Home
Jesper Blinkenberg's picture

Jesper Blinkenberg

Forskningsleder I
NORCE, Uni Research Helse - Legevaktmedisin
Books
 • Johansen, Ingrid H.; Blinkenberg, Jesper; Arentz-Hansen, Cecilie; Moen, Kåre. 2018. Legevakthåndboken, 6. utg. Gyldendal Akademisk. 1000 pages. ISBN: 9788205506992.
 • Johansen, Ingrid H.; Blinkenberg, Jesper; Arentz-Hansen, Cecilie; Moen, Kåre. 2015. Legevakthåndboken, 5. utg. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205355798.
 • Johansen, Ingrid Hjulstad; Blinkenberg, Jesper; Arentz-Hansen, Cecilie; Moen, Kåre. 2012. Legevakthåndboken. Gyldendal Akademisk. ISBN: 9788205304826.
Journal articles
 • Blinkenberg, Jesper; Pahlavanyali, Sahar; Hetlevik, Øystein; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2019. General practitioners’ and out-of-hours doctors’ role as gatekeeper in emergency admissions to somatic hospitals in Norway: registry-based observational study. BMC Health Services Research. 19. 12 pages. doi: 10.1186/s12913-019-4419-0
 • Blinkenberg, Jesper. 2015. Kompis til besvær. Utposten. 2. 55-55.
 • Blinkenberg, Jesper; Morken, Tone. 2013. Turnusleger - en del av legevakten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 133: 385-386. doi: 10.4045/tidsskr.12.1507
 • Blinkenberg, Jesper. 2012. Råflink raddis med bredt spekter. Intervju med Sverre Rørtveit. Utposten. 41: 2-5.
 • Blinkenberg, Jesper. 2012. Mer enn klippfisk. Rapport fra Portugal. Utposten. 41: 32-36.
 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Flingtorp, LD; Linnerud, EL; Nielsen, BK; Thesen, Janecke. 2011. Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten. 7.
 • Blinkenberg, Jesper; Hunskaar, Steinar. 2009. Elektronisk kommunal beredsskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening. 129: 1624-1627.
 • Blinkenberg, Jesper; Hunskår, Steinar. 2009. Elektronisk kommunal beredskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening. 129: 1624-1627.
 • Nieber, Tobias; Holm-Hansen, Elisabeth; Bondevik, Gunnar Tschudi; Blinkenberg, Jesper; Thesen, Janecke; Zakariassen, Erik; Hunskaar, Steinar. 2007. Organisering av legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 127: 1335-1338.
 • Zakariassen, Erik; Blinkenberg, Jesper; Holm-Hansen, Elisabeth; Nieber, Tobias; Thesen, Janecke; Bondevik, Gunnar Tschudi; Hunskaar, Steinar. 2007. Beliggenhet, lokaler og rutiner ved norske legevakter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 127: 1339-1342.
Reports and theses
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2019. Årsstatistikk fra legevakt 2018. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Bergen. 27 pages.
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2018. Årsstatistikk fra legevakt 2017. Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin). 2. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, Bergen. 31 pages.
 • Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid H.; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen. 2014. Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Research Helse, Bergen. 91 pages.
 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Linnerud, Eva; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, LD. 2011. E-læringsressurser i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. Nakos. 10 pages.
 • Blinkenberg, Jesper; Nieber, Tobias; Janecke, Thesen. 2008. Fremtidens akuttmedisinkurs for allmennleger. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Bergen. 38 pages.
 • Morken, Tone; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe Kristin; Zakariassen, Erik. 2008. Legevaktorganisering i Norge - Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007. Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni helse, Bergen. 18 pages.
Book sections
 • Blinkenberg, Jesper; Johansen, Ingrid H.; Hjortdahl, Magnus; Wisborg, Torben; Sundstrøm, Terje. 2018. Hode-, nakke- og ryggskader. Kapittel 38, pages 1-17. In:
  • Johansen, Ingrid H.; Blinkenberg, Jesper; Arentz-Hansen, Cecilie; Moen, Kåre. 2018. Legevakthåndboken, 6. utg. Gyldendal Akademisk. 1000 pages. ISBN: 9788205506992.
 • Blinkenberg, Jesper. 2016. Allergiske reaksjoner. Kapittel 4.2, pages 183-188. In:
  • Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar. 2016. Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 387 pages. ISBN: 978-82-05-48460-3.

More information in national current research information system (CRIStin)