Home
John Reidar Nilsen's picture

John Reidar Nilsen

Timelønnet - honorar
Journal articles
  • Nilsen, John Reidar. 2018. Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring? Tidsskrift for strafferett. 18: 348-361. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-04-09

More information in national current research information system (CRIStin)