Home
John Reidar Nilsen's picture

John Reidar Nilsen

Det juridiske fakultet, ekst.
 • E-mailJohn.Reidar.Nilsen@uib.no
 • Phone+47 55 58 98 86
 • Visitor Address
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN
Academic article
 • 2018. Politiets bekjempelse av arbeidslivskriminalitet – en praksis uten rettslig forankring? Tidsskrift for strafferett. 348-361.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Forholdet mellom domstolen som rettergangspoliti og politiets ansvar for ordens- og sikkerhetstiltak i anledning avvikling av rettsmøter. 35 pages.

More information in national current research information system (CRIStin)