Home
Johann Christoph Kirfel's picture

Johann Christoph Kirfel

Associate Professor
 • E-mailChristoph.Kirfel@uib.no
 • Phone+47 55 58 48 73
 • Visitor Address
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Textbook
 • Show author(s) (1999). Matematiske sammenhenger, Geometri. Caspar forlag.
Academic article
 • Show author(s) (2023). Utforskende oppgaver med parabler. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 37-42.
 • Show author(s) (2022). Integration by Riemann Triangles. Mathematics Magazine.
 • Show author(s) (2020). Ableitung und Integral bei Basisfunktionen der Schule mit Elementargeometrie (Teil 2). MNU journal. 328-333.
 • Show author(s) (2020). Ableitung und Integral bei Basisfunktionen der Schule mit Elementargeometrie (Teil 1). MNU journal. 156-152.
 • Show author(s) (2018). Ein alternativer Zugang zur Ableitung: Betrachtungen zu Volumen, Flächeninhalt und Umfang. Der Mathematikunterricht. 23-32.
 • Show author(s) (2018). Areal, volum og derivasjon. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 34-38.
 • Show author(s) (2018). Areal, omkrets og derivasjon. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 37-41.
 • Show author(s) (2017). Flachenbestimmung bei Basisfunktionen der Schule mit Elementargeometrie. Mathematische Semesterberichte. 199-220.
 • Show author(s) (2015). Mathematik als Designwerkzeug. Der Mathematikunterricht. 39-45.
 • Show author(s) (2013). A GENERALISATION OF ARCHIMEDES' METHOD. Mathematical Gazette. 43-52.
 • Show author(s) (2001). On the primality of 2h 3^n+1. Discrete Mathematics. 395-406.
 • Show author(s) (1998). Sirkelens kvadratur og Hippokrates' måner. ?. 42-43.
 • Show author(s) (1998). Regula falsi. ?. 28-29.
 • Show author(s) (1998). Linear Forms in Finite Sets of Integers. ?. 271-281.
 • Show author(s) (1998). Calendar-Mathematics, PartI: Making an Eternal calendar. Mathematics Teaching.
 • Show author(s) (1997). Primtall i rekursive følger. ?. 103-112.
 • Show author(s) (1994). Tallkuriositeter III. ?. 44-45.
 • Show author(s) (1994). Flere tallkuriositeter. ?. 33-35.
Report
 • Show author(s) (2005). Observasjoner fra første besøk i en femte klasse på Nattland skole. Forberedelser til prosjekt om praksissituasjon i bruk med matemania. .
 • Show author(s) (2002). Statistikk og sannsynlighetsregning Fra terningkast til hypotesetesting - Faglige aspekter i lærerutdanningen Metodiske aspekter i FOU-arbeid.
 • Show author(s) (2000). Matematikk i samfunnsmessig, historisk og kulturelt perspektiv. Rapport fra Etterutdanningskonferanse Matematikk i lærerutdanningen 25.09 - 02.10.1999 Metochion studiesenter, Lesbos Mathematics in perspective of history, culture and society. 2. 2. .
 • Show author(s) (1999). Geometri, Tesselering og Cabri. .
 • Show author(s) (1997). Rapport for NOMUS II-seminaret. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2020). Die Fächermethode zur Bestimmung von Integralen.
 • Show author(s) (2020). Die Fächermethode zur Bestimmung von Integralen.
 • Show author(s) (2015). Grphikwerkzeuge als Modellierungsanlass.
 • Show author(s) (2001). Matematikk i samfunnsmessig, historisk og kulturelt perspektiv.
 • Show author(s) (1999). Sprettoppfigurer, Overraskelseseffekter med mye matematikk.
 • Show author(s) (1999). Matematikk for alle, matematikk i alt.
Editorial
 • Show author(s) (2013). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2013). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-2.
 • Show author(s) (2009). Lederartikkel i tidsskriftet TANGENTEN 4 (2009). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2009). Lederartikkel i bladet TANGENTEN 3 (2009). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2009). Lederartikkel i TANGENTEN 2 (2009). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2009). Lederartikkel i TANGENTEN 1 (2009). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2007). Leder 4 (2007). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 2-2.
 • Show author(s) (2007). Leder 3 (2007). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 2-2.
 • Show author(s) (2007). Leder 2 (2007). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 2-2.
 • Show author(s) (2007). Leder 1 (2007). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 2-2.
 • Show author(s) (2006). Leder Nr. 1 (2006). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2006). Leder 4 (2006). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2006). Leder 3 (2006). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2006). Leder 2 (2006). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2005). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2005). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2005). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2005). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-3.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2005). tangenten, inspirasjonsbok for matematikklærere. Caspar Forlag.
 • Show author(s) (2005). Tangenten: Inspirasjonsbok for matematikklærere. Tangenten.
 • Show author(s) (2002). Eksperimentering med matematikk 2. Caspar Forlag.
 • Show author(s) (1998). Matematiske Sammenhenger, Geometri. Caspar Forlag.
 • Show author(s) (1997). Eksperimentering med matematikk, (revidert opplag). Caspar.
Software
 • Show author(s) (2003). matemania - ungdomsskoletrinnet.
 • Show author(s) (2003). matemania - mellomtrinnet.
 • Show author(s) (2002). Nettsted: matemania.no Et digitalt læremiddel i matematikk for ungdomstrinnet.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2022). Eulertalet och Eulerfunktionen. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning. 57-62.
 • Show author(s) (2021). Indische Wurzeln. MNU journal. 470-477.
 • Show author(s) (2020). Det magiske korttrikset. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning.
 • Show author(s) (2015). Geometrisk løsning av likninger av 2. og 3. grad. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 50-54.
 • Show author(s) (2014). Generalisering av Arkimedes' metode. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 34-39.
 • Show author(s) (2014). Eksperimenter med funksjoner. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 38-42.
 • Show author(s) (2013). Hvordan lage pene kurver? Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 38-43.
 • Show author(s) (2013). Arkimedes og parabelen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 46-49.
 • Show author(s) (2010). Matematikksamtalen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 30-35.
 • Show author(s) (2010). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2010). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2010). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2010). Lederartikkel. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2010). Erdös-Mordells ulikhet. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 51-53.
 • Show author(s) (2009). Matematikk i Bård Breiviks kunst. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 28-32.
 • Show author(s) (2009). Integrasjon etter Fermat. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 39-44.
 • Show author(s) (2009). Bevisets stilling. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 29-29.
 • Show author(s) (2008). Lederartikkel 4 (2008). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2008). Lederartikkel 3 (2008). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2008). Lederartikkel 2 (2008). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2008). Lederartikkel 1 (2008). Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 1-1.
 • Show author(s) (2007). Snarveier til Pytagoras. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 15-15.
 • Show author(s) (2007). Katapulter. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 26-28.
 • Show author(s) (2007). Fjerdegradsfunksjoner og det gylne snitt. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 30-34.
 • Show author(s) (2007). Den utvidete Pytagoreiske setningen. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 7-9.
 • Show author(s) (2006). Parabelens refleksjonsegenskaper. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 44-45.
 • Show author(s) (2006). Om arbeidsbeskrivelser. ?. 3.
 • Show author(s) (2006). Geni eller gal eller...? Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 56-57.
 • Show author(s) (2006). Et triks for deg som er for lat til å subtrahere. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 42-43.
 • Show author(s) (2006). Den indre krets. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning. 19-21.
 • Show author(s) (1997). Vinkler i mangekanter. ?. 38-40.
 • Show author(s) (1997). Regula falsi, et gammelt triks for å løse likninger. ?. 25-29.
 • Show author(s) (1997). Putteboksens hemmeligheter, en grublis for avanserte. ?. 44-44.
 • Show author(s) (1997). Petter Smart ganger med elleve. ?. 48-48.
 • Show author(s) (1997). Mange svar på samme "stykke". ?. 41-41.
 • Show author(s) (1997). Løsning på putteboksens hemmeligheter. ?. 51-54.
 • Show author(s) (1997). Fingerregning. ?. 22-25.
 • Show author(s) (1997). Bruk av kalkulator til regning i andre tallsystemer. ?. 34-35.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2010). The contribution of Stieg Mellin-Olsen to Mathematics Education: An international luminary.A will to explore the field, an ability to do it. 13 pages.
 • Show author(s) (2009). Mathematics between society and the individual. 5 pages.
 • Show author(s) (2005). Romerske rundbuer. 3 pages.
 • Show author(s) (2005). Regula falsi - et gammelt triks for å løse likninger. 4 pages.
 • Show author(s) (2005). Fraktaler. 6 pages.
 • Show author(s) (2005). Forord. 1 pages.
 • Show author(s) (2005). Den utvidete Pytagoreiske setningen. 3 pages.
 • Show author(s) (2005). Broderier med matematikk. 4 pages.
 • Show author(s) (2005). Beregning av påskefullmånen. 5 pages.
 • Show author(s) (2001). Klassisk geometri i algebraens kvern, mekanisk bevisførsel i geometri.
 • Show author(s) (2000). Kulturelle perspektiver på matematikken. 23 pages.
 • Show author(s) (1997). Kriser i matematikken. 18 pages.
Poster
 • Show author(s) (2000). Teknologien innvirker på matematikkundervisningen. Hvordan implementeres dette i lærerutdanningen?
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2004). Romerske rundbuer med treklosser. ?.
 • Show author(s) (2004). Leder. ?.
 • Show author(s) (2004). Leder. ?.
 • Show author(s) (2004). Leder. ?. 1-1.
 • Show author(s) (2004). Leder. ?. 1.
 • Show author(s) (2004). Fliselegging i klasserommet. ?.
 • Show author(s) (2002). Målehjul. ?. 17-20.
 • Show author(s) (2002). Leserne spør. ?. 8-10.
 • Show author(s) (2002). Lederartikkel, TANGENTEN 1 (02). ?. 1-2.
 • Show author(s) (2002). Lederartikkel i TANGENTEN 4 (02). ?. 1-1.
 • Show author(s) (2002). Lederartikkel i TANGENTEN 3 (02). ?.
 • Show author(s) (2002). Lederartikkel i TANGENTEN 2 (02). ?. 1-2.
 • Show author(s) (2002). Aktiviteter med speil. ?. 31-33.
 • Show author(s) (2001). Ta rotta på rota. ?. 24.
 • Show author(s) (2001). Leder. ?. 1.
 • Show author(s) (2001). Leder. ?. 1.
 • Show author(s) (1999). Sprettoppfigurer, overraskelseseffekter med mye matematikk. ?. 2-9.

More information in national current research information system (CRIStin)

Number Theory

The Asymptotic h-range Problem with four Stamp Denominations (see also attachments)