Home
 • E-mailJohn.Myking@uib.no
 • Visitor Address
  Øysteins gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2008. Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet. Årbok for Sogn. 113-124.
 • Show author(s) 2004. Norwegian agrarian history, vol 2, from the Black Death to the 17th of May 1350-1814. Scandinavian Journal of History. 286-288.
 • Show author(s) 2004. Attractive Marriage Partners? Tenant Widows and Remarriages in Western Norway in the Seventeenth and Eighteenth Century. Scandinavian Journal of History. 225-239.
 • Show author(s) 2004. Attractive Marriage Partners? Tenant Widows and Remarriages in Western Norway in the Seventeenth and Eighteenth Century. Scandinavian Journal of History. 225-239.
Report
 • Show author(s) 2005. Land, lords and peasants : peasants' right to control land in the Middle Ages and the early modern period - Norway, Scandinavia and the Alpine region : report from a seminar in Trondheim, November 2004 / Tore Iversen and John Ragnar Myking (eds.). 52. 52. .
 • Show author(s) 2001. Det gamle bondesamfunnet på Færøyane ca. 1700-1850. I "I Vesterled til lunde og Tuff". Rapport fra samfunnsfagseksjonens studietur til Færøyene 19.-26. juni 2001.
 • Show author(s) 2000. I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. .
 • Show author(s) 1999. Treng små språksamfunn fagspråk? Nordiske fagspråkstudiar. 20. 20. .
 • Show author(s) 1999. -. .
Lecture
 • Show author(s) 2013. Skottehandelen i Sunnhordland og Hardanger på 15- og 1600-talet.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2014. «Familiejordbruket i Hordaland 1700-1960, så mykje meir enn sjølvberging».
Academic lecture
 • Show author(s) 2014. Godseigarar, lystgardar og bønder Bergen 1600-1800.
 • Show author(s) 2014. Bygdetinget i komparativt lys. Kor særmerkt var det norske bygdetinget i ein nordisk og kontinental samanheng?
 • Show author(s) 2012. Skottehandelen i Sunnhordland og Hardanger ca. 1500-1750.
 • Show author(s) 2010. Between landlords and the territorial state. Scandinavian and Alpine peasants 1200-1750.
 • Show author(s) 2008. Strilelandet frå armod til velstand. Eit skråblikk på tilhøvet mellom Bergen og Strilelandet gjennom ulike kulturhistoriske epokar.
 • Show author(s) 2008. Strilelandet frå armod til velstand. Eit skråblikk på tilhøvet mellom Bergen og Strilelandet gjennom ulike kulturhistoriske epokar.
 • Show author(s) 2007. Resources, tenures and property. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750.
 • Show author(s) 2007. Resources, tenures and property. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750.
 • Show author(s) 2007. Peasant participation in courts and village assemblies. Scandinavia and the Alpine region from the 13th century to the 18th century.
 • Show author(s) 2007. Peasant participation in courts and village assemblies. Scandinavia and the Alpine region from the 13th century to the 18th century.
 • Show author(s) 2007. Egalitære bondesamfunn? Ein freistnad på jamføring mellom tilhøve i Noreg og områder i Mellomeuropa frå mellomalderen til utgangen av tidleg moderne tid.
 • Show author(s) 2006. Property rights and the market in land from the Middle Ages to the early 19th century. The case of Norway.
 • Show author(s) 2006. Peasant participation in courts in a Norwegian and Scandinavian setting.
 • Show author(s) 2006. Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet.
 • Show author(s) 2006. Bønder på tinget. Peasant participation in courts in a Norwegian and Scandinavian setting.
 • Show author(s) 2001. Leiglending og jordherre. Eigedomsomgrepet i tidleg nytid.
 • Show author(s) 1996. Innhald, uttrykk, referent. Om terminologiske teiknmodellar.
 • Show author(s) 1995. Mottakarproblemet i terminologisk språkplanlegging.
 • Show author(s) 1995. Mottakarproblemet i terminologisk språkplanlegging.
 • Show author(s) 1995. Mottakarproblemet i terminologisk språkplanlegging.
 • Show author(s) 1992. Terminologisk språkplanlegging. (I konferanserapport: Fagspråk i Norden, s. 50-66, i serien Nordisk språksekretariats rapporter, utgitt i Oslo 1993.).
Book review
 • Show author(s) 2013. Janken Myrdal, Mats Morell (eds.) The Agrarian History of Sweden: 4000 bc to ad 2000. Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie. 1 pages.
 • Show author(s) 2005. [Anmeldelse]Mats Olsson: Storgodsdrift. Godsekonomi och arbetsorganisasjon i Skåne från dansk tid till mitten av 1800-talet. Scandinavian Economic History Review. 120-122.
 • Show author(s) 1997. Meir om norsk bondeøkonomi. Heimen - Lokal og regional historie. 59-63.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2020. Peasants, Lords, and State - Comparing Peasant Conditions in Scandinavia and the Eastern Alpine Region, 1000 - 1750. Brill Academic Publishers.
 • Show author(s) 2015. Hardanger. Ei regionhistorie. Bd. 1: Til 1750. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 2007. Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag.
 • Show author(s) 2005. Land, Lords and Peasants: Peasants' right to control land in the Middle Ages and the Early Modern Period � Norway, Scandinavia and the Alpine Region. Department of History and Classical Studies, Norwegian University of Science and Technology.
Academic monograph
 • Show author(s) 2021. Kvifor vart det slik? Norsk historie gjennom 10 000 år.
Non-fiction book
 • Show author(s) 2007. Bauern zwischen Herrschaft und Genossenschaft. Peasant relations to Lords and Government. Scandinavia and the Alpine region 1000-1750. Tapir Akademisk Forlag.
 • Show author(s) 2001. Strilesoga. Nord- og Midhordland gjennom tidene. Eide forlag.
 • Show author(s) 2000. I terminologins tjänst. Festskrift för Heribert Picht på 60-årsdagen. Vasa universitet.
 • Show author(s) 1998. Studiebok.Fjernundervisning i verdenshistorie. SEVU - Senter for etter- og videreutdanning.Universitetet i B ergen.
 • Show author(s) 1998. Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie. Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning.
 • Show author(s) 1998. Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie. Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning.
 • Show author(s) 1998. Studiebok. Fjernundervisning verdshistorie. Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning.
 • Show author(s) 1998. Studiebok. Fjernundervisning i verdshistorie. Historisk institutt / Senter for etter- og videreutdanning.
 • Show author(s) 1998. Strilesoga : Nord- og Midhordland gjennom tidene. Band 3: Frå 1650 til1800. Eide Forlag.
 • Show author(s) 1996. Terminologi ­ system og kontekst. Nordisk minisymposium 1996. Oslo: NFR/KULT. [Mangler utgivernavn].
 • Show author(s) 1996. Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. Norges forskningsråd, KULTs skriftserie.
 • Show author(s) 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Show author(s) 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Show author(s) 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Show author(s) 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Show author(s) 1994. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. Nordisk institutt, UiB.
 • Show author(s) 1994. Applications and Implications of Current LSP Research. Proceedings of The 9th European Symposium on LSP. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) 1994. Applications and Implications of Current LSP Research. Fagbokforlaget, Bergen.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 2005. Leilendinger og selveiere ved giftermål og enkestand: Bønder i Randaberg 1710-1829.
 • Show author(s) 2005. "...tiltalt for Barnefødsel i Dølgsmaal...": En sosial- og rettshistorisk undersøkelse av kvinner tiltalt for barnefødsel i dølgsmål i Stavanger amt, 1610-1880.
 • Show author(s) 2004. Slik Glopparane gjorde det. Innmarksutskiftingane i Gloppen 1821- ca. 1920.
 • Show author(s) 2004. "Saa der aff befindes Att de ere Rette landstrygere, och løstgiengere". Omsterifere, almue og tinget på 16-1700 tallet.
 • Show author(s) 2001. Svensk innvandring til Odda 1906-1930.En studie av rekrutterings- og integreringsmekanismer.
 • Show author(s) 2001. Norge og MLF. Norsk politikk og opposisjon i forhold til den multilaterale fellesstyrken Multilateral Force (MLF).
 • Show author(s) 2001. Lokalhistorie i skolen. En studie av hvilken plass lokalhistorie har hatt, og har i den norske skolen.
Masters thesis
 • Show author(s) 2007. Dødsstraff - praksis og holdninger i andre halvdel av 1700-tallet.
 • Show author(s) 2007. Arge kvinner - giftige tunger? Kvinner i konfliktar på bygdetinget i Nordhordland 1642-1671 og 1742-1771.
 • Show author(s) 2006. Herre over baronen si jord?Om suksesjonspraksis for leiglendingane under baroniet Rosendal mellom 1710 og 1830.
 • Show author(s) 2006. Gilde og edsfellesskap i senmiddelalderbyen. En sammenlikning av noen sammenslutninger i Bergen mellom 1250 og 1550.
 • Show author(s) 2006. Brukarsuksesjonar i Gloppen ca. 1750-1850.
 • Show author(s) 2005. Emigranten på museum: Den norske utvandringen til Amerika slik den blir fremstilt ved Norsk Utvandrermuseum og Vesterheim Norwegian-American Museum.
 • Show author(s) 2005. Bildene av dansketiden: En analyse av foreningstiden med Danmark i lærebøker i historie for folke- og grunnskolen.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2008. Gode grannar? Om slagsmål og slarv på bygdetinget i Gulen på 16- og 1700-talet. Årbok for Sogn. 12.
 • Show author(s) 1996. Nordsjøen som språkleg-kulturelt laboratorium. FOP-nytt. 2.
Feature article
 • Show author(s) 2012. Fridom for historia. Bergens Tidende.
 • Show author(s) 1996. Med pragmatikken som utgangspunkt. Melding av Svennevig, Vagle, Sandvik: Tilnærminger til tekst.. Modeller for språklig tekstanalyse, Oslo: LNU/Cap. Norsklæreren. 5.
 • Show author(s) 1993. Stadnamn på strilemål? Strilen.
 • Show author(s) 1993. Kvar er språksansen i Regionrådet? Strilen.
 • Show author(s) 1993. Kva er så gale med Knarrviki? Strilen.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2005. Herre over andre si jord? : norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800. 21.
 • Show author(s) 2003. Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys.
 • Show author(s) 2002. Herre over andre si jord? Norske leiglendingsvilkår i europeisk lys 1500-1800.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2020. Summary and Conclusion part.2 . 24 pages.
 • Show author(s) 2020. Peasant Participation in Thing and Local Assemblies c. 1000–1750 . 57 pages.
 • Show author(s) 2020. Leasehold and Freehold c. 1200-1750. 33 pages.
 • Show author(s) 2020. Historiographical and Methodological Reflections . 35 pages.
 • Show author(s) 2019. Changes in the Nordic Elites' Way of Extracting a Surplus from Landed Resources. 28 pages.
 • Show author(s) 2015. Normer, tru og tenkjemåte. 20 pages.
 • Show author(s) 2015. Handel, næring og folketalsutvikling. 34 pages.
 • Show author(s) 2015. Embetselite og bondeelite. 24 pages.
 • Show author(s) 2015. Eigedom og sosial lagdeling. 16 pages.
 • Show author(s) 2015. Det gamle gardssamfunnet. 24 pages.
 • Show author(s) 2014. Førebuing til 1814? Bøndene si deltaking i formelle lokale institusjoner før 1814. 12 pages.
 • Show author(s) 2013. Property rights and the market in land from the Middle Ages to the early nineteenth century. The case of Norway. 15 pages.
 • Show author(s) 2010. Scandinavia, 1000-1750. 29 pages.
 • Show author(s) 2007. Peasant participation in local thing and conflict handling institutions in Norway from the 13th century to the end of the Early Modern Period. 17 pages.
 • Show author(s) 2007. Peasant participation in local thing and conflict handling institutions in Norway from the 13th century to the end of the Early Modern Period. 1 pages.
 • Show author(s) 2007. Introduction. 5 pages.
 • Show author(s) 2007. Introduction. 1 pages.
 • Show author(s) 2006. Det tradisjonelle bygdesamfunnet. 52 pages.
 • Show author(s) 2005. Peasants' land control in Norway. 1 pages.
 • Show author(s) 2005. Odelsrett - the Norwegian "retrait lignager".
 • Show author(s) 1998. Når leigar rår? Vilkåra til norske leiglendingar 1600-1800. 13 pages.
 • Show author(s) 1998. Når leigar rår? Vilkåra til norske leiglendingar 1600-1800. 13 pages.
 • Show author(s) 1996. Byen og omlandet. Vestlandsk hushaldsøkonomi på 1600- og 1700 tallet. 21 pages.
 • Show author(s) 1994. Genus ved språkhandlingstermar med suffikset +iv. 10 pages.
Other
 • Show author(s) 2005. Summary and tentative assessment. 5.
Poster
 • Show author(s) 2002. Den norske leiglendingen 1500-1800. Herre over andre si jord?
 • Show author(s) 2002. Den norske historikardebatten om Chayanov og bondeøkonomien.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) 2010. Historie under press frå styresmakter og lovgjevarar. Historikeren. 4.

More information in national current research information system (CRIStin)