Home
 • E-mailJens.Kjeldsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 27+47 934 49 556
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
  Room 
  617
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Jens E. Kjeldsen is Professor of rhetoric and visual communication at Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen (Norway), where he has worked as deputy head of department and board member for The Faculty of Social Sciences. He has also worked as Professor of rhetoric at Södertörn University (Stockholm, Sweden) and been a visiting scholar at University of California, Berkeley, and Northwestern University (Evanston/Chicago)

He is the initiator and immediate past president of the organization Rhetoric Society of Europe (RSE),

His main interest is visual rhetoric and argumentation, political speechmaking and speechwriting, rhetoric in public communication, and the teaching of writing. He also works on rhetorical audience studies and rhetorical theory, especially in relation to media and to the changing of rhetorical situations and circumstances in an increasingly fragmented, complex and mediated world.

He is presently working on projects dealing with the rhetoric of the immigration debate; political television debates; everyday rhetoric and rhetorical working through; and credibility, trust, and ethos in a hybrid media ecology.

In 2002 Kjeldsen defended his doctorate thesis on visual rhetoric at the University of Bergen. In 1996/97 he was one of three founders of Rhetorica Scandinavica, the journal of Scandinavian research in rhetoric. For several years he served as chief editor of the journal.
 

Books
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Kiewe, Amos; Lund, Marie; Hansen, Jette Barnholdt. 2019. Speechwriting in theory and practice. Palgrave Macmillan. 196 pages. ISBN: 978-3-030-03684-3.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018. Vor tids retorik. Indføring i moderne retorisk teori og metode. 344 pages. ISBN: 9788757129144.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan. 339 pages. ISBN: 978-3-319-61617-9.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Hva er retorikk. Universitetsforlaget. 156 pages. ISBN: 978-82-15-02020-4.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. 368 pages. ISBN: 978-91-86093-09-9.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Tale med billeder - tegne med ord. Det visuelle i antik retorik og retorikken i det visuelle. Scandinavian Academic Press. 241 pages. ISBN: 978-82-304-0071-5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2008. Retorik i dag. Studentlitteratur AB. 393 pages. ISBN: 978-91-44-04848-2.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Retorikk i vår tid (revidert utgave). Spartacus. 396 pages. ISBN: 978-82-430-0395-8.
 • Johansen, Anders; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Virksomme ord. Politiske taler 1814 - 2005. Universitetsforlaget. 755 pages. ISBN: 978-82-15-00814-1.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori. 375 pages. ISBN: 82-430-0245-6.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Retorikk i vår tid. Spartacus. 375 pages. ISBN: 82-430-0245-6.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Meyer, Siri. 2004. krig, rett & retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. 174 pages. ISBN: 91-974078-9-5.
 • Meyer, Siri; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. 174 pages. ISBN: 9197407895.
Journal articles
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Photo of a Drowned Migrant Father and Daughter Is Fading Fast. Reading the pictures.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Working through immigration with images. Explorations in Media Ecology. 17: 465-473.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. Royal Interventions in the Public Discourse on Immigration: Rhetorical Topoi on Immigration in the New Year's Speeches of the Scandinavian Monarchs. Javnost - The Public. 26: 225-240. doi: 10.1080/13183222.2019.1587702
 • Forceville, Charles; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018. The affordances and constraints of situation and genre: Visual and multimodal rhetoric in unusual traffic signs. International Review of Pragmatics. 10: 158-178. doi: 10.1163/18773109-01002002
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018. The rhetoric of sound, the sound of arguments. Three propositions, three questions, and an afterthought for the study of sonic and multimodal argumentation. Argumentation and Advocacy. 54: 347-357. doi: 10.1080/10511431.2018.1525013
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018. Øjet er vejen til hukommelsen. Retorikmagasinet (DK). 27: 24-26.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Visual rhetorical argumentation. Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies. 2018: 69-94. Published 2017-11-21. doi: 10.1515/sem-2015-0136
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Overblikk, visjoner og selvtillit. VG-Nett. Published 2017-04-21.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Innsettelsen av The Donald. VG : Verdens gang. Published 2017-01-20.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. «Disse politiske greiene er stygge». Bergens Tidende. Published 2016-11-04.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Stopfodring og døde dyr - patetisk retorik i dyrevelfærdsaktivisme. Retorikmagasinet (DK). 11-13.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Gi ordet - til elevene! Norsklæreren. 2. 16-22.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Symbolic condensation and thick representation in visual and multimodal communication. Argumentation and Advocacy. 52: 265-280.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Kunsten å vinne debatten. Bergens Tidende. Published 2016-10-04.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Studying rhetorical audiences: A call for qualitative reception studies in argumentation and rhetoric. Informal Logic. 36: 136-158.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Evnen til å bli hørt. Bergens Tidende. Published 2016-10-28.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Retorikkens effekter, effekternes retorikk. Rhetorica Scandinavica. 71/72. 112-117.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Eilertsen, Trine; Steiro, Gard. 2016. På randen av en ny tid. Bergens Tidende. Published 2016-01-29.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Iversen, Magnus Hoem; Vatnøy, Eirik; Svensson, Trygve. 2016. Forkledd festtale. Bergens Tidende. Published 2016-09-04.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Reis deg opp, og gjør din mening hørt. ARENA. 1. 21-29.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. The study of visual and multimodal argumentation. Argumentation : an international journal on reasoning. 29: 115-132. doi: 10.1007/s10503-015-9348-4
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient. Argumentation : an international journal on reasoning. 29: 197-215.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Politiske debatter på TV er en lykke for demokratiet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2015-09-02.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Fargerikt om svenske valgplakater. Rhetorica Scandinavica. 69. 87-91.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Ekthet er en beste valuta. nrk.no/ytring. Published 2015-08-30.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Guribye, Frode. 2015. Digitale presentasjonsteknologier i høyere utdanning - foreleseres holdninger og bruk. UNIPED. 2015: 192-212.
 • Bakken, Jonas; Kjeldsen, Jens E. 2014. Retorikkeksperter til besvær. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2014-01-13.
 • Kjeldsen, Jens E. 2014. Den teoretiske side: Vores bryster er vores bomber. Retorikmagasinet (DK). 18-20.
 • Kjeldsen, Jens E. 2014. Reis deg opp, og gjør din mening hørt. Norsklæreren. 28-36.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Retorisk kamp og uenighet - en nødvendighet for det best mulige samfunn. Stemmer. 2. 24-25.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. The rhetoric of thick representation: how pictures render the importance and strength of an argument salient. Argumentation : an international journal on reasoning. 19 pages. Published 2014-12-10. doi: 10.1007/s10503-014-9342-2
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Bakken, Jonas. 2014. Talernes fortolkere. Rhetorica Scandinavica. 65. 55-72.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Breistein, Siri. 2014. Hva skal kunst være godt for. Bergens Tidende. Published 2014-11-05.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Breistein, Siri. 2014. Ingen wow-faktor. Når samtidskunst blir en fortelling om tall, markedsføring og folkelig appell. Kunstforum. Published 2014-12-02.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Negativ reklame om reklame. En skitten strøm av manipulerende personangrep eller en ny politisk mulighet. Minervanett.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Hvorfor bruker du PowerPoint. Norsk Medietidsskrift. 20: 261-269.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Journalisten på den hvite hesten. Om retorikk og regi i valgkamp på TV. Norsk Medietidsskrift. 20: 347-355.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Krop er alt, ord er ingenting. Retorik Magasinet. 23: 22-23.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Tåkefyrster og debattkonger. Bergens Tidende. 26-26.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Hva fotoet sier. Bergens Tidende. 3-3. Published 2013-08-06. doi: 06.08.2013
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Strategies of visual argumentation in slideshow presentations: the role of the visuals in an Al Gore presentation on climate change. Argumentation : an international journal on reasoning. 27: 425-443. doi: 10.1007/s10503-013-9296-9
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Retorisk dannelse – hva du ikke visste du burde vite om verdens eldste kommunikasjonslære. Norsk Medietidsskrift. 20: 71-80.
 • Kjeldsen, Jens E.; Nygren, Gunnar. 2013. Planerad och iscensatt fotojournalistik. Journalistica. 1. 209-243.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2013. It’s the ground game, stupid! - En stemmeververs erfaringer med politisk kommunikasjon i øyenhøyde. Norsk Medietidsskrift. 159-169.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Når retorik går online. Retorik Magasinet. 22: 18-19.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. At argumentere med billeder. Rhetorica Scandinavica. 60. 27-49.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Middagsvert eller foreleser. Forskere som (ikke) blogger. Prosa - tidsskrift for skribenter. 18: 16-23.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Fra Ivar til Ali. Bergens Tidende. Published 2011-09-18.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Det är vi eller dom. RetorikMagasinet (Sverige). 11: 21-24.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Bakken, Jonas. 2011. Hva skal vi med retorikkekspertene. Bergens Tidende. 7. Published 2011-12-15.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Si det! - Retorikk og muntlig fremføring i skolen. Norsklæreren. 34: 56-58.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Manipulerande stråmän. RetorikMagasinet (Sverige). 45.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Det er os eller dem. Retorik Magasinet. |.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Den gode retoriker spiller på følelserne. Retorik Magasinet. 75. 22-23.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Billederne på væggen. Retorisk og didaktisk brug af præsentationsteknologier. Texter om svenska med didaktisk inriktning. 51-63.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Hvad gør det, hvor du taler? Rhetorica Scandinavica. 51. 67-75.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Mer enn bare ord. Hva kan norske politikere lære av Barack Obama? Prosa - tidsskrift for skribenter. 4. 6-13.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Retoriske omstændigheder. Den retoriske situation og det retoriske studie i en kompleks, omskiftelig og medieret verden. Rhetorica Scandinavica. 48/2008. 42-63.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Med andres ord. BT Magasinet. 28-29. Published 2009-12-05.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Fremførelsen, fremførelsen, fremførelsen. Rhetorica Scandinavica. 52.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Finding the Finnish Finn. Nordicom Information. 4. 85-87.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Jeg er ikke sur. Bergens Tidende. 21. Published 2009-04-03.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2008. Magten i den gode formulering. Om det ualmindelige sprog i almindelighedens tidsalder. Vidensbasen for Rhetors taleskrivernetværk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2008. Topikken som persuasiv aktivitet. Anmeldelse af Jonas Gabrielsens "Retorisk toposlære – fra statisk ’sted’ til persuasiv aktivitet". Rhetorica Scandinavica. 44.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2008. Retoriske omstændigheder retorikken i en fragmentert, foranderlig og kompleks verden. Rhetorica Scandinavica. 5: 42-63.
 • Engene, Jan Oskar; Fløttum, Kjersti; Kjeldsen, Jens Elmelund; Henjum, Kjetil Berg; Rosland, Sissel; Stenvoll, Dag. 2007. "Kreativ uklarhet i EU". Bergens Tidende. Published 2007-06-21.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2007. Øjets frygt og ærefrygt. Om Helenas pris og modviljen mod retorik og visuelle appeller. Rhetorica Scandinavica. 41. 11-25.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2007. 10 års retorikforskning. Rhetorica Scandinavica. 43.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2007. Visual Argumentation in Scandinavian Political Advertising: A Cognitive, Contextual, and Reception Oriented Approach. Argumentation and Advocacy. 43: 124-132.
 • Johansen, Anders; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Talens rom. Om den norske politiske talen. Prosopopeia. 13 årgang: 22-32.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Resursernes retorik og retorikkens resurser. Norsk Medietidsskrift. 13: 83-86.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Det var ordene, ikke flyene, som endret verden. Bergens Tidende. Magasinet: 20-21. Published 2006-09-09. doi: Artikkel i Magasinet i Bergens Tidende
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Visuell retorikk: "Victim 00001". TILT - Mediepedagogisk tidsskrift. 56-57.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. The Rhetoric of PowerPoint. Seminar.net : Media, technology and lifelong learning. 2. 17 pages.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Syllogisme og enthymem. Norsk Medietidsskrift. 13: 74-74.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Skitne utspil og utspekulerte smil. Bergens Tidende. 8. Published 2005-09-02.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Norges beste debattant. Bergens Tidende. 10.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Den prektige statsmannen. Bergens Tidende. 8. Published 2005-08-20.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Bergensfruen som forklarer. Bergens Tidende. 12. Published 2005-09-01.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2005. Fabrikken for politikerforagt. Bergens Tidende. 11. Published 2005-09-11.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Han helte champagne i deres ører. Morgenbladet. Published 2004-01-09.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Velkomment om krig. Rhetorica Scandinavica. 32. 54-57.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Det taler vi ikke om. www.socialdemokratiet.dk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. 11. Septembers visuelle retorik. Rhetorica Scandinavica. 29/30. 50-69.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Den gemenskapande döden. RetorikMagasinet (Sverige). Nr. 18: 14-19.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Alle kan bli bedre talere. Dagens Bøker. Januar.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Talking to the eye: visuality in ancient rhetoric. Word and Image. 19: 133-137.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Fra dannelse til cost-benefit -- tre drama i tovl taler om universitetet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 2. 17-29.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Hersketeknikk. Bergens Tidende. Published 2002-08-17.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Meklerspråk. Bergens Tidende. Published 2002-02-10.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Visuell fientlighet. RetorikMagasinet (Sverige). 15 (september).
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Venstres visuelle fjendtlighed. Retorik Magasinet. 45 (september). 12-16.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Tigger-taktikk. Bergens Tidende. Published 2002-05-05.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Velsignet uklarhet. Bergens Tidende. Published 2002-06-29.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Vi er Viktig. Bergens Tidende. Published 2002-02-23.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Frykten for formann Hagens retorikk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2002-08-09.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Falsk om falsk retorik. Politiken. Published 2002-10-09.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. “Snakk for deg selv". Bergens Tidende. Published 2001-09-13.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. Skandinavisk retorikvidenskab. Mediesamfundets udfordringer til to afgrænsninger af retorikken som videnskab og fag. Rhetorica Scandinavica. 20: 18-31.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. “Derfor vinner Jens”. Bergens Tidende. Published 2001-08-20.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. “Flytt velgerne”. Bergens Tidende. Published 2001-08-27.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. “Programlederretorikk”. Bergens Tidende. Published 2001-09-03.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Visuel politisk epideiktik. Rhetorica Scandinavica. Nr 14/2000: 18-31.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Jeg argumenterer altså lærer jeg. UNIPED (Tromsø). 22. Årgang: 6-15.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. What the Metaphor could Not Tell Us About the Prime Minister's Bycycle Helmet. Rhetorical Criticism of Visual Political Rhetoric. Nordicom Review. 21: 305-327.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Hvad metaforen ikke sagde om statsministerens cykelhjelm. Retorisk analyse af visuel politisk retorik. Nordicom Information. 22: 39-54.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2000. Infantil støy og fiks idioti eller saklig begrunnede henrettelser. Vagant. 2. 28-34.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Hagens demagogi - igjen. Dagbladet. Published 1999-09-06.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Säg det som det er! Retorik Magasinet. 2. 20-23.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Introduktion til Michael Billigs tekst: "Tænkning som argumentation". Rhetorica Scandinavica. 11. 4-6.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Retorikken i Norge - et retorisk øy-rike. Rhetorica Scandinavica. 12. 63-72.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Mytologisk tro på bildets makt. Bergens Tidende. Published 1999-09-24.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Almenn retorikk : intervju om retorisk dannelse. Studvest. 53: 7-7. Published 1998-03-04.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Bladet fra munnen (intervju om formidling på universitetet). Forskerforum. 6. 14-17.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Rundt om Rum, relation, retorik. Rhetorica Scandinavica. 8. 70-77.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Uforståelighedens retorik. Rhetorica Scandinavica. 7. 4-5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Den misforståede modsætning : hvorfor der ikke er nogen modsætning mellem retorik og skrivepædagogik. Replikk. 7. 133-138.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Veltalenhedens forfald. Bergens Tidende. Published 1998-02-24.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Retorisk set-retoriske grundspørrgsmål til skriveforskning og skriveundervisning. Norsklæreren. 5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Retorisk dannelse. Rhetorica Scandinavica. 2. 4-5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Introduktion til Lloyd F. Bitzers "Den retoriske situation". Rhetorica Scandinavica. 3. 6-8.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. "Dette er visst ikke fullt saklig, Anne!" Eller lidt om uredelighed og hvorfor det er en dårlig debatstrategi. Norsk Medietidsskrift. 1. 7-33.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Nordmenn i reklamens speilbilde. Norsk Medietidsskrift. 2. 138-140.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Retorikken er en praktisk disciplin. Berlingske tidende. 1. Published 1997-08-17.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Kjære politikere! Slik vinner dere valg-debattene. Morgenbladet. 1. Published 1997-09-05.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. De blir så små på TV. Bergens Tidende. 1. Published 1997-09-14.
Reports and theses
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Presentasjon og programledelse i TV2 programmet "Nettopp Nå". Notat til TV2. MANGLER. 4 pages.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Det norske forbudet mot fjernsynsreklame for livssyn og politiske budskaper - En problemorientert redegjøring. Arbeidsnotater. Nr. 44/2003. Institutt for medievitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen. 22 pages.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. Visuel retorik.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1999. Visual rhetoric. From elocutio to inventio. Arbeidsnotater. 34. Universitetet i Bergen, Institutt for medievitenskap, Bergen. 30 pages.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1998. Vejledning i skrivning af essay. Institutt for medievitenskap. 11 pages.
 • Dysthe, Olga; Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Skriving på hovudfagsnivå. Ei universitetspedagogisk utfordring. Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. Rapport. 1. Program for læringsforskning. 80 pages.
 • Dysthe, Olga; Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Å skrive hovudfagsoppgåve. Ei situasjonsskildring. Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. Rapport. 2. Program for læringsforskning. 21 pages.
 • Dysthe, Olga; Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Skrivegrupper på hovudfagsnivå - analyse av responssamtalar. Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. Rapport. 3. Program for læringsforskning. 25 pages.
 • Dysthe, Olga; Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Fagskriving og rettleiing i faget religionsvitskap. Holdningar og erfaringar blant lærarar og studentar. Skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. Rapport. 5. Program for læringsforskning. 76 pages.
Book sections
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2019. The rhetoric of shame in the immigration debate. Chapter, pages 652-661. In:
  • Garssen, Bart; Godden, David; Mitchell, Gordon R.; Wagemans, Jean H.M. 2019. Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for the Study of Argumentation. 1220 pages. ISBN: 9789090316369.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2018. Visual and Multimodal Rhetoric and Argumentation in Organizations and Organizational Theory. Chapter 25, pages 359-372. In:
  • Ihlen, Øyvind; Robert L., Heath. 2018. Handbook of organizational rhetoric and communication. Wiley-Blackwell. 510 pages. ISBN: 978-1-119-26577-1.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. The rhetorical and argumentative potentials of press photography. Chapter 2, pages 51-79. In:
  • Tseronis, Assimakis; Forceville, Charles. 2017. Multimodal Argumentation and Rhetoric in Media Genres. John Benjamins Publishing Company. 301 pages. ISBN: 9789027211316.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Audience Analysis and Reception Studies of Rhetoric. Chapter 1, pages 1-42. In:
  • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan. 339 pages. ISBN: 978-3-319-61617-9.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. The Real Rhetorical Audience. Chapter, pages 19-39. In:
  • Runjic-Stoilova, Anita; Varosanec-Skaric, Gordana. 2017. New Insights into Rhetoric and Argumentation. 392 pages. ISBN: 978-953-7395-99-5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Andersen, Ida Vikøren. 2017. The Rhetorical Power of News Photographs: A Triangulatory Reception Approach to the Alan Kurdi Images. Chapter 12, pages 309-333. In:
  • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2017. Rhetorical Audience Studies and Reception of Rhetoric. Exploring Audiences Empirically. Palgrave Macmillan. 339 pages. ISBN: 978-3-319-61617-9.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2016. Symbolic Condensation in Visual and Multimodal Communication. Chapter 13, pages 293-313. In:
  • Mohammed, Dima; Lewinski, Marcin. 2016. Argumentation and Reasoned Action. Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, Lisbon 2015. College Publications. ISBN: 978-1-84890-211-4.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Politisk retorikk: kunsten å overveie, avveie og bestemme seg. Kapittel 6, pages 76-88. In:
  • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli; Allern, Sigurd. 2015. Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. 368 pages. ISBN: 9788215024585.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Where Is Visual Argument? Chapter 8, pages 107-117. In:
  • Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2015. Reflections on Theoretical Issues in Argumentation Theory. Springer. ISBN: 978-3-319-21102-2.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Politisk talekunst: talens gjenkomst og egenart. Kapittel 14, pages 184-195. In:
  • Ihlen, Øyvind; Skogerbø, Eli; Allern, Sigurd. 2015. Makt, medier og politikk: Norsk politisk kommunikasjon. Universitetsforlaget. 368 pages. ISBN: 9788215024585.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2015. Det virkelige retoriske publikum. Kapitel 15, pages 263-276. In:
  • Sigrell, Anders; Qvarnström, Sofi. 2015. Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar. 280 pages. ISBN: 978-91-87833-62-5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Retorisk genreanalyse. Kapittel 4, pages 85-112. In:
  • Lund, Marie; Roer, Hanne. 2014. Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk kritik. 3. udgave. Hans Reitzels Forlag. 418 pages. ISBN: 978-87-412-5978-9.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Reconceptualizing kairos. Chapter 28, pages 249-258. In:
  • Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia; Skoie, Mathilde. 2014. PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. 308 pages. ISBN: 978-960-85145-4-6.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Politisk retorik i tv, radio – och online. Kapittel 6b, pages 337-352. In:
  • Fischer, Otto; Mehrens, Patrick; Viklund, Jon. 2014. Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys. Retorikförlaget. 408 pages. ISBN: 978-91-86093-24-2.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Billeders retorik. Kapittel 12, pages 287-322. In:
  • Lund, Marie; Roer, Hanne. 2014. Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk kritik. 3. udgave. Hans Reitzels Forlag. 418 pages. ISBN: 978-87-412-5978-9.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2014. Virtues of visual argumentation: How pictures make the importance and strength of an argument salient. Chapter 1, pages 1-13. In:
  • Mohammed, Dima; Lewiński, Marcin. 2014. Virtues of Argumentation. Proceedings of the 10th International Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA), 22-26 May 2013. 400 pages. ISBN: 978-0-920233-66-5.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Formulas of Prize Winning Press Photos. Chapter 24, pages 461-486. In:
  • van Belle, Hilde. 2013. Verbal and Visual Rhetoric in a Media World. 505 pages. ISBN: 978 90 8728 190 8.
 • Kjeldsen, Jens E. 2013. Speaking to Europe. A Rhetorical approach to Prime Minister Tony Blair’s speech to the EU Parliament. Chapter 1, pages 19-42. In:
  • Fløttum, Kjersti. 2013. Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. John Benjamins Publishing Company. 191 pages. ISBN: 978-90-272-0640-4.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. The study of rhetoric in Norway. Chapter 40, pages 757-778. In:
  • Knapskog, Karl; Hovden, Jan Fredrik. 2012. Hunting High and Low. Skriftfest til Jostein Gripsrud. Scandinavian Academic Press. 859 pages. ISBN: 978-82-304-0090-6.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Pictorial Argumentation in Advertising: Visual tropes and Figures as a Way of Creating Visual Argumentation. Chapter 16, pages 239-256. In:
  • Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2012. Topical Themes in Argumentation Theory. Twenty Exploratory Studies. Springer. 346 pages. ISBN: 9789400740402.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Retorikkens samfund - samfunnets retorikk. Kapittel 10, pages 213-232. In:
  • Dahlgren, Kenneth; Næss, Hans Erik. 2012. Tanker om samfunn. Universitetsforlaget. 256 pages. ISBN: 9788215019765.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2012. Scandinavian Research in Rhetoric. Challenges of the media society to two demarcations of the study of rhetoric. Kapittel, pages 106-124. In:
  • Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. 368 pages. ISBN: 978-91-86093-09-9.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. The Study of Rhetoric in the Scandinavian Countries. Kapittel, pages 7-38. In:
  • Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. 368 pages. ISBN: 978-91-86093-09-9.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Johansen, Anders. 2012. The Broadcasting of Authenticity: How the media transform public politics into personal feelings. Chapter 13, pages 167-178. In:
  • Trivundža,, Ilija Tomanić. 2012. Critical perspectives on the European mediasphere. 330 pages. ISBN: 978-961-235-583-8.
 • Gelang, Marie; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Nonverbal Communication as Argumentation. Chapter 51, pages 567-576. In:
  • Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart; Godden, DJ; Mitchell, Gordon. 2011. Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Rozenberg Publishers. 2111 pages. ISBN: 9789036102438.
 • Kjeldsen, Jens E. 2011. Visual argumentation in an Al Gore keynote presentation on climate change. Chapter 1, pages 1-12. In:
  • Frank, Zenker. 2011. Argumentation: Cognition & Community Proceedings of the 9th Biannual Conference of the Ontario Society for the Study of Argumentation. 1400 pages. ISBN: 978‐0‐920233‐66‐5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Bilder og tekstbilder i foredrag og forelesning. Kapittel 14, pages 263-289. In:
  • Skodvin, Arne; Flyum, Karl Henrik; Knudsen, Geir; Simonsen, Eva. 2011. Forelesningens kunst. Unipub forlag. 292 pages. ISBN: 978-82-7477-499-5.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2011. Visual Tropes and Figures as Visual Argumentation. Chapter 88, pages 949-960. In:
  • Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart; Godden, DJ; Mitchell, Gordon. 2011. Proceedings of the 7th Conference of the International Society for the Study of Argumentation. Rozenberg Publishers. 2111 pages. ISBN: 9789036102438.
 • Hauser, Gerard; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2010. Rhetorical situations in everyday discourse. Chapter 10l, pages 91-100. In:
  • Kangira, Jairos; Salazar, Philippe‐Joseph. 2010. Gender Rhetoric : North-South. 103 pages. ISBN: 9789994571307.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Retorisk genreanalyse. Kapittel 4, pages 85-114. In:
  • Roar, Hanne; Klujeff, Marie Lund. 2009. Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk kritik. Hans Reitzels Forlag. 363 pages. ISBN: 978-87-412-5328-2.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2009. Billeders retorik. Kapittel 12, pages 291-328. In:
  • Roar, Hanne; Klujeff, Marie Lund. 2009. Retorikkens aktualitet. Grundbog i retorisk kritik. Hans Reitzels Forlag. 363 pages. ISBN: 978-87-412-5328-2.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2008. Rhetorical situations. The Rhetorical Situation and the Rhetorical Study in a Complex, Changeable and Hypermediated World. Chapter 7, pages 115-128. In:
  • Carpentier, Nico. 2008. Democracy, Journalism and Technology: New Developments in an Enlarged Europe. 430 pages. ISBN: 978-9949-11-971-4.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2008. Visualizing egalitarianism. Political print aids in Denmark. Chapter 8, pages 139-160. In:
  • Strömbäck, Jesper; Ørsten, Jesper; Aalberg, Toril. 2008. Communicating Politics- Political Communication in the Nordic Countries. Nordicom. 276 pages. ISBN: 978-91-89471-63-4.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2008. Angrepet av saklighet. Willochs retoriske realisme. Kapittel 15, pages 226-253. In:
  • Clemet, Kristin; Stanghelle, Harald. 2008. Kåre Willoch - en debattbok. ISBN: 9788248907930.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2007. Fjernsynets offentlige retorikk. Kapittel 9, pages 139-154. In:
  • Nordhaug, Odd; Kristiansen, Hans-Ivar. 2007. Retorikk, samtid og samfund. 267 pages. ISBN: 9788292735060.
 • Dysthe, Olga; Kjeldsen, Jens Elmelund; Breistein, Siri; Lied, Liv Ingeborg. 2006. Studentperspektiv på rettleeing. III-1, pages 207-227. In:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 pages. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Retorisk genreanalyse. Kapittel 3, pages 63-112. In:
  • Klujeff, Marie Lund; Roar, Hanne. 2006. Retorikkens aktualitet. Hans Reitzels Forlag. 307 pages. ISBN: 87-412-0367-4.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Billeders retorik. Kapittel 7, pages 161-196. In:
  • Klujeff, Marie Lund; Roar, Hanne. 2006. Retorikkens aktualitet. Hans Reitzels Forlag. 307 pages. ISBN: 87-412-0367-4.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2006. Tilbakemelding på tekst. II-3, pages 162-182. In:
  • Dysthe, Olga; Samara, Akylina. 2006. Forskningsveiledning på master - og doktorgradsnivå. Abstrakt forlag. 353 pages. ISBN: 82-7935-207-4.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Fjernsynets nye offentlige retorik. Kapittel 10, pages 179-192. In:
  • Kristiansen, Hans-Ivar; Nordhaug, Odd. 2004. Retorikk, ledelse og samfund. 252 pages. ISBN: 82-996595-6-6.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. 11. septembers visuelle retorik. Kapittel, pages 31-56. In:
  • Meyer, Siri; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. 174 pages. ISBN: 9197407895.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund; Meyer, Siri. 2004. Krig, rett og retorikk. En introduksjon. Introduksjon, pages 7-14. In:
  • Meyer, Siri; Kjeldsen, Jens Elmelund. 2004. Krig, rett og retorikk. En bok om kommunikasjonsregimer. 174 pages. ISBN: 9197407895.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Retoriske kvaliteter i billeder. 91|-114. In:
  • Andersen, Øivind; Berge, Kjell Lars. 2003. Retorikkens relevans. ISBN: 8290954247.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Forord. 7-11. In:
  • Johannesson, Kurt. 2003. Ta ordet. 10 øvelser i praktisk retorikk. 191 pages. ISBN: 8203228208.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2003. Makten mellem billedet og øjet. 130-157. In:
  • Berge, Kjell Lars; Meyer, Siri; Trippestad, Tom Are. 2003. Maktens tekster. Gyldendal Akademisk. 236 pages. ISBN: 82-05-30735-0.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2002. "Den norske demagogen. Om frykten for Carl I. Hagens retorikk". 137-156. In:
  • Eide, Martin. 2002. Skråblikk. Medievitenskapelige formidlingsfrukter. Redigert av Martin Eide. Institutt for medievitenskap. Universitetet i Bergen. Publikasjon nr. 51. 2002. ISBN: 82-8033-01-27.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 2001. The Rhetorical Power of Pictures. 132-157. In:
  • Gripsrud, Jostein; Engelstad, Fredrik. 2001. Power, Aesthetics, Media. Unipub forlag. ISBN: 82-92028-36-6.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Et retorisk fundament for skrivning: pragmatik, intention og kvalitet. 78-112. In:
  • Evensen, Lars Sigfred; Hoel, Torlaug Løkensgard. 1997. Skriveteorier og skolepraksis. Cappelen Damm Akademisk.
 • Kjeldsen, Jens Elmelund. 1997. Et retorisk fundament for skriving: Pragmatikk, intensjon og kvalitet. In:
  • Evensen, Lasse. 1997. Skriveteorier og skrivepraksis. Cappelen Damm Akademisk.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publications: 1) Articles and papers, 2) Books/special issues

     Articles and papers

2015. The study of visual and multimodal argumentation. Argumentation : an international journal on reasoning. 29: 115-132. doi: 10.1007/s10503-015-9348-4

2015. The Rhetoric of Thick Representation: How Pictures Render the Importance and Strength of an Argument Salient. Argumentation : an international journal on reasoning. 29: 197-215. doi: 10.1007/s10503-014-9342-2

2015. Where Is Visual Argument? Chapter 8, sider 107-117. I Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2015. Reflections on Theoretical Issues in Argumentation Theory. Springer. ISBN:

2014. Reconceptualizing kairos. Chapter 28, sider 249-258. I Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia; Skoie, Mathilde. 2014. PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. 308 sider. ISBN: 978-960-85145-4-6.

2013. Formulas of Prize Winning Press Photos. Chapter 24, sider 461-486. I van Belle, Hilde. 2013. Verbal and Visual Rhetoric in a Media World. 505 sider. ISBN: 978 90 8728 190 8.

2013. Speaking to Europe. A Rhetorical approach to Prime Minister Tony Blair’s speech to the EU Parliament. Chapter 1, sider 19-42. I Fløttum, Kjersti. 2013. Speaking of Europe. Approaches to complexity in European political discourse. John Benjamins Publishing Company. 191 sider. ISBN: 978-90-272-0640-4.

2013. Strategies of visual argumentation in slideshow presentations: the role of the visuals in an Al Gore presentation on climate change. Argumentation : an international journal on reasoning. 27: 425-443. doi: 10.1007/s10503-013-9296-9.

2012. Pictorial Argumentation in Advertising: Visual tropes and Figures as a Way of Creating Visual Argumentation. Chapter 16, sider 239-256. I Eemeren, Frans H. van; Garssen, Bart. 2012. Topical Themes in Argumentation Theory. Twenty Exploratory Studies. Springer. 346 sider. ISBN: 9789400740402.

2012. The Study of Rhetoric in the Scandinavian Countries (med Jan Grue). Kapittel, side 7-38. I: Kjeldsen, Jens Elmelund; Grue, Jan. 2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget.

2007. Visual Argumentation in Scandinavian Political Advertising: A Cognitive, Contextual, and Reception Oriented Approach. Argumentation and Advocacy. 43: 124-132.

2003. Talking to the eye: visuality in ancient rhetoric. Word and Image. 19: 133-137.

 

     Books/special issues

2017 (forthcoming) Rhetorical Audiences. Reception- and audience studies of rhetoric. PalgraveMacMillan.

2015. Visual and multimodal argumentation. Special issue of the journal Argumentation (vol. 29, no. 2). 242 pages.

2014. hva er retorikk [what is rhetoric]. Universitetsforlaget. Oslo.

2012. Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010 (with Jan Grue). Retorikförlaget. 368 pages.

2011. Tale med billeder – tegne med ord [Speaking with pictures, drawing with words]. Spartacus forlag, Oslo 2011. 241 pages.

2008. Retorik idag. [Rhetoric Today]. Studentlitteratur, Stockholm. 394 pages.

2006. Retorikk i vår tid. En innføring i moderne retorisk teori (ny og utvidet utgave) [Rhetoric of our times. An introduction to contemporary rhetorical theory. New and revised Edition] Oslo. Spartacus forlag. 399 pages.

2005. Virksomme ord. Politiske taler 1814–2005 (with Anders Johansen) [Words that Work. Political Speeches 1814-2005]. Universitetsforlaget, Oslo 2005 (707 pages).Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005. Sammen med professor Anders Johansen. Universitetsforlaget. 707 pages, and 36 pages introduction.

2004. Krig, rett, retorikk. (with Siri Meyer) [War, Law and Rhetoric]. Rhetor förlag, Åstorp. 175 pages.

2002. Visuel retorik. [Visual Rhetoric]. Department of media studies, University of Bergen. 466 pages + appendix.

Research groups

Twitter