Home
Kari Klæboe Årrestad's picture

Kari Klæboe Årrestad

Senior Adviser
 • E-mailKari.Aarrestad@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 90+47 975 57 100
 • Visitor Address
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Academic article
 • Show author(s) (1998). Excavation and documentation methods - some problems and possibilities with examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-143.
 • Show author(s) (1998). Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities with Examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-141.
 • Show author(s) (1994). Å være søster eller bror til en som lider av schizofreni. Sykepleien fag. 16-18.
 • Show author(s) (1993). Troen og mistanken i det kvalitative forskningsintervju. Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning. 3-20.
 • Show author(s) (1992). Døden - en del av livet. Gravritualer i romertid og folkevandringstid. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Report
 • Show author(s) (2003). Utstilling i Langevåg Bygdetun. Reiser i tid. Forprosjekt. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • Show author(s) (2003). Konsekvensutredning vedrørende tilleggs-overføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. FORSKNINGSMELDING 016, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 24 s. .
 • Show author(s) (2003). KU dobbeltspor Arna - Bergen. Forskningsmelding 017. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 9 s. .
 • Show author(s) (2003). KU Arna tunnelen. Sammen med NorConsult, Solveig Mathisen. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. (35). .
 • Show author(s) (2002). Massetak på Helland, Modalen. Innspill til Kommunedelplan, FORSKNINGSMELDING 014, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 20 s. .
 • Show author(s) (2002). KU - steinbrudd på Gulestø, Bremanger; deltema kulturminner og miljø, FORSKNINGSMELDING 015, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 12 s. .
 • Show author(s) (2002). KU - 18 hulls golfbane på Rikheim, Lærdal kommune, FORSKNINGSMELDING 013, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 57 s. .
 • Show author(s) (2001). Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • Show author(s) (2001). Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • Show author(s) (2001). Blir kjønn - erotikk - religion reflektert i forhistoriske graver? Bergen Museums Skrifter nr.9, 2001, ISBN 82-7887-014-4. .
 • Show author(s) (2000). Massetak på Sørheimsmoen, Sørheim gnr.36 bnr.5 og 10, Etne kommune. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 12. 12. .
 • Show author(s) (1999). Steinbrudd på Dyrstad. Registreringer av kulturminner. 10. 10. .
 • Show author(s) (1999). RV1 Åsane Nord. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. 8. 8. .
 • Show author(s) (1999). Nytt Tyin Kraftverk. Konsekvensutredning deltema nyere tids kulturminner og miljø. FORSKNINGSMELDING 007, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 49 s. .
 • Show author(s) (1999). Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Skei - Stakaldefossen. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11b. 11b. .
 • Show author(s) (1999). Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Fardal - Mel. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11a. 11a. .
 • Show author(s) (1998). Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. .
 • Show author(s) (1998). Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • Show author(s) (1998). Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • Show author(s) (1998). Ringvei Vest - Flesland til Liavatn. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. FORSKNINGSMELDING 005, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • Show author(s) (1997). Kyststamveien Stord-Halhjem. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 003. 003. .
 • Show author(s) (1997). Kyststamvegen Stord - Halhjem Konsekvensutredning deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 003, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 146 s. .
 • Show author(s) (1997). Kjøsnesfjorden Kraftverk. Konsekvensutgreiing deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 004, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 54 s. .
 • Show author(s) (1997). Kjøsnesfjord kraftverk. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 004. 004. .
 • Show author(s) (1996). Trekantsambandet. 1. 1. .
 • Show author(s) (1995). De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992-94. 20. 20. .
 • Show author(s) (1995). De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992 - 94; Arkeologiske Rapporter 20, Bergen 1995. .
 • Show author(s) (1992). Årsmelding 1992. Bjorøy-prosjektet. .
Academic lecture
 • Show author(s) (2008). Augumented Reality og formidling: et pilotprosjekt ved Bergen Museum.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) (2006). Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2006). Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) (2006). Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
Compendium
 • Show author(s) (1995). Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Årsmelding 1994.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) (1991). Transition rites in Western Norway during the Early Iron Age - a study of mortuary treatment and behaviour; upublisert hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen 1991 med appendix.
Popular scientific article
 • Show author(s) (2019). Vikingskatten - de stjålne gjenstandene. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 168-177.
 • Show author(s) (2019). "Den siste lofothesten" - var det helt sant? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 89-101.
 • Show author(s) (2005). Digital forskningsformidling ved Bergen Museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 83-88.
 • Show author(s) (1993). Hyttene på Bjorøy, ARKEO 2, Bergen 1993. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Interview
 • Show author(s) (2023). Møt forskningen: Borgund den nedlagte byen på Sunnmøre.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) (2019). Museum objects in the marketplace. 15 pages.
 • Show author(s) (2006). Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. 2 pages.
 • Show author(s) (2005). Arkeologi på nett - om Internett som kanal for formidling. 16 pages.
 • Show author(s) (2001). Arkeologiske utgravinger avdekket 140 fornminner. 8 pages.
Museum exhibition
 • Show author(s) (2021). Gjenskaping - Hovemadonnaen i ny form. Å forma ein mellomalderfigur på nytt .
 • Show author(s) (2019). Kunnskapens hus - Bygghistorisk utstilling.
 • Show author(s) (2015). Popuputstilling 2015-2018.
 • Show author(s) (2014). Inntrykk fra koloniene.
 • Show author(s) (2010). I denne søte juletid...
 • Show author(s) (2010). Byens ansikt- portrett av Bergen.
Poster
 • Show author(s) (1993). Bjorøy-prosjektet (Tilknyttet Bjorøy-prosjektet).
Internet exhibition
 • Show author(s) (2015). Popuputstilling 2015-2018, web.
 • Show author(s) (2006). Hvalsalen på Bergen Museum, De naturhistoriske samlinger.
 • Show author(s) (2006). Bubo bor på museet!
 • Show author(s) (2005). Mariakirkens geologi.
 • Show author(s) (2005). Kammer og kammakere i 1100-tallets Bergen.
 • Show author(s) (2002). FØR - i Austevoll.
 • Show author(s) (2001). ARKEOLOGEN - om arkeologiske arbeidsprosesser i felt og i etterarbeidsfasen.
 • Show author(s) (1999). Reiseveska - en rundtur på Vestlandet på leting etter arkeologiske kulturminner.
 • Show author(s) (1999). Gamle Naboar - digitalt læremiddel om vestlandets arkeologi.

More information in national current research information system (CRIStin)

Kari Klæboe Årrestad
Senior Advisor, Digital content, museology, archaeology
Dep. of Research Communication