Home
Jan Fridthjof Bernt's picture

Jan Fridthjof Bernt

Professor
 • E-mailJan.F.Bernt@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 80
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Bernt, Jan Fridthjof; Fliflet, Arne; Bernt, Agnes Camilla. 2018. God forvaltningsskikk. Rettssikkerhet, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen. Gyldendal Akademisk. 248 pages. ISBN: 9788205458994.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2016. Universitets- og høyskoleloven. Lov 1. april 2005 nr. 15. Med kommentarer. 2. utgave. Fagbokforlaget. 319 pages. ISBN: 978-82450-0814-2.
 • Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar; Bernt, Jan Fridthjof. 2015. Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag. 405 pages. ISBN: 9788253037905.
 • Overå, Oddvar; Bernt, Jan Fridthjof. 2014. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. Med kommentarer. 6. utgave. Kommuneforlaget. 623 pages. ISBN: 978-82-446-2237-0.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Overå, Oddvar. 2011. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 : med kommentarer. Kommuneforlaget. 606 pages. ISBN: 978-82-446-2025-3.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Rasmussen, Ørnulf. 2010. FRIHAGENS FORVALTNINGSRETT Bind 1 (2. utg.). Fagbokforlaget. 389 pages. ISBN: 978-82-450-0565-3.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Hove, Harald. 2009. Offentleglova - med kommentar. Fagbokforlaget. 245 pages. ISBN: 978-82-450-0741-1.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Det Norske Videnskaps-Akademi, Årbok 2007. Novus Forlag. 416 pages. ISBN: 978-82-7099-503-5.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2007. The Holberg Prize Seminar 2005: Religion in the Public Sphere. 139 pages. ISBN: 978-82-303-0969-8.
 • Habermas, Jürgen; Høibraaten, Helge; Bernt, Jan Fridthjof. 2007. The Holberg Prize Seminar 2005, Holberg Prize Laureate Professor Jürgen Habermas: "Religion in the Public Sphere". 135 pages. ISBN: 978-82-303-0969-8.
 • Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof. 2007. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk. 493 pages. ISBN: 978-82-05-31041-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2006. Universitets- og høyskoleloven av 2005 -med kommentarer. Fagbokforlaget. 227 pages. ISBN: 82-450-0372-7.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Overå, Oddvar. 2006. KOMMUNELOVEN MED KOMMENTARER Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 med kommentarer. 547 pages. ISBN: 978-82-446-1092-6.
 • Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof. 2006. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk. 245 pages. ISBN: 9788205366299.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Rasmussen, Ørnulf. 2003. FRIHAGENS FORVALTNINGSRETT bind I. 335 pages. ISBN: 82-7674-830-9.
 • Andenæs, Kristian; Bernt, Jan Fridthjof; Falkanger, Thor; Gjønnes, Arnhild Dordi; Matningsdal, Magnus; Aarbakke, Magnus. 2002. Jusleksikon. Kunnskapsforlaget. 338 pages. ISBN: 82-573-1338-6.
 • Askeland, Bjarte; Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Erkjennelse og engasjement. Minneseminar for David Rolland Doublet. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-890-2.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Overå, Oddvar. 2001. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. sept. 1992 nr. 107 med kommentarer, Oslo 1993. 509 pages. ISBN: 82-446-0675-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2000. Lov om universiteter og høgskoler Med kommentarer. Fagbokforlaget. 228 pages. ISBN: 82-7674-627-6.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Kjønstad, Asbjørn; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten, 2. utg. Kap.II, V, VI,VII. Fagbokforlaget. 202 pages. ISBN: 82-7674-628-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Kjønstad, Asbjørn; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten, 2. utg. Kap.II, V, VI,VII. Fagbokforlaget. 202 pages. ISBN: 82-7674-628-4.
 • Kjønstad, Asbjørn; Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-628-4.
 • Kjønstad, Asbjørn; Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. -1 pages.
 • Kjønstad, Asbjørn; Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet. Fagbokforlaget. 475 pages. ISBN: 82-7674-628-4.
 • Kjønstad, Asbjørn; Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-628-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Doublet, David R. 1999. Juss, Samfunn og Rettsanvendelse En introduksjon til rettsvitenskapen. 500 pages. ISBN: 82-417-0915-3.
 • Doublet, David R.; Bernt, Jan Fridthjof. 1999. Juss, Samfunn og Rettsanvendelse En introduksjon til rettsvitenskapen. 500 pages. ISBN: 82-417-0915-3.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Doublet, David R. 1998. Juss. samfunn og rettsanvendelse. -1 pages.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Doublet, David R. 1998. Vitenskapsfilosofi for jurister - en innføring. Fagbokforlaget. 11 pages. ISBN: 82-7674-389-7.
 • Doublet, David R.; Bernt, Jan Fridthjof. 1998. Vitenskapsfilosofi for jurister - en innføring. Fagbokforlaget. 11 pages. ISBN: 82-7674-389-7.
 • Baldersheim, Harald; Bernt, Jan Fridthjof; Kleven, Terje; Rattsø, Jørn. 1997. Kommunalt selvstyre i velferdsstaten. -1 pages. ISBN: 82-518-3661-1.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Overå, Oddvar; Øien, Kirsten. 1997. Lov om kommuner og fylkeskommuner med kommentarer 2. utg. 491 pages. ISBN: 82-446-0257-0.
 • Rattsø, Jørn; Baldersheim, Harald; Bernt, Jan Fridthjof; Kleven, Terje. 1997. Kommunene i velferdsstaten.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 1996. Lov om universiteter og høgskoler - Med kommentarer. 1 pages. ISBN: 82-419-0194-1.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Doublet, David R.; Andersen, Rune. 1996. JUSS, SAMFUNN OG RETTSANVENDELSE En introduksjon til rettsvitenskapen. 5 pages. ISBN: 82-417-0677-4.
 • Doublet, David Roland; Bernt, Jan Fridthjof; Andersen, Rune. 1996. JUSS, SAMFUNN OG RETTSANVENDELSE En introduksjon til rettsvitenskapen. 5 pages. ISBN: 82-417-0677-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Hove, Harald; Overå, Oddvar. 1994. Kommunalrett (3. utg). ISBN: 82-518-3150-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Kjønstad, Asbjørn; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 1993. Sosial trygghet og rettsikkerhet under sosialtjenesteloven og barnevernstjenesteloven. 403 pages. ISBN: 82-419-0117-8.
 • Doublet, David R.; Bernt, Jan Fridthjof. 1993. Retten og vitenskapen. En introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi, 2 utg. 203 pages. ISBN: 82-419-0137-2.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Doublet, David R. 1992. RETTEN OG VITENSKAPEN. En introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. 1 pages. ISBN: 82-419-0112-7.
 • Doublet, David; Bernt, Jan Fridthjof. 1992. Retten og vitenskapen. En introduksjon til rettsvitenskapens vitenskapsfilosofi. 1 pages. ISBN: 82-419-0112-7.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 1981. AVTALER MED STAT OG KOMMUNE. Universitetsforlaget. 3 pages. ISBN: 82-00-05735-6.
Journal articles
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2018. Bernt svarer - ukentlig spørrespalte. Kommunal rapport 2018. Kommunal rapport.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2017. Populisme - fornuft og følelser. Røyst. 54-63.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2017. Bernt svarer - ukentlig spørrespalte. Kommunal rapport.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2017. Norsk Lovkommentar/Gyldendal Rettsdata - Forvaltningsloven. Revisjon. Norsk Lovkommentar.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2016. Rammene for rettslig prøving av forvaltningens avgjørelser - Fra fritt skjønn til pragmatiske vurderinger? (Revidert versjon.). Jussens venner. 51: 324-342. doi: 10.18261/1504-3126-06-02
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2013. Høyesterett som politisk arena. Jussens venner. 48: 320-328.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2012. Grunnlovsrevisjon ogfrykten for rettsliggjøring. Nytt Norsk Tidsskrift. 4. 403-413.
 • Bernt, Jan Frithjof. 2010. Sosialrettens "rettskilder". Nordisk socialrättslig tidskrift. 33-47.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2009. Allmennhetens innsyn i det offentliges virksomhet - En oversikt. Jussens venner. 44: 265-284.
 • Einarsen, Terje; Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Norge må kreve utreise for Vanunu. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2008-05-15.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2004. Normativisme og pragmatisme i rettsvitenskapen. Jussens venner. Vol. 39, h. 2. [61]-73.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2004. Vern av det befruktede egg: - Hvor mye etisk politi tåler et demokratisk samfunn. Lov & Data. 78. 3 pages.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2004. Vern av det befruktede egg: - Hvor mye etisk politi tåler et demokritisk samfunn. Morgenbladet. Published 2004-03-19.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2004. Kristeva, Flåm og vitenskapelighet (Debatt). Bergens Tidende. Published 2004-12-14.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2003. "Arbeidsro eller demokrati?". Kommunal rapport. Published 2003-01-30.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2003. "Hva om vi forbød øremerking?". Kommunal rapport. Published 2003-08-25.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2003. "Konkurranseutsetting - Hvem skal bestemme hva som er best for kommunen?". Kommunal rapport. 14-15. Published 2003-05-30.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2003. Arbeidsro eller demokrati? Kommunal rapport. 3. 14-15. Published 2003-01-30.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Lojalitet og ytringsfrihet. Kommunal rapport. 2. 18-19. Published 2002-01-17.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Fylkeskommunen - en trussel mot regional utvikling? Kommunal Rapport 14. mars 2002. Kommunal rapport. 10. 30-31. Published 2002-03-14.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Inhabilitetsregler - mer enn juss. Kommunal rapport. 27. 16-17. Published 2002-09-05.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Hva om vi innførte kommunalt demokrati? Kommunal rapport. 34. 22-23. Published 2002-10-24.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Økonomisk, rettslig og moralsk ansvar i kommunalforvaltningen. Kommunal rapport. 42. 22-23. Published 2002-12-18.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2001. - Ande Somby, Juss som retorikk (Anmeldelse). Kritisk juss. 1-2. 155-162.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2000. Universitetene - fra samfunnsinstitusjon til produksjonsbedrifter? Leder. Kritisk juss. 5-6.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2000. Universitetene - fra samfunnsinstitusjon til produksjonsbedrifter? Leder. Kritisk juss. 5-6.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2000. Ikaros har styrtet - minneord om David Doublet, 1954-2000. Kritisk juss. 3. 185-192.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2000. Sosialt ansvar, integritetsvern og rettssikkerhet. Kritisk juss. 99-108.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2000. The Significance of Autonomous Law in Modern Society. Kritisk juss. 3. 193-202.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2000. Sosialt ansvar, integritetsvern og rettssikkerhet. Kritisk juss. 99-108.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2000. The Significance of Autonomous Law in Modern Society. Kritisk juss. 3. 193-202.
 • Einarsen, Terje; Bernt, Jan Fridthjof. 1997. Bortfall av bosettningstillatelse - gyldigheten av utlendingsforskriften § 49. Lov og Rett. 6 pages.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 1994. UNIVERSITIES, COLLEGES AND OTHERS: DIVERSITY OF STRUCTURES FOR HIGHER EDUCATION - REPORT ON THE MULTILATERAL WORKSHOP. Higher Education in Europe. XIX: 109-120.
Reports and theses
 • Bernt, Jan Fridthjof; Rasmussen, Ørnulf. 2009. Kompendium Frihagens forvaltningsrett bind 1, 2 utg. 180 pages.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Syse, Aslak. 2009. Vurdering av behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven. Gjennomgang og forslag til nye tiltak i Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern. Helsedirektoratet, IS-1370. 211 pages.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Det Norske Videnskaps-Akademi: Årbok 2007. 415 pages.
 • Nagel, Anne-Hilde; Nordtveit, Ernst; Bernt, Jan Fridthjof; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. 35 pages.
 • Underdal, Arild; Ullenius, Christina; Storsul, Tanja; Olsen, Johan P.; Kjenndalen, Kari; Hagesæther, Gunhild; Giertsen, Johan; Bernt, Jan Fridthjof; Austgulen, Rigmor. 2006. NOU 2006: 19 Akademisk frihet. Avdeling for offentlige publikasjoner, Oslo. 61 pages.
 • Braut, Geir Sverre; Dale, Jan Helge; Gullestad, Birgitte; Halvorsen, Marit; Kjellevold, Alice; Lommerud, Kjell Erik; Mandal, Odd; Røkke, Mona; Sund, Valborg Ellen; Vist, Ottar; Bernt, Jan Fridthjof. 2004. Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester (NOU-Norges offentlige utredninger 2004:18). NOU Norges offentlige utredninger. Statens Forvaltningstjeneste, Oslo. 178 pages.
 • Askeland, Bjarte; Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Erkjennelse og engasjement.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Askeland, Bjarte. 2002. Erkjennelse og engasjement.
 • Nielsen, Torben Hviid; Bernt, Jan Fridthjof; Erikson, Bjørn; Føllesdal, Andreas; Sandlie, Inger; Traneberg, Lisbeth. 2001. Rettsmedisinsk bruk av DNA-analyser. Bioteknologinemda. -1 pages.
 • Bernt, JF; Gabrielsen, Roy Helge; Lekven, Jon. 1999. Biarbeid. Instilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitetsdirektøren. Universitetet i Bergen, Forsknings- og utdanningsavdelingen, Bergen. 12 pages.
 • Overå, Oddvar; Bernt, Jan Fridthjof. 1993. Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. sept. 1992 nr 107 med kommentarer. [Mangler utgivernavn].
 • Bernt, Jan Fridthjof. 1979. Avtale og offentlig myndighetsutøving : avtalemessig tilsagn om fremtidig utøving av diskresjonær forvaltningsmyndighet og av myndighet til å pålegge skatter og avgifter : kompe- tansespørsmål og rettsvirkninger. UiB.
Book sections
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2019. Universitetets fremtid: Produksjonsbedrift, forvaltningsorgan eller samfunnsinstitusjon? Artikkek, pages 29-58. In:
  • Haugli, Trude; Gerrard, Siri; Hellum, Anne; Svensson, Eva-Maria. 2019. Dette brenner jeg for! Festskrift til Hege Brækhus 70 år. Fagbokforlaget. 517 pages. ISBN: 978-82-450-3312-0.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2019. Varslingsrett i offentlig forvaltning. Artikkel, pages 559-573. In:
  • Strandbakken, Asbjørn; Matningsdal, Magnus. 2019. Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland. Gyldendal Juridisk. 696 pages. ISBN: 9788205509436.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2019. Et hermeneutisk perspektiv på rettsvitenskap og juridisk metode. Kapittel 22, pages 591-608. In:
  • Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2019. Juridisk metode og tenkemåte. Universitetsforlaget. 800 pages. ISBN: 9788215028354.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2019. Utviklingslinjer i nyere norsk forvaltningsrett. Kapittel 16, pages 259-274. In:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2018. Tvangsmedisinering i psykisk helsevern - virkelighetsforståelse, rettferdiggjøring og rettssikkerhet. 9, pages 227-281. In:
  • Østenstad, Bjørn Henning; Adolphsen, Caroline; Naur, Eva; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget. 302 pages. ISBN: 9788245019827.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2017. Skjønnsutøving i forvaltningsstaten: Tillit er bra, men kontroll er bedre? Kapittel 3, pages 53-74. In:
  • Andersen, Ole Johan; Moldenæs, Turid; Torsteinsen, Harald. 2017. Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger. Fagbokforlaget. 366 pages. ISBN: 978-82-450-2177-6.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2017. Kampen om sosial- og helserettens identitet - En øvelse i demokratiforståelse. Artikkel, pages 17-32. In:
  • Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne. 2017. Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. 415 pages. ISBN: 978-87-619-3854-1.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2016. Selskapsorganisering og helsepolitikk. Noen refleksjoner omkring helseforetaksmodellen som styringsmodell for spesialisthelsetjenestene. Artikkel, pages 79-87. In:
  • Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf. 2016. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. 626 pages. ISBN: 978-82-05-49372-8.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2016. Rettsstat eller forskriftsstat? Artikkel, pages 66-86. In:
  • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf. 2016. Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. 646 pages. ISBN: 978-82-15-02446-2.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2016. Hva vil vi med rettsvitenskapen? Artikkel, pages 73-92. In:
  • Dalberg-Larsen, Jørgen; Gram Mortensen, Bernt Ole; Godsk Pedersen, Hans Viggo; Clausen, Nis Jul. 2016. Ikke kun retsfilosofi. Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 455 pages. ISBN: 978-87-574-3507-8.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2015. Rett og politikk - er jussens statsmaktens herre eller dens tjener? Artikkel, pages 89-112. In:
  • Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar; Bernt, Jan Fridthjof. 2015. Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag. 405 pages. ISBN: 9788253037905.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2015. Kontroll og tilsyn med kommunal virksomhet. Kapittel 10, pages 202-208. In:
  • Lindøe, Preben Hempel; Kringen, Jacob; Braut, Geir Sverre. 2015. RISIKO OG TILSYN - Risikostyring og rettslig regulering 2. utgave. Universitetsforlaget. 322 pages. ISBN: 9788215024240.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2015. Kommunenes fremtid: Lokaldemokratisk arena eller desentralisert statsforvaltning? - Et norsk perspektiv. kapittel, pages 137-153. In:
  • Baumbach, Trine; Blume, Peter; Gøtze, Michael. 2015. Ret på flere felter - forvaltning/governance/retssikkerhed - Festskrift til Carsten Henrichsen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 601 pages. ISBN: 9788757433999.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2015. Zur Wertekanon des Grundgesetzes als Fundament der Gesetzgebund, öffentlichen Verwaltung und des geschellschaftlichen Lebens. Artikkel, pages 49-71. In:
  • Bringeland, Hans; Brunvoll, Arve. 2015. Die Religion und das Wertefundament der Gesellschaft. Studien zum 200. Jahrestag des norwegischen Grundgesetzes 2014. 280 pages. ISBN: 9783643904669.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2015. Krav om forholdsmessighet ved kontroll av offentlig myndighetsutøving. Kap. 2, pages 27-47. In:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 pages. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2014. Gjennomsiktighet som korrupsjonsvern - Ingen gratis lunsj. Artikkel, pages 258-265. In:
  • Eriksen, Birthe. 2014. Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. Gyldendal Akademisk. 276 pages. ISBN: 978-82-05-45696-9.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2014. Rettens legitimitet og internasjonal rettsanvendelse. Artikkel, pages 25-41. In:
  • Krunke, Helle; Rytter, Jens Elo; Vestergaard, Jørn; Lauta, Kristian; Blume, Peter. 2014. Rettens magt - magtens ret : festskrift til Henning Koch. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 465 pages. ISBN: 978-87-574-3223-7.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2014. Forvaltningsrettslig rettssikkerhet i masseforvaltningens tid. Artikkel, pages 51-72. In:
  • Gjems-Onstad, Ole; Banoun, Bettina; Skaar, Arvid Aage. 2014. Høyt skattet. Festskrift til Frederik Zimmer. Universitetsforlaget. 614 pages. ISBN: 978-82-15-02213-0.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2014. Rammene for rettslig prøving av forvaltningens avgjørelser - Fra fritt skjønn til pragmatiske vurderinger? artikkel, pages 95-111. In:
  • Blume, Peter; Henrichsen, Carsten. 2014. Forvaltning og retssikkerhed: Festskrift til Steen Rønsholdt. DJØF Forlag. 435 pages. ISBN: 9788757431391.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2014. Hvilken rolle kan Grunnloven ha som verdimessig grunnmur for lovgivning, offentlig forvaltning og samfunnslivet ellers? Bokkapittel, pages 57-79. In:
  • Bringeland, Hans; Brunvoll, Arve. 2014. Religionen og verdigrunnlaget for samfunnet. Vidarforlaget AS. 339 pages. ISBN: 978-82-7990-270-6.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2013. Rettskildelæren og "the single right answer". Vitenskapelig artikkel, pages 49-59. In:
  • Kjønstad, Asbjørn. 2013. Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. 152 pages. ISBN: 978-82-05-45075-2.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2013. Kommunaldemokrati eller velferdsstat? En rapport fra en brytningssone i et naboland. Vitenskapelig artikkel, pages 21-32. In:
  • Bull, Thomas; Lundin, Olle; Rynning, Elisabeth. 2013. Allmänt och enskilt. Festskrift till Lena Marcusson. Iustus förlag. 487 pages. ISBN: 978-91-7678-848-6.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2013. Hva skjedde med rettsrealismen? Vitenskapelig artikkel, pages 43-64. In:
  • Graver, Hans Petter; Stub, Marius; Kraby, Ida Hjort. 2013. Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. Universitetsforlaget. 455 pages. ISBN: 978-82-15-02201-7.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2013. Høyesterett som politisk arena. Artikkel, pages 99-109. In:
  • Fejø, Jens; Neergaard, Ulla; Tvarnø, Christina D.; Ølykke, Grit Skovgaard. 2013. Festskrift. Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 438 pages. ISBN: 978-87-574-2931-2.
 • Bernt, Jan Frithjof. 2013. Faglighet, juss og politikk i velferdsstaten. Vitenskapelig artikkel, pages 65-76. In:
  • Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind; Syse, Aslak. 2013. Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. 703 pages. ISBN: 978-82-05-42443-2.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2012. Kommunelovens fødsel, oppvekst og fremtid. kapittel 2, pages 6-15. In:
  • Navarsete, Liv Signe. 2012. Kommuneloven 20 år - 2012 Artikkelsamling. Kommunal- og regionaldepartementet, Oslo.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2011. Velferdsstatens nødvendighet. Første artikkel, pages 3-16. In:
  • Erhag, Thomas; Mattsson, Titti; Bäckman, Therese. 2011. Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll. Santérus Academic Press Sweden. 511 pages. ISBN: 978-91-7359-046-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2009. Det juridiske fortolkningsfellesskap som referanseramme for avgjørelse av juridiske tvilsspørsmål. artikkel nr. 2, pages 31-43. In:
  • Aune, Helga; Fauchald, Ole Kristian; Lilleholt, Kåre; Michalsen, Dag. 2009. Arbeid og rett. Festskrift til Henning Jakhellns 70-årsdag. Cappelen Damm Akademisk. 685 pages. ISBN: 978-82-02-30235-1.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Kommentarer til lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) av 19.juni 1970 nr. 69. Bind 1, pages 933-952. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Kommentarer til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av 15. juni 2001 nr. 70. Bind 3, pages 3412-3418. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Kommentarer til lov om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover av 19. juni 1969 nr. 54. Bind 1, pages 893-893. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Kommentarer til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. feb. 1967. Bind 1, pages 764-813. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Kommentarer til lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) av 19. mai 2006 nr. 16. Bind 3, pages 4155-4183. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Kommentarer til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. sep. 1992 nr. 107. Bind 2, pages 2103-2154. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Kommentarer til lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15. Bind 3, pages 3745-3787. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2008. Kommentarer til lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) av 6. des. 2002 nr. 72. Bind 3, pages 3512-3514. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 pages. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2007. Den ene og retten - brytningen mellom liberialisme og kollektivisme i norsk rettsteori. 3. artikkel, del III, pages 488-503. In:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 pages. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2006. Veilederen - den usynlige og entusiastiske reisekameraten. 4:4, pages 317-324. In:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 pages. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2005. Kommentarer til lov om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven) av 6. des. 2002 nr. 72. Bind 3, pages 3502-3504. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2005. Kommentar til lov om ikraftsettelse av forvaltningsloven og om endringer av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven og andre lover av 19. juni 1969 nr. 54. Bind 1, pages 934-934. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2005. Kommentar til lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. sept. 1992 nr. 107. Bind 2, pages 2168-2208. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2005. Kommentar til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) av 15. juni 2001 nr. 70. Bind 3, pages 3410-3417. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2005. Kommentar til lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) av 19. juni 1970 nr. 69. Bind 1, pages 974-992. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2005. Kommentar til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. feb. 1967. Bind 1, pages 820-863. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2005. Kommentar til lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15. Bind 3, pages 3733-3773. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 pages. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. The Significance of Autonomous Law in Modern Society Opening remarks at ISSEI 2000 Conference, Bergen 15. August 2000. 153-162. In:
  • Bernt, Jan Fridthjof; Askeland, Bjarte. 2002. Erkjennelse og engasjement.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Hvorfor rettsfilosofi? Davids prosjekt, arven og arvingene Innledning på minneseminar for David R. Doublet 14. og 15. august 2001. 11-26. In:
  • Askeland, Bjarte; Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Erkjennelse og engasjement.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Kommentarer til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)av 15. juni 2001 nr. 70. 57-88. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar, Ajourføringshefte nr. 1, 2002.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Den dynamiske dimensjon i rettskildelæren. 259-272. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Rettssikkerhetsbegrepet og kampen om velferdsstatens verdigrunnlag. 155-173. In:
  • Brandt, Kristian; Graver, Ane Broch; Haugrønning, Jon Anders; Hubert, Claire; Pallum, Per Oddvar; Rygh, Karianne. 2002. Tvers gjennom lov til seier. ISBN: 82-530-2321-9.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Kommentarer til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967. 839-881. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Kommentarer til lov om universiteter og høyskoler av 12. mai 1995 nr. 22. 2474-2508. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Hvorfor skal vi bry oss om prejudikater? 81-95. In:
  • Lødrup, Peter; Tjomsland, Steinar; Aarbakke, Magnus; Aasland, Gunnar. 2002. Rettsteori og rettsliv Festskrift til Carsten Smith på 70-årsdagen. Universitetsforlaget. ISBN: 82-15-00232-3.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Kommentarer til lov om offentlighet i forvaltningen av 26. juni 1970 nr. 74. 985-1003. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Kommentarer til lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107. 2157-2193. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.). 3453 pages. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2002. Kommentarer til lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001 nr. 53. 3367-3374. In:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.). 3453 pages. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Krüger, Kai. 2002. Hvor mye EØS-rett tåler norske kommuner? Om erstatningsansvar ved anbudsfeil i kommunal sektor. 121-156. In:
  • Bull, Kirsti Strøm; Hagstrøm, Viggo; Tjomsland, Steinar. 2002. Bonus Pater Familias Festskrift til Peter Lødrup 70 år. Gyldendal Akademisk. 829 pages. ISBN: 82-05-30060-7.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 2001. Kveler velferdsstaten kommunaldemokratiet? 27-48. In:
  • Fimreite, Anne Lise; Larsen, Helge O.; Aars, Jacob. 2001. Lekmannsstyre under press. Festskrift til Audun Offerdal. 436 pages. ISBN: 82-446-0872-2.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice. 2000. Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre. laerebok, pages 303-341. In:
  • 2000. Kunne ikke finne tidsskrift Hove, Har. Fagbokforlaget. 51 pages.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice. 2000. Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre. 303-341. In:
  • Kjønstad, Asbjørn; Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-628-4.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice. 2000. Velferdsstat, rettssikkerhet og kommunalt selvstyre. 303-341. In:
  • Kjønstad, Asbjørn; Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-628-4.
 • Kjønstad, Asbjørn; Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. In:
  • Kjønstad, Asbjørn; Bernt, Jan Fridthjof; Kjellevold, Alice; Hove, Harald. 2000. Sosial trygghet og rettssikkerhet - under sosialtjenesteloven og barneverntjenesten. -1 pages.
 • Bernt, Jan Fridthjof. 1993. Regionalt og lokalt selvstyre - en trussel mot rettssikkerhet og likebehandling? In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1993. Forhandlinger ved Det norske juristmøte i København.
 • Bernt, Jan Fridthjof; Doublet, David. 1993. Norsk rettsteori mellom rettspositivisme og nynomativisme. 155-.. In:
  • Blume, Peter; Doublet, David. 1993. Retlig polysentri. ISBN: 87-500-3132-5.

More information in national current research information system (CRIStin)