Home
 • E-mailJohan.Myking@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 18+47 950 82 751
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Books
 • Jónsson, Sigurdur; Laurén, Christer; Myking, Johan; Picht, Heribert. 2013. Parallellspråk og domene. Nordisk språkplanlegging på 2000-tallet, med særlig vekt på forsknings- og utdanningssektoren. Novus Forlag. 196 pages. ISBN: 978-82-7099-726-8.
 • Haugen, Odd Einar; Myking, Johan; Sandøy, Helge; Steinbru, Kjell-Erik. 2012. Ole-Jørgen Johannessen: Norrøne og navnefaglige studier. Festskrift til 70-årsdagen. Novus Forlag. 267 pages. ISBN: 978-82-7099-691-9.
 • Laurén, Christer; Myking, Johan; Picht, Heribert. 2008. Insikter om insikt. Nordiska teser om fackkommunikation. Novus Forlag. 207 pages. ISBN: 978-82-7099-475-5.
 • Myking, Johan. 2008. Motivasjon som termdanningsprinsipp. Ein teoretisk diskusjon på grunnlag av norsk oljeterminologi. 424 pages. ISBN: 978-952-476-229-8.
 • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 260 pages. ISBN: 978-82-7099-456-4.
 • Laurén, Christer; Myking, Johan; Picht, Heribert. 1998. Terminologie unter der Lupe. Vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig. 353 pages. ISBN: 3-901010-22-X.
 • Laurén, Christer; Myking, Johan; Picht, Heribert. 1997. Terminologi ­ en vetenskapsgren. 293 pages. ISBN: 91-44-00401-X.
 • Brekke, Magnar; Andersen, Øivin; Dahl, Trine; Myking, Johan. 1994. Applications and Implications of Current LSP Research. Proceedings of The 9th European Symposium on LSP. Fagbokforlaget. 969 pages. ISBN: 82-7674-118-5.
Journal articles
 • Myking, Johan. 2018. Nordiskfaget - ein ung 100-åring. Bergens Tidende. Published 2018-10-26.
 • Kyrkjebø, Rune; Myking, Johan. 2017. Språk på flyttefot - språksamlingane til Bergen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 22: 161-166.
 • Myking, Johan; Jónsson, Sigurdur. 2017. Det institusjonaliserte terminologiarbeidet — til liten nytte? Nordterm. 19: 71-76.
 • Myking, Johan. 2016. Kystord til folket. Bergens Tidende. Published 2016-06-22.
 • Myking, Johan. 2016. Hordvikveten - ein vaktar av Vossaveldet? Åsabuen. 2016.
 • Myking, Johan. 2014. Veten på Atløy. Jul i Sunnfjord. 12-16.
 • Myking, Johan. 2012. Selfallet kvalifiserer ikkje for "omkamp". Avisa Strilen. 1 pages. Published 2012-10-30.
 • Myking, Johan. 2012. Å vita at ein ikkje alltid kan vita – det er òg eit svar! Avisa Strilen. 1 pages. Published 2012-12-06.
 • Myking, Johan. 2011. SPECIAL LANGUAGE MANAGEMENT – PARAMETERS AND CONSTRAINTS. Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 22. 12 pages.
 • Myking, Johan. 2011. ‘Domenetap’ eller ‘kunnskapsstruktur’? Om motstridande diskursar i nordisk terminologisamarbeid. Sprog i Norden 2011. Språk i Norden. 131-156.
 • Eidset, Idar; Furevik, Tore; Myking, Johan. 2010. Skjerp klimaspråket! Bergens Tidende. Published 2010-11-10.
 • Myking, Johan. 2010. Norsk Ordbok: Ordkunnskap for nynorskingar og andre målfolk. Norsk Tidend. 1. 22-23.
 • Myking, Johan. 2010. Har leksikografien bruk for omgrepet 'motivasjon'? Skrifter - Nordisk forening for leksikografi (NLF Skrift). 10: 376-385.
 • Myking, Johan. 2010. Infinitivsimperialisme? Bergens Tidende. Published 2010-04-08.
 • Myking, Johan. 2010. Fint i ord, tregt i handling. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2010-06-24.
 • Myking, Johan; Bratland, Kenneth. 2010. Sunnfjording i dramatisk førjulsforlis. Jul i Sunnfjord. 7 pages.
 • Myking, Johan; Bratland, Kenneth. 2010. Forliset til D/S Stanley i julen 1894. Bergensposten. 3. 17-32.
 • Myking, Johan. 2009. (YET ANOTHER) TAXONOMY OF MOTIVATIONS. Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 20.
 • Myking, Johan. 2007. [Melding av] Ruth Vatvedt Fjeld & Dagfinn Worren (red.): Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå konferansen om leksikografi i Norden. Volda 20.–24. mai 2003. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 25: 288-292.
 • Myking, Johan. 2006. Nyare terminologiarbeid i Noreg. Språknytt. 2. 5 pages.
 • Myking, Johan. 2006. Norsk ordbok band 5 (med sideblikk til tidlegare band). LexicoNordica. 13: 309-324.
 • Myking, Johan. 2005. Terminologi og språktypologi. Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI:n julkaisut. 32. 196-204.
 • Myking, Johan. 2004. Terminologie in der Praxis der Ukraine - a commentary. Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 15.
 • Myking, Johan. 2004. Sprache, Domäne und Domänendynamik. FACHSPRACHE. 26: 5-13.
 • Myking, Johan. 2004. "Kultur for læring". Bergens Tidende. Published 2004-04-22.
 • Myking, Johan. 2004. Kultur for läring? Bergens Tidende. Published 2004-04-21.
 • Myking, Johan. 2003. La elevane bade i sidemål! Samtale med professor Christer Laurén. Norsk Tidend. 4.
 • Myking, Johan; Laurén, Christer; Picht, Heribert. 2002. Language and domains: a proposal for a domain dynamics taxonomy. LSP & Professional Communication. 2: 23-30.
 • Myking, Johan. 2001. Sidemålet som Freia-sjokolade. Dag og Tid. 18.
 • Myking, Johan. 2001. Sign Models in Terminology: Tendencies and Functions. LSP & Professional Communication. 1: 45-62.
 • Myking, Johan. 2000. Skriftleg sidemål: heilag ku eller demokratisk garanti? Bergens Tidende. Published 2000-09-09.
 • Myking, Johan. 2000. Avløysarord og motivasjon. Språknytt. 3: 6-7.
 • Myking, Johan. 2000. Avløysarord og motivasjon. Språknytt. 3: 6-7.
 • Myking, Johan. 2000. Skriftleg sidemål: heilag ku eller demokratisk garanti? Bergens Tidende. Published 2000-09-09.
 • Myking, Johan. 2000. Skriftleg sidemål: heilag ku eller demokratisk garanti? Bergens Tidende. Published 2000-09-09.
 • Myking, Johan. 2000. Framsynsforking? Forskning. 5/00: 19.
 • Myking, Johan. 2000. Framsynsforsking? Forskning. 5. 19 pages.
 • Myking, Johan; Utne, Ivar. 2000. Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 3: 18-20.
 • Myking, Johan; Utne, Ivar. 2000. Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 3: 18-20.
 • Myking, Johan. 1999. [Bokmelding av] Kjell Venås: Målvitskap og målrøkt. Festskrift til 70-årsdagen 30. november 1997. Redigert av Andreas Bjørkum, Botolv Helleland, Eric Papazian og Lars S. Vikør. Oslo: Novus forlag, 505 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 17: 280-285.
 • Myking, Johan. 1999. Norsk fagspråkforsking. Ein manglande (?) tradisjon. Nordica Bergensia. 20: 17-62.
 • Myking, Johan. 1998. Oljespråket som laboratorieprodukt. Syn og Segn. 104: 242-249.
Reports and theses
 • Nuopponen, Anita; Toft, Bertha; Myking, Johan. 2000. I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. Vasa universitet, Vasa. 296 pages.
Book sections
 • Andersen, Øivin; Myking, Johan. 2018. Terminology work for specific problem areas and issues: The case of oil terminology. 28, pages 535-547. In:
  • Humbley, John; Budin, Gerhard; Laurén, Christer. 2018. Languages for Special Purposes: An International Handbook. Walter de Gruyter. 571 pages. ISBN: 9783110228014.
 • Andersen, Øivin; Myking, Johan. 2018. Norwegian LSPs. 11, pages 234-254. In:
  • Humbley, John; Budin, Gerhard; Laurén, Christer. 2018. Languages for Special Purposes: An International Handbook. Walter de Gruyter. 571 pages. ISBN: 9783110228014.
 • Myking, Johan; Dysvik, Sylvi; Hjulstad, Håvard. 2018. Fagspråksarbeid. Kapittel 5, pages 365-416. In:
  • Mæhlum, Brit Kirsten. 2018. Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. 684 pages. ISBN: 978-82-7099-848-7.
 • Myking, Johan. 2012. Bilete av ein heimelsmann. Artikkel, pages 51-75. In:
  • Garmann, Rune; Strand, Alf. 2012. Nytt av gamalt. Formidling av Ola R. Midtbøs verk. Bodoni forlag. 127 pages. ISBN: 978-82-7128-658-3.
 • Myking, Johan. 2008. Sekundær termdanning – mellom økonomi og informativitet. Artikkel, pages 191-201. In:
  • Carlsen, Cecilie; Moe, Eli; Andersen, Reidun Oanæs; Tenfjord, Kari. 2008. Banebryter og brobygger i andrespråksfeltet. Novus Forlag. 201 pages. ISBN: 978-82-7099-506-6.
 • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Helge Sandøy - han som tek språket på alvor. Innledning, pages 9-13. In:
  • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 260 pages. ISBN: 978-82-7099-456-4.
 • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Helge Sandøy 60 år. Forord, pages . In:
  • Akselberg, Gunnstein; Myking, Johan. 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag. 260 pages. ISBN: 978-82-7099-456-4.
 • Myking, Johan. 2007. Dichotomies: Impossible and indispensable? Artikkel, pages 265-283. In:
  • Ahmad, Khurshid; Rogers, Margaret. 2007. Evidence-based LSP Translation Text and Terminology. Peter Lang Publishing Group. 584 pages. ISBN: 978-3-03911-187-9.
 • Myking, Johan. 2007. No fixed boundaries. Artikkel, pages 73-91. In:
  • Antia, Bassey Edem. 2007. Indeterminacy in Terminology and LSP. John Benjamins Publishing Company. 236 pages. ISBN: 978-90-272-2332-6.
 • Myking, Johan. 2006. Terminologie in der Praxis der Ukraine - a Commentary. artikkel, pages 137-152. In:
  • Budin, Gerhard; Laurén, Christer; Picht, Heribert; Pilke, Nina; Rogers, Margaret; Toft, Bertha. 2006. The Theoretical Foundations of Terminology Comparison between Eastern Europe and Western Countries. 196 pages. ISBN: 3-89913-449-4.
 • Myking, Johan. 2006. 'Ord vs. term' - ein terminologisk ambivalens? Artikkel, pages 29-41. In:
  • Thorbergsdottir, Águsta. 2006. Nordterm 2005. Ord og termer. Proceedings fra Nordterm 2005 Reykjavík, den 9.—11. juni 2005. 358 pages. ISBN: 9979-842-85-7.
 • Myking, Johan. 2005. Oversyn over fagspråk- og terminologiarbeid i dag. Vedlegg 2, pages 156-159. In:
  • Kristoffersen, Gjert. 2005. Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi. Språkrådet, Oslo. 184 pages.
 • Myking, Johan. 2005. Presist fagspråk – eit avgjerande vilkår. Kapittel 11, pages 135-146. In:
  • Kristoffersen, Gjert. 2005. Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi. Språkrådet, Oslo. 184 pages.
 • Myking, Johan. 2002. Er dikotomiane våre farlege? In:
  • Laurén, Christer. 2002. Språket, människans dotter. Människan, språkets dotter. Essäer på olika språk om språk og kultur.
 • Myking, Johan. 2000. Sosioterminologi - ein modell for Norden? 92-109. In:
  • Nuopponen, Anita; Toft, Bertha; Myking, Johan. 2000. I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. Vasa universitet, Vasa.
 • Myking, Johan. 2000. Sosioterminologi - ein modell for Norden? 92-109. In:
  • Nuopponen, Anita; Toft, Bertha; Myking, John Ragnar. 2000. I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. ISBN: 951-683-857-X.
 • Roald, Jan; Nuopponen, Anita; Toft, Bertha; Myking, Johan. 2000. Verb og verbaluttrykk i rollen som termer. 168-184. In:
  • 2000. I terminologins tjänst – Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. 17 pages.
 • Simonnæs, Ingrid; Nuopponen, Anita; Toft, Bertha; Myking, Johan. 2000. Begrepssystem som hjelpemiddel ved fagspråklige oversettelser. 207-228. In:
  • 2000. I terminologins tjänst: Festskrift för Heribert Picht. 22 pages.
 • Nedrelid, Gudlaug; Myking, Johan; Sandøy, Helge; Utne, Ivar. 1994. Eit fonemsamanfall i jostedalsmålet. 133-141. In:
  • 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. 9 pages.
 • Sanne, Signe Marie; Brekke, Magnar; Andersen, Øivin; Dahl, Trine; Myking, Johan. 1994. Repurposing videodiscs for language learning. In:
  • Brekke, Magnar. 1994. Applications and implications of current LSP research. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-118-5.

More information in national current research information system (CRIStin)