Home
 • E-mailJohan.Myking@uib.no
 • Phone+47 55 58 24 18+47 950 82 751
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2020. Term Formation – Is There a State of the Art? Terminologija. 6-30.
 • Show author(s) 2017. Det institusjonaliserte terminologiarbeidet — til liten nytte? Nordterm. 71-76.
 • Show author(s) 2011. ‘Domenetap’ eller ‘kunnskapsstruktur’? Om motstridande diskursar i nordisk terminologisamarbeid. Sprog i Norden 2011. Språk i Norden. 131-156.
 • Show author(s) 2011. SPECIAL LANGUAGE MANAGEMENT – PARAMETERS AND CONSTRAINTS. Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 12 pages.
 • Show author(s) 2010. Har leksikografien bruk for omgrepet 'motivasjon'? Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 376-385.
 • Show author(s) 2010. Forliset til D/S Stanley i julen 1894. Bergensposten. 17-32.
 • Show author(s) 2009. (YET ANOTHER) TAXONOMY OF MOTIVATIONS. Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research.
 • Show author(s) 2005. Terminologi og språktypologi. Erikoiskielet ja käännösteoria. VAKKI:n julkaisut. 196-204.
 • Show author(s) 2004. Terminologie in der Praxis der Ukraine - a commentary. Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research.
 • Show author(s) 2004. Sprache, Domäne und Domänendynamik. FACHSPRACHE. 5-13.
 • Show author(s) 2002. Language and domains: a proposal for a domain dynamics taxonomy. LSP & Professional Communication. 23-30.
 • Show author(s) 2001. Sign Models in Terminology: Tendencies and Functions. LSP & Professional Communication. 45-62.
 • Show author(s) 1999. Norsk fagspråkforsking. Ein manglande (?) tradisjon. Nordica Bergensia. 17-62.
Report
 • Show author(s) 2000. I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. .
Lecture
 • Show author(s) 2019. Språkleg nedtur eller nytt håp? Om språkpolitisk tenking i akademia etter 2000.
 • Show author(s) 2019. Presentasjon av Språksamlingane ved UiB.
 • Show author(s) 2016. Språksamlingar - frå folket, til folket.
 • Show author(s) 2016. Språksamlingane og den nye namnelova.
 • Show author(s) 2016. Nynorskforsking.
 • Show author(s) 2014. Fagspråk og terminologi – kva og kvifor?
 • Show author(s) 2014. Fagspråk og terminologi – korleis?
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2019. Norsk Ordbok og Nordhordland.
 • Show author(s) 2019. Dialekten i Alver.
 • Show author(s) 2017. Presentasjon av Språksamlingane.
 • Show author(s) 2016. Vetane i Nordhordland – geografi og kulturhistorie.
 • Show author(s) 2014. Vetar og vetesystem i Nordhordland.
 • Show author(s) 2014. Vetane i Nordhordland – turmål og kulturminne.
 • Show author(s) 2014. Norsk språk som politikkområde.
 • Show author(s) 2013. Ivar Aasen – kva hadde han å seia for Masfjorden?
 • Show author(s) 2013. Ivar Aasen om Nordhordland og strilane.
 • Show author(s) 2013. Ivar Aasen om Nordhordland.
 • Show author(s) 2012. Peter Christen Asbjørnsen – meir enn "berre eventyr".
 • Show author(s) 2012. Norsk oljeterminologi i dag, i morgon – men mest i går?
 • Show author(s) 2011. Dødsannonsen som sjanger.
 • Show author(s) 2006. Norsk i hundre! - skyggjer nynorsken for viktigare ting?
 • Show author(s) 2004. Utsyn over nordhordlandsmålet.
 • Show author(s) 2004. Då landsmålet kom til Nordhordland.
 • Show author(s) 2000. Wüster � den første sosioterminologen?
 • Show author(s) 2000. Kva veit vi om problema med forvaltingsspråket?
 • Show author(s) 2000. Kva veit vi om problema med forvaltingsspråket?
Academic lecture
 • Show author(s) 2019. Term formation - is there a state of the art?
 • Show author(s) 2019. Nettbrukaren i fokus: Norsk Ordbok, revisjon a-h (NO-AH).
 • Show author(s) 2011. Språkpolitikk ved UiB: Frå ord til handling. Innlegg på språkpolitisk seminar, UiB.
 • Show author(s) 2011. Language management is always possible. Parameters of special language planning".
 • Show author(s) 2011. Frå utgreiingsdiskurs til handlingsmodus? Om språkpolitisk strategiarbeid i UH-sektoren.
 • Show author(s) 2005. Ord versus termar - ein terminologisk ambivalens?
 • Show author(s) 2005. Norsk vitskapsspråk i ein nasjonal språkstrategi.
 • Show author(s) 2005. Noko om nynorsk terminologi.
 • Show author(s) 2005. Motivasjon som språktypologisk parameter.
 • Show author(s) 2004. Terminologiarbeid i Noreg - historisk oversyn.
 • Show author(s) 2004. Domenedynamikk for skole og utdanning.
 • Show author(s) 2003. Språk og domene: framlegg til ein taksonomi for domenedynamikk.
 • Show author(s) 2003. Språk og domene: eit framlegg til taksonomi for domenedynamikk.
 • Show author(s) 2003. Dichotomies: impossible and indispensable?
 • Show author(s) 2003. Dichotomies: Impossible and indispensable?
 • Show author(s) 2003. Commentary to "Terminologie in der Praxis der Ukraine".
 • Show author(s) 2003. 'Domain defense' and 'prescriptivism': A sketch of Nordic terminology.
 • Show author(s) 2002. Oljeterminologien: røynsler med vinning og tap.
 • Show author(s) 2002. Oljeterminologi: erfaringar med vinning og tap.
 • Show author(s) 2002. Norsk fagspråk. Status 2002.
 • Show author(s) 2002. Norsk fagspråk. Status 2002.
 • Show author(s) 2001. Wüster – den første sosioterminologen?
 • Show author(s) 2001. Against prescriptivism? The ’socio-critical’ challenge to terminology.
 • Show author(s) 2000. Wüster – den første sosioterminologen?
 • Show author(s) 1999. Utfordringane for terminologiforskinga i Norden.
 • Show author(s) 1999. Terminologi og språkteknologi.
 • Show author(s) 1999. Récolte et promotion des ressources terminologiques dans les pays nordiques.
 • Show author(s) 1999. Oljespråket: frå domeneerobring til domenetap?
 • Show author(s) 1998. Norsk terminologisk database. Struktur og applikasjonar.
 • Show author(s) 1997. The Sign Models of Terminology Ð Recent Developments and Current Issues.
 • Show author(s) 1997. The Concept of "Motivation" in Terminology. Some Reflections on its Definition and Applicability.
 • Show author(s) 1997. Standardization and language planning of terminology: the Norwegian experience.
 • Show author(s) 1997. Sign Models in Terminology and LSP: a Need for Revision?
 • Show author(s) 1997. "Kunnskap" som ikonisk variabel.
Editorial
 • Show author(s) 2000. Framsynsforsking? Forskning. 19 pages.
Reader opinion piece
 • Show author(s) 2012. Å vita at ein ikkje alltid kan vita – det er òg eit svar! Avisa Strilen. 1 pages.
 • Show author(s) 2012. Selfallet kvalifiserer ikkje for "omkamp". Avisa Strilen. 1 pages.
 • Show author(s) 2010. Infinitivsimperialisme? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2000. Skriftleg sidemål: heilag ku eller demokratisk garanti? Bergens Tidende.
Book review
 • Show author(s) 2010. Norsk Ordbok: Ordkunnskap for nynorskingar og andre målfolk. Norsk Tidend. 22-23.
 • Show author(s) 2007. [Melding av] Ruth Vatvedt Fjeld & Dagfinn Worren (red.): Nordiske studiar i leksikografi 7. Rapport frå konferansen om leksikografi i Norden. Volda 20.–24. mai 2003. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 288-292.
 • Show author(s) 2006. Norsk ordbok band 5 (med sideblikk til tidlegare band). LexicoNordica. 309-324.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2012. Ole-Jørgen Johannessen: Norrøne og navnefaglige studier. Festskrift til 70-årsdagen. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2007. Å sjå samfunnet gjennom språket: Heidersskrift til Helge Sandøy på 60-årsdagen 14.06.2007. Novus Forlag.
Academic monograph
 • Show author(s) 2013. Parallellspråk og domene. Nordisk språkplanlegging på 2000-tallet, med særlig vekt på forsknings- og utdanningssektoren.
 • Show author(s) 2008. Motivation as a principle of term-formation. A theoretical discussion based on Norwegian oil terminology.
 • Show author(s) 2008. Insikter om insikt. Nordiska teser om fackkommunikation.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1998. Terminologie unter der Lupe. Vom Grenzgebiet zum Wissenschaftszweig. Vienna: TermNet.
 • Show author(s) 1997. Terminologi ­ en vetenskapsgren. Studentlitteratur.
 • Show author(s) 1994. Applications and Implications of Current LSP Research. Proceedings of The 9th European Symposium on LSP. Fagbokforlaget.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2017. Språk på flyttefot - språksamlingane til Bergen. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 161-166.
 • Show author(s) 2016. Hordvikveten - ein vaktar av Vossaveldet? Åsabuen.
 • Show author(s) 2014. Veten på Atløy. Jul i Sunnfjord. 12-16.
 • Show author(s) 2010. Sunnfjording i dramatisk førjulsforlis. Jul i Sunnfjord. 7 pages.
 • Show author(s) 2006. Nyare terminologiarbeid i Noreg. Språknytt. 5 pages.
 • Show author(s) 2003. La elevane bade i sidemål! Samtale med professor Christer Laurén. Norsk Tidend.
 • Show author(s) 2000. Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 18-20.
 • Show author(s) 2000. Ordforståing og offentleg språkbruk. Språknytt. 18-20.
 • Show author(s) 2000. Avløysarord og motivasjon. Språknytt. 6-7.
 • Show author(s) 2000. Avløysarord og motivasjon. Språknytt. 6-7.
 • Show author(s) 1998. Oljespråket som laboratorieprodukt. Syn og Segn. 242-249.
Feature article
 • Show author(s) 2018. Nordiskfaget - ein ung 100-åring. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2016. Kystord til folket. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2010. Skjerp klimaspråket! Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2010. Fint i ord, tregt i handling. Bergens Tidende. 1 pages.
 • Show author(s) 2004. Kultur for läring? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2004. "Kultur for læring". Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2001. Sidemålet som Freia-sjokolade. Dag og Tid.
 • Show author(s) 2000. Skriftleg sidemål: heilag ku eller demokratisk garanti? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2000. Skriftleg sidemål: heilag ku eller demokratisk garanti? Bergens Tidende.
 • Show author(s) 2000. Framsynsforking? Forskning. 19.
 • Show author(s) 1999. [Bokmelding av] Kjell Venås: Målvitskap og målrøkt. Festskrift til 70-årsdagen 30. november 1997. Redigert av Andreas Bjørkum, Botolv Helleland, Eric Papazian og Lars S. Vikør. Oslo: Novus forlag, 505 sider. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. 280-285.
Interview
 • Show author(s) 2010. Held best på dialekten.
Programme participation
 • Show author(s) 1999. Oljespråket før og no.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Norsk Ordbok og heimelsfolk frå Nordhordland.
 • Show author(s) 2020. Nettbrukaren i fokus: digitalisering av Norsk ordbok a–h. 10 pages.
 • Show author(s) 2018. Fagspråksarbeid. 52 pages.
 • Show author(s) 2012. Bilete av ein heimelsmann. 25 pages.
 • Show author(s) 2008. Sekundær termdanning – mellom økonomi og informativitet. 11 pages.
 • Show author(s) 2007. No fixed boundaries. 19 pages.
 • Show author(s) 2007. Helge Sandøy - han som tek språket på alvor. 5 pages.
 • Show author(s) 2007. Dichotomies: Impossible and indispensable? 19 pages.
 • Show author(s) 2006. Terminologie in der Praxis der Ukraine - a Commentary. 16 pages.
 • Show author(s) 2006. 'Ord vs. term' - ein terminologisk ambivalens? 13 pages.
 • Show author(s) 2005. Presist fagspråk – eit avgjerande vilkår. 12 pages.
 • Show author(s) 2005. Oversyn over fagspråk- og terminologiarbeid i dag. 4 pages.
 • Show author(s) 2002. Er dikotomiane våre farlege?
 • Show author(s) 2000. Verb og verbaluttrykk i rollen som termer. 17 pages.
 • Show author(s) 2000. Sosioterminologi - ein modell for Norden? 18 pages.
 • Show author(s) 2000. Begrepssystem som hjelpemiddel ved fagspråklige oversettelser. 22 pages.
 • Show author(s) 1994. Repurposing videodiscs for language learning.
 • Show author(s) 1994. Eit fonemsamanfall i jostedalsmålet. 9 pages.
Other
 • Show author(s) 2007. Helge Sandøy 60 år. 1 pages.
 • Show author(s) 2000. Sosioterminologi - ein modell for Norden? 92-109.
Chapter
 • Show author(s) 2020. Norsk Ordbok no og i framtida (og i nær fortid). 167-173. In:
  • Show author(s) 2020. Leksikografen frå Leksvika. Festskrift til Laurits Killingbergtrø på åttiårsdagen 20. februar 2020. Novus Forlag.
 • Show author(s) 2018. Terminology work for specific problem areas and issues: The case of oil terminology. 535-547. In:
  • Show author(s) 2018. Languages for Special Purposes: An International Handbook . Walter de Gruyter (De Gruyter).
 • Show author(s) 2018. Norwegian LSPs. 234-254. In:
  • Show author(s) 2018. Languages for Special Purposes: An International Handbook . Walter de Gruyter (De Gruyter).

More information in national current research information system (CRIStin)