Home
Kaja Elise Åslid Enge's picture

Kaja Elise Åslid Enge

PhD Candidate
 • E-mailkaja.enge@uib.no
 • Visitor Address
  Møllendalsveien 61
  5009 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2021). Musical pathways to the peer community: A collective case study of refugee children’s use of music therapy. Nordic journal of music therapy. 18 pages.
 • Show author(s) (2015). Community music therapy with asylum-seeking and refugee children in Norway. Journal of Applied Arts & Health.
Lecture
 • Show author(s) (2022). Musikkterapeutens profesjonelle identitet i Barne- og familiehjelpen.
 • Show author(s) (2022). Moderator: Profesjonsutvikling.
Academic lecture
 • Show author(s) (2018). Refugee children's perspective of music therapy.
 • Show author(s) (2018). Musikkterapeutisk kompetanse i traumebevisst omsorg for barn med fluktbakgrunn.
 • Show author(s) (2018). Music therapy and refugee children. Exploring children's perspectives.
Book review
 • Show author(s) (2017). Bokanmelding: I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Red: Stenseth, K., Kruger, V., Fulgestad, S. Tidsskriftet Musikkterapi.

More information in national current research information system (CRIStin)