Home
Jon Vøllestad's picture

Jon Vøllestad

Associate Professor
 • E-mailJon.Vollestad@uib.no
 • Phone+47 55 58 49 39
 • Visitor Address
  Christiesgt. 12
 • Postal Address
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
Academic article
 • Visted, Endre; Sørensen, Lin; Vøllestad, Jon; Osnes, Berge; Svendsen, Julie Lillebostad; Jentschke, Sebastian; Binder, Per-Einar; Schanche, Elisabeth. 2019. The association between juvenile onset of depression and emotion regulation difficulties. Frontiers in Psychology. 1-12.
 • Schanche, Elisabeth; Vøllestad, Jon; Binder, Per-Einar; Osnes, Berge; Visted, Endre; Svendsen, Julie Lillebostad; Sørensen, Linn. 2019. Can clinical psychology students benefit from brief and intensive mindfulness training? Counselling and Psychotherapy Research.
 • Vøllestad, Jon. 2018. Mindfulness – a review of knowledge status and relevance for psychological treatment. Scandinavian Psychologist.
 • Hjeltnes, Aslak; Molde, Helge; Schanche, Elisabeth; Vøllestad, Jon; Svendsen, Julie Lillebostad; Moltu, Christian; Binder, Per-Einar. 2016. An open trial of mindfulness-based stress reduction for young adults with social anxiety disorder. Scandinavian Journal of Psychology. 80-90.
 • Hovland, Anders; Johansen, Henning; Sjøbø, Trond; Vøllestad, Jon; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Havik, Odd E.; Martinsen, Egil Wilhelm; Nordgreen, Tine. 2015. A feasibility study on combining internet-based cognitive behaviour therapy with physical exercise as treatment for panic disorder—treatment protocol and preliminary results. Cognitive Behaviour Therapy. 275-287.
 • Dundas, Ingrid; Vøllestad, Jon; Binder, Per-Einar; Sivertsen, Børge. 2013. The Five Factor Mindfulness Questionnaire in Norway. Scandinavian Journal of Psychology. 250-260.
 • Vøllestad, Jon; Nielsen, Morten Birkeland; Nielsen, Geir Høstmark. 2012. Mindfulness- and acceptance-based interventions for anxiety disorders: A systematic review and meta-analysis. British Journal of Clinical Psychology. 239-260.
 • Vøllestad, Jon; Sivertsen, Børge; Nielsen, Geir Høstmark. 2011. Mindfulness-based stress reduction for patients with anxiety disorders: Evaluation in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy. 281-288.
 • Binder, Per-Einar; Vøllestad, Jon. 2010. Å være til stede sammen: Oppmerksomt nærvær i psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 112-117.
 • Nielsen, Geir Høstmark; Vøllestad, Jon; Schanche, Elisabeth; Nielsen, Morten Birkeland. 2009. Får jeg det til? en kartlegging av studentterapeuters bekymringer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 240-245.
 • Vøllestad, Jon. 2007. Oppmerksomt nærvær meditative teknikker som utgangspunkt for psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 860-867.
Lecture
 • Vøllestad, Jon. 2016. Å være med det som er: Kropp, følelser og mindfulness.
 • Vøllestad, Jon. 2016. Mindfulness og psykisk helse. Hva vet vi – og hvordan kan vi bruke det vi vet?
 • Fonagy, Peter; Vøllestad, Jon. 2016. Mentalization and mindfulness: similarities and differences. Dialogmøte.
 • Vøllestad, Jon. 2016. Hvordan virker mindfulness?
 • Solhaug, Ida; Vøllestad, Jon; de Vibe, Michael. 2014. Hva vi vet og ikke vet: utfordringer og dilemmaer i forskning på mindfulness.
Popular scientific lecture
 • Vøllestad, Jon; Vikingstad, Margunn. 2019. Er det sunt å lese romaner? .
Academic lecture
 • Johansen, Henning; Vøllestad, Jon; Sjøbø, Trond; Nordgreen, Tine; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Martinsen, Egil Wilhelm; Hovland, Anders. 2018. Combining manualised physical exercise with internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder – A feasibility study.
 • Vøllestad, Jon; Johansen, Henning; Sjøbø, Trond; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Havik, Odd E.; Martinsen, Egil Wilhelm; Nordgreen, Tine; Hovland, Anders. 2015. Participant Experiences of Augmented Treatment Combining Internet Based CBT and Physical Exercise as Treatment for Panic Disorder - Preliminary Findings from Qualitative Interviews. iN Anders Hovland (Chair), Augmenting CBT with physical exercise for anxiety disorders.
 • Johansen, Henning; Sjøbø, Trond; Vøllestad, Jon; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle; Havik, Odd E.; Martinsen, Egil Wilhelm; Nordgreen, Tine; Hovland, Anders. 2015. Combining Internet Based Cognitive Behaviour Therapy with Physical Exercise as Treatment for Panic Disorder - Treatment Protocol and Preliminary Results from a Feasibility Study. In: Anders Hovland (Chair), Augmenting CBT with physical exercise for anxiety disorders.
 • Vøllestad, Jon; Sivertsen, Børge; Nielsen, Geir Høstmark. 2010. Mindfulness-basert behandling av angstlidelser.
 • Vøllestad, Jon; Sivertsen, Børge; Nielsen, Geir Høstmark. 2010. Mindfulness training for patients with anxiety disorders - results from a randomized controlled trial.
 • Vøllestad, Jon. 2008. Oppmerksomt nærvær og psykoterapi.
 • Vøllestad, Jon. 2008. Oppmerksomt nærvær og psykologisk behandling.
 • Vøllestad, Jon. 2008. Oppmerksomt nærvær.
 • Vøllestad, Jon. 2008. Oppmerksomt nærvær.
 • Vøllestad, Jon. 2008. Oppmerksomhetstrening for mestring av angstlidelser.
Non-fiction book
 • Binder, Per-Einar; Gjelsvik, Bergljot; Halland, Even; Vøllestad, Jon. 2014. Mindfulness i psykologisk behandling. Universitetsforlaget.
Thesis at a second degree level
 • Visted, Endre. 2011. The impact of mindfulness training on self-reported mindfulness: A systematic review and meta-analysis.
 • Hammervold, Janne; Johansen, Ella Mannes; Utkilen, Lene. 2010. En empirisk studie av sammenhenger mellom oppmerksomt nærvær og personlighetstrekk i et norsk studentutvalg.
 • Krogrud, Gjermund. 2009. Sinnet som relasjonelt knutepunkt: En teoretisk undersøkelse av intersubjektiv psykoanalyse og buddhistisk psykologi.
 • Thorrud, Torgeir Farsund. 2009. A Qualitative Study of Mindfulness-Based Stress Reduction for Anxiety Disorders - Developing a Friendly Relationship to Experience.
Feature article
 • Vøllestad, Jon. 2018. Evidensbasert visdom : bokessay . Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 218 -226.
 • Vøllestad, Jon. 2010. Zen og kunsten å holde beina på bakken. Dagbladet.
 • Haug, Thomas; Hovland, Anders; Vøllestad, Jon. 2010. Stort udekket behandlingsbehov. Bergens Tidende.
 • Vøllestad, Jon. 2007. Å være til stede. Bergens Tidende.
Doctoral dissertation
 • Vøllestad, Jon. 2011. Mindfulness-based treatment for anxiety disorders: A quantitative review of the evidence, results from a randomized controlled trial, and qualitative exploration of patient experiences.
Interview
 • Vøllestad, Jon; Normann, Eivind. 2019. Selvets Amerika.
 • Vøllestad, Jon; Kjørstad, Elise. 2018. Oppsummerer hva vi vet om mindfulness.
 • Vøllestad, Jon. 2008. Tankekraft funker mot stress.
 • Vøllestad, Jon. 2007. Skal få stressede på andre tanker.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Vøllestad, Jon. 2015. Mindfulness- and Acceptance-based Interventions in the Treatment of Anxiety Disorders. 41 pages.
 • Vøllestad, Jon. 2013. «Mindfulness»-baserte intervensjoner i behandling av angstlidelser. 9 pages.
Academic literature review
 • Visted, Endre; Vøllestad, Jon; Nielsen, Morten Birkeland; Schanche, Elisabeth. 2018. Emotion regulation in current and remitted depression: A systematic review and meta-analysis. 20 pages.
 • Visted, Endre; Vøllestad, Jon; Nielsen, Morten Birkeland; Nielsen, Geir Høstmark. 2015. The Impact of Group-Based Mindfulness Training on Self-Reported Mindfulness: a Systematic Review and Meta-analysis. 501-522.
Article in business/trade/industry journal
 • Helle, Jorunn; Boonstra, Mari-Janne; Broch, Kirsten; Rød, Bernt Ingve; Vøllestad, Jon. 2017. En god sirkel. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 546-556.
 • Vøllestad, Jon. 2016. Postmodernisme på norsk. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 942-947.
 • Vøllestad, Jon. 2016. En øvelse i å være med det som er. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist. 6 pages.
 • Vøllestad, Jon. 2015. Om tungsinn og rosiner. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist.
 • Dundas, Ingrid; Ravnanger, Kari Kristine; Vøllestad, Jon; Binder, Per-Einar. 2013. How may mindfulness help in working with substance use disorders. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 194-200.
 • Dundas, Ingrid; Ravnanger, Kari Kristine; Vøllestad, Jon; Binder, Per-Einar. 2013. Can mindfulness be of help in coping with substance abuse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 112-115.
Interview Journal
 • Dundas, Ingrid; Vøllestad, Jon; Binder, Per-Einar. 2008. Når en verker etter lindring oppmerksomt nærvær som forebygging. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 990-991.
 • Vøllestad, Jon. 2007. Tilstede i øyeblikket. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.

More information in national current research information system (CRIStin)