Home
Kari K Årrestad's picture

Kari K Årrestad

Avdelingsleder
 • E-mailKari.Aarrestad@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 90+47 975 57 100
 • Visitor Address
  Parkveien 9
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
Academic article
 • 1998. Excavation and documentation methods - some problems and possibilities with examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-143.
 • 1998. Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities with Examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-141.
 • 1994. Å være søster eller bror til en som lider av schizofreni. Sykepleien fag. 16-18.
 • 1993. Troen og mistanken i det kvalitative forskningsintervju. Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning. 3-20.
 • 1992. Døden - en del av livet. Gravritualer i romertid og folkevandringstid. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Report
 • 2003. Utstilling i Langevåg Bygdetun. Reiser i tid. Forprosjekt. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • 2003. Konsekvensutredning vedrørende tilleggs-overføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. FORSKNINGSMELDING 016, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 24 s. .
 • 2003. KU dobbeltspor Arna - Bergen. Forskningsmelding 017. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 9 s. .
 • 2003. KU Arna tunnelen. Sammen med NorConsult, Solveig Mathisen. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. (35). .
 • 2002. Massetak på Helland, Modalen. Innspill til Kommunedelplan, FORSKNINGSMELDING 014, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 20 s. .
 • 2002. KU - steinbrudd på Gulestø, Bremanger; deltema kulturminner og miljø, FORSKNINGSMELDING 015, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 12 s. .
 • 2002. KU - 18 hulls golfbane på Rikheim, Lærdal kommune, FORSKNINGSMELDING 013, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 57 s. .
 • 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • 2001. Blir kjønn - erotikk - religion reflektert i forhistoriske graver? Bergen Museums Skrifter nr.9, 2001, ISBN 82-7887-014-4. .
 • 2000. Massetak på Sørheimsmoen, Sørheim gnr.36 bnr.5 og 10, Etne kommune. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 12. 12. .
 • 1999. Steinbrudd på Dyrstad. Registreringer av kulturminner. 10. 10. .
 • 1999. RV1 Åsane Nord. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. 8. 8. .
 • 1999. Nytt Tyin Kraftverk. Konsekvensutredning deltema nyere tids kulturminner og miljø. FORSKNINGSMELDING 007, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 49 s. .
 • 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Skei - Stakaldefossen. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11b. 11b. .
 • 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Fardal - Mel. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11a. 11a. .
 • 1998. Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. .
 • 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • 1998. Ringvei Vest - Flesland til Liavatn. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. FORSKNINGSMELDING 005, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • 1997. Kyststamveien Stord-Halhjem. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 003. 003. .
 • 1997. Kyststamvegen Stord - Halhjem Konsekvensutredning deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 003, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 146 s. .
 • 1997. Kjøsnesfjorden Kraftverk. Konsekvensutgreiing deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 004, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 54 s. .
 • 1997. Kjøsnesfjord kraftverk. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 004. 004. .
 • 1996. Trekantsambandet. 1. 1. .
 • 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992-94. 20. 20. .
 • 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992 - 94; Arkeologiske Rapporter 20, Bergen 1995. .
 • 1992. Årsmelding 1992. Bjorøy-prosjektet. .
Academic lecture
 • 2008. Augumented Reality og formidling: et pilotprosjekt ved Bergen Museum.
Academic anthology/Conference proceedings
 • 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen.
 • 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • 2006. Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
Compendium
 • 1995. Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Årsmelding 1994.
Thesis at a second degree level
 • 1991. Transition rites in Western Norway during the Early Iron Age - a study of mortuary treatment and behaviour; upublisert hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen 1991 med appendix.
Popular scientific article
 • 2019. Vikingskatten - de stjålne gjenstandene. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 168-177.
 • 2019. "Den siste lofothesten" - var det helt sant? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 89-101.
 • 2005. Digital forskningsformidling ved Bergen Museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 83-88.
 • 1993. Hyttene på Bjorøy, ARKEO 2, Bergen 1993. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • 2019. Museum objects in the marketplace. 15 pages.
 • 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. 2 pages.
 • 2005. Arkeologi på nett - om Internett som kanal for formidling. 16 pages.
 • 2001. Arkeologiske utgravinger avdekket 140 fornminner. 8 pages.
Museum exhibition
 • 2019. Kunnskapens hus - Bygghistorisk utstilling.
 • 2015. Popuputstilling 2015-2018.
 • 2014. Inntrykk fra koloniene.
 • 2010. Opplev arkeoloiske utgraving – live.
 • 2010. Museum for fremtiden.
 • 2010. I denne søte juletid...
 • 2010. Egyptisk dag.
 • 2010. Byens ansikt- portrett av Bergen.
Poster
 • 1993. Bjorøy-prosjektet (Tilknyttet Bjorøy-prosjektet).
Internet exhibition
 • 2015. Popuputstilling 2015-2018, web.
 • 2006. Hvalsalen på Bergen Museum, De naturhistoriske samlinger.
 • 2006. Bubo bor på museet!
 • 2005. Mariakirkens geologi.
 • 2005. Kammer og kammakere i 1100-tallets Bergen.
 • 2002. FØR - i Austevoll.
 • 2001. ARKEOLOGEN - om arkeologiske arbeidsprosesser i felt og i etterarbeidsfasen.
 • 1999. Reiseveska - en rundtur på Vestlandet på leting etter arkeologiske kulturminner.
 • 1999. Gamle Naboar - digitalt læremiddel om vestlandets arkeologi.

More information in national current research information system (CRIStin)

Kari Klæboe-Winther Kristoffersen
Head of Department, Dep. of Public Outreach

I am an archaeologist having been employed as a researcher for 12 years in the Section for Cultural heritage management. I am now head of Department for Public Outreach since 2007 who work with all programs and activities related to the visiting public, organizing, economy and coordination of exhibit work, mediation via web and publications, schoolprograms, activities and venues, marketing and media. I am part of the management team of the museum.