Home
Kaja Irgens-Hansen's picture

Kaja Irgens-Hansen

Project Manager
 • E-mailKaja.Irgens@uib.no
 • Phone+47 55 58 61 07
 • Visitor Address
  Kalfarveien 31
 • Postal Address
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Academic article
 • Irgens-Hansen, Kaja; Baste, Valborg; Bråtveit, Magne; Lind, Ola; Koefoed, Vilhelm F; Moen, Bente Elisabeth. 2016. Hearing loss in the Royal Norwegian Navy: A longitudinal study. Noise & Health. 157-165.
 • Irgens-Hansen, Kaja; Gundersen, Hilde; Sunde, Erlend; Baste, Valborg; Harris, Anette; Bråtveit, Magne; Moen, Bente Elisabeth. 2015. Noise exposure and cognitive performance: A study on personnel on board Royal Norwegian Navy vessels. Noise & Health. 320-327.
 • Sunde, Erlend; Irgens-Hansen, Kaja; Moen, Bente Elisabeth; Gjestland, Truls; Koefoed, Vilhelm F; Oftedal, Gunnhild; Bråtveit, Magne. 2015. Noise and exposure of personnel aboard vessels in the royal norwegian navy. Annals of Occupational Hygiene. 182-199.
 • Irgens-Hansen, Kaja; Sunde, Erlend; Bråtveit, Magne; Baste, Valborg; Oftedal, Gunnhild; Koefoed, Vilhelm F; Lind, Ola; Moen, Bente Elisabeth. 2015. Hearing loss in the royal Norwegian navy: a cross-sectional study. International Archives of Occupational and Environmental Health. 641-649.
 • Bjørstad, Astrid Rognebakke; Irgens-Hansen, Kaja; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Irgens, Lorentz M. 2010. Macrosomia: mode of delivery and pregnancy outcome. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 664-669.
Academic lecture
 • Sunde, Erlend; Irgens-Hansen, Kaja; Moen, Bente Elisabeth; Bråtveit, Magne; Baste, Valborg; Koefoed, Vilhelm F; Lind, Ola; Oftedal, Gunnhild; Gjestland, Truls. 2015. Noise and Noise Exposure of Personnel Aboard Vessels in the Royal Norwegian Navy (RNoN), and Hearing Loss in the RNoN.
Reader opinion piece
 • Moen, Bente Elisabeth; Bråtveit, Magne; Irgens-Hansen, Kaja; Pettersen, Odd Kr.; Kvaløy, Olav; Tronstad, Tron Vedul; Gjestland, Truls. 2017. Leserinnlegg om støy og hørsel. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin. 34-34.
 • Irgens, Lorentz M.; Daltveit, Anne Kjersti; Bjørstad, Astrid Rognebakke; Irgens-Hansen, Kaja Underthun. 2011. Macrosomia and adverse pregnancy outcome: the role of maternal height REPLY. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 198-199.
Doctoral dissertation
 • Irgens-Hansen, Kaja. 2016. Effects of noise exposure among navy personnel. Hearing loss and cognitive performance.
Poster
 • Irgens-Hansen, Kaja; Moen, Bente E.; Bråtveit, Magne; Hauge, Camilla; Sunde, Erlend. 2013. Noise exposure and hearing loss among naval personnel.
Academic literature review
 • Irgens-Hansen, Kaja; Moen, Bente Elisabeth. 2013. Diagnostisering av arbeidsrelatert hørselstap. 7-9.

More information in national current research information system (CRIStin)

Fields of competence