Home
John Chr Knudsen's picture

John Chr Knudsen

Professor Emeritus
 • E-mailJohn.Knudsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 92 75
 • Visitor Address
  Fosswinckels gate 6
  Lauriz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen

International migration and ethnic relations. This project started in 1981 and follows Vietnamese refugees over time in Norway. Studies have also been carried out in refugee camps in Southeast Asia and in the USA. The project presents a world rich in experience and wisdom, where the will to survive is complemented by the struggle to make sense and to find hope towards the future. Based on central findings in these works, a new study challenges the relationship between history, memory and narration.

2006 -: The department's PhD level coordinator

2003-2005: SANT 301. Anthropological Research Methodologies and Theory Development

Academic article
 • Show author(s) (2016). Om å bruke tolk. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 23-26.
 • Show author(s) (2006). Å bli holdt som offer. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 55-58.
 • Show author(s) (2005). Om ord og bilde. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 47-51.
 • Show author(s) (2004). Å våge vaghet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 47-48.
 • Show author(s) (2003). Å være (i) smerte. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 3-4.
 • Show author(s) (2003). Å vokte seg. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 80-82.
 • Show author(s) (2002). Tvil, tid, tålmodighet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 29-34.
 • Show author(s) (2000). Unge i Eksil. Imagine - Medlemsblad for CISV Norge, Children International Summer Village. 6-7.
 • Show author(s) (2000). Unge i Eksil. Imagine - Medlemsblad for CISV Norge, Children International Summer Village. 6-7.
 • Show author(s) (2000). Ro. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 36-37.
 • Show author(s) (1998). Helse(-)vesenet. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 10-14.
 • Show author(s) (1997). Kan mennesket transformeres til overhead? opus 2: om undervisning, kro pp og dressur. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 27-32.
 • Show author(s) (1997). Eksilets representasjoner og forskernes fortolkninger. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 5-11.
 • Show author(s) (1997). "Og, hanen gol". Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 52-56.
 • Show author(s) (1996). Regulatory elements in the promoter region of the rat gene encoding the acyl-CoA-binding protein. Gene. 233-238.
 • Show author(s) (1995). Smertens motstand til språk. Om flyktningbarn -og andre. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 15-20.
 • Show author(s) (1995). Fatty acyl-CoA activity is induced before long-chain acyl-CoA hydrolase activity and acyl-CoA binding protein in liver of rats treated with peroxisome proliferating 3-thia fatty acids. Xenobiotica. 1181-1194.
 • Show author(s) (1995). Fatty acid-CoA oxidase activity is induced before long-chain acyl-CoA hydrolase activity and acyl-CoA binding protein in liver of rats treated with peroxisome proliferating 3-thia fatty acids. Xenobiotica. 1181-1194.
 • Show author(s) (1994). Tale, taushet og tango. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 75-81.
 • Show author(s) (1994). Innvandrerbarns situasjon og oppvekstvilkår i Norge. Barn i Velferdssamfunnet 1988-1993. 114-118.
 • Show author(s) (1992). To destroy you is no loss. Hongkong 1991-1992. Selected Papers on Refugees Isuess.. 133-144.
 • Show author(s) (1992). Nå dreper jeg meg, hva synes du om det? Erfaringer fra samtaler med ba rn og unge. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. 18-19.
 • Show author(s) (1991). Therapeutic strategies and strategies for refugee coping. Journal of Refugee Studies. 21-38.
 • Show author(s) (1991). Barn i diaspora; mestring av problemer - og forskere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 123-125.
 • Show author(s) (1990). Terapeutiske strategier og strategier for mestring. Konfrontasjon eller samspill i møte mellom flyktninger og hjelpearbeidere. Norsk Antropologisk Tidsskrift. 57-72.
 • Show author(s) (1990). Prisoners of international politics. Vietnamese refugees coping with transit life. The Southeast Asian Journal of Social Science. Special issu e& Indochinese Refugees Experiences and its Asian Response.. 153-165.
 • Show author(s) (1990). Cognitive models in life histories. Anthropological Quarterly. 122-134.
 • Show author(s) (1984). Resettlement Patterns and Sociocultural Adaption among Vietnames Refugees in Norway. Asian Profile. 79-90.
Report
 • Show author(s) (1997). Unge flyktninger i Norge. .
 • Show author(s) (1980). Den samfunnsvitenskapelige fiskeriforskning for hvem? .
Academic lecture
 • Show author(s) (2002). Tvil, tid, tålmodighet.
Academic monograph
 • Show author(s) (2005). Capricious worlds : Vietnamese life journeys.
Non-fiction book
 • Show author(s) (1998). Makt og avmakt, Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin.
 • Show author(s) (1998). Homesteaders and Citizens: Collective identity formation on the Austro-Italian-Slovene frontier. Norse Publications.
 • Show author(s) (1998). Asylsøkerbarn i norske mottak. Norges forskningsråd.
 • Show author(s) (1997). Likeverd og utestegning - forskningsmessige utfordringer. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) (1996). Likeverdighet og utestengning- forskningsmessige utfordring er. TemaNord - Nordisk Ministerråd.
 • Show author(s) (1996). Likeverdighet og utestegning - forskningsmessige utfordringer. Nordisk ministerråd.
 • Show author(s) (1996). Likeverdighet og utestegning - forskningsmessige utfordring er. Rapp. utgitt av Nordisk Ministerråd, TemaNord. MIGRASJON.
 • Show author(s) (1995). Mistrusting refugees. University of California Press..
 • Show author(s) (1995). Mistrusting refugees. University of California Press, Berkly and Los Angeles..
 • Show author(s) (1995). Mistrusting refugees. University of California Press..
 • Show author(s) (1992). Chickenwings. Refugees Stories from a Concrete Hell. Magnat Forlag, Bergen.
 • Show author(s) (1990). De trodde jeg var fattig. Om asylsøkerbarn i Norge. MiCo Forlag, Bergen.
 • Show author(s) (1986). Health and International Life Courses. Refugees and Labour Migrants in Northern Europe. Norse Publications.
 • Show author(s) (1986). Flyktninger og livsløp. Fra Vietnam via Transittleir til Norge. Statens flyktningesekreteriat/Sosialantropologisk Inst..
 • Show author(s) (1985). Den vietnamesiske familien i Vietnam og Norge. Statens flyktningesekreteriat, 2.oppl. Utlendingsdirektoratet.
 • Show author(s) (1984). Vårt samfunn og flyktningen Møte mellom flyktninger, hjelpeapparat og nordmenn. Statens flyktningesekreteriat.
 • Show author(s) (1983). Boat people in transit. Vietnamese in refugee camps in the Philippines, Hongkong and Japan. Norce Publications, Bergen.
 • Show author(s) (1982). Båtflyktninger i transitt.Vietnamesere i flyktningeleire i Filippinene,Hongkong og Japan. Norse Publications, Bergen.
 • Show author(s) (1981). Forskning om Hordaland 1970-1980. En biblografi over prosjekter og pu blikasjoner. Det regionale høgskolestyret for Hordaland, 1981.
Compendium
 • Show author(s) (1999). Smertens motstand til språk. Om flyktningebarn - og andre. 2.oppl..
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2007). I ro i rørsle. Eit studie av å lære, å utføre og å framføre taijiquan.
 • Show author(s) (2006). Et håp om bedring. Om mennesker med kroniske smerter og deres møter med alternativ medisin i Barcelona.
 • Show author(s) (2005). Jeg, flyktningen. Om enslige mindreårige asylsøkeres opplevelse av ventetiden i mottak.
 • Show author(s) (2005). Innvandrere er faktisk helt ok mennesker. En komparativ studie av en menighet og en politisk ungdomsorganisasjons omtale av innvandrere.
 • Show author(s) (2004). So much drama in my life.
 • Show author(s) (2004). Fred, hva så?Minner, fortellinger og fremtidsdrømmer mellom vedtatt fred og erfart usikkerhet.
 • Show author(s) (1979). Nei til tvangsregulering. En analyse av politisk symbolbruk under drivgarnsfiskernes aksjon i 1977.
Masters thesis
 • Show author(s) (2020). Mens vi venter på fremtiden. Hverdagslivet på et asylmottak.
 • Show author(s) (2019). Skadereduksjon og terskler: en etnografisk studie av lavterskel arbeidstiltak for rusavhengige.
 • Show author(s) (2018). Frivillig arbeid med migranter- Kaffe, kunnskap og omsorg.
 • Show author(s) (2015). Americana. Nostalgia through Tradition and Self-Expression in Music.
 • Show author(s) (2015). "De snakker og snakker om asylsøkere, men de kjenner oss ikke".
 • Show author(s) (2015). "De har en annen måte å være syke på". Behandleres kliniske erfaringer med minoritetspasienter innen norsk psykisk helsevern.
 • Show author(s) (2014). "Man selger liksom med sjela". Spenning mellom "business and pleasure" i norsk indiebransje.
 • Show author(s) (2013). "Alle kan gjøre noe". Frivillig arbeid i flerkultur aktiviteter.
 • Show author(s) (2012). Should I Stay or Should I Go? An Anthropological Study of the Puerto Rican Migration Process.
 • Show author(s) (2011). Rota, kontrastenes landsby.
Lokal stolthet i møte med intern og ekstern påvirkning.
 • Show author(s) (2008). Å skape meining og mestring -En Kvalitativ studie av kvinner med utenlandsk opprinnelse utsatt for vold i nære relasjoner i Norge.
 • Show author(s) (2008). Why Do You Write Your Name Long Like That? -Language and literacy in a San Francisco Kindergarden.
 • Show author(s) (2008). Mellom Braken og veden En antropologisk studie av ansatte ved to norske asylmottak og deres håndtering av ulike rolleforvaltninger.
 • Show author(s) (2008). Jeg drar innen to uker.
 • Show author(s) (2007). Utlendingers Adgang til Riket og Deres Opphold Her. En studie av hvordan asylsystemet virker inn på forholdet mellom asylsøkere og staten.
 • Show author(s) (2007). Alle på barnevernet er venner, sant, men ikke alle er bestevenner.Enslige mindreårige forteller om en ny hverdag, mestring og sosiale relasjoner.
 • Show author(s) (2006). Bonds and Boundaries.An analysis of everyday practices and performances in a Catholic enclave of working class Belfast.
 • Show author(s) (2005). Tilhørighetens kompleksitet. En performativ analyse av identitetsprosesser blant medlemmer av den somaliske diaspora.
Feature article
 • Show author(s) (1995). Smerte, kultur og kommunikasjon. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (1988). Vietnamese survivors: Processes involved in refugee coping and adaptat ion. -.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (1998). Forord i boken Eksilets stoppesteder. -249 pages.
 • Show author(s) (1996). Forord og etterord i; Likeverdighet og utestenging- Forskningsmessige utfordringer. 2 pages.
 • Show author(s) (1995). When trust in on trial. Negotiating refugee narratives. 23 pages.
 • Show author(s) (1995). Introduction : Daniel E. Valentine & John Chr. Knudsen. 13 pages.
 • Show author(s) (1994). Innvandrerbarns situasjon og oppvekstvilkår i Norge. 5 pages.
 • Show author(s) (1994). Eksilets mysterier. Refleksjoner med og omkring unge flyktninger i Nor ge. 16 pages.
 • Show author(s) (1992). Ensomhet og anonym trygghet. Vietnamesiske ungdommer i Norge. 10 pages.
 • Show author(s) (1986). Refugees from Vietnam via Transit Camps to Norway. Health problems in the Refugee Career. 48 pages.
 • Show author(s) (1984). Bosettingsmønster og sosiokulturell tilpasning blant vietnamesiske flyktninger i Norge. 1 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publications

2006. Å bli holdt som offer. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2: 55-58.

2005. Capricious Worlds. Vietnamese Life Journeys. Münster, LIT Verlag, p 223.

2005. Om ord og bilde. Omsorg: NordiskTidsskrift for Palliativ Medisin, 1: 47-51.

2004. Å våge vaghet. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 3: 47-48.

2003. Å være (i) smerte. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 4: 3-4.

2003. Å vokte seg. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2: 80-82.

2002. Tvil, tid, tålmodighet. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 2: 29-34.

2000. Ro. Omsorg: Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin, 1: 36-37.

1997. Eksilets representasjoner og forskernes fortolkninger. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 8(1): 5-11.

1995. Introduction, in Daniel, E. Valentine & John Chr. Knudsen (eds) Mistrusting Refugees. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 1-12.

1995. When trust is on trial. Negotiating refugee narratives, in Daniel, E. Valentine & John Chr. Knudsen (eds) Mistrusting Refugees. Berkeley, CA: University of California Press, pp. 13-35.

1995. [edited with E. Valentine Daniel] Mistrusting Refugees. Berkeley, CA: University of California Press, p. 286.

Current project: History, memory and narration

Past project (1981-2005): International migration and ethnic relations

Regional focus: Norway, Southeast Asia, USA

Thematic focus: Cultural anthropology, cultural psychology, narrative anthropology, medical anthropology, phenomenology