Home
John Reidar Nilsen's picture

John Reidar Nilsen

Timelønnet - honorar
Academic article
  • Nilsen, John Reidar. 2018. Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring? Tidsskrift for strafferett. 348-361.
Academic chapter/article/Conference paper
  • Nilsen, John Reidar. 2019. Forholdet mellom domstolen som rettergangspoliti og politiets ansvar for ordens- og sikkerhetstiltak i anledning avvikling av rettsmøter. 35 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)