklagenemndas praksis i etterkant av Røeggen-dommen.
Academic monograph
 • Show author(s) 2014. Erstatningsansvar for villedende informasjon.
Feature article
 • Show author(s) 2013. Forvirrende dommer og kompliserte spareprodukter. Vox publica.
 • Show author(s) 2013. En seier for forbrukervernet. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2012. Til doms over dårlige råd. Dagens næringsliv.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2011. Erstatningsansvar for villedende informasjon.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år. 28 pages.
 • Show author(s) 2010. National Report on the Transfer of Movables in Norway and Denmark. 97 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence