Home
Jesper Blinkenberg's picture

Jesper Blinkenberg

Forskningsleder I
NORCE, Uni Research Helse - Legevaktmedisin
Academic article
 • Blinkenberg, Jesper; Pahlavanyali, Sahar; Hetlevik, Øystein; Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar. 2019. General practitioners’ and out-of-hours doctors’ role as gatekeeper in emergency admissions to somatic hospitals in Norway: registry-based observational study. BMC Health Services Research. 12 pages.
 • Blinkenberg, Jesper; Hunskaar, Steinar. 2009. Elektronisk kommunal beredsskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1624-1627.
 • Blinkenberg, Jesper; Hunskår, Steinar. 2009. Elektronisk kommunal beredskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1624-1627.
 • Nieber, Tobias; Holm-Hansen, Elisabeth; Bondevik, Gunnar Tschudi; Blinkenberg, Jesper; Thesen, Janecke; Zakariassen, Erik; Hunskaar, Steinar. 2007. Organisering av legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1335-1338.
 • Zakariassen, Erik; Blinkenberg, Jesper; Holm-Hansen, Elisabeth; Nieber, Tobias; Thesen, Janecke; Bondevik, Gunnar Tschudi; Hunskaar, Steinar. 2007. Beliggenhet, lokaler og rutiner ved norske legevakter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1339-1342.
Report
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2020. Årsstatistikk fra legevakt 2019. Rapport nr. 1-2020. Rapport nr. 1-2020. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2019. Årsstatistikk fra legevakt 2018. .
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper. 2018. Årsstatistikk fra legevakt 2017. 2. 2. .
 • Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Bondevik, Gunnar Tschudi; Ellensen, Eirin Nybø; Furu, Silje Foldøy; Johansen, Ingrid H.; Melf, Klaus; Midtbø, Vivian; Morken, Tone; Raknes, Guttorm; Rebnord, Ingrid Keilegavlen. 2014. Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget. .
 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Linnerud, Eva; Nielsen, Boas Krøgh; Thesen, Janecke; Flingtorp, LD. 2011. E-læringsressurser i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. .
 • Morken, Tone; Hunskaar, Steinar; Blinkenberg, Jesper; Hansen, Elisabeth Holm; Tønsaker, Signe Kristin; Zakariassen, Erik. 2008. Legevaktorganisering i Norge - Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007. .
 • Blinkenberg, Jesper; Nieber, Tobias; Janecke, Thesen. 2008. Fremtidens akuttmedisinkurs for allmennleger. .
Reader opinion piece
 • Blinkenberg, Jesper; Morken, Tone. 2013. Turnusleger - en del av legevakten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 385-386.
Reference material
 • Johansen, Ingrid H.; Blinkenberg, Jesper; Arentz-Hansen, Cecilie; Moen, Kåre. 2018. Legevakthåndboken, 6. utg.
 • Johansen, Ingrid H.; Blinkenberg, Jesper; Arentz-Hansen, Cecilie; Moen, Kåre. 2015. Legevakthåndboken, 5. utg.
 • Johansen, Ingrid Hjulstad; Blinkenberg, Jesper; Arentz-Hansen, Cecilie; Moen, Kåre. 2012. Legevakthåndboken.
Popular scientific article
 • Blinkenberg, Jesper. 2012. Mer enn klippfisk. Rapport fra Portugal. Utposten. 32-36.
 • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Flingtorp, LD; Linnerud, EL; Nielsen, BK; Thesen, Janecke. 2011. Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten.
Interview
 • Blinkenberg, Jesper. 2016. Rydd plass til legevakten, folkens!
Digital learning tools
 • Blinkenberg, Jesper; Leirvåg, Jens; Berge, Arngeir; Fotland, Siri-Linn Schmidt; Myhr, Kjetil. 2016. Nettkurs i akuttmedisin for leger, sykepleiere og annet legevaktpersonell.
Article in business/trade/industry journal
 • Blinkenberg, Jesper. 2015. Kompis til besvær. Utposten. 55-55.
Chapter
 • Blinkenberg, Jesper; Johansen, Ingrid H.; Hjortdahl, Magnus; Wisborg, Torben; Sundstrøm, Terje. 2018. Hode-, nakke- og ryggskader. 1-17. In:
  • Johansen, Ingrid H.; Blinkenberg, Jesper; Arentz-Hansen, Cecilie; Moen, Kåre. 2018. Legevakthåndboken, 6. utg.
 • Blinkenberg, Jesper. 2016. Allergiske reaksjoner. 183-188. In:
  • Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar. 2016. Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Interview Journal
 • Blinkenberg, Jesper. 2012. Råflink raddis med bredt spekter. Intervju med Sverre Rørtveit. Utposten. 2-5.

More information in national current research information system (CRIStin)