Home
Kari M. Ersland's picture

Kari M. Ersland

Senior Adviser, Centre for Digital Life Norway
 • E-mailKari.Ersland@uib.no
 • Phone+47 408 79 025
 • Visitor Address
  HIB - Thormøhlens gate 55
 • Postal Address
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Eg arbeidar som seniorrådgjavar/koordinator i Senter for Digitalt Liv Norge (DLN: digitallifenorway.org).

DLN er et nasjonalt senter for bioteknologi som blir drive av NTNU, UiO og UiB. DLN vart etablert i 2016 og skal fungere som ein plattform for utviklinga av transdisiplinær bioteknologi i Noreg. Her arbeidar forskarar innanfor livsvitskapane saman med forskarar frå matematikk, informatikk og ingeniørvitskap for saman å finna måtar å forstå levande organismar på som betrar vår nyttiggjering av naturen på ein ansvarleg og samfunnsnyttig måte. Arbeidet i DLN har sitt fokus i arbeidgruppa for kompetanse og infrastruktur som leia av professor Inge Jonassen.

Academic article
 • Show author(s) 2019. One-Year Treatment with Olanzapine Depot in Female Rats: Metabolic Effects. International Journal of Neuropsychopharmacology. 358-369.
 • Show author(s) 2019. Exploring lithium's transcriptional mechanisms of action in bipolar disorder: a multi-step study. Neuropsychopharmacology. 1-9.
 • Show author(s) 2018. Genetic and transcriptional analysis of inflammatory bowel disease-associated pathways in patients with GUCY2C-linked familial diarrhea. Scandinavian Journal of Gastroenterology. 1264-1273.
 • Show author(s) 2017. Subchronic olanzapine exposure leads to increased expression of myelination-related genes in rat fronto-medial cortex. Translational Psychiatry.
 • Show author(s) 2017. Duplicated enhancer region increases expression of CTSB and segregates with keratolytic winter erythema in South African and Norwegian families. American Journal of Human Genetics. 737-750.
 • Show author(s) 2015. Olanzapine depot exposure in male rats: Dose-dependent lipogenic effects without concomitant weight gain. European Neuropsychopharmacology. 923-932.
 • Show author(s) 2015. Antipsychotic-induced metabolic effects in the female rat: Direct comparison between long-acting injections of risperidone and olanzapine. Journal of Psychopharmacology. 1280-1289.
 • Show author(s) 2013. Neuropsychological deficits in mice depleted of the schizophrenia susceptibility gene CSMD1. PLOS ONE. 10 pages.
 • Show author(s) 2013. LOC689986, a unique gene showing specific expression in restricted areas of the rodent neocortex. BMC Neuroscience. 14 pages.
 • Show author(s) 2013. A genetic deconstruction of neurocognitive traits in schizophrenia and bipolar disorder. PLOS ONE. 9 pages.
 • Show author(s) 2012. Gene-based analysis of regionally enriched cortical genes in GWAS data sets of cognitive traits and psychiatric disorders. PLOS ONE. 14 pages.
 • Show author(s) 2011. Gene expression in the rat brain: High similarity but unique differences between frontomedial-, temporal- and occipital cortex. BMC Neuroscience. 14 pages.
 • Show author(s) 2009. Do radiologists agree on the quality of computed tomography enterography? Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology (JMIRO). 353-360.
 • Show author(s) 2008. Independent and dynamic reallocation of pitx gene expression during vertebrate evolution, with emphasis on fish pituitary development. Gene. 19-26.
Masters thesis
 • Show author(s) 2018. Gene Expression Changes in Rat Brain Following Long-term Antipsychotic Drug Exposure.
Popular scientific article
 • Show author(s) 2018. Virker antipsykotika gjennom stimulering av myelinproduksjon i hjernen? BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri.
Doctoral dissertation
 • Show author(s) 2012. Identification and characterisation of regionally enriched cortex genes in the rat brain.
Poster
 • Show author(s) 2018. Extending the photoperiod impacts circadian rhythmicity and gene expression in prefrontal cortex and retina- Impact of exposure to blue-enriched light. .

More information in national current research information system (CRIStin)