Home
John Reidar Nilsen's picture

John Reidar Nilsen

Guest Researcher, Associate professor
 • E-mailjohn.reidar.nilsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 98 86
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2018). Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring? Tidsskrift for strafferett. 348-361.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Straffeloven § 18 - nødverge som polisiær kompetansenorm.
 • Show author(s) (2019). Forholdet mellom domstolen som rettergangspoliti og politiets ansvar for ordens- og sikkerhetstiltak i anledning avvikling av rettsmøter. 35 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2022). Politiets visitasjoner – når, hvor, av hvem og på hvilket grunnlag? Lov og Rett. 129-138.
Chapter
 • Show author(s) (2023). Straffeloven § 18 - nødverge som polisiær kompetansenorm. 522-544. In:
  • Show author(s) (2023). Politirettslige tekster: En utvikling fra fag til vitenskap. Universitetsforlaget.

More information in national current research information system (CRIStin)