Home
Kari K Årrestad's picture

Kari K Årrestad

Avdelingsleder
 • E-mailKari.Aarrestad@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 90+47 975 57 100
 • Visitor Address
  Parkveien 9
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
Books
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja M.; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond K. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 pages. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Lødøen, Trond; Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2006. Samfunn, symboler og identitet. ISBN: 82-90273-81-9.
Journal articles
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2005. Digital forskningsformidling ved Bergen Museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 83-88.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Excavation and documentation methods - some problems and possibilities with examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 3: 131-143.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities with Examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 3: 131-141.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1994. Å være søster eller bror til en som lider av schizofreni. Sykepleien : fag. 4. 16-18.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1993. Troen og mistanken i det kvalitative forskningsintervju. Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning. 1: 3-20.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1993. Hyttene på Bjorøy, ARKEO 2, Bergen 1993. Arkeo. 2.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1992. Døden - en del av livet. Gravritualer i romertid og folkevandringstid. Arkeo. 2.
Reports and theses
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2003. KU dobbeltspor Arna - Bergen. Forskningsmelding 017. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 9 s. 9 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2003. Konsekvensutredning vedrørende tilleggs-overføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. FORSKNINGSMELDING 016, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 24 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 24 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Indrelid, Svein; Jansen, Øystein James; Haaland, Anders; Christoffersen, Bjørg. 2003. Utstilling i Langevåg Bygdetun. Reiser i tid. Forprosjekt. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 43 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Mathisen, Solveig. 2003. KU Arna tunnelen. Sammen med NorConsult, Solveig Mathisen. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. (35). Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 35 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. KU - 18 hulls golfbane på Rikheim, Lærdal kommune, FORSKNINGSMELDING 013, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 57 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 57 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. KU - steinbrudd på Gulestø, Bremanger; deltema kulturminner og miljø, FORSKNINGSMELDING 015, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 12 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 12 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. Massetak på Helland, Modalen. Innspill til Kommunedelplan, FORSKNINGSMELDING 014, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 20 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 20 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2001. Blir kjønn - erotikk - religion reflektert i forhistoriske graver? Bergen Museums Skrifter nr.9, 2001, ISBN 82-7887-014-4. Univeristetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 7 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth J.; Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. Arkeologiske avhandlinger og rapporter fra Universitetet i Bergen. 6. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 309 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth Jan. 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. Arkeologiske avhandlinger og rapporter. 6. 309 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Kapstad, Connie Reksten; Indrelid, Svein; Brekke, Nils Georg. 2000. Massetak på Sørheimsmoen, Sørheim gnr.36 bnr.5 og 10, Etne kommune. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. Oppdragsmelding. 12. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 62 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1999. RV1 Åsane Nord. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. Oppdagsmelding. 8. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 41 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1999. Nytt Tyin Kraftverk. Konsekvensutredning deltema nyere tids kulturminner og miljø. FORSKNINGSMELDING 007, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 49 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 49 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 1999. Steinbrudd på Dyrstad. Registreringer av kulturminner. Oppdragsmelding. 10. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 48 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Østerdal, Arnulf; Hansen, Silke; Austad, Ingvild. 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Fardal - Mel. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. Oppdragsmelding. 11a. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 88 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Østerdal, Arnulf; Hansen, Silke; Austad, Ingvild. 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Skei - Stakaldefossen. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. Oppdragsmelding. 11b. De kulturhistoriske samlinger, UiB, Bergen. 65 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Ringvei Vest - Flesland til Liavatn. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. FORSKNINGSMELDING 005, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 43 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 28 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Ramstad, Morten. 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 42 pages.
 • Ramstad, Morten; Kristoffersen, Kari K. 1998. Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. Bergen Museum, Universitetet i Bergen, Bergen Museum.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Paulsen, Grete. 1997. Kjøsnesfjorden Kraftverk. Konsekvensutgreiing deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 004, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 54 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 54 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Paulsen, Grete. 1997. Kjøsnesfjord kraftverk. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. Oppdragsmelding. 004. Bergen Museum. 51 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Skage, Aud-Karin. 1997. Kyststamvegen Stord - Halhjem Konsekvensutredning deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 003, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 146 s. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 146 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Skagen, Aud Karin. 1997. Kyststamveien Stord-Halhjem. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. Oppdragsmelding. 003. Bergen Museum. 132 pages.
 • Warren, Elisabeth J.; Kristoffersen, Kari Klæboe. 1996. Trekantsambandet. Arkeo. 1. Arkeologisk inst. UiB. 3 pages.
 • Indrelid, Svein; Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth J. 1995. Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Årsmelding 1994. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 96 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992 - 94; Arkeologiske Rapporter 20, Bergen 1995. Universitetet i Bergen, Bergen Museum, Bergen. 154 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992-94. Arkeologiske rapporter. 20. Arkeologisk institutt, Bergen Museum. 154 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1992. Årsmelding 1992. Bjorøy-prosjektet. Universitetet i Bergen, Historisk museum. 20 pages.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1991. Transition rites in Western Norway during the Early Iron Age - a study of mortuary treatment and behaviour; upublisert hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen 1991 med appendix. Universitetet i Bergen, Historisk Museum, Bergen. 170 pages.
Book sections
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. -, pages 6-7. In:
  • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. 576 pages. ISBN: 82-90273-81-9.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2005. Arkeologi på nett - om Internett som kanal for formidling. kap.3, pages 35-50. In:
  • Bergsvik, Knut Andreas; Engevik, Asbjørn. 2005. Fra funn til samfunn. Jernalderstudier tilegnet Bergljot Solberg på 70-årsdagen. 426 pages. ISBN: 82-90273-78-9.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elizabeth Jan. 2001. Arkeologiske utgravinger avdekket 140 fornminner. Artikkel, pages 146-153. In:
  • Hauge, Stanley. 2001. Under fjord - over flu. Trekantsambandet - ei ny tid for Sunnhordland og Haugalandet. ISBN: 82-514-0627-7.

More information in national current research information system (CRIStin)

Kari Klæboe-Winther Kristoffersen
Head of Department, Dep. of Public Outreach

I am an archaeologist having been employed as a researcher for 12 years in the Section for Cultural heritage management. I am now head of Department for Public Outreach since 2007 who work with all programs and activities related to the visiting public, organizing, economy and coordination of exhibit work, mediation via web and publications, schoolprograms, activities and venues, marketing and media. I am part of the management team of the museum.