Home
Kaja Elise Åslid Enge's picture

Kaja Elise Åslid Enge

Assistant Professor
 • E-mailKaja.Enge@uib.no
 • Visitor Address
  Lars Hilles gate 3
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) 2015. Community music therapy with asylum-seeking and refugee children in Norway. Journal of Applied Arts & Health.
Academic lecture
 • Show author(s) 2018. Refugee children's perspective of music therapy.
 • Show author(s) 2018. Musikkterapeutisk kompetanse i traumebevisst omsorg for barn med fluktbakgrunn.
 • Show author(s) 2018. Music therapy and refugee children. Exploring children's perspectives.
Book review
 • Show author(s) 2017. Bokanmelding: I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern. Red: Stenseth, K., Kruger, V., Fulgestad, S. Musikkterapi.

More information in national current research information system (CRIStin)