Home
Jan Petter Blom's picture

Jan Petter Blom

Professor
 • E-mailJan.Blom@uib.no
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Academic article
 • 1986. On the problem of inferential ambivalence in musical meter. Ethnomusicology. 491-517.
Academic lecture
 • 2003. Dansetradisjoner østafjells: variasjoner, sammenhenger og grenser.
 • 2003. Confirming Folk Conventions of Rhythm through Practice: Visual Representations and the Dance/Music Interface.
 • 2003. Antroplogisk teori og metode.
 • 2002. Springar, Pols and Polska Dances of the Scandinavian Peninsula: Regional variation Continuities and Boundaries within a Folk Dance Family. Polish-Scandinavian Symposium on the "Polska." Svenskt Visarkiv, Stockholm. (Accepted for publication).
 • 2001. On the Social Construction of "Our Music".
 • 2001. Making the Music Dance: On dance connotations in Norwegian Fiddling. Crossing Boundaries: Conference on North Atlantic Fiddle Traditions. The Elphinstone Institute, University of Aberdeen. (Accepted for publication).
 • 2001. Levande folkekunst: skapande verksemd eller kopiering.
Thesis at a second degree level
 • 2007. Forakt og fascinasjon- om representasjon av guaguancó og omfavnelsen av la tumbadora.
Popular scientific article
 • 2005. Spelemennene og 1905. Spelemannsbladet. 8-10.
Doctoral dissertation
 • 2008. Identities, ethnicities and borderzones:Examplars form Finnmarks, Northern Norway.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2006. Making the Music Dance: Dance connotations in Norwegian Fiddling. 13 pages.
 • 2003. "Springar, Pols and Polska Dances of the Scandinavian Peninsula:Regional variation, continuities and boundaries within a folk dance family. 29 pages.
 • 2001. Folkemusikkens nye arenaer. 6 pages.
 • 2001. Folkemusikken - reorientering og mangfold. 6 pages.
 • 2001. Folkemusikken - konsolidering og vekst. 8 pages.
 • 2000. Folkemusikken - modernisering, organisering og bevaring. 32 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Journal articles

1986. [with Tellef Kvifte] On the problem of inferential ambivalence in musical meter. Ethnomusicology, 30(3): 491-517.

1978. Principles of rhythmic structures in Balkan folk music. Antropologiska Studier (Ethnomusicology Issue), 25-26: 2-11.

1972. Kildegrupper og kildeanvendelse i norsk folkelivsforskning. Tradisjon, 2: 1-14.

1970. Notasjonsproblemer i folkedansforskningen. Norveg, 15: 91-114.

1970. Problemer i studiet av vestindisk familieliv og husholdsorganisasjon. Antropolognytt, 9: 1.

1968 [with John J. Gumperz] Fattori sociali determinanti del comportamento verbale. Rassegna italiana di sociologia, 9(2): 301-328.

1968. Samhandlingsdeterminanter i språkbruk og dialekt. Tidsskrift for samfunnsforskning, 9(2).

 

Chapters in books and collections

2006. Making the Music Dance: Dance Connotations in Norwegian Fiddling, in I. Rusell and M. A. Alburger (eds) Play It Like It Is. Fiddle and dance studies from around the North Atlantic. The Elphinstone Institute, Occasional Publications 5, pp. 75-87.

2003. Springar, Pols and Polska Dances of the Scandinavian Peninsula: regional variation, continuities and boundaries within a folk dance family, in Märta Ramsten (ed.) The Polish Dance in Scandinavia and Poland. Ethnomusicological Studies. Svenskt visarkiv 17, pp. 117-144.

2001. Folkemusikken - konsolidering og vekst, in Arvid. O. Vollsnes et al. (ed.) Norges Musikkhistorie 1-5. vol. 5. Oslo: Aschehoug og Co., pp. 84-91.

2001. Folkemusikken - reorientering og mangfold, in Arvid. O. Vollsnes et al. (ed.) Norges Musikkhistorie 1-5. vol. 5. Oslo: Aschehoug og Co., pp. 167-172.

2001. Folkemusikkens nye arenaer, in Arvid. O. Vollsnes et al. (ed.) Norges Musikkhistorie 1-5. vol. 5. Oslo:Aschehoug og Co., pp. 282-287.

2000. Folkemusikken - modernisering, organisering og bevaring, in Arvid O. Vollsnes et al. (ed.) Norges musikkhistorie 1-5. vol. 4. Oslo: Aschehoug og Co, pp. 297-327.

1993 Hva er folkemusikk, in Bjørn Aksdal and S. Nyhus (eds) Fanitullen: Lærebok i Norsk folkemusikk. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 7-15.

1993. Rytme og frasering, in Bjørn Aksdal and S. Nyhus (eds) Fanitullen: Lærebok i Norsk folkemusikk. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 161-185.

1991. Structure and Meaning in a Norwegian Couple Dance, in SMASH 33. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 418-427.

1989. Språk og grenser, in Ottar Brox and M. Gullestad (eds) På norsk grunn. Sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske. Oslo: ad Notam, pp 147-161.

1985. Hvor gammel er fela?, in Arne Bjørndals hundreårs-minne. Bergen: Forlaget Folkekultur, pp. 191-208.

1981. The Dancing Fiddle: On the Expression of Rhythm in Hardingfeleslåtter, in Jan P. Blom, S. Nyhus and R. Sevåg (eds) Norwegian Folk Music. Series I: Hardingfeleslåttar.  Vol. VII. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 305-312.

1972. Social Meaning in Linguistic Structure: Code Switching in Norway, in John J. Gumperz and Dell Hymes (eds) Directions in Sociolinguistics. The Ethnography of Communication. New York: Holt, Rinehart and Winston, pp. 407-435.

1969. Ethnic and Culturral Differentiation, in Fredrik Barth (ed.) Ethnic Groups and Boundaries:The Social Organization of Culture Difference. Oslo and Boston: Universitetsforlaget & Little, Brown and Company, pp. 74-86.

1960. Diffusjonsproblematikken og studiet av danseformer, in Arne Martin Klausen (ed.) Kultur og diffusjon. Oslo: Universitetsforlaget, pp. 101-114

Reports, minor writings etc.

1989. Rytme og metrikk i svensk folkemusikk – en drøfting av Sven Ahlbäcks typeskrivelser. Norsk folkemusikklags skrifter nr. 4. Oslo.

1986. Bistandsvirksomhet er kulturpolitikk, Norkontakt 22 (1) Departementet for utviklingshjelp.

1977. Kommentar til innledningsforedraget, in Språkvitenskapens forhold til samfunnsvitenskapene. Oslo: NAVF, Konferanserapport.

1976. Sosialantropologi, in Forskning om kvinner – en utredning om muligheter og behov for samfunnsvitenskapelig forskning om kvinners livsforhold og stilling i samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

1974. Sosialantropologiske perspektiver, in R.H. Jensen (red.) Ressurser og planlegging. Trondheim: Norges tekniske høgskole, IBR.

Regional:
Norway, Norwegian rural communities, India.


Thematic:

Social organization (kinship, ethnicity), sociolinguistics, interaction and communication theory, ethnomusicology.