Home
 • E-mailJostein.Gripsrud@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 17
 • Visitor Address
  Fosswinckelsgt. 6
  Room 
  519
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Books
 • Gripsrud, Jostein. 2018. Norsk hamskifte? En kritikk av Terje Tvedt, et betinget forsvar for godheten og en etterlysning av midtbanen i innvandringsdebatten. 281 pages. ISBN: 978-82-419-1833-9.
 • Gripsrud, Jostein. 2018. Norsk hamskifte? 305 pages. ISBN: 978-82-419-1833-9.
 • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 pages. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Murdock, Graham; Gripsrud, Jostein. 2015. Money Talks: Media, Markets, Crisis. Intellect Ltd.. 200 pages. ISBN: 9781783204052.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 pages. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein. 2010. Relocating television : television in the digital context. Routledge. 275 pages. ISBN: 978-0-415-56452-6.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard. 2010. The digital public sphere : challenges for media policy. Nordicom. 180 pages. ISBN: 978-91-86523-02-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 pages. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Gripsrud, Jostein; Weibull, Lennart. 2010. Media, Markets & Public Spheres. European Media at the Crossroads. Intellect Ltd.. 328 pages. ISBN: 978-1-84150-305-9.
 • Gripsrud, Jostein. 2007. Mediekultur, mediesamfunn. Universitetsforlaget. 350 pages. ISBN: 978-82-150-1210-0.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Mediekultur, mediesamfund. Hans Reitzels Forlag. 383 pages. ISBN: 8741224078.
 • Gripsrud, Jostein. 2000. Sociology and Aesthetics. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 209 pages. ISBN: 82-7634-379-1.
 • Gripsrud, Jostein. 2000. Mediekultur, mediesamhälle (“Media Culture, Media Society”, Swedish edition/version of Mediekultur, mediesamfunn, cf. below). Gothenburg: Daidalos, 2000, 409 pp. Daidalos. 409 pages. ISBN: 9789171731692.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Aesthetic theory, art, and popular culture. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 161 pages.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Television and common knowledge. Routledge. ISBN: 0-415-18929-2.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Mediekultur, mediesamfunn. Universitetsforlaget. 333 pages. ISBN: 82-00-42710-2.
Journal articles
 • Gripsrud, Jostein. 2019. Comparing Public Discourse on Immigration in Scandinavia: Some Background Notes and Preliminary Results. Javnost - The Public. 26: 121-137. doi: 10.1080/13183222.2019.1600834
 • Gripsrud, Jostein. 2018. "Arnfinn H. Midtbøen, Kari Steen-Johnsen,Kjersti Thorbjørnsrud (red.): Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Public Sphere" [Anmeldelse/omtale]. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2: 279-283.
 • Gripsrud, Jostein. 2018. Tvedtianernes tro - og virkeligheten. VG : Verdens gang. Published 2018-10-09.
 • Gripsrud, Jostein. 2018. Les på nytt, Rolness. VG : Verdens gang. Published 2018-10-11.
 • Gripsrud, Jostein. 2018. "Mysteriet 'det humanitærpolitiske komplekset'". VG : Verdens gang. Published 2018-10-20.
 • Gripsrud, Jostein. 2018. "Jeg lever et liv som ligner deres". sosiologen.no. Published 2018-12-18.
 • Hovden, Jan Fredrik; Mjelde, Hilmar; Gripsrud, Jostein. 2018. The Syrian refugee crisis in Scandinavian newspapers. Communications. 43: 325-356. doi: 10.1515/commun-2018-0013
 • Lindtner, Synnøve Skarsbø; Gripsrud, Jostein. 2018. Målet var bevisstgjøring, ikke reformer. En ny kvinneoffentlighet vokser frem. Vox publica. Published 2018-03-08.
 • Mjelde, Hilmar; Hovden, Jan Fredrik; Gripsrud, Jostein. 2018. Innvandringsdebatten: Interessante forskjeller mellom Norge og andre europeiske land. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2018-08-08.
 • Gripsrud, Jostein. 2016. Donald Trump og TV2. Dagens næringsliv. 47-47. Published 2016-11-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2016. Management er management. (Om valgt eller ansatt universitetsledelse). Morgenbladet. 11. 46-47. Published 2016-03-18.
 • Gripsrud, Jostein. 2014. Teateret, folket og moralen. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 1.
 • Gripsrud, Jostein. 2013. Meisingsets misforståelser. Klassekampen. Published 2013-12-14.
 • Gripsrud, Jostein. 2013. Kulturbløff og kunstran, du liksom. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift. 3-4.
 • Gripsrud, Jostein. 2013. Systematisk stjerneskaping. Klassekampen. 33-33. Published 2013-03-09.
 • Gripsrud, Jostein. 2013. En sjelden kraft. (Anmeldelse av Frank Rossaviks biografi om Kåre Valebrokk, "En god story"). Klassekampen. Published 2013-10-05.
 • Gripsrud, Jostein; Hovden, Jan F.; Moe, Hallvard. 2011. Changing relations: Class, Education and Cultural Capital. Poetics. 39: 507-529. doi: 10.1016/j.poetic.2011.09.007
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Hold dem unna! Dagens næringsliv. 55. Published 2009-08-25.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Pakkeprinsippet. Dagens næringsliv. 94. Published 2009-01-31.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Europa mellom ørene. Dagens næringsliv. 102. Published 2009-03-07.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Mediekrise på amerikansk. Dagens næringsliv. 110.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. I tilfelle regn. Dagens næringsliv. 94. Published 2009-06-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Digitising the public sphere: two key issues. Javnost - The Public. 16: 5-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Apropos fordumming. Dagens næringsliv. 110. Published 2009-09-05.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Og sånn var det. Dagens næringsliv. 78. Published 2009-08-01.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Kjemp for kjerneverdiene. Bergens Tidende. 1 pages. Published 2009-03-29.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. EDB - ikke bare moro. Dagens næringsliv. 102. Published 2009-12-19.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Rett versus riktig og så videre. Dagens næringsliv. 110. Published 2009-11-14.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. Radio, penger og politikk. Dagens næringsliv. 118. Published 2009-10-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2007. Television and the European Public Sphere. European Journal of Communication. 22: 479-492. doi: 10.1177/0267323107083064
 • Gripsrud, Jostein. 2007. Symbol og realitet - om lovfesting av redaktørplakaten. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 14: 28-29.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Det muliges kunst. Dagens næringsliv. Published 2006-08-12.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. La dem slippe. Dagens næringsliv. Published 2006-05-20.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Den Aller Beste. Dagens næringsliv. Published 2006-09-09.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Tintin, Jesus og litt Opseth. Dagens næringsliv. Published 2006-03-25.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Lukket kanal. Dagens næringsliv. Published 2006-04-22.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Forskning og Bruce Lee. Dagens næringsliv. Published 2006-06-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Kunst og tv. Dagens næringsliv. Published 2006-07-01.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Arven etter Aaron. Dagens næringsliv. Published 2006-07-22.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Mediemysteriet. Dagens næringsliv. Published 2006-09-30.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Når mediene spiller alle roller. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Published 2006-03-24.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Sørlendingene. Dagens næringsliv. Published 2006-10-21.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Telenor ruler. Dagens næringsliv. Published 2006-11-11.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Fart og spenning i kringkasting. Dagens næringsliv. Published 2006-12-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Pauli ord versus voldens virkninger. Dagens næringsliv. Published 2006-02-11.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. En allmenn historie. Dagens næringsliv. Published 2006-03-04.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Bevar MedieNorge! Dagens næringsliv. Published 2005-10-21.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Doktordisputas - igjen. Bergens Tidende. Published 2005-04-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Rett skal være rett. Bergens Tidende. Published 2005-01-18.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Planeten Norge. Dagens næringsliv. Published 2005-06-04.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Ibsen i skolen. Dagens næringsliv. Published 2005-01-29.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Allmenndannelse. Dagens næringsliv. Published 2005-02-19.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Språkstrid og ytringsfridom. Dagens næringsliv. Published 2005-03-12.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Ukultur i BT. Bergens Tidende. Published 2005-04-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Lisens to be. Dagens næringsliv. Published 2005-04-30.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Pompøs og pengestyrt. Dagens næringsliv. Published 2005-05-14.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Litteraturen i samfunnet. Dagens næringsliv. Published 2005-04-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Pappas greie. Dagens næringsliv. Published 2005-06-25.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Overgrep fra privat sektor. Dagens næringsliv. Published 2005-08-06.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Historisk bakblikk. Dagens næringsliv. Published 2005-08-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Verden og valget. Dagens næringsliv. Published 2005-09-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Utvidet kulturpolitikk. Dagens næringsliv. Published 2005-10-29.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Fortsatt åpning for fornemmelser. Dagens næringsliv. Published 2005-12-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2005. Ferdig med eksilet. Dagens næringsliv. Published 2005-12-31.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Jesus og tv-reklamen. Dagens næringsliv. 55-55. Published 2004-02-05.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Tante tabloid. Dagens næringsliv. 79-79. Published 2004-03-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kvinner, klasser og medier. Dagens næringsliv. 43-43. Published 2004-03-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Bella og pressen. Dagens næringsliv. 47-47. Published 2004-03-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kunst og politikk. Bergens Tidende. 34. Published 2004-03-20.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Mer å gjøre for Valgerd. Dagens næringsliv. 71-71. Published 2004-01-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Junkies. Dagens næringsliv. 43-43. Published 2004-01-06.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Bavianen i Kulturrådet. Bergens Tidende. Published 2004-11-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Vestlandets lille verden. Dagens næringsliv. 33-33. Published 2004-01-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Flammende egghoder. Bergens Tidende. Published 2004-12-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Universitetskupp i stillhet? Dagbladet. Published 2004-10-21.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Politikk og journalistikk. Dagens næringsliv. Published 2004-11-20.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Bella og pressen. Dagens næringsliv. Published 2004-03-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Junkies. Dagens næringsliv. Published 2004-01-06.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Mer å gjøre for Valgjerd. Dagens næringsliv. Published 2004-01-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Møkkagraving. Bergens Tidende. Published 2004-11-13.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Mediekongehuset. Bergens Tidende. Published 2004-01-24.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Jesus og TV-reklamen. Dagens næringsliv. Published 2004-02-05.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Nynorsken på nytt. Bergens Tidende. Published 2004-02-07.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Elitespråket nynorsk. Bergens Tidende. Published 2004-02-21.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Dystopiens tid. Bergens Tidende. Published 2004-03-06.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Universitet og demokrati. Dagbladet. Published 2004-10-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kvinner, klasser og medier. Dagens næringsliv. Published 2004-03-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kunst og politikk. Bergens Tidende. Published 2004-03-20.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Tante tabloid. Dagens næringsliv. Published 2004-03-27.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Mehmet og det tabloide. Bergens Tidende. Published 2004-04-03.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Brede bånd over kloden. Dagens næringsliv. Published 2004-04-07.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Til bøkenes pris. Bergens Tidende. Published 2004-04-17.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Musikkens makt. Bergens Tidende. Published 2004-06-12.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Kanal 24 - Hvem har skylda? Bergens Tidende. Published 2004-06-26.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Vestlandets lille verden. Bergens Tidende. Published 2004-01-10.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Popmusikken og samfunnet. Dagens næringsliv. Published 2004-06-19.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Opprett et nytt kringkastingsråd. Dagens næringsliv. Published 2004-09-11.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Norge og verden. Bergens Tidende. Published 2004-09-04.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Demokratiet på sitt beste. Dagens næringsliv. Published 2004-11-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Litteraturkapitalismen. Dagens næringsliv. Published 2004-07-03.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Revolusjon i stillhet? Bergens Tidende. Published 2004-10-16.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Tabloidrevolusjonen. Dagens næringsliv. Published 2004-10-09.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Ytringsfrihet på norsk. Bergens Tidende. Published 2004-10-02.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Ein intellektuell vestlandsfanden. Dagens næringsliv. Published 2004-09-28.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Litteratursentralismen. Bergens Tidende. Published 2004-08-07.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Langt fra idealet. Dagens næringsliv. Published 1999-09-25.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Clintons karisma. Dagens næringsliv. Published 1999-11-06.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Likt og ulikt. Dagens næringsliv. Published 1999-10-23.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Pengestjernene. Dagens næringsliv. Published 1999-10-09.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Uten pausesignal. Dagens næringsliv. Published 1999-01-02.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Du store min. Dagens næringsliv. Published 1999-08-28.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Aggressiv humor. Dagens næringsliv. Published 1999-03-27.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Et tomrom. Dagens næringsliv. Published 1999-02-13.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Litterær offentlighet. Dagens næringsliv. Published 1999-01-16.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Ekshibisjonistiske gleder. Dagens næringsliv. Published 1999-11-20.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Unnselige perler. Dagens næringsliv. Published 1999-12-04.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Krigstrette medier. Dagens næringsliv. Published 1999-05-22.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Verdens undergang. Dagens næringsliv. Published 1999-12-31.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Direktøren som debattant. Dagbladet. Published 1999-01-18.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Ingen smal vei for NRK. Dagbladet. Published 1999-11-25.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Ta den breda vägen til toppen. Dagens nyheter. Published 1999-11-05.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Meget viktig? Dagens næringsliv. Published 1999-01-30.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Såpene våre. Dagens næringsliv. Published 1999-02-27.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Exit Joe DiMaggio. Dagens næringsliv. Published 1999-03-16.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Krigsforståelse. Dagens næringsliv. Published 1999-04-17.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Media blotter seg. Dagens næringsliv. Published 1999-05-08.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Nåla i høystakken. Dagens næringsliv. Published 1999-06-05.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Handlingsrom. Dagens næringsliv. Published 1999-06-19.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Forlagskapitalismen. Dagens næringsliv. Published 1999-08-14.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Men vår neger er ok. Dagens næringsliv. Published 1999-09-11.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Bondefangeri. Dagens næringsliv. Published 1999-12-18.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Hitchcock i 100. Dagens næringsliv. Published 1999-07-03.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Nyhetstrøbbel. Dagens næringsliv. Published 1998-10-31.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Skjerm i svart. Dagens næringsliv. Published 1998-09-19.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Mer eller bedre tv? Dagens næringsliv. Published 1998-12-12.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Kulturell uorden. Dagens næringsliv. Published 1998-06-20.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Liker, liker ikke. Dagens næringsliv. Published 1998-06-06.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Demokratisk trussel. Dagens næringsliv. Published 1998-05-12.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Nerdenes paradis. Dagens næringsliv. Published 1998-09-05.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Mord, selvfølgelig. Dagens næringsliv. Published 1998-04-08.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Grums i tabloid. Dagens næringsliv. Published 1998-10-03.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Serie-drøm. Dagens næringsliv. Published 1998-10-29.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Alderismen. Dagens næringsliv. Published 1998-11-14.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Global såpe. Dagens næringsliv. Published 1998-11-28.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Når aviser og tv blir porno (intervju). Stavanger Aftenblad. Published 1998-09-22.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Video og virkelighet. Dagens næringsliv. Published 1998-08-08.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Kartlegger studentenes kulturvaner (intervju). Studvest. Published 1998-11-25.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Ten years in the field : past, present and future. Nordicom Review. 19: 19-25.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Ti år i bransjen : fortid, samtid, framtid. Nordicom Information. 20: 17-23.
Reports and theses
 • Gripsrud, Jostein. 2013. Språkpolitikk og språkbruk i norske partiprogram 2013. Språkrådet, Oslo. 64 pages.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. "Kunstnerisk kapital" - en uutnyttet ressurs? Bergen Kommune, Kulturavdelingen, Bergen. 87 pages.
 • Larsen, Peter; Gripsrud, Jostein. 2000. Questions of Rhetoric. Working paper. -. MANGLER.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Ukepressens kulturelle og samfunnsmessige betydning. Foreningen Norsk ukepresse, Oslo. 60 pages.
Book sections
 • Gripsrud, Jostein. 2017. 1890-1940: Massenes tidsalder. kapittel 5, pages 228-301. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 pages. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein. 2017. Offentlighet: Idealer, realiteter og tilfellet Norge. Kapittel 1, pages 14-51. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 pages. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein. 2017. The Cultural, the Political and the Functions of Cultural Journalism. In Digital Times. Chapter 1, part III, pages . In:
  • Kristensen, Nete Nørgaard; Riegert, Kristina. 2017. Cultural Journalism in the Nordic Countries. Nordicom. 210 pages. ISBN: 978-91-87957-57-4.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø. 2017. "Vekk herfra, det er mitt mål". Kapittel 8, pages 388-482. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 pages. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein; Lindtner, Synnøve Skarsbø; Moe, Hallvard; Andersen, Ida Vikøren; Esperås, Eirik Nymark; Rasmussen, Terje; Larsen, Leif Ove. 2017. Liberalisering og differensiering. Kapittel 9, pages 484-549. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 pages. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Lavik, Erlend; Moe, Hallvard; Gripsrud, Jostein. 2017. Digitale tider. Kapittel 10, pages 550-612. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2017. Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Universitetsforlaget. 685 pages. ISBN: 978-82-15-02910-8.
 • Gripsrud, Jostein. 2015. Television. Vol III, pages 1592-1602. In:
  • Mazzoleni, Gianpietro. 2015. The International Encyclopedia of Political Communication. Wiley-Blackwell. 1800 pages. ISBN: 978-1-118-29075-0.
 • Gripsrud, Jostein. 2015. Television: General. Article, pages 163-168. In:
  • Wright, James D. 2015. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd Edition. Elsevier. 23185 pages. ISBN: 978-0080970868.
 • Gripsrud, Jostein. 2014. Creativity and the sense of collective ownership in theatre and popular music. Article, pages 215-236. In:
  • van Eechoud, Mireille. 2014. The Work of Authorship. Amsterdam University Press. 279 pages. ISBN: 978 90 8964 6354.
 • Gripsrud, Jostein. 2012. Critical Ideas and Reflections on the European Public Sphere. Kapittel, pages 31-42. In:
  • Morganti, Luciano; Bekemans, Léonce. 2012. The European Public Sphere: From Critical Thinking to Responsible Action. Peter Lang Publishing Group. 300 pages. ISBN: 978-90-5201-254-4.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. General Introduction. General Introduction, pages xxxi-xxxvi. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 pages. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. Introduction: Discovering the Public Sphere. Introduction to vol I, pages xxxvii-xliii. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 pages. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. Introduction: The Political Public Sphere. Introduction to vol II, pages vii-xiii. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 pages. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. Introduction: The Cultural Public Sphere. Introduction to vol III, pages ix-xviii. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 pages. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. Introduction: The Future of the Public Sphere. Introduction to vol IV, pages vii-xv. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2011. The Public Sphere: Vol I-IV. Sage Publications. 1672 pages. ISBN: 978-1-84860-784-2.
 • Gripsrud, Jostein. 2010. 50 years of European television : an esay. Par II Chapter 3, pages 71-93. In:
  • Gripsrud, Jostein; Weibull, Lennart. 2010. Media, Markets & Public Spheres. European Media at the Crossroads. Intellect Ltd.. 328 pages. ISBN: 978-1-84150-305-9.
 • Gripsrud, Jostein. 2010. Preface. Preface, pages xv-xxi. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2010. Relocating television : television in the digital context. Routledge. 275 pages. ISBN: 978-0-415-56452-6.
 • Gripsrud, Jostein. 2010. Television in the digital public sphere. Chapter 1, pages 2-26. In:
  • Gripsrud, Jostein. 2010. Relocating television : television in the digital context. Routledge. 275 pages. ISBN: 978-0-415-56452-6.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard. 2010. Introduction: The Digital Public Sphere. Challenges for Media Policy. Introduksjon, pages 9-19. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard. 2010. The digital public sphere : challenges for media policy. Nordicom. 180 pages. ISBN: 978-91-86523-02-2.
 • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. Editors' Introduction. General Introduction, pages xiii-xxviii. In:
  • Gripsrud, Jostein; Moe, Hallvard; Molander, Anders; Murdock, Graham. 2010. The idea of the public sphere : a reader. Lexington Books. 317 pages. ISBN: 978-0-7391-4197-7.
 • Gripsrud, Jostein. 2009. The Cultural Dimension of Democracy. Chapter 11, pages 197-214. In:
  • Bondebjerg, Ib; Madsen, Peter. 2009. Media, Democracy and European Culture. Intellect Ltd.. 288 pages. ISBN: 9781841502472.
 • Gripsrud, Jostein; Lavik, Erlend. 2008. Film Audiences. Kapittel 29, pages 454-470. In:
  • Donald, James; Renov, Michael. 2008. The Sage Handbook of Film Studies. Sage Publications. 522 pages. ISBN: 978-0-7619-4326-6.
 • Gripsrud, Jostein. 2007. Professorfjernsyn. kapittel, pages . In:
  • Larsen, Leif Johan H.; Michelsen, Per A.; Orseth, Dag. 2007. 18.06.46 Festskrift til Sveinung Time på 61-årsdagen. 255 pages. ISBN: 978-82-77-09093-1.
 • Gripsrud, Jostein. 2006. Semiotics: signs, codes and cultures. Chapter 1, pages 9-41. In:
  • Gillespie, Marie; Toynbee, Jason. 2006. Analysing Media Texts. Open University Press. 208 pages. ISBN: 0-335-21886-5.
 • Gripsrud, Jostein. 2004. Broadcast Television: The Chances of Its Survival in a Digital Age. Kapittel 8. In:
  • Spigel, Lynn; Olsson, Jan. 2004. Television after TV. Essays on a Medium in Transition. Duke University Press. 448 pages. ISBN: 0822333937.
 • Hovden, Jan Fredrik; Gripsrud, Jostein. 2000. (Re)Producing a Cultural Elite? A Report on the Social Backgrounds and Cultural Tastes of University Students in Bergen, Norway. 55-90. In:
  • 2000. Sociology and Aestetics. 36 pages.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Detaljen som spor, detaljen som avsporing: Noe om Roland Barthes, hermeneutikk og estetisisme. 15-39. In:
  • Klitgård, Ebbe; Therkelsen, Rita. 1999. Detaljen - tekstanalysen og dens grænser II. Roskilde Universitetsforlag. ISBN: 87-7867-089-6.
 • Gripsrud, Jostein. 1999. Scholars, journalism, television. Notes on some conditions for mediation and intervention. -, pages 34-52. In:
  • Gripsrud, Jostein. 1999. Television and common knowledge. Routledge. ISBN: 0-415-18929-2.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Miskjente medier: Film og fjernsyn i norsk sakprosa. 109-121. In:
  • Eriksen, Trond Berg; Johnsen, Egil Børre. 1998. Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750 til 1995. Bind II. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12752-4.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Television, broadcasting, flow : key metaphors in TV theory. In:
  • Geraghty, Christine; Lusted, David. 1998. The Television studies book. ISBN: 0-340-66232-8.
 • Gripsrud, Jostein. 1998. Film audiences. 202-211. In:
  • Hill, John; Gibson, Pamela Church. 1998. The Oxford guide to film studies. ISBN: 0-19-871124-7.

More information in national current research information system (CRIStin)