Home
Karen Erika Kirsten Christensen's picture

Karen Erika Kirsten Christensen

Professor, II
 • E-mailkaren.christensen@uib.no
 • Phone+47 55 58 91 42
 • Visitor Address
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (2022). Samproduksjon i mulighetsrommet for brukermedvirkning i norske helse- og omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning. 1-13.
 • Show author(s) (2022). Contextualising everyday ethics in social care work based on two case studies of Norwegian long-term care. International Journal of Care and Caring. 392-408.
 • Show author(s) (2021). Healthcare professionals’ perceptions of dignity-preserving care for older home-dwelling women with incurable cancer in Norway. Journal of Women & Aging.
 • Show author(s) (2019). Norwegian Women's experiences of 20th-century migration to England: Narratives of changing gender roles . Nordic Journal of Migration Research.
 • Show author(s) (2018). User participation policies in Norway and England - the case of older people and social care. Journal of Social Policy. 43-61.
 • Show author(s) (2017). Raising the question of dignity through knowledge about tacit practices and politics: sharing learning from the Norwegian welfare state. International Practice Development Journal.
 • Show author(s) (2017). Life trajectories of migrant care workers in the long-term care sectors in Norway and the UK. Social Policy and Society. 635-644.
 • Show author(s) (2016). User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses. Journal of Social Policy. 583-601.
 • Show author(s) (2016). Personalised risk: new risk encounters facing migrant care workers. Health, Risk and Society. 137-152.
 • Show author(s) (2016). Migration, gender and low-paid work: on migrant men's entry dynamics into the feminised social care work in the UK. Journal of Ethnic and Migration Studies. 749-765.
 • Show author(s) (2016). Migrants’ decision-process shaping work destination choice: the case of long-term care work in the United Kingdom and Norway. European Journal of Ageing. 1-14.
 • Show author(s) (2016). Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk - Om utviklingen av retorikken om individuelt medansvar. Tidsskrift for velferdsforskning. 261-277.
 • Show author(s) (2014). Towards solidarity : working relations in personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research. 48-61.
 • Show author(s) (2014). Policies of personalisation in Norway and England: On the impact of political context. Journal of Social Policy. 479-496.
 • Show author(s) (2014). Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research. 19-33.
 • Show author(s) (2013). Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 157-172.
 • Show author(s) (2012). Turbulente velferdsrelasjoner: Om ulike norske og britiske erfaringer med personlig assistanse. Tidsskrift for velferdsforskning. 263-274.
 • Show author(s) (2012). Towards sustainable hybrid relationships in cash-for-care systems. Disability & Society. 399-412.
 • Show author(s) (2012). Towards a mixed economy of long-term care in Norway? Critical Social Policy. 577-596.
 • Show author(s) (2012). Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring : om implementeringen av IPLOS. Sosiologi i dag. 48-69.
 • Show author(s) (2010). Caring about independent lives. Disability & Society. 241-252.
 • Show author(s) (2009). In(ter)dependent lives. Scandinavian Journal of Disability Research. 117-130.
 • Show author(s) (2005). Omsorgsorienteringer. SOR rapport. 28-41.
 • Show author(s) (2004). Hverdagstvang i private rum. SOR rapport. 32-45.
 • Show author(s) (2002). Hovedfagsvejledning på sociologi. En erfaringsbearbejdning før indføringen af mastergraden. UPED-skrift. 27-55.
 • Show author(s) (2001). Mellem politikken og folket. De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis. Tidsskrift for velferdsforskning. 222-238.
 • Show author(s) (2000). Hvordan kan empirisk forskning udfordre postmodernistiske subjektforståelser? Et eksempel fra omsorgsforskningen. Kvinneforskning. 30-44.
 • Show author(s) (1998). Svein Olav Daatland: De siste årene. Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-64.
 • Show author(s) (1998). Andre-orientering og omsorgsarbejde. Tidsskrift for velferdsforskning. 82-96.
 • Show author(s) (1996). Skiing Freestyle. ?. 918-922.
 • Show author(s) (1993). To pleiekulturer i den åpne omsorgen. Sykepleien fag.
Report
 • Show author(s) (2013). Migrant care workers’ lived experiences in the UK and Norway. .
 • Show author(s) (2009). Karlegging av relevante og praksisnære problematikker knyttet til implementering av IPLOS i norske kommuner. .
 • Show author(s) (2007). Rettighetsfesting av BPA kan føre til rekrutteringsproblemer. .
 • Show author(s) (2003). Slutrapport for projektet: Tjenester for psykisk udviklingshæmmede. .
 • Show author(s) (1999). Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene. 2. 2. .
 • Show author(s) (1993). Rapport fra en spørgeundersøgelse. En sammenligning af yrkesfruppe i den åbne omsorg. Rapport til ansatte i hjemmesykepleien i 6 Bergensdistrikter. .
Lecture
 • Show author(s) (2017). Omsorg for de annerledes svake - et overvåket hverdagsliv.
Popular scientific lecture
 • Show author(s) (2007). Kulturer, samhandling og roller. Omsorg for de annerledes svake.
 • Show author(s) (2006). Omsorg for de annerledes svake.
 • Show author(s) (1995). Forandringer i den åbne omsorg.
Academic lecture
 • Show author(s) (2018). Tacit practices over time - the case of care work in Norway.
 • Show author(s) (2017). Policies and practices of home based care services - the case of Norway.
 • Show author(s) (2017). Norwegian and Scandinavian elder care - trends and issues.
 • Show author(s) (2017). Migrant care workers in personalised care services in Norway and the UK - the project and its methodology.
 • Show author(s) (2016). Policies of user participation: the case of older people and social care in Norway and England.
 • Show author(s) (2016). Omsorgsarbeidets tause dimensjoner. Noen historiske, velferdspolitiske og kunnskapspraktiske momenter ved kvinners omsorgsarbeid.
 • Show author(s) (2015). Towards an understanding of the total social organization of care work.
 • Show author(s) (2015). Omsorgstjenester og migranter - med utgangspunkt i en presentasjon av boken: Migrant Care Workers: Searching for new horizons.
 • Show author(s) (2014). Socialpolitiske reflektioner over rehabilitering for ældre.
 • Show author(s) (2014). Migrasjon og omsorgsarbeid. En presentasjon av boken "Migrant care workers searching for new horizons".
 • Show author(s) (2014). Migrant men in women's work: Temporariness and secondariness of long term care work within the migratory journey.
 • Show author(s) (2014). Hvordan håndterer assistenter utfordringer i tette personlige relasjoner til arbeidslederne?
 • Show author(s) (2013). Personal assistants : towards solidarity in working relations?
 • Show author(s) (2013). Older Scandinavians in London.
 • Show author(s) (2013). Life trajectories of migrants working for disabled people in Norway and the UK.
 • Show author(s) (2013). Active social citizenship: The case of disabled people's rights to personal assistance.
 • Show author(s) (2012). Welfare policy, migration and care work. A cross-national Norwegian/British study.
 • Show author(s) (2012). Unintended consequences of marketization in eldercare: The Norwegian dilemma.
 • Show author(s) (2012). Towards a mixed economy of long-term care in Norway?
 • Show author(s) (2012). Implementation of personalisation within long-term care in Norway and Britain - does it make any difference?
 • Show author(s) (2012). Comparing experiences of users/care workers in cash-for-care systems in the UK and Norway.
 • Show author(s) (2012). Care worker strategies challenged by modern welfare systems in the UK and Norway.
 • Show author(s) (2011). Utfordringer og motstand knyttet til implementering av velferdsstatistikk: Caset IPLOS (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk).
 • Show author(s) (2011). Sosiologiens forhold til arbeid og kvinner - hvor står vi?
 • Show author(s) (2011). Hvordan møder den norske og danske velfærdsstat den aldrende befolkning?
 • Show author(s) (2011). Comparing experiences of users/care workers in cash-for-care systems in the UK and Norway.
 • Show author(s) (2010). Velferdsrettigheter og velferdsrelasjoner. Turbulens i en etablert velferdshybrid.
 • Show author(s) (2010). Privatizations within Norwegian long term care.
 • Show author(s) (2010). Livet i boligen som sosialt skapt. Refleksjoner rundt opplevelse av å bo.
 • Show author(s) (2010). Beyond public care services: The case of Norwegian long term care.
 • Show author(s) (2009). Refleksjoner over mulig forskning om IPLOS.
 • Show author(s) (2009). Privatization in the Norwegian care sector.
 • Show author(s) (2009). Omsorg for de annerledes svake.
 • Show author(s) (2009). Cash-for-care policies impacting on user-careworker relationships.
 • Show author(s) (2008). Empowerment i forskellige velfærdskontekster.
 • Show author(s) (2007). Towards independence in everyday life in the UK and Norway - challenges and consequences.
 • Show author(s) (2007). Towards independence in everyday life for disabled people. Comparative data collection and analysis: Experiences from the field.
 • Show author(s) (2007). Social Capital in Public Home Care Services.
 • Show author(s) (2006). Modernisation of elderly care in Norway.
 • Show author(s) (2006). Direct Payments and Personal Assistance in a Late Modern World.
 • Show author(s) (2005). Positioning the Other and Silent Voices. Research in Social- and Health Care in Norway.
 • Show author(s) (2005). Personal Assistance for Disabled People in a Late Modern World.
 • Show author(s) (2005). Analytic Induction and Grounded Theory: Case Analysis with Theory in Mind.
 • Show author(s) (2005). A Presentation of an Ongoing Project: Personal Assistance for Disabled People in a Late Modern World.
 • Show author(s) (2004). Mødet med de private rum.
 • Show author(s) (2004). Hverdagstvang gennem begrænsning af de private rum.
 • Show author(s) (2003). Silent Voices - on Gender-related power in public care services.
 • Show author(s) (2003). Resultater fra projektet: Sociale omsorgstjenester og forholdet til Socialtjenesteloven.
 • Show author(s) (2002). Mødet mellem empirisk omsorgsforskning og diskursanalyse.
 • Show author(s) (2002). Magt i moderniseringen af den norske velfærdsstats hjemmebaserede omsorgstjenester.
 • Show author(s) (2002). Formalisering af omsorg - konsekvenser for kvaliteten?
 • Show author(s) (2001). Fordeling af hjemmehjælp – mellem politikken og brugeren Artikeltitel: Mellem politikken og folket. De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis.
 • Show author(s) (1993). Rollekonflikter i den åbne omsorg.
Editorial
 • Show author(s) (2018). Variations and innovations in care and care work: Critical perspectives. International Journal of Care and Caring. 157-163.
Reader opinion piece
 • Show author(s) (2009). Seks timer er nok. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Uten tid til kontakt og omsorg. Bergens Tidende.
Book review
 • Show author(s) (2013). Review of: Elderly Care in Transition: Management, Meaning and Identity at Work. A Scandinavian Perspective, by Kamp and Hvid (eds.), 2012. Nordic Journal of Working Life Studies. 113-116.
 • Show author(s) (2012). The New Maids: Transnational Women and the Care Economy. The European Journal of Women's Studies. 505-507.
 • Show author(s) (2012). Helma Lutz: The New Maids: Transnational women and the care economy. The European Journal of Women's Studies. 505-507.
 • Show author(s) (2009). Anmeldelse av "Utviklingshemning, autonomi og avhengighet" (2008) av Bjørnrå, Guneriussen og Sommerbakk (red.). Tidsskrift for velferdsforskning. 74-76.
 • Show author(s) (2004). Bokomtale av: Hemhjälp i Norden - illustrationer och reflektioner. Tidsskrift for velferdsforskning. 190-194.
 • Show author(s) (2002). Bokessay om "Historien om et kvalitativt forskningsprosjekt" av Karin Widerberg. Sosiologisk Tidsskrift. 75-82.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2021). Ulikhet : Sosiologiske perspektiver og analyser. Fagbokforlaget.
 • Show author(s) (2018). The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. Routledge.
 • Show author(s) (2018). Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk.
 • Show author(s) (2014). Migrant care workers: searching for new horizons. Ashgate.
 • Show author(s) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Show author(s) (2009). Kvinners arbeid. Unipub forlag.
 • Show author(s) (2005). Sosiologi og kjønn. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Academic monograph
 • Show author(s) (2006). Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv.
Non-fiction book
 • Show author(s) (2018). 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. The Association of Japanese University Presses.
 • Show author(s) (1999). Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
 • Show author(s) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
 • Show author(s) (1998). Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (2004). Tid og omsorg: opplevelse av tid hos omsorgsytere i offentlige hjemmetjenester.
 • Show author(s) (2004). Folkman, Anne Katrine: Fødselshjelp: kontroll og trygghet til hvilken pris?
 • Show author(s) (2004). "Kvinnelige selgere i forsikringsbransjen".
Masters thesis
 • Show author(s) (2011). "Jeg klarer denne oppgaven" Mødre til funksjonshemmede barn i dagens Russland.
 • Show author(s) (2010). Treningskontaktordningen En velferdstjeneste mellom byråkrati og bevegelse.
 • Show author(s) (2009). "Den lille storbyens"stigma Et sosiologisk blikk på rusmiljøet i Haugesund.
 • Show author(s) (2008). Fra hjemmehjelp til vaskehjelp? Om Taylorisering av hjemmehjelpsarbeid.
 • Show author(s) (2008). "Hverdagsliv og strategier" Om makt og situasjonsdefinering i relasjonen mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemning.
 • Show author(s) (2006). Å leve med overvekt En sosiologisk studie av erfaringer ved å være overvektig.
 • Show author(s) (2006). Det frivilliges møte med det seinmoderne samfunn En casestudie av Frelsesarmeens ansatte.
 • Show author(s) (2004). Jurymedlem - på godt og vondt: en kvalitativ sosiologisk studie av jurymedlemmers erfaringer ved å være sådanne medlem.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2006). A Stark Choice. Community Care. 32-33.
 • Show author(s) (2002). Livet i bofællesskab. Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt. SOR rapport. 4-12.
 • Show author(s) (2002). Livet i bofellesskap. Embla. 41-50.
 • Show author(s) (2000). En forskers møde med funktionshæmmedes liv i bofællesskab. SOR rapport. 13-17.
Feature article
 • Show author(s) (2016). Schjelderups dristige valg. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2015). Til hvilken pris byråd Ljosland? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). I utakt med de eldres behov. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2012). Et nødkald og et menneskeliv. Jyske Vestkysten.
 • Show author(s) (2011). Dyr og villedende markedsføring. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2010). Hvor fritt er det frie brukervalget? Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2009). Dobbeltmoral i narkotikapolitikken. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2008). Roboter i eldreomsorgen. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2007). Valgfrihetens pris. Sosial trygd. 26-29.
 • Show author(s) (2003). Det utopiske sykehjem. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (2003). Det utopiske sykehjem. Bergens Tidende.
 • Show author(s) (1998). Menneskeverd og omsorgstjenester. Dagbladet.
 • Show author(s) (1998). Anmeldelse av Daatland, Svein Olav (red.) De siste årene - Eldreomsorgen i Skandinavia 1960-95. Tidsskrift for velferdsforskning. 61-64.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) (2020). Distribution of gifts and tasks. A praxeological study of help and exchange practices between the elderly with help needs, the family and employees in the community.
 • Show author(s) (2016). A social climbing world. Impaired corporeality and the meaning contents of physical activity.
 • Show author(s) (1997). Omsorg og arbejde : en sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg. -.
Interview
 • Show author(s) (2012). Velferdsstyringens dilemma.
 • Show author(s) (2012). Privatisering og helsevesenet er uforenelige.
 • Show author(s) (2012). Are there still unpopular sides of disability research?
 • Show author(s) (2010). Intervju om boken: Kvinners arbeid.
 • Show author(s) (2009). Intervju i forbindelse med utgivelsen av boka: Kvinners arbeid.
 • Show author(s) (2008). Pedalenes paradoks.
 • Show author(s) (2003). Når omsorg blir til hverdagstvang.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2021). Ulikhet - et samfunnsvitenskapelig tema. 27 pages.
 • Show author(s) (2018). Myten om eldrebølgen. 23 pages.
 • Show author(s) (2018). Long-term care services in Norway: a historical sociological perspective. 14 pages.
 • Show author(s) (2018). Introduction. 12 pages.
 • Show author(s) (2017). Omsorg i ett globalt perspektiv. 16 pages.
 • Show author(s) (2014). The study's empirical ground: Access, collection, analyses and ethics. 12 pages.
 • Show author(s) (2014). The life trajectories of migrant care workers. 22 pages.
 • Show author(s) (2014). The global cross of independence. 10 pages.
 • Show author(s) (2014). Social mobility - downwards to care work. 34 pages.
 • Show author(s) (2014). Negotiating cultural differences. 24 pages.
 • Show author(s) (2014). Contextualizing migrants in care work. 28 pages.
 • Show author(s) (2013). Marketization in Norwegian eldercare:preconditions, trends and resistance. 40 pages.
 • Show author(s) (2013). Marketisation in Norwegian Eldercare: preconditions, trends and resistance. 40 pages.
 • Show author(s) (2013). Disability, Independence and Care (DIC): A cross-national study of cash-for-care in the UK and Norway.
 • Show author(s) (2012). Aldring sett i et sosiologisk perspektiv. 13 pages.
 • Show author(s) (2010). Consumption and ageing. 16 pages.
 • Show author(s) (2010). Between late modern and later modern elderly care in Norway and Japan. 17 pages.
 • Show author(s) (2009). Introduksjon. 21 pages.
 • Show author(s) (2008). Social Capital, Power and Gender. 21 pages.
 • Show author(s) (2006). Sosiologisk aldring. 12 pages.
 • Show author(s) (2005). The Modernization of Power in Norwegian Home Care Services. 14 pages.
 • Show author(s) (2005). Innledning. 6 pages.
 • Show author(s) (2004). Silent Voices - on Gender-related Power in Public Care Services. 27 pages.
 • Show author(s) (2003). De stille stemmer. 27 pages.
 • Show author(s) (2001). Computerbrug og omsorgsarbejde? 29 pages.
 • Show author(s) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 pages.
 • Show author(s) (1999). Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 22 pages.
 • Show author(s) (1999). Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 21 pages.
 • Show author(s) (1998). I skyggen af Hellevik. Om udfordringer ved at arbejde empirinært. 20 pages.
Encyclopedia article
 • Show author(s) (2005). Norway. 1088-1090. In:
  • Show author(s) (2005). Berkshire Encyclopedia of World Sport. 3.
 • Show author(s) (2005). Gender Equity. 665-671. In:
  • Show author(s) (2005). Berkshire Encyclopedia of World Sport. 2.
 • Show author(s) (2001). Wrestling. 1286-1288. In:
  • Show author(s) (2001). International encyclopedia of women and sports. Vol.3.
 • Show author(s) (2001). Norway. 805-808. In:
  • Show author(s) (2001). International Encyclopedia of Women and Sports. 2.
 • Show author(s) (2001). Eating disorders. 352-358. In:
  • Show author(s) (2001). International Encyclopedia of Women and Sports. Vol.1.
Abstract
 • Show author(s) (2014). How political context has affected policies of personalisation in Norway and England. British Politics and Policy (LSE).
Chapter
 • Show author(s) (2018). Markedsdreining i norsk eldreomsorg. 293-342. In:
  • Show author(s) (2018). 章 ノルウェーにおける高齢者介護の市場化―背景とトレンド、それに対する抵抗. The Association of Japanese University Presses.

More information in national current research information system (CRIStin)

Selected publications:

Christensen, K. and Bikova, M. (2021): Contextualising everyday ethics in social care work based on two case studies of Norwegian long-term care. International Journal of Care and Caring, vol.XX, no.XX, pp.1–17.

Grønmo, S., Nilsen, A. og Christensen, K. (eds.)(2021): Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser. Bergen: Fagbokforlaget.

Christensen, K. og Wærness, K. (2021): Alderdom og ulikhet, s.197-219 i  Grønmo, Nilsen og Christensen (red.) Ulikhet: Sosiologiske perspektiver og analyser. Bergen: Fagbokforlaget.

Christensen, Karen (2019): Norwegian women's experiences of 20th century migration to England: narratives of changing gender roles. Nordic Journal of Migration Research, vol.10, no.1, pp.18-33.

Christensen, K. & D. Pilling (eds.)(2018): The Routledge Handbook of Social Care Work Around the World. London and New York: Routledge.

Christensen, K. & D. Pilling (2018): User participation policies in Norway and England - the case of older people and social care. Journal of Social Policy, DOI: 10.1017/S0047279418000272

Christensen, K. (2017): Life trajectories of migrant care workers in the long-term care sectors in Norway and the UK. Social Policy and Society, 16(4): 635-644.

Christensen, K., Hussein, S. & M. Ismail (2017): Migrants' decision-proces shaping work destination choice: the case of long-term care work in the United Kingdom and Norway. European Journal of Ageing, 14: 219-232.

Christensen, K. & J. Manthorpe (2016): Personalised risk: new risk encounters facing migrant care workers. Health, Risk and Society, 18(3-4): 137-152.

Christensen, K. & D.Pilling (2014): Policies of personalisation in Norway and England: On the impact of political context. Journal of Social Policy, 43(3): 479-496.

Guldvik, I., K. Christensen & M. Larsson (2014): Towards solidarity: working relations in personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research, 16: sup1, 48-61.

Christensen, K., I. Guldvik & M. Larsson (2013): Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance, Scandinavian Journal of Disability Research,16:sup1,19-33.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2013): Lønnsarbeid og kvinnearbeid – Tilbake til diskusjonen om arbeid, Tidsskrift for kjønnsforskning, 2: 157-170.

Christensen, K. (2013). Disability, Independence and Care (DIC): A cross national study of cash-for-care in the UK and Norway. In J. Brannen, L. Hantrais and D. Filipović-Carter, Databank of International Social Research Methods Case Studies, ESRC National Centre for Research Methods, Southampton University, http://www.restore.ac.uk/ISResMeth/

Christensen, K. & I. Guldvik (2014): Migrant Care Workers: Searching for New Horizons. Surrey: Ashgate.

Christensen, K. (2012): Turbulente velferdsrelasjoner: Om ulike norske og britiske erfaringer med personlig assistanse, Tidsskrift for velferdsforskning, 15(4): 263-274.

Christensen, K. (2012): Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring: om implementeringen av IPLOS, Sosiologi i dag, 42(2): 48-69.

Christensen, K. (2012): Towards a mixed economy of long-term care in Norway? Critical Social Policy, 32(4): 577-596. Online version available at: http://csp.sagepub.com/content/early/2012/04/19/0261018311435028  

Christensen, K. (2012): Towards sustainable hybrid relationships in cash-for-care systems, Disability & Society, 27(3): 399-412.

Christensen, K. (2012): Aldring sett i et sosiologisk perspektiv, pp.33-49 i Bondevik & Nygaard (eds.) Tverrfaglig geriatri. En innføring. (3.utgave) Bergen: Fagbokforlaget.

Christensen, K. (2010): Caring about independent lives, Disability & Society, 25(2): 241-252.

Christensen, K. (2009): In(ter)dependent lives, Scandinavian Journal of Disability Research, 11(2): 117-130.

Christensen, K. & L.J. Syltevik (2009): Kvinners arbeid.  Oslo: Unipub.  

Christensen, K. (2008): Social Capital in Public Home Care Services, pp.249-271 in Wrede, Henriksson, Høst, Johansson & Dybbroe (eds.) Care Work in Crisis. Reclaiming the Nordic Ethos of Care. Malmö: Studentlitteratur.

Christensen, K. & E. Nilssen(2006): Omsorg for de annerledes svake. Et overvåket hverdagsliv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Christensen, K. (2006): A Stark Choice, Community Care (UK magazine: The Voice of Social Care), 6-12 July, pp.32-33.

Christensen, K. (2005): The Modernisation of Power in Norwegian Home Care Services, pp.33-47 in Dahl & Eriksen (eds.) Dilemmas of Care in the Nordic Welfare State. Continuity and Change. Aldershot, Burlington: Ashgate.

Christensen, K. (2004): Silent Voices - on gender-related power in public care services, in Wærness (ed.): Dialogue on Care. University of Bergen: Centre for Women's and Gender Research.

Christensen, K. (2001): De sociale tjenesters græsrodsbureaukrater og deres fordelingspraksis – mellem politikken og folket, i Tidsskrift for velferdsforskning, 4: 222-238.

Christensen, K. & S. Næss (1999): Kunnskapsstatus om de offentlige omsorgstjenestene. Bergen: Senter for samfunnsforskning (SEFOS).

Christensen, K. (1998): Omsorg og arbejde. En sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg, Sosiologisk institutt, Universitetetet i Bergen: Skriftserien. Avhandling for dr.polit.graden.

Christensen, K. (1998): Andre-orientering og omsorgsarbejde, Tidsskrift for Velferdsforskning, 2: 82-97. (Andengangspublicering i det danske tidsskrift Social kritik, 63: 56-72.  

Christensen, K. (1998): I skyggen af Hellevik. Om udfordringer ved at arbejde empirinært, pp.68-87 i Christensen, Jerdal, Møen, Solvang & Syltevik: Prosess og metode, Oslo: Universitetsforlaget.

Christensen, K. (1994): Hvad indebærer det at udvikle empiristyret sociologisk teori?, Sosiologisk tidsskrift, 4: 243-261.

2014-2018/2019. Partner of the project based at Lillehammer University College: Making user participation work - from policy to practice. The Norwegian Research Council.

See: http://www.hil.no/forskning/forskningsomraader/velferdsinnovasjon/making...

2011-2012. Welfare policy, migration and care work. A cross-national Norwegian/British social study of migrants in care work. Meltzer.

Research report:

Christensen, K. and I. Guldvik (2013): Migrant care workers’ lived experiences in the UK and Norway. London: Social Care Workforce Research Unit, King’s College London. (See:  http://www.kcl.ac.uk/sspp/kpi/scwru/res/rowm/projects/norwayuk.aspx)

This Social Care Workforce Research Unit report is based on a preliminary analysis of 47 life course interviews related to a study of migrant care workers in the UK and Norway and it is a contribution to the understanding of migrants’ ways into and experiences of care work. Findings presented in this report are related to migration, care work and gender. The study shows that a ‘migratory mind’ is often developed early on and makes these individuals ready to leave their home country. While settlement seems to be a more widespread option among the study’s participants in Norway, the UK case presents a mixed picture in this matter because many migrant care workers seem to go forth and back between the UK and their home country. One key problem we find – also in Norway in spite of settlement – is related to the host country’s language, because this plays a key role regarding social inclusion in general.

The care work our study focuses on in particular is that organised through cash-for-care schemes, currently called personal budgets in the UK. These are aiming at giving people more influence on the content of the support they pay for and in the employment of ‘their’ care worker(s). We find that this type of care work – which basically takes place in disabled and older people’s homes – has a complex character in terms of attracting migrant women and men from working and middle class, the latter even more in Norway. This means that rather than upwards social mobility, care work implies downwards mobility for many migrant care workers.

Although the majority of workers taking part in the transnational care labour market (including countries outside their home country when looking for work) are women, increasingly care work also attracts migrant men. But for men the choice of doing care work at some point is still a less traditional role and may be one that is not consciously planned. We therefore find higher expectations of how this work should contribute to a personal career among the female migrant care workers, in particular in Norway. Simultaneously, this means that the dissatisfaction with this work seems to be stronger among female workers.

2005-2007. User controlled personal assistance for disabled people in Norway and UK. Contribution to the Stein Rokkan Project: Identity politics among disabled people and public service provisions in a new landscape.