Home
Kari K Årrestad's picture

Kari K Årrestad

Avdelingsleder
 • E-mailKari.Aarrestad@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 90+47 975 57 100
 • Visitor Address
  Parkveien 9
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
Academic article
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Excavation and documentation methods - some problems and possibilities with examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-143.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities with Examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-141.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1994. Å være søster eller bror til en som lider av schizofreni. Sykepleien fag. 16-18.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1993. Troen og mistanken i det kvalitative forskningsintervju. Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning. 3-20.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1992. Døden - en del av livet. Gravritualer i romertid og folkevandringstid. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Report
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Indrelid, Svein; Jansen, Øystein James; Haaland, Anders; Christoffersen, Bjørg. 2003. Utstilling i Langevåg Bygdetun. Reiser i tid. Forprosjekt. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2003. Konsekvensutredning vedrørende tilleggs-overføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. FORSKNINGSMELDING 016, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 24 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2003. KU dobbeltspor Arna - Bergen. Forskningsmelding 017. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 9 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Mathisen, Solveig. 2003. KU Arna tunnelen. Sammen med NorConsult, Solveig Mathisen. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. (35). .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. Massetak på Helland, Modalen. Innspill til Kommunedelplan, FORSKNINGSMELDING 014, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 20 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. KU - steinbrudd på Gulestø, Bremanger; deltema kulturminner og miljø, FORSKNINGSMELDING 015, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 12 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. KU - 18 hulls golfbane på Rikheim, Lærdal kommune, FORSKNINGSMELDING 013, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 57 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth Jan. 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth J.; Dommasnes, Liv Helga; Mandt, Gro. 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2001. Blir kjønn - erotikk - religion reflektert i forhistoriske graver? Bergen Museums Skrifter nr.9, 2001, ISBN 82-7887-014-4. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Kapstad, Connie Reksten; Indrelid, Svein; Brekke, Nils Georg. 2000. Massetak på Sørheimsmoen, Sørheim gnr.36 bnr.5 og 10, Etne kommune. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 12. 12. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 1999. Steinbrudd på Dyrstad. Registreringer av kulturminner. 10. 10. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1999. RV1 Åsane Nord. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. 8. 8. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1999. Nytt Tyin Kraftverk. Konsekvensutredning deltema nyere tids kulturminner og miljø. FORSKNINGSMELDING 007, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 49 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Østerdal, Arnulf; Hansen, Silke; Austad, Ingvild. 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Skei - Stakaldefossen. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11b. 11b. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Østerdal, Arnulf; Hansen, Silke; Austad, Ingvild. 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Fardal - Mel. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11a. 11a. .
 • Ramstad, Morten; Kristoffersen, Kari K. 1998. Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Ramstad, Morten. 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1998. Ringvei Vest - Flesland til Liavatn. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. FORSKNINGSMELDING 005, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Skagen, Aud Karin. 1997. Kyststamveien Stord-Halhjem. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 003. 003. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Skage, Aud-Karin. 1997. Kyststamvegen Stord - Halhjem Konsekvensutredning deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 003, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 146 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Paulsen, Grete. 1997. Kjøsnesfjorden Kraftverk. Konsekvensutgreiing deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 004, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 54 s. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Paulsen, Grete. 1997. Kjøsnesfjord kraftverk. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 004. 004. .
 • Warren, Elisabeth J.; Kristoffersen, Kari Klæboe. 1996. Trekantsambandet. 1. 1. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992-94. 20. 20. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992 - 94; Arkeologiske Rapporter 20, Bergen 1995. .
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1992. Årsmelding 1992. Bjorøy-prosjektet. .
Academic lecture
 • Anfinset, Nils; Kristoffersen, Kari Klæboe; Breien, Fredrik sundt. 2008. Augumented Reality og formidling: et pilotprosjekt ved Bergen Museum.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja M.; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond K. 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen.
 • Lødøen, Trond; Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2006. Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
Compendium
 • Indrelid, Svein; Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elisabeth J. 1995. Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Årsmelding 1994.
Thesis at a second degree level
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1991. Transition rites in Western Norway during the Early Iron Age - a study of mortuary treatment and behaviour; upublisert hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen 1991 med appendix.
Popular scientific article
 • Årrestad, Kari Klæboe. 2019. Vikingskatten - de stjålne gjenstandene. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 168-177.
 • Årrestad, Kari Klæboe. 2019. "Den siste lofothesten" - var det helt sant? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 89-101.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2005. Digital forskningsformidling ved Bergen Museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 83-88.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1993. Hyttene på Bjorøy, ARKEO 2, Bergen 1993. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Årrestad, Kari Klæboe. 2019. Museum objects in the marketplace. 15 pages.
 • Barndon, Randi; Innselset, Sonja Marie; Kristoffersen, Kari Klæboe; Lødøen, Trond. 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2005. Arkeologi på nett - om Internett som kanal for formidling.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe; Warren, Elizabeth Jan. 2001. Arkeologiske utgravinger avdekket 140 fornminner.
Museum exhibition
 • Aslaksen, Knut Olav; Jansen, Siri Skretting; Årrestad, Kari Klæboe. 2019. Kunnskapens hus - Bygghistorisk utstilling.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2015. Popuputstilling 2015-2018.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther; Rio, Knut Mikjel; Storås, Frode. 2014. Inntrykk fra koloniene.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2010. Opplev arkeoloiske utgraving – live.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2010. Museum for fremtiden.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2010. I denne søte juletid...
 • Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2010. Egyptisk dag.
 • Ersland, Geir Atle; Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2010. Byens ansikt- portrett av Bergen.
Poster
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1993. Bjorøy-prosjektet (Tilknyttet Bjorøy-prosjektet).
Internet exhibition
 • Kristoffersen, Kari Klæboe-Winther. 2015. Popuputstilling 2015-2018, web.
 • Hufthammer, Anne Karin; Lislevand, Terje; Kristoffersen, Kari Klæboe. 2006. Hvalsalen på Bergen Museum, De naturhistoriske samlinger.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2006. Bubo bor på museet!
 • Jansen, Øystein James; Heldal, Tom; Kristoffersen, Kari Klæboe. 2005. Mariakirkens geologi.
 • Hansen, Gitte; Kristoffersen, Kari Klæboe. 2005. Kammer og kammakere i 1100-tallets Bergen.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2002. FØR - i Austevoll.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 2001. ARKEOLOGEN - om arkeologiske arbeidsprosesser i felt og i etterarbeidsfasen.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1999. Reiseveska - en rundtur på Vestlandet på leting etter arkeologiske kulturminner.
 • Kristoffersen, Kari Klæboe. 1999. Gamle Naboar - digitalt læremiddel om vestlandets arkeologi.

More information in national current research information system (CRIStin)

Kari Klæboe-Winther Kristoffersen
Head of Department, Dep. of Public Outreach

I am an archaeologist having been employed as a researcher for 12 years in the Section for Cultural heritage management. I am now head of Department for Public Outreach since 2007 who work with all programs and activities related to the visiting public, organizing, economy and coordination of exhibit work, mediation via web and publications, schoolprograms, activities and venues, marketing and media. I am part of the management team of the museum.