Home
Johan Giertsen's picture

Johan Giertsen

Professor
 • E-mailGiertsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 95 46
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Books
 • Giertsen, Johan. 2019. Kontrakter – ytelse og pris. 389 pages. ISBN: 978-82-15-02396-0.
 • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 pages. ISBN: 9788245027945.
 • Giertsen, Johan. 2014. Avtaler. Universitetsforlaget. 362 pages. ISBN: 978-82-15-02290-1.
 • Giertsen, Johan. 2012. Avtale (2. utgave). Universitetsforlaget. 330 pages. ISBN: 978-82-15-01774-7.
 • Giertsen, Johan. 2008. Gransking. Universitetsforlaget. 270 pages. ISBN: 978-82-15-01234-6.
 • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 pages. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Giertsen, Johan. 2006. Avtaler. Universitetsforlaget. 300 pages. ISBN: 978-82-15-00123-4.
 • Giertsen, Johan. 2005. Avtaler. 321 pages. ISBN: 82-13-02363-3.
 • Giertsen, Johan. 1999. Fusjon og fisjon. Universitetsforlaget. 429 pages. ISBN: 82-0012738-9.
 • Giertsen, Johan. 1996. Pliktmessig avhold. 175 pages. ISBN: 82-00-22523-2.
 • Giertsen, Johan. 1996. Selskapsfinansierte aksjeerverv. Kan et selskap stille midler til råd ighet for erverv av aksjer i selskapet? 248 pages. ISBN: 82-00-22763-4.
 • Giertsen, Johan. 1995. Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving. 606 pages. ISBN: 82-00-22361-2.
 • Giertsen, Johan. 1994. Generasjosskifte. Juridiske spørsmål. 31 pages. ISBN: 82-90878-26-5.
Journal articles
 • Giertsen, Johan. 2009. Vitenskapelig uredelighet og Granskingsutvalget. Tidsskrift for Den norske legeforening. 24.
 • Giertsen, Johan. 2007. Gransking. Kritisk juss. 4.
 • Giertsen, Johan. 2006. EU åpner for internasjonale fusjoner. Lov og Rett. 371-377.
 • Giertsen, Johan. 2006. Tåler vi en ny gransking? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2006-10-31.
 • Giertsen, Johan. 2003. Selskapsrettslige spørsmål som reiser seg når advokater er styremedlemmer i aksje- eller allmennaksjeselskaper, når advokaten har selskapet som klient. www.jus.no/asset/31960/1/31960.
 • Giertsen, Johan. 2003. Aksjeselskapsretten som obligasjonsrettslig disiplin. Nordisk Tidsskrift for Selskabsret. 1. 53-69.
 • Giertsen, Johan. 2002. Selskapsfinansierte aksjeerverv Aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10. Revisjon og Regnskap. 6. 18-23.
 • Giertsen, Johan. 2002. Spår trøbbel med statsstyrte sykehus. Nettavis for Universitetet i Bergen www.uib.no/elin/php. Published 2002-02-09.
 • Giertsen, Johan. 2000. Trekantfusjon Selskapsrettslige problemer. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69. 7-15.
 • Giertsen, Johan. 2000. Trekantfusjon Selskapsrettslige problemer. Tema Faglig utdrag fra 2000-landsmøtet Temahefte nr. 69. 7-15.
 • Giertsen, Johan. 2000. Anmeldelse av Magnus Aarbakke, Jan Skåre, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Asle Aarbakke: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lov og Rett. 2/2000. 123-127.
 • Giertsen, Johan. 2000. Anmeldelse av Magnus Aarbakke, Jan Skåre, Gudmund Knudsen, Tone Ofstad og Asle Aarbakke: Aksjeloven og allmennaksjeloven. Lov og Rett. 2/2000. 123-127.
 • Giertsen, Johan. 1999. Ugyldighet og forutsetningssvikt ved skifterettslig gjeldsovertagelse. Jussens venner. 4. 218-228.
 • Giertsen, Johan. 1998. "Fordringsmodellen" ved trekantfusjon - svekket kreditorvern? Juristkontakt. 4/98. 26-28.
 • Giertsen, Johan. 1998. Overtakelse av deltakeransvar i ansvarlig selskap etter deltakers død. Lov og Rett. 10/1998. 617-630.
 • Giertsen, Johan. 1998. "Fordringsmodellen" ved trekantfusjon etter aksjelovene av 1997. Revisjon og Regnskap. 6. 12-17.
 • Giertsen, Johan. 1998. Ansvar på privat skifte for forpliktelser pådratt etter dødsfallet. Jussens venner. 5/1998. 300-305.
 • Giertsen, Johan. 1995. Uskifte og lovvalg. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2-3. 261-324.
 • Giertsen, Johan. 1994. Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling. Juristkontakt. 3 (apri.
 • Giertsen, Johan. 1994. Revisors erstatningsansvar ved forsømt eller mangelfull kontroll av selskapets økonomiske stilling. Juristkontakt. 3. 2-9.
 • Giertsen, Johan; Morild, Inge. 1993. Påliteligheten av den norske selvmordsstatistikken (The reliability of the Norwegian suicide statistics). Nord Med. 108: 58-59.
 • Morild, Inge; Gjerdet, N. R.; Giertsen, Johan. 1993. Bone strength in infants. For Sci Int. 60: 111-119.
 • Morild, Inge; Gjerdet, N. R.; Giertsen, Johan. 1993. Bone strength in infants. Forensic Science International. 60: 111-119.
 • Søvik, Oddmund; Thordarson, H.; Giertsen, Johan. 1992. Uventet død hos yngre diabetikere. Tidsskrift for Den norske legeforening. 926-927.
Reports and theses
 • Giertsen, Johan. 2018. NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven (leder lovutvalget). Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Oslo. 90 pages.
 • Giertsen, Johan. 2017. NOU 2017: 15 Revisorloven (leder lovutvalget). Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, Oslo. 403 pages.
 • Underdal, Arild; Ullenius, Christina; Storsul, Tanja; Olsen, Johan P.; Kjenndalen, Kari; Hagesæther, Gunhild; Giertsen, Johan; Bernt, Jan Fridthjof; Austgulen, Rigmor. 2006. NOU 2006: 19 Akademisk frihet. Avdeling for offentlige publikasjoner, Oslo. 61 pages.
 • Giertsen, Johan. 2002. NOU 2002: 6, Lov om samvirkeforsøk (Medlem av samvirkelovutvalget med ansvar for å skrive det vesentligste av fremstillingen av gjeldende samvirkerett og spesialmotivene til den foreslåtte lov om samvirkeforetak.). Statens Forvaltningstjeneste, Oslo.
 • Giertsen, Johan. 1994. Succession in Family Business in Norway. An Overview of some legal problems. Det juridiske fakultets skriftserie. 51. UiB. 40 pages.
 • Giertsen, Johan. 1994. Generasjonsskifte. Kontrakts- og arverettsspørsmål som oppstår når et foretak overføres til livsarving. (Levert til bedømmelse for den juridiske doktorgrad 4.8.1993). 1 pages.
Book sections
 • Giertsen, Johan. 2018. Forbrukerretten europeiseres. Bidrag, pages 433-446. In:
  • Udsen, Henrik; Christensen, Jan Schans; Hansen, Jesper Lau; Iversen, Torsten; Nielsen, Linda. 2018. Festskrift til Mads Bryde Andersen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 797 pages. ISBN: 9788757441130.
 • Giertsen, Johan. 2015. Avtalelovene – hva nå? Bidrag, pages 331-348. In:
  • Andersen, Mads Bryde. 2015. Aftaleloven 100 år. DJØF Forlag. 470 pages. ISBN: 978-87-574-3321-0.
 • Giertsen, Johan. 2010. Samarbeidsproblemer som bortfallsgrunn for fusjon. artikkel nr. 5, pages 56-61. In:
  • Knudsen, Gudmund; Woxholth, Geir; Normann, Kristin. 2010. Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder : festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år. Gyldendal Akademisk. 356 pages. ISBN: 978-82-05-40066-5.
 • Giertsen, Johan. 2010. Jusstudentar, skriv nynorsk. 7. artikkel, pages 59-60. In:
  • Hæreid, Gunnar O.; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes; Tollefsen, Merete. 2010. Mål og rett - Juristmållaget 75 år Institutt for privatrett - Skriftserie 182/2010. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, Oslo. 175 pages.
 • Giertsen, Johan. 2006. Akademiske rettigheter i internasjonalt lys. Vedlegg 3, pages 57-61. In:
  • Underdal, Arild; Ullenius, Christina; Storsul, Tanja; Olsen, Johan P.; Kjenndalen, Kari; Hagesæther, Gunhild; Giertsen, Johan; Bernt, Jan Fridthjof; Austgulen, Rigmor. 2006. NOU 2006: 19 Akademisk frihet. Avdeling for offentlige publikasjoner, Oslo. 61 pages.
 • Giertsen, Johan. 2006. Akademisk ytringsfrihet. Vedlegg 1, pages 50-52. In:
  • Underdal, Arild; Ullenius, Christina; Storsul, Tanja; Olsen, Johan P.; Kjenndalen, Kari; Hagesæther, Gunhild; Giertsen, Johan; Bernt, Jan Fridthjof; Austgulen, Rigmor. 2006. NOU 2006: 19 Akademisk frihet. Avdeling for offentlige publikasjoner, Oslo. 61 pages.
 • Giertsen, Johan. 2006. Akademisk frihet vs. arbeidsgivers styringsrett. Vedlegg 2, pages 53-56. In:
  • Underdal, Arild; Ullenius, Christina; Storsul, Tanja; Olsen, Johan P.; Kjenndalen, Kari; Hagesæther, Gunhild; Giertsen, Johan; Bernt, Jan Fridthjof; Austgulen, Rigmor. 2006. NOU 2006: 19 Akademisk frihet. Avdeling for offentlige publikasjoner, Oslo. 61 pages.
 • Giertsen, Johan. 2003. Triangle Mergers: A Distinctive Norwegian Type of Trasactions. 139-146. In:
  • Wahlgren, Peter. 2003. Company Law. 328 pages. ISBN: 91-85142-59-X.
 • Giertsen, Johan. 2003. Company Law as a Contract Law Dicipline. 277-286. In:
  • Engsig Sørensen, Karsten; Neville, Mette. 2003. The Regulation of Comnpanies. A tribute to Paul Krüger Andersen. Forlaget Thomson. 317 pages. ISBN: 87-619-0706-5.
 • Giertsen, Johan. 2003. Selskapsrettslig tilbakeføring og konkursrettslig omstøtelse. Belyst ved dansk og norsk rett. In:
  • Taksøe-Jensen, Finn. 2003. Jura & Historie. Festskrift til Inger Dübeck som forsker. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 516 pages. ISBN: 87-574-0831-9.
 • Giertsen, Johan. 2002. Har aksjonæravtaler selskapsrettslige virkninger? 533-545. In:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 pages. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Giertsen, Johan. 2002. Skjevdeling av foretak: Avgrensing og verdsettelse av skjevdelingsformuen. 301-312. In:
  • Bull, Kirsti Strøm; Hagstrøm, Viggo; Tjomsland, Steinar. 2002. Bonus Pater Familias Festskrift til Peter Lødrup 70 år. Gyldendal Akademisk. 829 pages. ISBN: 82-05-30060-7.
 • Giertsen, Johan. 1998. Fusjon som avtaletype. 799-811. In:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 pages. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Giertsen, Johan. 1997. Kan en ektefelles omstøtelseskrav gjøres gjeldende mot medkontrahentens godtroende suksessorer? 345-353. In:
  • Hagstrøm, Viggo; Lødrup, Peter; Aarbakke, Magnus. 1997. Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12697-8.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence