Home
Karen Christensen's picture
 • E-mailKaren.Christensen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 42
 • Visitor Address
  Nygårdsgt. 112
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5008 BERGEN
Books
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. Routledge. 340 pages. ISBN: 978-1-4724-7945-7.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 pages. ISBN: 9788202604141.
 • Saito, Yayoni; Ishiguro, Nobu. 2018. 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. 426 pages. ISBN: 978-4-87259-597-0.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 pages. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 pages. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 pages. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Christensen, Karen; Nilssen, Even. 2006. Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. Gyldendal Akademisk. 256 pages. ISBN: 82-05-35606-8.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Sosiologi og kjønn. 110 pages. ISBN: 82-578-0146-1.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
Journal articles
 • Christensen, Karen; Chou, Yueh-Ching. 2018. Variations and innovations in care and care work: Critical perspectives. International Journal of Care and Caring. 2: 157-163.
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. User participation policies in Norway and England - the case of older people and social care. Journal of Social Policy. 48: 43-61. doi: 10.1017/S0047279418000272
 • Christensen, Karen. 2017. Life trajectories of migrant care workers in the long-term care sectors in Norway and the UK. Social Policy and Society. 16: 635-644. doi: 10.1017/S1474746417000252
 • Synnes, Oddgeir; Øye, Christine; Christensen, Karen; Dewing, Jan. 2017. Raising the question of dignity through knowledge about tacit practices and politics: sharing learning from the Norwegian welfare state. International Practice Development Journal. 7. doi: 10.19043/ipdj.7SP.001
 • Askheim, Ole Petter; Christensen, Karen; Fluge, Synnøve; Guldvik, Ingrid. 2016. User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses. Journal of Social Policy. 46: 583-601. doi: 10.1017/S0047279416000817
 • Christensen, Karen; Fluge, Synnøve. 2016. Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk - Om utviklingen av retorikken om individuelt medansvar. Tidsskrift for velferdsforskning. 19: 261-277. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-03-04
 • Christensen, Karen; Hussein, Shereen; Ismail, Mohamed. 2016. Migrants’ decision-process shaping work destination choice: the case of long-term care work in the United Kingdom and Norway. European Journal of Ageing. Published ahead of print: 1-14. doi: 10.1007/s10433-016-0405-0
 • Christensen, Karen; Manthorpe, Jill. 2016. Personalised risk: new risk encounters facing migrant care workers. Health, Risk and Society. 18: 137-152. doi: 10.1080/13698575.2016.1182628
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2016. Schjelderups dristige valg. Bergens Tidende. Published 2016-06-08.
 • Hussein, Shereen; Christensen, Karen. 2016. Migration, gender and low-paid work: on migrant men's entry dynamics into the feminised social care work in the UK. Journal of Ethnic and Migration Studies. 43: 749-765. doi: 10.1080/1369183X.2016.1202751
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2015. Til hvilken pris byråd Ljosland? Bergens Tidende. Published 2015-12-05.
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid; Larsson, Monica. 2014. Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research. 16: 19-33. doi: 10.1080/15017419.2013.820665
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2014. How political context has affected policies of personalisation in Norway and England. British Politics and Policy (LSE). Published 2014-08-26.
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2014. Policies of personalisation in Norway and England: On the impact of political context. Journal of Social Policy. 43: 479-496. doi: 10.1017/S0047279414000257
 • Guldvik, Ingrid; Christensen, Karen; Larsson, Monica. 2014. Towards solidarity : working relations in personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research. 16: 48-61. doi: 10.1080/15017419.2014.897644
 • Christensen, Karen. 2013. Review of: Elderly Care in Transition: Management, Meaning and Identity at Work. A Scandinavian Perspective, by Kamp and Hvid (eds.), 2012. Nordic Journal of Working Life Studies. 3: 113-116.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37: 157-172.
 • Christensen, Karen. 2012. Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring : om implementeringen av IPLOS. Sosiologi i dag. 42: 48-69.
 • Christensen, Karen. 2012. The New Maids: Transnational Women and the Care Economy. The European Journal of Women's Studies. 19: 505-507.
 • Christensen, Karen. 2012. Towards sustainable hybrid relationships in cash-for-care systems. Disability & Society. 27: 399-412. doi: 10.1080/09687599.2012.654990
 • Christensen, Karen. 2012. Towards a mixed economy of long-term care in Norway? Critical Social Policy. 32: 577-596. doi: 10.1177/0261018311435028
 • Christensen, Karen. 2012. Turbulente velferdsrelasjoner: Om ulike norske og britiske erfaringer med personlig assistanse. Tidsskrift for velferdsforskning. 15: 263-274.
 • Christensen, Karen. 2012. Et nødkald og et menneskeliv. Jyske Vestkysten. Published 2012-01-08.
 • Christensen, Karen. 2012. Helma Lutz: The New Maids: Transnational women and the care economy. The European Journal of Women's Studies. 19: 505-507.
 • Christensen, Karen; Lie, Erlend Steine. 2012. I utakt med de eldres behov. Bergens Tidende. Published 2012-01-11.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2011. Dyr og villedende markedsføring. Bergens Tidende. Published 2011-04-16.
 • Christensen, Karen. 2010. Caring about independent lives. Disability & Society. 25: 241-252. doi: 10.1080/09687590903537562
 • Christensen, Karen; Lie, Erlend Steine. 2010. Hvor fritt er det frie brukervalget? Bergens Tidende. Published 2010-11-09.
 • Andersen, Mona; Christensen, Karen. 2009. Seks timer er nok. Bergens Tidende. Published 2009-03-29.
 • Christensen, Karen. 2009. In(ter)dependent lives. Scandinavian Journal of Disability Research. 11: 117-130. doi: 10.1080/15017410902830553
 • Christensen, Karen. 2009. Anmeldelse av "Utviklingshemning, autonomi og avhengighet" (2008) av Bjørnrå, Guneriussen og Sommerbakk (red.). Tidsskrift for velferdsforskning. 12: 74-76.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Bergens Tidende. Published 2009-01-13.
 • Stokland, Trine Meling; Christensen, Karen. 2009. Dobbeltmoral i narkotikapolitikken. Bergens Tidende. Published 2009-07-31.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2009. Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende. Published 2009-01-13.
 • Andersen, Mona; Christensen, Karen. 2008. Uten tid til kontakt og omsorg. Bergens Tidende. Published 2008-12-24.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2008. Roboter i eldreomsorgen. Bergens Tidende. Published 2008-06-13.
 • Christensen, Karen. 2007. Valgfrihetens pris. Velferd. 96: 26-29.
 • Christensen, Karen. 2006. A Stark Choice. Community Care. 6-12 July: 32-33. doi: UK
 • Christensen, Karen. 2005. Omsorgsorienteringer. SOR rapport. 02. 28-41.
 • Christensen, Karen. 2004. Bokomtale av: Hemhjälp i Norden - illustrationer och reflektioner. Tidsskrift for velferdsforskning. 7: 190-194.
 • Christensen, Karen. 2004. Hverdagstvang i private rum. SOR rapport. 50: 32-45.
 • Christensen, Karen. 2003. Det utopiske sykehjem. Bergens Tidende. Published 2003-02-25.
 • Christensen, Karen. 2003. Det utopiske sykehjem. Bergens Tidende. Published 2003-02-25.
 • Christensen, Karen. 2002. Bokessay om "Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt" av Karin Widerberg. Sosiologisk Tidsskrift. 10: 75-82.
 • Christensen, Karen. 2002. Hovedfagsvejledning på sociologi. En erfaringsbearbejdning før indføringen af mastergraden. UPED-skrift. 2. 27-55.
 • Christensen, Karen; Nilssen, Even. 2002. Livet i bofellesskap. Embla. 5. 41-50.
 • Christensen, Karen; Nilssen, Even. 2002. Livet i bofællesskab. Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt. SOR rapport. 2. 4-12.
 • Christensen, Karen. 2001. Mellem politikken og folket. De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 222-238.
 • Christensen, Karen. 2000. Hvordan kan empirisk forskning udfordre postmodernistiske subjektforståelser? Et eksempel fra omsorgsforskningen. Kvinneforskning. 1. 30-44.
 • Christensen, Karen. 2000. En forskers møde med funktionshæmmedes liv i bofællesskab. SOR rapport. 1. 13-17.
 • Christensen, Karen. 1998. Andre-orientering og omsorgsarbejde. Tidsskrift for velferdsforskning. 1: 82-96.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 1998. Anmeldelse av Daatland, Svein Olav (red.) De siste årene - Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 1: 61-64.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 1998. Menneskeverd og omsorgstjenester. Dagbladet. Published 1998-04-07.
 • Wærness, Kari E; Christensen, Karen. 1998. Svein Olav Daatland: De siste årene. Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 1: 61-64.
 • Loland, Sigmund; Levison, David; Christensen, Karen. 1996. Skiing Freestyle. ?. 918-922.
 • Christensen, Karen. 1993. To pleiekulturer i den åpne omsorgen. Sykepleien : fag. 2.
Reports and theses
 • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2013. Migrant care workers’ lived experiences in the UK and Norway. the Social Care Workforce Research Unit, King’s College London, UK, London. 26 pages.
 • Andersen, Mona; Christensen, Karen. 2009. Karlegging av relevante og praksisnære problematikker knyttet til implementering av IPLOS i norske kommuner. Senter for omsorgsforskning Vest, Bergen.
 • Christensen, Karen. 2007. Rettighetsfesting av BPA kan føre til rekrutteringsproblemer. Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne, www.dok.no. 3 pages.
 • Christensen, Karen; Nilssen, Even. 2003. Slutrapport for projektet: Tjenester for psykisk udviklingshæmmede. NFR, Bergen. 85 pages.
 • Christensen, Karen; Næss, Sturle. 1999. Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene. SEFOS rapportserie. 1: 2. Senter for samfunnsforskning (SEFOS), Bergen. 118 pages.
 • Christensen, Karen. 1997. Omsorg og arbejde : en sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg. Dr.polit.. -. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen. 388 pages.
 • Christensen, Karen. 1993. Rapport fra en spørgeundersøgelse. En sammenligning af yrkesfruppe i den åbne omsorg. Rapport til ansatte i hjemmesykepleien i 6 Bergensdistrikter. [Mangler utgivernavn].
Book sections
 • Christensen, Karen. 2018. Myten om eldrebølgen. Artikkel 4, pages 75-97. In:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 pages. ISBN: 9788202604141.
 • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. Introduction. Introduksjon, pages 1-12. In:
  • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. Routledge. 340 pages. ISBN: 978-1-4724-7945-7.
 • Christensen, Karen; Wærness, Kari E. 2018. Long-term care services in Norway: a historical sociological perspective. Chapter 1, pages 15-28. In:
  • Christensen, Karen; Pilling, Doria. 2018. The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. Routledge. 340 pages. ISBN: 978-1-4724-7945-7.
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Trætteberg, Håkon Solbu; Frode Fadnes, Jacobsen. 2018. Markedsdreining i norsk eldreomsorg. 9, pages 293-342. In:
  • Saito, Yayoni; Ishiguro, Nobu. 2018. 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. 426 pages. ISBN: 978-4-87259-597-0.
 • Wærness, Kari E; Christensen, Karen. 2017. Omsorg i ett globalt perspektiv. Kap. 2, pages 19-34. In:
  • Johansson, Stina. 2017. Social omsorg i socialt arbete. Grunder och fördjupningar. Gleerups Utbildning AB. 251 pages. ISBN: 978-91-40-69623-6.
 • Christensen, Karen. 2014. The life trajectories of migrant care workers. Chapter 3, pages 41-63. In:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 pages. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. The study's empirical ground: Access, collection, analyses and ethics. Chapter 2, pages 29-41. In:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 pages. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. The global cross of independence. Chapter 8, pages 173-183. In:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 pages. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. Social mobility - downwards to care work. Chapter 4, pages 63-97. In:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 pages. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. Contextualizing migrants in care work. Chapter 1, pages 1-29. In:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 pages. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2014. Negotiating cultural differences. Chapter 6, pages 123-147. In:
  • Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid. 2014. Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate. 216 pages. ISBN: 978-1-4724-1546-2.
 • Christensen, Karen. 2013. Disability, Independence and Care (DIC): A cross-national study of cash-for-care in the UK and Norway. -. In:
  • Brannen, Julia; Hantrais, L; Filipović-Carter, D. 2013. Databank of International Social Research Methods Case Studies, , Southampton University,. ESRC National Centre for Research Methods, Southampton.
 • Vabø, Mia; Christensen, Karen; Jacobsen, Frode F.; Trætteberg, Håkon Dalby. 2013. Marketisation in Norwegian Eldercare: preconditions, trends and resistance. 5, pages 163-202. In:
  • Szebehely, Marta; Meagher, Gabrielle. 2013. Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. 284 pages. ISBN: 978-91-637-3213-3.
 • Vabø, Mia; Fadnes Jacobsen, Frode; Christensen, Karen; Dalby Trætteberg, Håkon. 2013. Marketization in Norwegian eldercare:preconditions, trends and resistance. Chapter 5, pages 163-203. In:
  • Szebehely, Marta; Meagher, Gabrielle. 2013. Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. 284 pages. ISBN: 978-91-637-3213-3.
 • Christensen, Karen. 2012. Aldring sett i et sosiologisk perspektiv. Kapittel 3, pages 33-45. In:
  • Bondevik, Margareth; Nygaard, Harald A. 2012. Tverrfaglig geriatri. Fagbokforlaget. 452 pages. ISBN: 978-82-450-1121-0.
 • Christensen, Karen. 2010. Between late modern and later modern elderly care in Norway and Japan. Chapter 2, pages 21-37. In:
  • Auestad, Reiko Abe; Saito, Yayoi; Wærness, Kari; Wærness, Kari E. 2010. Meeting the Challenges of Elder Care: Japan and Norway. Kyoto University Press. 210 pages. ISBN: 978-4-87698-938-6.
 • Christensen, Karen; Suokannas, Maria. 2010. Consumption and ageing. Chapter 21, pages 419-434. In:
  • Ekström, Karin. 2010. Consumer behaviour : a Nordic perspective. Studentlitteratur AB. 617 pages. ISBN: 978-91-44-05577-0.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Introduksjon. Introduksjon, pages 9-29. In:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 pages. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Christensen, Karen. 2008. Social Capital, Power and Gender. Kapittel, pages 251-271. In:
  • Wrede, Sirpa; Henriksson, Lea; Høst, Håkon; Johansson, Stina; Dybbroe, Betina. 2008. Care Work in Crisis. Studentlitteratur AB. 374 pages. ISBN: 978-91-44-05253-3.
 • Christensen, Karen. 2006. Sosiologisk aldring. Kapittel 3, pages 29-40. In:
  • Bondevik, Margareth; Nygaard, Harald. 2006. Tverrfaglig geriatri. En innføring. Fagbokforlaget. 339 pages. ISBN: 82-450-0348-4.
 • Christensen, Karen. 2005. The Modernization of Power in Norwegian Home Care Services. Part II, 2, pages 33-47. In:
  • Dahl, Hanne Marlene; Eriksen, Tine Rask. 2005. Dilemmas of care in the Nordic welfare state: continuity and change. Ashgate. ISBN: 978-0754642664.
 • Fasting, Kari; Levinson, David; Christensen, Karen. 2005. Gender Equity. 665-671. In:
  • 2005. Berkshire Encyclopedia of World Sport. 7 pages.
 • Fasting, Kari; Levinson, David; Christensen, Karen. 2005. Norway. 1088-1090. In:
  • 2005. Berkshire Encyclopedia of World Sport. 3 pages.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Innledning. 1, pages 7-12. In:
  • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Sosiologi og kjønn. 110 pages. ISBN: 82-578-0146-1.
 • Christensen, Karen. 2004. Silent Voices - on Gender-related Power in Public Care Services. 6, pages 119-145. In:
  • Wærness, Kari E. 2004. Dialogue on Care. 227 pages.
 • Christensen, Karen. 2003. De stille stemmer. 22-48. In:
  • Isaksen, Lise Widding. 2003. Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-32559-6.
 • Christensen, Karen. 2001. Computerbrug og omsorgsarbejde? 55-83. In:
  • Skånning Nielsen, Else; Lomborg, Kirsten. 2001. På arbejde i hjemmet. En bog om hjemmepleje. ISBN: 87-628-0294-1.
 • Fasting, Kari; Christensen, Karen; Guttmann, Allen; Pfister, Gertrud. 2001. Norway. 805-808. In:
  • 2001. International Encyclopedia of Women and Sports. 4 pages.
 • Sisjord, Mari Kristin; Christensen, Karen; Guttmann, Allen; Pfister, Gertrud. 2001. Wrestling. 1286-1288. In:
  • 2001. International encyclopedia of women and sports. 3 pages.
 • Sundgot-Borgen, Jorunn; Christensen, Karen; Guttmann, Allen; Pfister, Gertrud. 2001. Eating disorders. 352-358. In:
  • 2001. International Encyclopedia of Women and Sports. 7 pages.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 7-28. In:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 7-28. In:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Knudsen, Knud; Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 79-99. In:
  • 1999. Omsorgens forvitring. Fagbokforlaget. 21 pages.
 • Christensen, Karen. 1998. I skyggen af Hellevik. Om udfordringer ved at arbejde empirinært. 68-87. In:
  • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publications:

Christensen, K. & D. Pilling (eds.)(2018): The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. London and New York: Routledge.

Christensen, K. & D. Pilling (2018): User participation policies in Norway and England - the case of older people and social care. Journal of Social Policy, DOI: 10.1017/S0047279418000272

Christensen, K. (2017): Life trajectories of migrant care workers in the long-term care sectors in Norway and the UK. Social Policy and Society, 16(4): 635-644.

Christensen, K., Hussein, S. & M. Ismail (2017): Migrants' decision-proces shaping work destination choice: the case of long-term care work in the United Kingdom and Norway. European Journal of Ageing, 14: 219-232.

Christensen, K. & J. Manthorpe (2016): Personalised risk: new risk encounters facing migrant care workers. Health, Risk and Society, 18(3-4): 137-152.

Christensen, K. & D.Pilling (2014): Policies of personalisation in Norway and England: On the impact of political context. Journal of Social Policy, 43(3): 479-496.

Guldvik, I., K. Christensen & M. Larsson (2014): Towards solidarity: working relations in personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research, 16: sup1, 48-61.

Christensen, K., I. Guldvik & M. Larsson (2013): Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance, Scandinavian Journal of Disability Research,16:sup1,19-33.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2013): Lønnsarbeid og kvinnearbeid – Tilbake til diskusjonen om arbeid, Tidsskrift for kjønnsforskning, 2: 157-170.

Christensen, K. (2013). Disability, Independence and Care (DIC): A cross national study of cash-for-care in the UK and Norway. In J. Brannen, L. Hantrais and D. Filipović-Carter, Databank of International Social Research Methods Case Studies, ESRC National Centre for Research Methods, Southampton University, http://www.restore.ac.uk/ISResMeth/

Christensen, K. & I. Guldvik (2014): Migrant Care Workers: Searching for New Horizons. Surrey: Ashgate.

Christensen, K. (2012): Turbulente velferdsrelasjoner: Om ulike norske og britiske erfaringer med personlig assistanse, Tidsskrift for velferdsforskning, 15(4): 263-274.

Christensen, K. (2012): Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring: om implementeringen av IPLOS, Sosiologi i dag, 42(2): 48-69.

Christensen, K. (2012): Towards a mixed economy of long-term care in Norway? Critical Social Policy, 32(4): 577-596. Online version available at: http://csp.sagepub.com/content/early/2012/04/19/0261018311435028  

Christensen, K. (2012): Towards sustainable hybrid relationships in cash-for-care systems, Disability & Society, 27(3): 399-412.

Christensen, K. (2012): Aldring sett i et sosiologisk perspektiv, pp.33-49 i Bondevik & Nygaard (eds.) Tverrfaglig geriatri. En innføring. (3.utgave) Bergen: Fagbokforlaget.

Christensen, K. (2010): Caring about independent lives, Disability & Society, 25(2): 241-252.

Christensen, K. (2009): In(ter)dependent lives, Scandinavian Journal of Disability Research, 11(2): 117-130.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2009): Kvinners arbeid.  Oslo: Unipub.  

Christensen, K. (2008): Social Capital in Public Home Care Services, pp.249-271 in Wrede, Henriksson, Høst, Johansson & Dybbroe (eds.) Care Work in Crisis. Reclaiming the Nordic Ethos of Care. Malmö: Studentlitteratur.

Christensen, K. & E. Nilssen(2006): Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Christensen, K. (2006): A Stark Choice, Community Care (UK magazine: The Voice of Social Care), 6-12 July, pp.32-33.

Christensen, K. (2005): The Modernisation of Power in Norwegian Home Care Services, pp.33-47 in Dahl & Eriksen (eds.) Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State. Continuity and Change. Aldershot, Burlington: Ashgate.

Christensen, K. (2004): Silent Voices - on gender-related power in public care services, in Wærness (ed.): Dialogue on Care. University of Bergen: Centre for Women's and Gender Research.

Christensen, K. (2001): De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis – mellem politikken og folket, i Tidsskrift for velferdsforskning, 4: 222-238.

Christensen, K. & S. Næss (1999): Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene. Bergen: Senter for samfunnsforskning (SEFOS).

Christensen, K. (1998): Omsorg og arbejde. En sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg, Sosiologisk institutt, Universitetetet i Bergen: Skriftserien. Avhandling for dr.polit.graden.

Christensen, K. (1998): Andre-orientering og omsorgsarbejde, Tidsskrift for Velferdsforskning, 2: 82-97. (Andengangspublicering i det danske tidsskrift Social kritik, 63: 56-72.  

Christensen, K. (1998): I skyggen af Hellevik. Om udfordringer ved at arbejde empirinært, pp.68-87 i Christensen, Jerdal, Møen, Solvang & Syltevik: Prosess og metode, Oslo: Universitetsforlaget.

Christensen, K. (1994): Hvad indebærer det at udvikle empiristyret sociologisk teori?, Sosiologisk tidsskrift, 4: 243-261.

2014-2018/2019. Partner of the project based at Lillehammer University College: Making user participation work - from policy to practice. The Norwegian Research Council.

See: http://www.hil.no/forskning/forskningsomraader/velferdsinnovasjon/making...

2011-2012. Welfare policy, migration and care work. A cross-national Norwegian/British social study of migrants in care work. Meltzer.

Research report:

Christensen, K. and I. Guldvik (2013): Migrant care workers’ lived experiences in the UK and Norway. London: Social Care Workforce Research Unit, King’s College London. (See:  http://www.kcl.ac.uk/sspp/kpi/scwru/res/rowm/projects/norwayuk.aspx)

This Social Care Workforce Research Unit report is based on a preliminary analysis of 47 life course interviews related to a study of migrant care workers in the UK and Norway and it is a contribution to the understanding of migrants’ ways into and experiences of care work. Findings presented in this report are related to migration, care work and gender. The study shows that a ‘migratory mind’ is often developed early on and makes these individuals ready to leave their home country. While settlement seems to be a more widespread option among the study’s participants in Norway, the UK case presents a mixed picture in this matter because many migrant care workers seem to go forth and back between the UK and their home country. One key problem we find – also in Norway in spite of settlement – is related to the host country’s language, because this plays a key role regarding social inclusion in general.

The care work our study focuses on in particular is that organised through cash-for-care schemes, currently called personal budgets in the UK. These are aiming at giving people more influence on the content of the support they pay for and in the employment of ‘their’ care worker(s). We find that this type of care work – which basically takes place in disabled and older people’s homes – has a complex character in terms of attracting migrant women and men from working and middle class, the latter even more in Norway. This means that rather than upwards social mobility, care work implies downwards mobility for many migrant care workers.

Although the majority of workers taking part in the transnational care labour market (including countries outside their home country when looking for work) are women, increasingly care work also attracts migrant men. But for men the choice of doing care work at some point is still a less traditional role and may be one that is not consciously planned. We therefore find higher expectations of how this work should contribute to a personal career among the female migrant care workers, in particular in Norway. Simultaneously, this means that the dissatisfaction with this work seems to be stronger among female workers.

2005-2007. User controlled personal assistance for disabled people in Norway and UK. Contribution to the Stein Rokkan Project: Identity politics among disabled people and public service provisions in a new landscape.