Home
Kari Juul's picture
Photo:
Jørgen Barth

Research administration, data management / links of registers and research files, questionnaires, websites, applications / reports.

DEMAB   --> Sikkerhetsstudie av nytt osteoporosemedikament
HUSK     --> Helseundersøkelsene i Hordaland 
CVDNOR --> Cardiovascular Disease in Norway 1994-2014
DRONE   --> Drug Repurposing fOr Neurological disEases
HUSK3   --> Helseundersøkelsen i Hordaland - HUSK3: Betennelsesmarkører, blodtrykk og Hjerte- karsykdom)
FS-db --> Hjerte- karsykdom forskningsregister (HKS9409)

Master's degree in Geography 1996 University of Bergen