Home
John Christer Tønnessen's picture

John Christer Tønnessen

Assistant Professor
  • E-mailJohn.Tonnessen@uib.no
  • Visitor Address
    Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  • Postal Address
    Postboks 7807
    5020 BERGEN