Home
Jostein Børtnes's picture

Jostein Børtnes

Professor Emeritus
 • E-mailJostein.Bortnes@uib.no
 • Visitor Address
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postal Address
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2009. Following the Metonymic Way: The Life and Pilgrimage of Daniil, Igumen of the Russian Land. Harvard Ukrainian Studies. 391-396.
 • Show author(s) 2008. Sodomas synd: Retorisk våpen for jøder og kristne i kampen mot de vantro. Kunst og kultur. 240-251.
 • Show author(s) 2005. Skapt til hetero i Guds bilde: om heteroseksualiseringen av gudbilledligheten. Tidsskrift for kjønnsforskning. 35-50.
 • Show author(s) 2004. Kultursemiotiske perspektiv på skriftkulturen. Sakprosa. 73-83.
 • Show author(s) 1999. Retorikk og lingvistisk polyfoni. Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. 37-47.
 • Show author(s) 1998. Anmeldelse av Erik Egeberg, Russisk tro og tanke. Nordisk Østforum. 77-79.
 • Show author(s) 1997. Queer Readings: Homoerotic Themes in Russian Poetry. Meddelelser. Life and Text. Essays in Honour of Geir Kjetsa a on the Occasion of his 60th Birthday. 99-110.
 • Show author(s) 1997. Om likekjønnet samliv og Boswells siste bok. Lambda Nordica: Tidskrift om homosexualitet. 50-65.
 • Show author(s) 1995. Bibelen som litteratur. En presentasjon av Walter L. Reed,. Dialouge of the Word: The Bible as literature According to Bakhtin. 3-19.
 • Show author(s) 1995. 1. officielle opposition i Jens Aage Doctors disputas,18. november 1994, Shakespeares Karneval. LITTERATUR, ÆSTETIK, SPROG. 31-42.
 • Show author(s) 1994. Russkij kenotizm: k pereocenke odnogo ponjatija. Evangel'skij tekst v russkoj literature XVIII-XX vekov: Cit ata, reminiscencija, motiv, sjuzhet, zhanr. Sbornik nauchny kh trudov 3.. 61-66.
 • Show author(s) 1994. Khristianskaja tema v romane Pasternaka "Doktor Zhivago". Evangel'skij tekst v russkoj literature XVIII-XX vekov: Cit ata, reminiscencija, motiv, sjuzhet, zhanr. Sbornik nauchny kh trudov, 3.. 361-377.
 • Show author(s) 1994. Dostoevsky's Idiot or the Poetics of Emptiness. Scando-Slavica. 5-14.
 • Show author(s) 1993. Viktor Shklovsky, or the Rhetoric of Strangemaking. Scando-Slavica. 5-22.
 • Show author(s) 1993. Sponsorar og heilagmenne: Moderne maktrelasjonar i hagiografisk perspektiv. Syn og Segn. 117-124.
 • Show author(s) 1992. Dostojevskij och den ryska kulturen. Ord & bild.
Report
 • Show author(s) 1992. Russisk litteraturteori sub specie semioticae: fra formalismen til Lotman og Tartuskolen. .
Popular scientific lecture
 • Show author(s) 2007. Homofile i kirken.
 • Show author(s) 2006. Hvordan kan vi snakke om Gud?
Academic lecture
 • Show author(s) 2006. ‘En sjel i to legemer’: retorisk klisje eller etisk erkjennelse?
 • Show author(s) 2006. Vold, syndebukksoffer og mimetisk begjær i evangeliene.
 • Show author(s) 2006. The Bridegroom Christ - Metaphor or Idol?
 • Show author(s) 2006. Sodomittenes synd: et retorisk våpen for jøder og kristne i kampen mot de vantro.
 • Show author(s) 2006. Heteroseksualiseringen av gudbilledligheten i nyere kristen teologi.
 • Show author(s) 2004. Tekst som meningsskaping, hukommelse og glemsel: om teksthistorie og kultursemiotikk.
 • Show author(s) 1999. Teologi som poesi hos Gregor fra Nazianz.
 • Show author(s) 1999. Oppsummering.
 • Show author(s) 1999. Internasjonalisering.
 • Show author(s) 1999. Homosocial Desire in Dostoevsky's Idiot.
 • Show author(s) 1999. Hamsuns Livets røst og antikke forlegg.
 • Show author(s) 1999. Bakhtin's Dialogue and the Event of Being.
 • Show author(s) 1997. Med fokus på det kulturelle.
 • Show author(s) 1997. Kommentar til Kirsten Hastrup.
Book review
 • Show author(s) 2009. Aristoteles om etterligning og poetisk kognisjon. (Anmeldelse av Aristoteles, Poetikk, Oversettelse, noter og etterord ved Øivind Andersen, Oslo: Vidarforlaget, 2008.). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 298-308.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2014. Hermanas en la virginidad: Gorgonia y Macrina en la commemoración de sus hermanos. Editorial Verbo Divino.
 • Show author(s) 2007. Le Christ époux – metaphore ou idole. L'Harmattan.
 • Show author(s) 2006. Gregory of Nazianzus: Images and Reflections. Museum Tusculanums Forlag.
 • Show author(s) 2004. Kampen om kroppen. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Academic monograph
 • Show author(s) 2007. The poetry of prose: readings in Russian literature.
 • Show author(s) 1999. Kulturperspektivet i fremmedspråkene. 7.
Non-fiction book
 • Show author(s) 1999. Kulturperspektiver i fremmedspråkene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Show author(s) 1997. Cultural Discontinuity and Reconstruction: the Byzanto-Slav heritage and the creation of Russian national literature i n the nineteenth century. Solum forlag.
 • Show author(s) 1993. Polyfoni og karneval: Essays om litteratur. Universitetsforlaget.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 1993. Bakthins vitskapsteori i eit hermeneutisk perspektiv.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2016. Rubljovs «Treenighet» – eller ikke Rubljovs? Nikita Golejzovskijs postsovjetiske Rubljov-forskning. Vinduet. 80-87.
 • Show author(s) 2004. Forsøk på en intellektuell selvkonstruksjon. Samtiden. 112-130.
Feature article
 • Show author(s) 1999. Lev Tolstoj - historien om hans liv. Anm. av Geir Kjetsaa, Lev Tolstoj, Oslo: Gyldendal 1999, 416 s. Bergens Tidende. 20.
 • Show author(s) 1994. Vikram Seth og hans "romanvirksomhet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 21.
 • Show author(s) 1994. Anmeldelse av Bengt Landgren: Odysseus vid masten och Procyons galna hund. Uppsala, lit.vet.inst. 1992. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. 87-88.
 • Show author(s) 1992. Anmeldelse av Gunnar Svanes verk om kirkeslavisk litteratur. Tidsskrift for teologi og kirke.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2012. Resepsjonen av Dostojevskij i den russiske kritikk og filosofi.
 • Show author(s) 1999. Horizons of the Mind: An Aporetic Approach to Concepts of Mental Horizons.
Interview
 • Show author(s) 2003. Ikkje berre tornene, men også rosene.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2015. Schwestern in Jungfräulichkeit: Gorgonia und Makrina in der Erinnerung ihrer Brüder. 18 pages.
 • Show author(s) 2015. Bakhtin's conceptual contributions to changes in the boundaries of knowledge. 4 pages.
 • Show author(s) 2014. Las mujeres en la mirada de los antiguos escritos cristianos. Siglos I-IV. 19 pages.
 • Show author(s) 2013. Sorelle nella verginitá: Gorgonia e Macrina commemorate dai loro fratelli. 19 pages.
 • Show author(s) 2012. «men det står hos Paulus at …» Om bibelteksten som et åpent system. 21 pages.
 • Show author(s) 2012. Pushkin's Ovid. 17 pages.
 • Show author(s) 2010. Metaphor and Cognition in Science, Poetry and Theology. 14 pages.
 • Show author(s) 2010. Canon formation and canon interpretation. 27 pages.
 • Show author(s) 2009. Hvorfor Sonja/Sofia: Hellig visdom hos Dostojevskij. 14 pages.
 • Show author(s) 2009. Hjalmar Gullberg og antikken. 25 pages.
 • Show author(s) 2009. En sjel i to legemer: Retorisk klisjé eller etisk erkjennelse? 18 pages.
 • Show author(s) 2008. Uttaler Paulus seg "kompromissløst om homofili"? 17 pages.
 • Show author(s) 2008. Kjetteri og sodomi. 26 pages.
 • Show author(s) 2008. Indre og ytre landskap hos Kielland og Turgenjev. 19 pages.
 • Show author(s) 2007. Å komme nærmere Kristus. Pilgrimsberetningen som metonymisk tekst. 13 pages.
 • Show author(s) 2007. Eikôn Theou: Meanings of Likeness in Gregory Nazianzus. 5 pages.
 • Show author(s) 2006. Rhetoric and mental images in Gregory. 21 pages.
 • Show author(s) 2006. Introduction: Prompting for meaning in Gregory's rhetoric. 9 pages.
 • Show author(s) 2006. Bakhtin i kognitivt perspektiv. 22 pages.
 • Show author(s) 2005. Det ondes problem og toleransebegrepet hos Holberg - noen postmoderne utfordringer. 13 pages.
 • Show author(s) 2003. Perspektiver på fem års kulturforskning. 26 pages.
 • Show author(s) 1999. Kappadokisk paideia. 11 pages.
 • Show author(s) 1999. Bakhtin, dialogen og den andre. 10 pages.
 • Show author(s) 1998. Religion. 26 pages.
 • Show author(s) 1997. Paraphrasi audacius vertere: Aleksei K. Tolstoi's Rendering of John of Damascus' Nekrosima Idiomela. 22 pages.
 • Show author(s) 1997. Likekjønnet eros og guddommelig begjær. Vennskapsretorikken i Grigorios av Nazianz' minnetale over Vasilios den Store. 14 pages.
 • Show author(s) 1997. Ain't no cure for love. 7 pages.
 • Show author(s) 1997. Ain't no cure for love. 7 pages.
 • Show author(s) 1997. Ain't no cure for love. 7 pages.
 • Show author(s) 1997. Ain't no cure for love. 7 pages.
 • Show author(s) 1997. Ain't no cure for love. 7 pages.
 • Show author(s) 1995. Dostoevskian Fools - Holy and Unholy. 18 pages.
 • Show author(s) 1994. Heimstaddiktning og humanøkologi:russisk litteratur mellom tøvær og perestrojka. 28 pages.
 • Show author(s) 1994. Gregor fra Nazianz - kappadokier og athener. 27 pages.
 • Show author(s) 1992. Øst-Europa i historisk perspektiv. 28 pages.
 • Show author(s) 1992. The Literature of Old Russia. 40 pages.
 • Show author(s) 1992. Pausanias som perieget. 11 pages.
 • Show author(s) 1977. Queer Readings: Homoerotic Themes in Russian Poetry. 12 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) 2010. Trinity-Sergii, monastery. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Slavic epic (incl. stariny, byliny). . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Slavic biography, autobiography. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Slavic Tales. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Slavic Miscellanies (sborniki). . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Slavic Military Tales. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Sergii (or Sergius), St, of Radonezh. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Paterikons (or Pateriki). . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Literatures: Slavic Travel Literature. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Literatures: Slavic (South, West, East). . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Kievan-Cave, monastery. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Holy folly. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Hesychasm. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Feodosii, St (or Theodosius). . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Epifanii (or Epiphanius) the Most Wise. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
 • Show author(s) 2010. Antonii, St. . In:
  • Show author(s) 2010. The Oxford Dictionary of the Middle Ages, vol. 1-4.
Other
 • Show author(s) 2004. Kirkens kamp om den homofile kroppen: Korsfestelsen sett gjennom Elisabeth Ohlsons fotokunst. 257-275.
 • Show author(s) 2004. Ironic Gaze and Ironic Gap: Aleksandr Blok's "Devuska pela v cerkovnom chore�" and Constantine Cavafy's "Deesis". 49-58.
 • Show author(s) 2004. Elisabeth Ohlsons dåpsbilde: den homofile kroppen, kirkens definisjonsmakt og Guds nåde. 277-297.
Academic literature review
 • Show author(s) 2009. Geir Kjetsaa 2 June 1937 – 2 June 2008. Scando-Slavica. 201-202.
Introduction
 • Show author(s) 2008. Lotmans kultursemiotikk - en innledning. 7-57.
Website (informational material)
 • Show author(s) 2015. Jevgenij Onegin. I: Store norske leksikon (nettutgaven).
 • Show author(s) 2014. Vår tids helt. I: Store norske leksikon (nettutgaven).
 • Show author(s) 2014. Mikhail Lermontov. I: Store norske leksikon, nettutgaven.

More information in national current research information system (CRIStin)