Home
Jorunn Økland's picture

Jorunn Økland

Head of Department
 • E-mailJorunn.Okland@uib.no
 • Phone+47 21 09 24 14
 • Visitor Address
  Tsami Karatasou 5
  GR-117 42 Athen
  Greece
 • Postal Address
  Tsami Karatasou 5
  11742 Athen
Academic article
 • Show author(s) (2019). Athens Akropolis: Et seismogram for kulturell endring. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 2-15.
 • Show author(s) (2018). The Book of Revelation in the Writings of Karl Marx and Friedrich Engels. Biblical Literature Studies. 28-59.
 • Show author(s) (2018). Odysseer. Om båtflyktninger, fremmedkrigere og dem reisen forvandler til det ugjenkjennelige. Agora. 33-51.
 • Show author(s) (2017). Translating Gender: Latvian and Norwegian Case Studies in Feminist Perspective. Humanities and Social Sciences Latvia. 4-19.
 • Show author(s) (2017). Textual Reproduction as Surplus Value. Biblical Literature Studies. 132-156.
 • Show author(s) (2015). Requiring an Explanation: Hegemonic Masculinities in the Hebrew Bible and Second Temple Traditions. Biblical Interpretation. 479-488.
 • Show author(s) (2014). Sjelløs lesning, eller: Å vite i kroppen og i rommet. Collegium Biblicum Årsskrift. 24 pages.
 • Show author(s) (2014). Facilitating Speech and Discourse: Biblical Interpretation and the Emergence of a Concept of Gender Equality. Journal of the Bible and its Reception. 209-235.
 • Show author(s) (2011). Translations in Religion and Politics: State Feminist Biblical Interpretation. Sino-Christian Studies: An International Journal of Bible, Theology & Philosophy. 7-31.
 • Show author(s) (2010). Om å oversette religion : tanker etter karikaturstriden. Nytt Norsk Tidsskrift. 279-291.
 • Show author(s) (2010). Feminist Exegesis as Liberation Project, Cultural Critique and Cultural Memory Work. Lectio Difficilior. 9 pages.
 • Show author(s) (2010). "Night at the Museum": En model. Tidsskriftet Fønix. 227-238.
 • Show author(s) (2008). I begynnelsen eller i kjelleren? Irigaray, evangelisten Johannes og andre åpninger. Agora. 45-68.
 • Show author(s) (1999). Én mann i Kristus: Kjønn og integrasjon i Paulus¿ ekklesia. Kvinneforskning. 24-42.
 • Show author(s) (1999). Anmeldelse av: Anne-Louise Eriksson: Kvinnor talar om Jesus. En bok om feministisk kristologisk praxis. Svensk Teologisk Kvartalskrift. 187-189.
 • Show author(s) (1998). Om Kristi ene, rene kropp og relevansen av 1. Korinterbrev 5 i kirketukt-diskusjoner. Ung Teologi. 19-31.
 • Show author(s) (1997). "Den historiske Maria" og Dea Creatrix. Norsk Teologisk Tidsskrift. 205-220.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2015). Feministisk religionskritikk fra Darwin til New Age.
 • Show author(s) (2000). Kvinner tror - på tross av eller på grunn av.
 • Show author(s) (2000). Josef, Maria og Jesus: Forestillinger om den hellige kjernefamilien.
 • Show author(s) (1999). Det kristne menneske - en ny mentalitet?
 • Show author(s) (1997). Maria, Jesu mor.
Academic lecture
 • Show author(s) (2000). The Ritual Construction of Church.
 • Show author(s) (2000). Disciplined reading: NT scholarship in light of Foucault¿s "L¿ordre du discours.".
 • Show author(s) (1999). The curse tablets of Room 7 - evidence of women¿s rituals?
 • Show author(s) (1999). Individuelle foreldrebilder og kulturgitte gudsbilder - konflikt eller samspill?
 • Show author(s) (1999). Feministisk resepsjon av Det Nye Testamente.
 • Show author(s) (1998). Late antique Gender Roles.
 • Show author(s) (1998). Krigerske Afrodite og heroiske Medea: Utviklingen av greske gudinner.
 • Show author(s) (1998). Kjønns- og kroppsoppfatninger hos Paulus.
 • Show author(s) (1998). Godhetens pris.
 • Show author(s) (1998). Forståelse av kjønn i feministisk teori - utfordringer for teologien.
 • Show author(s) (1998). "Love between women." Early Christian Responses to Female Homoeroticism: A review and evaluation of Bernadette Brooten¿s book.
 • Show author(s) (1998). "Folkekirke"?
 • Show author(s) (1997). «In publicum procurrendi»: Women in the public space of Roman Greece.
 • Show author(s) (1997). The Hiding Woman: Looking for women in hellenistic-Roman texts - literary, documentary and material.
 • Show author(s) (1997). Paulus, Korint og 1. århundres kjønnsoppfatninger.
 • Show author(s) (1997). Paulus og kvinnene i Korint.
 • Show author(s) (1997). Manuskripter på vandring - hvordan det nye testamente ble som det ble.
 • Show author(s) (1997). 1. Gjennom ord og stein.
Editorial
 • Show author(s) (2014). Editorial. Journal of the Bible and its Reception. 1-2.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2011). Skaper ordet hva det nevner? Poststrukturalisme som språkteori og universalforklaring. Tidsskrift for kjønnsforskning. 141-147.
 • Show author(s) (2000). Strategi eller selvrespekt? Åpen kirkegruppe. 13-15.
 • Show author(s) (1999). Anmeldelse av Wagner, Ole (red.): Delfi. Tekster og artikler om Apollons helligdom. Norsk Teologisk Tidsskrift. 131-131.
 • Show author(s) (1999). Anmeldelse av Niels Peter Lemche og Henrik Tronier (red.): Etnicitet i Bibelen. Norsk Teologisk Tidsskrift. 133-133.
 • Show author(s) (1997). Sigfred Pedersen, Paulus som brevskriver. Med forskningshistoriske refleksioner. Norsk Teologisk Tidsskrift. 252-252.
 • Show author(s) (1997). Rønnaug Kleiva, Greske gudar og gudinner; Neip Philip, Myter og legender; Roy Willis (red.), Mytologi. Myter fra hele verden. Norsk Teologisk Tidsskrift. 48-49.
 • Show author(s) (1997). Lisbeth Mikaelsson (red.), Myte i møte med det moderne. Norsk Teologisk Tidsskrift. 49.
 • Show author(s) (1997). Josefus, Den jødiske krig. Norsk Teologisk Tidsskrift. 181-181.
 • Show author(s) (1997). Godhetens pris. Bymisjonæren. 8-9.
 • Show author(s) (1997). Dårlig immunforsvar? Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. 7-10.
 • Show author(s) (1997). Anne-Louise Eriksson, The Meaning of Gender in Theology. Problems and possibilities. Norsk Teologisk Tidsskrift. 192.
 • Show author(s) (1997). Andreas Edwien, Dogmet om Jesus. Ragnar Leivestad, Hva vet vi om Jesus - og hva vet vi ikke. Norsk Teologisk Tidsskrift. 117-117.
Short communication
 • Show author(s) (2018). Αστυνομική Λογοτεχνία και Κνουντ Χάμσουν. ΠΟΛΑΡ Crime Fiction Theory. 54-55.
 • Show author(s) (2018). Nyheter fra Det norske institutt i Athen. Klassisk Forum. 133-134.
 • Show author(s) (2016). Minnetale over professor Kari Elisabeth Børresen: holdt på møte 8. desember 2016. Årbok / Det norske videnskaps-akademi. 198-204.
 • Show author(s) (2011). Å ønske å forstå: Svar til Sindre Bangstad. Nytt Norsk Tidsskrift. 97-98.
Book review
 • Show author(s) (2020). Skriver det lille livet inn i den store fortellingen (Anmeldelse av Emmanuel Carrère, "Riket". Pelikanen Forlag, 2020. Bokbilag (Vårt Land, Nationen). 30-31.
 • Show author(s) (2020). Review of Jill E. Marshall, Women Praying and Prophesying in Corinth: Gender and Inspired Speech in First Corinthians. WUNT 2. Reihe, 448. Tübingen: Mohr Siebeck. . Review of Biblical Literature, Society of Biblical Literature http://www.bookreviews.org/subscribe.asp. 5 pages.
 • Show author(s) (2019). Den guddommelige arvingen. Anmeldelse av Helene Næss: Maria, Guds mor: Jomfrufødselens historie. Avisa Vårt land.
 • Show author(s) (2017). En allmenn lesning av Koranen: Anmeldelse av Tidsskriftet Samtidens Koran-nummer 2017. Avisa Vårt land. 1 pages.
 • Show author(s) (2009). Bokanmeldelse av boka Kjønnsteori av Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine HOlst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland og Kristin Sampson. Gyldendal Akademisk, 2008. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. 32-34.
 • Show author(s) (2009). Anmeldelse av Ellen Mortensen, Cathrine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sissel Rosland og Kristin Sampson: Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk, 2008. Tidsskrift for kjønnsforskning. 131-133.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2016). Constructions of Space III: Biblical Spatiality and the Sacred . Bloomsbury T&T Clark.
 • Show author(s) (2015). Special Issue: Making Men: The Reception of the Bible in the Construction of Masculinities in Jewish and Christian Con/Texts (Special Issue). Walter de Gruyter (De Gruyter).
 • Show author(s) (2015). Hegemonic Masculinities in the Hebrew Bible and Second Temple Traditions (Special Issue). Brill Academic Publishers.
 • Show author(s) (2010). Tora. W. Kohlhammer GmbH.
 • Show author(s) (2010). La Torah. Il Pozzo di Giacobbe.
 • Show author(s) (2009). The Way the world Ends? The Apocalypse of John in Culture and Ideology. Sheffield Phoenix Press.
 • Show author(s) (2009). Metamorphoses: Resurrection, Body and Transformative Practices in Early Christianity. Walter de Gruyter (De Gruyter).
 • Show author(s) (2008). Marxist Feminist Criticism of the Bible. Sheffield Phoenix Press.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2019). From Akershus to Acropolis: Norwegian Travelers to Greece. The Norwegian Institute at Athens.
Database
 • Show author(s) (2017). Fagtermer i kjønnsforskningen.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2021). Paulus' kvinnesyn og den ironiske ettervirkningen. Avisa Vårt land. 30-33.
 • Show author(s) (2017). I begynnelsen er ordet . Inter Medicos. 6-7.
 • Show author(s) (2014). Pinsedag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. 51-54.
Feature article
 • Show author(s) (2009). Kjønnsforskningskonflikten. Klassekampen.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2000). Women in their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary Space.
Interview
 • Show author(s) (2012). Volden mot "Det fremmede".
 • Show author(s) (1999). Kvinner på det antikke religionsmarkedet.
 • Show author(s) (1999). Innlegg om Maud Gleason: Making Men: Sophists and Self-presentation in ancient Rome.
Programme participation
 • Show author(s) (2009). Helvete. Forestillinger og debatt. Verdibørsen P2.
 • Show author(s) (2000). Jesus, Marias sønn.
 • Show author(s) (2000). Jesus og Maria.
 • Show author(s) (2000). Feministisk bibellesning.
 • Show author(s) (2000). Christine de Pizan.
 • Show author(s) (2000). "Mannen som ble Messias".
 • Show author(s) (1999). Judas og de 30 sølvpengene.
 • Show author(s) (1998). Det kristne menneske: Konstruksjon av ny identitet i antikken.
 • Show author(s) (1998). "Fides et ratio".
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). The Celebrity Paratexts: The 1 Corinthians 14 Gloss Theory Before and After "The Corinthian Women Prophets". 30 pages.
 • Show author(s) (2021). Populisme i likestillingslandet. 18 pages.
 • Show author(s) (2021). Paul and Sacred Space.
 • Show author(s) (2020). Lost Women of the NT: From Junia to the Witnesses of the Empty Grave. 12 pages.
 • Show author(s) (2019). Gjenoversettelse av hellige tekster: Teoretiske overveielser, verdiforhandlinger og politiske konsekvenser. 24 pages.
 • Show author(s) (2019). Chapter 17: Pauline Letters. 18 pages.
 • Show author(s) (2018). The Power of Canonised Motifs: The Chance for Biblical Studies in a Secular, Canonically Illiterate World? 24 pages.
 • Show author(s) (2018). Luther's Method and his Views on Celibacy (1 Cor 7). 13 pages.
 • Show author(s) (2017). Chapter 1: Death and the Maiden: Manifestos, Gender, Self-Canonisation, and Violence. 30 pages.
 • Show author(s) (2016). Sjelløs lesning, eller: Om å vite i kroppen og i rommet. 24 pages.
 • Show author(s) (2016). Carnelian and Caryatids: Stone and Statuary in the Heavenly Sanctuary. 31 pages.
 • Show author(s) (2016). Ancient Drinking in Modern Bible Translation. 16 pages.
 • Show author(s) (2015). Feminist Readings of the Bible. 12 pages.
 • Show author(s) (2014). Kvinnefrigjøringen og friheten - et trøblete forhold. 8 pages.
 • Show author(s) (2014). Canon/Canonicity/Canonisation. 9 pages.
 • Show author(s) (2013). Feminismen, tradisjonen, og forventning. 14 pages.
 • Show author(s) (2012). Productive Presuppositions, Exuberant Commentaries? The New Testament Discipline Read Through the Lens of Foucault's 'L'ordre du discours'. 15 pages.
 • Show author(s) (2011). Women, Bible and Reception History: An International Project in Theology and Gender Studies. 30 pages.
 • Show author(s) (2011). Fremmer dannelse demokrati? Kjønnskritiske refleksjoner omkring dannelsens demokratiske legitimering. 17 pages.
 • Show author(s) (2010). Why Can’t the Heavenly Miss Jerusalem Just Shut Up? 18 pages.
 • Show author(s) (2010). Sex Slaves of Christ: A Response to Halvor Moxnes. 4 pages.
 • Show author(s) (2010). Rettferdighetens grenser - religion, kjønn og homofili. 23 pages.
 • Show author(s) (2010). Frauen, Bibel und Rezeptionsgeschichte: Ein internationales Projekt der Theologie und Genderforschung. 27 pages.
 • Show author(s) (2010). Donne, Bibbia e storia della ricezione. Un progetto internazionale di teologia nell'ottica di genere. 25 pages.
 • Show author(s) (2010). Ceres, Κορη, and Cultural Complexity: Divine Personality Definitions and Human Worshippers in Roman Corinth. 31 pages.
 • Show author(s) (2009). The Spectre Revealed and Made Manifest: The Book of Revelation in the Writings of Karl Marx and Friedrich Engels. 22 pages.
 • Show author(s) (2009). Setting the Scene: The End of the Bible, the End of the World. 30 pages.
 • Show author(s) (2009). Introduction. 18 pages.
 • Show author(s) (2009). Genealogies of the Self: Materiality, Personal Identity, and the Body in Paul's Letters to the Corinthians. 25 pages.
 • Show author(s) (2008). Towards Marxist Feminist Biblical Criticism. 25 pages.
 • Show author(s) (2008). The Transformation of Corinthian Goddesses. 5 pages.
 • Show author(s) (2008). Textual Reproduction as Surplus Value: Paul on Pleasing Christ and Spouses, in Light of Simone de Beauvoir. 22 pages.
 • Show author(s) (2008). "Europe - post - secular - Christian", fulltekst på http://www.teologhe.org/Okland-Relazione.htm. 19 pages.
 • Show author(s) (1999). "Den historiske Maria" og Dea Creatrix: Et historisk-kritisk bidrag til feministisk-teologisk refleksjon. 17 pages.
 • Show author(s) (1998). Gudsbilder og menneskesyn -hvem er skapt i mannens bilde? 13 pages.
 • Show author(s) (1998). "In publicum procurrendi": women in the public space of Roman Greece. 15 pages.
 • Show author(s) (1997). Forord. 11 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2012). "Corinthians, Second Epistle to the. II. Christianity". 789-792. In:
  • Show author(s) (2012). Encyclopedia of the Bible and its reception. Vol. 5: Charisma - Czaczkes.
Popular scientific book
 • Show author(s) (2010). Paulus' brev. Bokklubbens kulturbibliotek.
Book Translation
 • Show author(s) (2018). Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker.
 • Show author(s) (2018). Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen.
 • Show author(s) (2011). Torah. 1.
Academic literature review
 • Show author(s) (2021). Corinth. Brill Encyclopedia of Early Christianity Online.
 • Show author(s) (2018). Constructing Terminology and Defining Concepts for Gender Studies in Norway and Sweden. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 142-153.
 • Show author(s) (2008). NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. To høringsuttalelser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 40-57.
Chapter Translation
 • Show author(s) (2011). Paulus og Teklas gjerninger. 57-74.
Introduction
 • Show author(s) (2016). Introduction. xii-xxii.
Popular scientific chapter/article
 • Show author(s) (2017). Norwegian Feminism. 5 pages.
Article in business/trade/industry journal
 • Show author(s) (2010). Ledelse og akademisk frihet: Fra Nedkvitne til "Hjernevask". Sosiolog-nytt. 30-31.
Chapter
 • Show author(s) (2019). Paulus’ andre brev til korinterne. 1100-1111. In:
  • Show author(s) (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag.
 • Show author(s) (2019). Paulus første brev til korinterne. 1083-1099. In:
  • Show author(s) (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag.
 • Show author(s) (2019). Johannes’ Åpenbaring . 1209-1226. In:
  • Show author(s) (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag.
Interview Journal
 • Show author(s) (2015). "Interview with Jorunn Økland.". Oxford Biblical Studies Online.
 • Show author(s) (2014). Mitt liv som feminist. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. 29-30.
 • Show author(s) (2008). Oppstandelsetekstene i Det nye testamentet: Grete Hauge intervjuer Jorunn Økland. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. 33-45.

More information in national current research information system (CRIStin)