Home
Jesper Blinkenberg's picture

Jesper Blinkenberg

Forskningsleder I
NORCE, Uni Research AS
 • E-mailJesper.Blinkenberg@uib.no
 • Phone+47 55 58 85 10
 • Visitor Address
  Nygårdsgaten 112
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5008 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2019. General practitioners’ and out-of-hours doctors’ role as gatekeeper in emergency admissions to somatic hospitals in Norway: registry-based observational study. BMC Health Services Research. 12 pages.
 • Show author(s) 2009. Elektronisk kommunal beredsskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1624-1627.
 • Show author(s) 2009. Elektronisk kommunal beredskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1624-1627.
 • Show author(s) 2007. Organisering av legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1335-1338.
 • Show author(s) 2007. Beliggenhet, lokaler og rutiner ved norske legevakter. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1339-1342.
Report
 • Show author(s) 2021. Årsstatistikk for legevakt 2020. Rapport nr. 2-2021. .
 • Show author(s) 2021. Vakttårnprosjektet. Epidemiologiske data frå legevakt. Samlerapport for 2020. .
 • Show author(s) 2020. Årsstatistikk fra legevakt 2019. Rapport nr. 1-2020. Rapport nr. 1-2020. .
 • Show author(s) 2019. Årsstatistikk fra legevakt 2018. .
 • Show author(s) 2018. Årsstatistikk fra legevakt 2017. 2. 2. .
 • Show author(s) 2014. Nasjonale krav til legevakt og fremtidens øyeblikkelig hjelp - tilbud i kommunene. Oppdrag fra Akuttutvalget. .
 • Show author(s) 2011. E-læringsressurser i akuttmedisin for allmennleger og turnusleger. .
 • Show author(s) 2008. Legevaktorganisering i Norge - Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2007. .
 • Show author(s) 2008. Fremtidens akuttmedisinkurs for allmennleger. .
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2013. Turnusleger - en del av legevakten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 385-386.
Reference material
 • Show author(s) 2018. Legevakthåndboken, 6. utg.
 • Show author(s) 2015. Legevakthåndboken, 5. utg.
 • Show author(s) 2012. Legevakthåndboken.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2012. Mer enn klippfisk. Rapport fra Portugal. Utposten. 32-36.
 • Show author(s) 2011. Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten.
Interview
 • Show author(s) 2016. Rydd plass til legevakten, folkens!
Digital learning tools
 • Show author(s) 2016. Nettkurs i akuttmedisin for leger, sykepleiere og annet legevaktpersonell.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2015. Kompis til besvær. Utposten. 55-55.
Chapter
 • Show author(s) 2018. Hode-, nakke- og ryggskader. 1-17. In:
  • Show author(s) 2018. Legevakthåndboken, 6. utg.
 • Show author(s) 2016. Allergiske reaksjoner. 183-188. In:
  • Show author(s) 2016. Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
Interview Journal
 • Show author(s) 2012. Råflink raddis med bredt spekter. Intervju med Sverre Rørtveit. Utposten. 2-5.

More information in national current research information system (CRIStin)