Home
Kari Klæboe Årrestad's picture

Kari Klæboe Årrestad

Senior Adviser
 • E-mailKari.Aarrestad@uib.no
 • Phone+47 55 58 89 90+47 975 57 100
 • Visitor Address
  Parkveien 9
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
Academic article
 • Show author(s) 1998. Excavation and documentation methods - some problems and possibilities with examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-143.
 • Show author(s) 1998. Excavation and Documentation Methods - some Problems and Possibilities with Examples from Norwegian sites. Archaeologia Baltica. 131-141.
 • Show author(s) 1994. Å være søster eller bror til en som lider av schizofreni. Sykepleien fag. 16-18.
 • Show author(s) 1993. Troen og mistanken i det kvalitative forskningsintervju. Tidsskrift for Norsk Sykepleieforskning. 3-20.
 • Show author(s) 1992. Døden - en del av livet. Gravritualer i romertid og folkevandringstid. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Report
 • Show author(s) 2003. Utstilling i Langevåg Bygdetun. Reiser i tid. Forprosjekt. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • Show author(s) 2003. Konsekvensutredning vedrørende tilleggs-overføringer til Evanger kraftverk. Overføring av Tverrelva med flere. FORSKNINGSMELDING 016, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 24 s. .
 • Show author(s) 2003. KU dobbeltspor Arna - Bergen. Forskningsmelding 017. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 9 s. .
 • Show author(s) 2003. KU Arna tunnelen. Sammen med NorConsult, Solveig Mathisen. Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. (35). .
 • Show author(s) 2002. Massetak på Helland, Modalen. Innspill til Kommunedelplan, FORSKNINGSMELDING 014, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 20 s. .
 • Show author(s) 2002. KU - steinbrudd på Gulestø, Bremanger; deltema kulturminner og miljø, FORSKNINGSMELDING 015, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 12 s. .
 • Show author(s) 2002. KU - 18 hulls golfbane på Rikheim, Lærdal kommune, FORSKNINGSMELDING 013, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 57 s. .
 • Show author(s) 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • Show author(s) 2001. Kulturminner i Trekant-traséen. De arkeologiske undersøkelsene i forbindelse med utbygging av Trekantsambandet i kommunene Bømlo, Sveio og Stord i Sunnhordland. 6. 6. .
 • Show author(s) 2001. Blir kjønn - erotikk - religion reflektert i forhistoriske graver? Bergen Museums Skrifter nr.9, 2001, ISBN 82-7887-014-4. .
 • Show author(s) 2000. Massetak på Sørheimsmoen, Sørheim gnr.36 bnr.5 og 10, Etne kommune. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 12. 12. .
 • Show author(s) 1999. Steinbrudd på Dyrstad. Registreringer av kulturminner. 10. 10. .
 • Show author(s) 1999. RV1 Åsane Nord. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. 8. 8. .
 • Show author(s) 1999. Nytt Tyin Kraftverk. Konsekvensutredning deltema nyere tids kulturminner og miljø. FORSKNINGSMELDING 007, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 49 s. .
 • Show author(s) 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Skei - Stakaldefossen. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11b. 11b. .
 • Show author(s) 1999. Forsterkning av hovednettet i Sogn og Fjordane. Fardal - Mel. Konsekvensutredning deltema kulturminner og miljø. 11a. 11a. .
 • Show author(s) 1998. Utvidelse av eksisterended steinbrudd Sløvågen, Gulen kommune. Oppdragsmelding 009. Bergen Museum. .
 • Show author(s) 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • Show author(s) 1998. Utvidelse av eksisterende steinbrudd i Sløvåg, Gulen kommune. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 006, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 28 s. .
 • Show author(s) 1998. Ringvei Vest - Flesland til Liavatn. Konsekvensutredning deltema forhistoriske kulturminner. FORSKNINGSMELDING 005, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 43 s. .
 • Show author(s) 1997. Kyststamveien Stord-Halhjem. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 003. 003. .
 • Show author(s) 1997. Kyststamvegen Stord - Halhjem Konsekvensutredning deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 003, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 146 s. .
 • Show author(s) 1997. Kjøsnesfjorden Kraftverk. Konsekvensutgreiing deltema kulturminner og kulturmiljø. FORSKNINGSMELDING 004, Bergen Museum, De kulturhistoriske samlinger, Universitetet i Bergen. 54 s. .
 • Show author(s) 1997. Kjøsnesfjord kraftverk. Konsekvensutgreiing, deltema: kulturminne/kulturmiljø. 004. 004. .
 • Show author(s) 1996. Trekantsambandet. 1. 1. .
 • Show author(s) 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992-94. 20. 20. .
 • Show author(s) 1995. De arkeologiske undersøkelsene på Bjorøy 1992 - 94; Arkeologiske Rapporter 20, Bergen 1995. .
 • Show author(s) 1992. Årsmelding 1992. Bjorøy-prosjektet. .
Academic lecture
 • Show author(s) 2008. Augumented Reality og formidling: et pilotprosjekt ved Bergen Museum.
Academic anthology/Conference proceedings
 • Show author(s) 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Universitetet i Bergen.
 • Show author(s) 2006. Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
Compendium
 • Show author(s) 1995. Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Årsmelding 1994.
Thesis at a second degree level
 • Show author(s) 1991. Transition rites in Western Norway during the Early Iron Age - a study of mortuary treatment and behaviour; upublisert hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen 1991 med appendix.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2019. Vikingskatten - de stjålne gjenstandene. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 168-177.
 • Show author(s) 2019. "Den siste lofothesten" - var det helt sant? Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 89-101.
 • Show author(s) 2005. Digital forskningsformidling ved Bergen Museum. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 83-88.
 • Show author(s) 1993. Hyttene på Bjorøy, ARKEO 2, Bergen 1993. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen.
Academic chapter/article/Conference paper
 • Show author(s) 2019. Museum objects in the marketplace. 15 pages.
 • Show author(s) 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. 2 pages.
 • Show author(s) 2005. Arkeologi på nett - om Internett som kanal for formidling. 16 pages.
 • Show author(s) 2001. Arkeologiske utgravinger avdekket 140 fornminner. 8 pages.
Museum exhibition
 • Show author(s) 2019. Kunnskapens hus - Bygghistorisk utstilling.
 • Show author(s) 2015. Popuputstilling 2015-2018.
 • Show author(s) 2014. Inntrykk fra koloniene.
 • Show author(s) 2010. Opplev arkeoloiske utgraving – live.
 • Show author(s) 2010. Museum for fremtiden.
 • Show author(s) 2010. I denne søte juletid...
 • Show author(s) 2010. Egyptisk dag.
 • Show author(s) 2010. Byens ansikt- portrett av Bergen.
Poster
 • Show author(s) 1993. Bjorøy-prosjektet (Tilknyttet Bjorøy-prosjektet).
Internet exhibition
 • Show author(s) 2015. Popuputstilling 2015-2018, web.
 • Show author(s) 2006. Hvalsalen på Bergen Museum, De naturhistoriske samlinger.
 • Show author(s) 2006. Bubo bor på museet!
 • Show author(s) 2005. Mariakirkens geologi.
 • Show author(s) 2005. Kammer og kammakere i 1100-tallets Bergen.
 • Show author(s) 2002. FØR - i Austevoll.
 • Show author(s) 2001. ARKEOLOGEN - om arkeologiske arbeidsprosesser i felt og i etterarbeidsfasen.
 • Show author(s) 1999. Reiseveska - en rundtur på Vestlandet på leting etter arkeologiske kulturminner.
 • Show author(s) 1999. Gamle Naboar - digitalt læremiddel om vestlandets arkeologi.

More information in national current research information system (CRIStin)

Kari Klæboe-Winther Kristoffersen
Head of Department, Dep. of Public Outreach

I am an archaeologist having been employed as a researcher for 12 years in the Section for Cultural heritage management. I am now head of Department for Public Outreach since 2007 who work with all programs and activities related to the visiting public, organizing, economy and coordination of exhibit work, mediation via web and publications, schoolprograms, activities and venues, marketing and media. I am part of the management team of the museum.